Select Page

คอร์สเรียน สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป

(General conversation ENGLISH)

| คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ > คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

“คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ”

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ การพูดและฟังภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณ สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

คอร์สเรียน สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป

ในชั้นเรียนจะได้มีโอกาสฝึก การสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกัน เป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มด้วยตนเอง

โดยฝึกสนทนาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกลุ่ม (Activity-based) ที่สนุกสนาน และการสวมบทบาทเป็นตัวละคร ตลอดจนการฝึกทักษะการออกเสียง กับ อาจารย์เจ้าของภาษา นอกจากนั้นยังช่วยแนะนำการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ รูปแบบประโยค หลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องให้อีกด้วย แล้วคุณจะพบว่า “ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป”

จุดเด่น คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

สอนโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอนสด ทุกคาบเรียน

เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการฟังภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ

รูปแบบการเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในบรรยากาศที่สนุกสนาน

สามารถเรียนทบทวน ได้ ฟรี! ทุกสาขา

ระดับของหลักสูตร

คอร์สเรียน สนทนาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate

ระดับของหลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษ

ตารางวันเวลาเรียน

วันเวลา ระยะเวลา
จันทร์ – ศุกร์9.00 – 12.00 หรือ
13.00 – 16.00
2 อาทิตย์
จันทร์ , พุธ, ศุกร์16.30 – 18.30  หรือ
18.30 – 21.00
4 อาทิตย์
จันทร์ , พุธ หรือ อังคาร, พฤหัสบดี16.30 – 18.30  หรือ
18.30 – 21.00
8 อาทิตย์
6 อาทิตย์
เสาร์ หรือ อาทิตย์9.00 – 12.00  หรือ
13.00 – 16.00  หรือ
16.15 – 18.45
10 อาทิตย์
10 อาทิตย์
12 อาทิตย์

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ