Select Page

คอร์สเรียน TOEFL

( TOEFL preparation course )

“คอร์ส เรียน TOEFL สำหรับเตรียมสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี”

เรียน TOEFL โทเฟล กลุ่มเล็ก สอนสดทุกห้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ แบบติวเข้ม เพื่อการเตรียมสอบ  TOEFL โดยเฉพาะ

ภาพรวม คอร์สเรียน TOEFL

หลักสูตรคอร์สเรียน TOEFL นี้ สำหรับ ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEFL และ มีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ การอบรม ดูงาน หรือทำงานในต่างประเทศ

การสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการสอบที่ใช้เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ กล่าวได้ว่า การสอบ TOEFL เป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ กับสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางของการเรียนการสอน

ซึ่งเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ปัจจุบัน ใช้รูปแบบการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต Internet-based Testing

คอร์สเรียน TOEFL ( TOEFL PREPARATION COURSE )

ซึ่งข้อสอบจะวัดความสามารถการใช้ภาษาใน 4 ทักษะ แบบบูรณาการ คือ การอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การเขียน (Writing), และ การพูด (Speaking) โดยการสอบแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด (Listening), การเขียน (Writing), และ การพูด (Speaking) โดยการสอบแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยการสอบ TOEFL iBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง

โดย คอร์สเรียน TOEFL จะมีตัวอย่างข้อสอบในที่จัดทำขึ้น เพื่อติวเข้มเป็นพิเศษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบโทเฟล นอกจากนี้ยังแนะนำกลยุทธ์ และเทคนิคในการทำ ข้อสอบ TOEFL ที่จะช่วยคุณสอบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น หลักสูตรคอร์ส เตรียมสอบ TOEFL นี้ยังได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับข้อสอบโทเฟลล่าสุดทุกๆปี

รายละเอียด คอร์สเรียน TOEFL

ระดับของผู้เรียน ตั้งแต่ Intermediate ขึ้นไป รายละเอียดหลักสูตร

 • คอร์สเตรียมสอบ TOEFL ใช้เวลาทั้งหมด 96 period
 • สอน TOEFL สด ทุกคาบเรียน
 • จำนวนนักเรียน กลุ่มเล็ก (5-12 คน ต่อ ห้อง)
 • คอร์สเรียน TOEFL นั้นประกอบไปด้วย 4 part คือ Reading, Listening, Speaking, และ Writing
 • โดยการเรียน TOEFL จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ
  • Speaking & Listening เรียนกับ อาจารย์เจ้าของภาษา
  • Reading & Writing เรียนกับ อาจารย์ชาวไทย

ระดับหลักสูตรคอร์สเรียน TOEFL

ทำไมเรียน TOEFL ที่ EduFirst

เรียน TOEFL ที่ไหนดี … เหตุผลที่ต้อง เรียน TOEFL กับ Edu First

 

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 6-8 คน ต่อหนึ่งห้องเรียน (ไม่เกิน 12 คน) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการเรียน TOEFL 

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน TOEFL โดยเฉพาะ – เรียน การพูด (Speaking) การฟัง (Listening)กับ อาจารย์เจ้าของภาษา และ เรียนการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) กับอาจารย์ชาวไทย

เน้นเทคนิค แบบติวเข้มในการเตรียมสอบ TOEFL เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด 

สอนโทเฟล สดทุกรอบ เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่ 

ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEFL ในลักษณะตัวต่อตัว

สามารถเรียน TOEFL ทบทวน ฟรี! ได้ทุกสาขา เพื่อให้ผลคะแนนสอบ TOEFL สูงอย่างที่คาดหวัง * เป็นไปตามเงิ่อนไขและข้อกำหนด

* การเรียน TOEFL ทบทวน (ข้อกำหนดและเงื่อนไข)

โดยผู้เรียนที่มีสิทธิเข้าคอร์สเรียน TOEFL เพื่อการเตรียมสอบได้นั้นจะขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน ดังนี้

 • ทดสอบวัดระดับ ได้ Intermediate Level
 • ทดสอบวัดระดับ ต่ำกว่า Intermeidate Level จะต้องเรียนคอร์สภาษาเพิ่มเติม จนจบคอร์ส ดังนี้
  • General English: Pre-Intermediate Level
  • Grammar: Understanding Level
  • Academic Writing: Level 2

ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเรียนจบคอร์ส TOEFL จะได้รับสิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

 • เรียน TOEFL ทบทวน ฟรี !
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกสาขา
 • หมดเขต ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเรียน
 • ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของห้องเรียนในแต่ละรอบ (เนื่องจากเป็นคอร์สเรียนสด)

ตารางวันเวลาเรียน

วันเวลา ระยะเวลา
จันทร์ – ศุกร์13.00 – 17.00 หรือ
18.00 – 21.00
4 อาทิตย์
5 อาทิตย์
จันทร์ , พุธ, ศุกร์18.00 – 21.00 8 อาทิตย์์
เสาร์ หรือ อาทิตย์9.00 – 16.0012 อาทิตย์

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ