Select Page

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์

( About EDUFIRST School )

| เกี่ยวกับเรา > เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจรชั้นนำ”

The Leading inclusive English Language School

โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (Edu First School) เป็น สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร มาตรฐานระดับโลก ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมทุกด้านเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกวัย ครอบคลุมตั้งแต่ เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา จนถึงคนทำงาน จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ ในการส่งบุคลากรเข้าอบรมกับสถาบันอย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ( About EDUFIRST School )

โดยทางโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edu First มีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับผู้ใหญ่ (นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน) ไปจนถึง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท ทั้งในรูปแบบการเรียนภายในและนอกสถานที่

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง ทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยที่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยเป็นอย่างดี ในการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็ก หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว

ด้วยระบบการสอนภาษาในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดเล็กกับอาจารย์ การเรียนเสริมผ่านกิจกรรม และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบโปรแกรมอันทันสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับกว่า 20 ปี ใน 50 ประเทศทั่วโลก

เป้าหมายของเรา
มุ่งสู่การเป็น “สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจรชั้นนำ โดยการนำประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพมาสู่ทุกคน

ปีที่เปิดสอน

หลักสูตร

คอร์สที่จบแล้ว

นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด

» คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก (ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS)
» คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ (English for Adult)
» คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว (PRIVATE LESSONS)
» คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ องค์กร (Corporate Language Training)

 ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมให้คำปรีกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ