Select Page

คอร์ส เรียน IELTS

( IELTS preparation course )

“คอร์ส เรียน IELTS สำหรับเตรียมสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี”

เรียน IELTS ไอเอล กลุ่มเล็ก สอนสดทุกห้อง โดยผู้เชี่ยวชาญแบบติวเข้ม เพื่อการเตรียมสอบ IELTS โดยเฉพาะ

ภาพรวม คอร์สเรียน IELTS

คอร์สเรียน IELTS นี้ เป็นคอร์สสำหรับ ผู้ที่ต้องการ เตรียมสอบ IELTS และ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ ปัจจุบันนี้ยังได้การยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา

คอร์สเรียน IELTS (IELTS PREPARATION COURSE)

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) คือ การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบของ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ (Band) โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า

โดย คอร์สเรียน IELTS จะมีตัวอย่างข้อสอบในที่จัดทำขึ้นเพื่อติวเข้มเป็นพิเศษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบไอเอล

นอกจากนี้ในการ สอน IELTS จะเน้นการติวเข้มเป็นพิเศษ โดยเน้นกลยุทธ์ และเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ที่จะช่วยคุณสอบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ยังได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับข้อสอบล่าสุดทุกๆปี

รายละเอียด คอร์สเรียน IELTS

ระดับของผู้เรียน ตั้งแต่ Intermediate ขึ้นไป 

รายละเอียดหลักสูตร

 • คอร์สเตรียมสอบ IELTS ใช้เวลาทั้งหมด 96 period 
 • สอนสด ทุกคาบเรียน 
 • จำนวนนักเรียน กลุ่มเล็ก (5-12 คน ต่อ ห้อง)
 • หลักสูตร IELTS ประกอบไปด้วย 4 part คือ Reading, Listening, Speaking, และ Writing 
 • โดยการเรียน IELTS จะแบ่ง เป็น สองส่วน คือ
  • Speaking & Listening เรียนกับ อาจารย์เจ้าของภาษา
  • Reading & Writing เรียนกับ อาจารย์ชาวไทย

ระดับของผู้เรียน คอร์สเรียน IELTS

ทำไมเรียน IELTS ที่ EduFirst

 “เรียน IELTS ที่ไหนดี … เหตุผลที่ เรียน IELTS ที่ Edu First”

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 6-8 คน ต่อหนึ่งห้องเรียน (ไม่เกิน 12 คน) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการเรียน 

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน IELTS โดยเฉพาะ – เรียน การพูด (Speaking) การฟัง (Listening)กับ อาจารย์เจ้าของภาษา และ เรียน การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) กับอาจารย์ชาวไทย

เน้นเทคนิค แบบติวเข้มในการเตรียมสอบ IELTS เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด

สอนไอเอล สดทุกรอบ เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่

ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมสอบ IELTS ในลักษณะตัวต่อตัว 

สามารถเรียน IELTS ทบทวน ฟรี! ได้ทุกสาขา เพื่อให้ผลคะแนนสอบ IELTS สูงอย่างที่คาดหวัง * เป็นไปตามเงิ่อนไขและข้อกำหนด

* การเรียน IELTS ทบทวน (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) >

โดยผู้เรียนที่มีสิทธิเข้าคอร์สเรียน IELTS เพื่อการเตรียมสอบได้นั้นจะขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน ดังนี้

 • ทดสอบวัดระดับ ได้ Intermediate Level
 • ทดสอบวัดระดับ ต่ำกว่า Intermeidate Level จะต้องเรียนคอร์สภาษาเพิ่มเติม จนจบคอร์ส ดังนี้
  • General English: Pre-Intermediate Level
  • Grammar: Understanding Level
  • Academic Writing: Level 2

ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเรียนจบคอร์ส IELTS จะได้รับสิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

 • เรียน IELTS ทบทวน ฟรี !
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกสาขา
 • หมดเขต ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเรียน
 • ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของห้องเรียนในแต่ละรอบ (เนื่องจากเป็นคอร์สเรียนสด)

ตารางวันเวลาเรียน

วันเวลา ระยะเวลา
จันทร์ – ศุกร์13.00 – 17.00  หรือ
18.00 – 21.00
4 อาทิตย์
5 อาทิตย์
จันทร์ , พุธ, ศุกร์18.00 – 21.008 อาทิตย์
เสาร์ หรือ อาทิตย์9.00 – 16.0012 อาทิตย์

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ