วันสำคัญไทยและสากล เป็นภาษาอังกฤษ

Denotes Buddhist Lunar Cycle

วันสำคัญไทยและสากล ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


1 มกราคม
- วันขึ้นปีใหม่
1 January
- New Year’s Day

มกราคม*
- วันเด็กแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)
January*
- Children’s Day
(The 2nd Saturday of January)

14 มกราคม
- วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ
14 January
- National Forest

16 มกราคม
- วันครู
16 January
- Teacher’s Day

17 มกราคม
- วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 January
- Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day

18 มกราคม
- วันกองทัพไทย
18 January
- Thai Army’s Day

2 กุมภาพันธ์
วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ
2 February
- Inventor’s Day

กุมภาพันธ์*
- วันวันตรุษจีน
(วันที่หนึ่งของปฏิทินจีน)

February*
- Chinese New Year’s Day
(The 1st day of the Chinese calendar)

14 กุมภาพันธ์
- วันวาเลนไทน์
14 February
- Valentine’s Day

กุมภาพันธ์**
- วันมาฆบูชา
(วันเพ็ญเดือนสาม)

February**
- Makha Bucha Day
(Full moon, 3rd Thai lunar month)

24 กุมภาพันธ์
- วันศิลปินแห่งชาติ
24 February
- National Artist Day

13 มีนาคม
- วันช้างไทย
13 March
- Thai Elephant Day

18 มีนาคม
- วันท้องถิ่นไทย (ร.5 ทรงให้ชุมชนปกครองตนเอง)
18 March
- -

2 เมษายน
- วันอนุรักษ์มรดกไทย
2 April
- Thai Heritage Conservation Day

เมษายน*
- วันเชงเม้ง
April*
- Ching Ming Day

6 เมษายน
- วันจักรี
6 April
- Chakri Memorial Day

13-15 เมษายน
- วันสงกรานต์
13-15 April
- Songkran Festival Day

25 เมษายน
- วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 April
- Naresuan Day

1 พฤษภาคม
- วันแรงงานแห่งชาติ
1 May
- National Labour Day

5 พฤษภาคม
- วันฉัตรมงคล
5 May
- Coronation Day

13 พฤษภาคม
- วันพืชมงคล
13 May
- Royal Ploughing Ceremony Day

พฤษภาคม**
- วันวิสาขบูชา
(วันเพ็ญเดือนหก)

May**
- Visakha Bucha Day
(Full moon, 6th Thai lunar month))

19 พฤษภาคม
- วันต้นไม้แห่งชาติ
19 May
- National Tree Day

31 พฤษภาคม
- วันงดสูบบุหรี่โลก
31 May
- World No Tobacco Day

5 มิถุนายน
- วันสิ่งแวดล้อมโลก
5 June
- World Environment Day

26 มิถุนายน
- วันสุนทรภู่
26 June
- Sunthornphu Day /Soonthornphu Day

1 กรกฎาคม
- วันลูกเสือแห่งชาติ
1 July
- National Scout Day

11 กรกฎาคม
- วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 July
- King Narai the great’s Day

กรกฎาคม**
- วันอาสาฬหบูชา
(วันเพ็ญเดือนแปด)

July**
- Asarnha Bucha Day
(Full moon, 8th Thai lunar month)

กรกฎาคม**
- วันเข้าพรรษา
(วันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด)

July**
- Buddhist Lent Day
(First waning moon, 8th Thai lunar month)

29 กรกฎาคม
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 July
- National Thai
Language Day

1 สิงหาคม
- วันสตรีไทย
1 August
- -

12 สิงหาคม
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12 August
- H.M.The Queen’s Birthday

สิงหาคม*
- วันสารทจีน
August*
- Chinese Ghost Festival

16 สิงหาคม
- วันสันติภาพไทย
16 August
- Thai Peace Day

18 สิงหาคม
- วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 August
- National Science Day

กันยายน*
- วันไหว้พระจันทร์
September*
- Moon Festival/Moon Day

20 กันยายน
- วันเยาวชนแห่งชาติ
20 September
- National Youth Day

24 กันยายน
- วันมหิดล
24 September
- Mahidol Day

กันยายน*
- วันสารทไทย
September*
- Thai Ghost Festival

กันยายน*
- เทศกาลกินเจ
September*
- Vegetarian Festival

5 ตุลาคม
- วันนวัตกรรมแห่งชาติ
5 October
- Innovation Day

ตุลาคม**
- วันออกพรรษา
(วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด)

October**
- End of Buddhist Lent Day
(Full moon, 11th Thai lunar month )

ตุลาคม**
- เทศกาลออกพรรษา ตักบาตร เทโวเริ่มกฐินกาล
October**
- Robes Offering Ceremony Start

13 ตุลาคม
- วันตำรวจแห่งชาติ
13 October
- Day of the National Police

19 ตุลาคม
- วันเทคโนโลยีไทย
19 October
-ThaiTechnologyDay

23 ตุลาคม
- วันปิยมหาราช
23 October
- Chulalongkorn Memorial Day

พฤศจิกายน**
- วันลอยกระทง
(วันเพ็ญเดือนสิบสอง)

November**
- Loy Krathong Day/Loy Krathong Festival
(Full moon, 12th Thai lunar month)

14 พฤศจิกายน
- วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 November
- Father of the Royal Rainmaking Day

20 พฤศจิกายน
- วันกองทัพเรือ
20 November
- Navy Day

4 ธันวาคม
- วันสิ่งแวดล้อมไทย
4 December
- Thai Environment Day

5 ธันวาคม
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5 December
- H.M. The King’s Birthday

10 ธันวาคม
- วันรัฐธรรมนูญ
10 December
- Constitution Day

16 ธันวาคม
- วันกีฬาแห่งชาติ
16 December
- National Sport’s Day

25 ธันวาคม
- วันคริสต์มาส
25 December
- Christmas Day

26 ธันวาคม
- วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
26 December
- Nation Wildlife Protection Day

31 ธันวาคม
- วันสิ้นปี
31 December
- New Year’s Eve

หมายเหตุ
*มีการเปลี่ยนแปลงวันในแต่ละปี

** ปฏิทินจันทรคติไทย (Thai lunar calendar),

Denotes Buddhist Lunar Cycle

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>