Select Page

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี

(HIGH FLYER COURSE)

| คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก > คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี

“เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ”

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กอายุ 5 – 10 ปี (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) เพื่อปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆ กัน

บทเรียนสำหรับเด็กเล็ก

เนื้อหาบทเรียนที่เหมาะกับเด็กเล็ก ที่เน้นการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ความสนุกสนาน ผ่านอุปกรณ์การเรียนและ กิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการเล่นเกมส์ การร้องเพลง การทายคำศัพท์ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กซึมซับและสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน

โดยผ่านสื่อประกอบการเรียนภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะอาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ

จุดเด่น

 สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

ห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

ฝึกฝนการใช้ภาษาผ่านอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย

บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก

โน้มน้าวให้เด็กๆ เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ

ระดับของหลักสูตร

  • High Flyer Starter 1
  • High Flyer Starter 2
  • High Flyer 1
  • High Flyer 2
  • High Flyer 3
  • High Flyer 4
  • High Flyer 5
  • High Flyer 6

ระดับหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี (HIGH FLYER COURSE)

ตารางวันเวลาเรียน

วันเวลา ระยะเวลา
จันทร์ – ศุกร์9.00 – 12.00 หรือ
13.00 – 16.00
2 อาทิตย์
พุธ หรือ ศุกร์17.00 – 19.0015 อาทิตย์
เสาร์ หรือ อาทิตย์9.00 – 12.00 หรือ
13.00 – 16.00 หรือ
16.15 – 18.45
10 อาทิตย์

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ