เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#2)

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT-เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนสอบ TOEFL เทคนิคนี้อาจจะดูเหมือนพื้นฐานธรรมดามากๆ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการเตรียมสอบทุกชนิด

Read More

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#1)

เนื่องจากการสอบ TOEFL ibT เป็นการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้เตรียมสอบทุกคนควรที่จะได้ทดลองทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเลียนแบบมาจากข้อสอบจริงๆ โดยทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edu First ในคอร์สการเรียน TOEFL

Read More

โครงสร้างของข้อสอบ TOEFL iBT

ข้อสอบ TOEFL iBT วัดความสามารถการใช้ภาษาใน 4 ทักษะคือ การอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การเขียน (Writing), และ การพูด (Speaking) โดยให้คุณใช้ทักษะร่วมกัน 2 ทักษะหรือมากกว่า เพื่อตอบคำถาม เช่นคุณอาจอ่าน

Read More

สถานที่และวันสอบ TOEFL

ข้อมูลสถานที่สอบ และวันสอบ ของ TOEFL iBT ในประเทศไทย (อัพเดทล่าสุด ณ วันที่ 17 ก.พ. 2554) * จังหวัด – กรุงเทพ – ลาดกระบัง – ราชเทวี – เชียงใหม่ – หาดใหญ่,สงขลา – แม่น้ำ,เกาะสมุย – สระบุรี * รูปแบบการสอบ * วันสอบ

Read More

ผลสอบ TOEFL iBT

ค่าบริการสอบ TOEFL ที่ท่านได้ชำระไปนั้นเป็นค่าบริการที่ครอบคลุมถึง
* รายงานผลสอบแบบกระดาษ 1 ฉบับและ แบบ Online 1 ครั้ง
* รายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการที่ ETS จะจัดส่งไปให้กับสถาบันการศึกษาหรือ

Read More