Select Page

คอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

( PRIVATE ENGLISH LESSONS FOR KIDS )

| คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว > คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

“คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว  เน้นพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และประสิทธิภาพสูงสุด”

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม จนถึงมัธยมต้น ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน มีเวลาจำกัด หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ หรือ อยากจัดตารางเวลาเรียนเอง

ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว นี้จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้ทันที

จุดเด่นของคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนภาษาตามจุดประสงค์โดยเฉพาะ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพสูง 

เลือกเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว หรือ เรียนเป็นกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง 

เลือกวันและเวลาเรียนได้เอง 

สามารถเรียนชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้ 

การรับรองผลการเรียน โดยหากไม่เข้าใจ สามารถเรียนทบทวนในห้องกลุ่มได้ 

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และประสบการณ์สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ

เนื้อหาหลักสูตร คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

สามารถเลือกเรียนได้ตามจุดประสงค์เฉพาะของเด็ก หรือจะเลือกตามคอร์สเรียนภาษาของเรา เช่น

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 5-10 ปี
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11-14 ปี
  • คอร์สภาษาอังกฤษเด็ก สำหรับการเตรียมสอบที่โรงเรียน
  • คอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์
  • คอร์สแกรมม่าสำหรับเด็ก
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยเฉพาะตามความต้องการ

ระดับของหลักสูตร

ระดับหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก ( PRIVATE ENGLISH LESSONS FOR KIDS )

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ