เตรียมสอบ TOEFL

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#2)
เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#2)

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT-เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนสอบ TOEFL เทคนิคนี้อาจจะดูเหมือนพื้นฐานธรรมดามากๆ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการเตรียมสอบทุกชนิด...

อ่านต่อ 1 Comment

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

What time is it? การอ่านหรือถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ
What time is it? การอ่านหรือถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ

What time is it? การอ่านหรือถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ และจะบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร ในภาษาอังกฤษ, โดยปกติจะใช้การบอกเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมง การบอกเวลาเป็นแบบ ชั่วโมง ใช้สำหรับตาราง การถามเวลาแบบง่ายๆ นั้นใช้ได้ทุกสถานการณ์ คือ...

อ่านต่อ 0 Comments

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ความหมายเหมือนคล้ายกัน แต่ใช้ต่างกัน
คำศัพท์ที่ความหมายเหมือนคล้ายกัน แต่ใช้ต่างกัน

1. price value cost price  : ราคา ตัวนี้เน้นที่ป้ายราคา value  : มูลค่า cost  : ราคา ตัวนี้เน้นที่ตัวสินค้า 2. say...

อ่านต่อ 0 Comments

อ่านเพิ่มเติม