การอำลา (Leave Taking) เป็นภาษาอังกฤษ


goodbyeการกล่าวคำอำลาภาษาอังกฤษ เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง  การกล่าวลาก็จะเป็นคำสุดท้ายที่ต้องพูด  ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบด้วยกัน บางคนอาจจะประโยคเดียวในทุกๆโอกาศเลย ซึ่งอาจจะผิด  เผื่อให้การใช้คำกล่าวอำลาที่ถูก วันนี้มีคำกล่าวลาที่น่าสนใจนำมาฝาก
100

...

ประวัติความเป็นมา วันคริสต์มาส “Merry Christmas”

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็ แต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด...
Page 1 of 41234