เตรียมสอบ TOEFL

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#2)
เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#2)

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT-เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนสอบ TOEFL เทคนิคนี้อาจจะดูเหมือนพื้นฐานธรรมดามากๆ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการเตรียมสอบทุกชนิด...

อ่านต่อ 1 Comment

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คําคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ โดนๆ พร้อมแปลไทย
คําคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ โดนๆ พร้อมแปลไทย

เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ… แต่ในชีวิต ทุกๆตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่… every story has an end… But in life. Every end is a new...

อ่านต่อ 0 Comments

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ความหมายเหมือนคล้ายกัน แต่ใช้ต่างกัน
คำศัพท์ที่ความหมายเหมือนคล้ายกัน แต่ใช้ต่างกัน

1. price value cost price  : ราคา ตัวนี้เน้นที่ป้ายราคา value  : มูลค่า cost  : ราคา ตัวนี้เน้นที่ตัวสินค้า 2. say...

อ่านต่อ 0 Comments

อ่านเพิ่มเติม