เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว รับรองผล

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

Check เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก

Check สอนภาษาอังกฤษ สด 100%

Check โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ

Check พร้อมเรียนทบทวนฟรี!

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว รับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว รับรองผล

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

Check เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก

Check สอนภาษาอังกฤษ สด 100%

Check โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ

Check พร้อมเรียนทบทวนฟรี!

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เปิดสอน กว่า 15 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ กว่า 35 หลักสูตร สำหรับทุกคน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เรียนจบแล้ว กว่า 4,000 รอบ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษกว่า 10,000 คน ที่ประสบความสำเร็จ

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ เดือนกรกฎาคม 2562 รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40 % พร้อมทดสอบภาษาอังกฤษฟรี - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ทดสอบภาษาอังกฤษ วัดระดับภาษาอังกฤษ English Test - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษฟรี คลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียน Phonics สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก - EduFirst

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ เดือนกรกฎาคม 2562 รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40 % พร้อมทดสอบภาษาอังกฤษฟรี - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ทดสอบภาษาอังกฤษ วัดระดับภาษาอังกฤษ English Test - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษฟรี คลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียน Phonics สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก - EduFirst

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกวัย ด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 15 ปี เน้นการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลเร็ว เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100%

เกี่ยวกับ EduFirst ▾

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกวัย ด้วยประสบการณ์การสอนภาษากว่า 15 ปี ผ่านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคน

เราเปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลายหลาย เช่น

เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ Conversation , แกรมม่า Grammar, ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English, การเขียน Writing, คอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว Private lesson, SAT, GRE, GMAT, การออกเสียง โฟนิกส์ Phonics , คอร์สสำหรับองค์กร Corporate English และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ อื่นๆ ตามความต้องการของผู้เรียน

> เกี่ยวกับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เหตุผลที่เลือก เรียนภาษาอังกฤษ ที่ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ? สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ? …. เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก

เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก

จัดการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษา และการดูแลอย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษสด ทุกคาบเรียน

สอนภาษาอังกฤษสด 100%

สอนภาษาอังกฤษสด ทุกคาบเรียน โดยอาจารย์ ไม่ใช่เรียนภาษาผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อความน่าสนใจและสามารถซักถามได้ทันที

สอนโดยอาจารย์สอนภาษาที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์

อาจารย์สอนภาษา ที่มีคุณภาพ

สอนโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการสอนโดยตรง มีเทคนิคในการสอน และเอาใจใส่นักเรียน

สามารถเรียนทบทวน แบบสอนสด ได้ฟรี!

ทบทวนภาษาอังกฤษ ฟรี!

หากติดธุระ หรือเรียนยังไม่เข้าใจ สามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษทบทวนแบบสอนสดได้ ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรรับรองการเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนภาษาอังกฤษจบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ หลายหลาย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ครอบคลุม ตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา จนถึงคนทำงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมให้คำปรีกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Young Learner)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 5-10 ปี
(High Flyer Course)

ปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน เสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11-14 ปี
(Trailblazer Course)

สร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เพื่อต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ (English for Adult)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
(General Conversation English)

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ การพูด ฟัง อ่าน และเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ

คอร์ส แกรมม่า
(Grammar)

ปูพื้นฐานไวยากรณ์ แกรมม่าภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ และคอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน IELTS
(IELTS Course)

คอร์สเตรียมสอบ IELTS รับรองผล เรียนไอเอล กลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเทคนิคแบบติวเข้ม เพื่อการเตรียมสอบ IELTS โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน TOEFL
(TOEFL Course)

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL รับรองผล เรียนโทเฟล กลุ่มเล็ก สอนสด 100% แบบติวเข้ม เพื่อการเตรียมสอบ TOEFL โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน TOEIC
(TOEIC Course)
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC รับรองผล เรียนโทอิค กลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเทคนิค เพื่อการเตรียมสอบ TOEIC โดยเฉพาะ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ
(Writing Course)

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษเชิง ธุรกิจ (Business Writing) หรือ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic Writing) เพื่อการเขียนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ( Private English Lessons )

คอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก
(Private english lessons for kids)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก ตัวต่อตัว เน้นพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง เลือกเนื้อหาการเรียนได้เอง และเรียนชดเชยได้

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับผู้ใหญ่
(Private English Lessons for Adult)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ แบบตัวต่อตัว เลือกเวลา เนื้อหาการเรียนได้เอง ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็วๆ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร (Corporate Language Training)

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร
(Corporate Language Training)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโดยเฉพาะ เนื้อหาการเรียนภาษาที่ออกแบบได้ตามความต้องการ มีความยืดหยุ่นทั้งเวลาและงบประมาณ ทั้งการสอนที่บริษัทหรือสอนในสาขา เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้จริงในการทำงาน EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานทั้งในและนอกสถานที่

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Young Learner)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 5-10 ปี
(High Flyer Course)

ปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน เสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11-14 ปี
(Trailblazer Course)

สร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เพื่อต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ (English for Adult)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
(General Conversation English)

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ การพูด ฟัง อ่าน และเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ

คอร์ส แกรมม่า
(Grammar)

ปูพื้นฐานไวยากรณ์ แกรมม่าภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ และคอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน IELTS
(IELTS Course)

คอร์สเตรียมสอบ IELTS รับรองผล เรียนไอเอล กลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเทคนิคแบบติวเข้ม เพื่อการเตรียมสอบ IELTS โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน TOEFL
(TOEFL Course)

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL รับรองผล เรียนโทเฟล กลุ่มเล็ก สอนสด 100% แบบติวเข้ม เพื่อการเตรียมสอบ TOEFL โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน TOEIC
(TOEIC Course)
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC รับรองผล เรียนโทอิค กลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเทคนิค เพื่อการเตรียมสอบ TOEIC โดยเฉพาะ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ
(Writing Course)

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษเชิง ธุรกิจ (Business Writing) หรือ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic Writing) เพื่อการเขียนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ( Private English Lessons )

คอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก
(Private english lessons for kids)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก ตัวต่อตัว เน้นพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง เลือกเนื้อหาการเรียนได้เอง และเรียนชดเชยได้


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับผู้ใหญ่
(Private English Lessons for Adult)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ แบบตัวต่อตัว เลือกเวลา เนื้อหาการเรียนได้เอง ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็วๆ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร (Corporate Language Training)

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร
(Corporate Language Training)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโดยเฉพาะ เนื้อหาการเรียนภาษาที่ออกแบบได้ตามความต้องการ มีความยืดหยุ่นทั้งเวลาและงบประมาณ ทั้งการสอนที่บริษัทหรือสอนในสาขา เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้จริงในการทำงาน EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานทั้งในและนอกสถานที่

รีวิวจากผู้เรียน EduFirst

เรียน Writing ที่สถาบัน เอ็ด ดูเฟิร์สท์ ช่วยทำให้การเขียนภาษาอังกฤษของผมดีขึ้นครับ แล้วก็ได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในการเขียน อาจารย์ก็สอนทริคเล็กน้อยต่างๆ ที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะมี “ก็อยากให้ลองมาเรียนดูครับได้ประโยชน์จริงๆ”

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  คอร์สเรียนการเขียน Writing จากน้องเบ๊ป - สถาบันสอนภาษา EduFirst

นาย อัศวเดช จันทร์แสง
นักเรียน คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ Academic Writing

เรียน General Conversation ค่ะ ปกติหนูจะไม่กล้าพูด ไม่กล้าออกเสียง หลังจากมาเรียนที่สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ได้เรื่องพูดมากๆ แล้วก็เรื่องฟังด้วยค่ะ EduFirst เปลี่ยนความกล้า ในการพูดภาษาอังกฤษ ของหนู อยากฝากบอกเพื่อนๆ ว่า…ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ หมอดูช่วยไม่ได้ แต่ EduFirst ช่วยได้!

รีวิว เรื่องราวความสำเร็จในการ เรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน EduFirst น้องมะปราง & น้องบีม นักเรียนหลักสูตร คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว General Conversation English - Private Review

น้องมะปราง & น้องบีม นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นักเรียน คอร์สเรียน General Conversation – Private

“เรียนคอร์ส Private ค่ะ ได้พูดคุยกับ Teacher ตัวต่อตัว ให้มีความกล้าในการพูดและมั่นใจในตนเอง ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจ สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี ในการ เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรต่อไป ไม่เข้าใจเรื่องที่เราเรียนก็สามารถถามได้เลยค่ะ”

เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน EduFirst น้องปาล์ม นักเรียนคอร์สเรียนตัวต่อตัว Private English Lessons for Kids TB4

ด.ญ. กนกพร พรจตุรินทร์
นักเรียนคอร์ส Private English Lessons for Kids TB4

“การเรียนภาษาอังกฤษ ที่นี่ มีส่วนทำให้ผมผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปริญญาตรี–โท-เอก แพทย์เฉพาะทาง ด้านการวิจัยโรคมะเร็ง ที่มหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี ซึ่งคัดเลือกโดยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน EduFirst น้องดิว นักเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป และคอร์สเรียนแกรมม่า General English, Grammar

คณิศร เรืองวงษ์
นักเรียนคอร์ส General English, Grammar

“เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Private Trailblazer กับ Teacher Richard S. ครูสอนดีมาก เน้นทางแกรมม่าได้ตรงตามที่ต้องการ ตั้งใจสอนมาก เข้าใจง่าย มีการแบ่งเวลาด้วย เรียนแล้วรู้สึกว่า แกรมม่าดีขึ้น กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ”

เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน EduFirst น้องภาวิดา นักเรียนคอร์สเรียน Private Trailblazer
ภาวิดา ประเทืองสุขสกุล
นักเรียนคอร์สเรียน Private Trailblazer
“ที่เรียนอยู่ตอนนี้เป็นคอร์ส TOEIC ค่ะ ก็ Happy ค่ะ เพื่อนในห้องก็น่ารัก อาจารย์ก็ดีคะ เป็นกันเองดี ถ้าแบบไม่ได้อาจารย์เค้าก็จะพยายามสอน ซึ่งตัวเองไม่ค่อยมี Skill ในการ ฟัง แต่พอได้เรียนก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จากที่ตอนมาเทสตอนแรกคะแนนด้านการฟังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำ ซึ่งใครที่อยาก เรียนภาษาอังกฤษ ที่นี่ ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีเลยคะ”

เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน EduFirst คุณปุ่น นักเรียนคอร์สเรียน TOEIC เตรียมสอบ
พรชนก ปัญญาพรวิทยา
นักเรียนคอร์สเรียน TOEIC

เรียนคอร์ส Academic Writing เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นคนที่สนใจการเขียนนิยาย ก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากเขียนนิยายเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษบ้าง … เรียนที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ผมได้พวกคำศัพท์ใหม่ๆ การเขียนใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ อีกทั้งบางครั้งผมก็ยังได้เกี่ยวกับต้นกำเนิดหรือรากลึกของคำศัพท์บางคำที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน “ภาษาอังกฤษมันต้องเริ่มตั้งแต่ก้าวแรก ฉะนั้นแนะนำให้มาเรียนที่ EduFirst ครับ”

รีวิว เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน EduFirst น้องไอซ์ นักเรียนหลักสูตร คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว Academic Writing - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

น้องไอซ์ มหาวิทยาลัยจุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักเรียน คอร์สเรียน Academic Writing – Private

เรียนพูดภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สสนทนาอังกฤษตัวต่อตัว เพราะว่าอยากพูดได้ไวอย่างคล่องแคล่ว ตลอดการมาเรียนที่สถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” รู้สึกมั่นใจในการพูดมากขึ้น จำสำเนียงที่อาจารย์พูดได้สามารถออกเสียงถูกต้องมากขึ้น จะกลับมาทบทวนให้มีพัฒนาการในการพูดให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สเรียนพูดอังกฤษ Speaking English จากน้องเชอรี่ - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

น.ส.ธนทร ศรีหินกอง (น้องเชอรี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นักเรียน คอร์สเรียน General Conversation – Private

องค์กรที่อบรมภาษาอังกฤษกับเรา

ส่วนหนึ่งขององค์กรและบริษัทต่างๆ ที่ไว้วางใจให้พนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) PTT ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา บริษัท วาโก้ Wacoal ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา บริษัท ซิตี้แบงก์ CitiBank ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน TOYOTA ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา บริษัท ดิออร์ Dior แบรนแฟชั่นระดับโลก ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา บริษัท ลอรีอัล ปารีส L'Oreal Paris ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเราบริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น KAO ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเราบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด Pruksa เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับริษัท บุญรอดบริวเวอรี จำกัด และจัดจำหน่ายโดย บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชัน จำกัด Singha ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเราบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ Starbucks ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเราบริษัท แสนสิริ จำกัด กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา

เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ MBK หรือ มาบุญครองเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา บริษัท โรบินสัน จำกัด Robinson เดิมชื่อว่า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา เชฟรอน คอร์ปอเรชัน Chevron เป็นบริษัทด้านพลังงานสัญชาติอเมริกัน ส่งพนักงาน เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส่งเจ้าหน้าที่ เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเจ้าหน้าที่ เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ส่งเจ้าหน้าที่ เรียนภาษาอังกฤษ กับเรา

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี ? คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี ?

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร สำหรับผู้เรียนทุกคน – เรียนภาษาอังกฤษ การันตีผล สอนภาษาอังกฤษสด 100% กลุ่มเล็ก พร้อมทบทวนฟรี – เรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม หรือ เรียนตัวต่อตัว

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ เดือนกรกฎาคม 2562 รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40 % พร้อมทดสอบภาษาอังกฤษฟรี - เรียนภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษสด กลุ่มเล็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ เดือนกรกฎาคม 2562 รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40 % พร้อมทดสอบภาษาอังกฤษฟรี - เรียนภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษสด กลุ่มเล็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

ทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษฟรีวัดระดับภาษาอังกฤษ

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ