เลือกหน้า

ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษ (Polite Interrupting)

โดย | 6 ต.ค. 2022 | Business English, ฝึกพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

การพูดแทรกอย่างสุภาพ (Polite Interrupting)

พูดขัดจังหวะการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างสุภาพ ได้อย่างไร?

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อาจเกิดเหตุการณ์ ที่เราจำเป็นต้องพูดขัดจังหวะ หรือ พูดแทรก ในการสนทนาที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ เปลี่ยนรูปแบบการสนทนา เช่น การพูดเพื่อโน้มน้าว หรือ การเจรจาต่อรอง

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงเรียบเรียงประโยค พูดขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษ ไว้ให้แล้ว

ประโยค ขอโทษที่ขัดจังหวะภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพ สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - สถาบัน EduFirst
การขอพูดแทรก ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพ เมื่อมีคำถาม ข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
การพูด ขัดจังหวะ ภาษา อังกฤษ อย่างสุภาพ เมื่อต้องการถาม เพื่อความแน่ใจ - เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน EduFirst
การขอพูดแทรก ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพ เมื่อมีคำถาม ข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ประโยค ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการจะบอกอะไรสักอย่าง :

• I hate to interrupt but I wanted to let you know I have to leave the meeting early.

ฉันไม่ชอบที่จะขัดจังหวะแต่ฉันต้องการจะแจ้งให้พวกคุณทราบว่าฉันต้องออกจากการประชุมก่อนเวลา

• I’m so sorry to interrupt but…

ฉันเสียใจที่ต้องขัดจังหวะนะ แต่ … (ตามด้วยประโยคที่จะพูด)

• I don’t mean to be rude but may I interrupt quickly?

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคาย (rude = หยาบคาย – เสียมารยาท) แต่ขอขัดจังหวะสักนิดนะ (quickly – อย่างไว ๆ)

เมื่อต้องการจะจบการสนทนา :

• I’m terribly sorry to interrupt you but I have to be at work for a meeting shortly and must get going. It was wonderful to see you. Have a nice day.

ฉันเสียใจ/ขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ขัดจังหวะคุณ (พวกคุณ) แต่ฉันต้องไปที่ทำงานเพื่อการประชุมแล้วและต้องไปแล้ว มันเป็นสิ่งที่วิเศษณ์มากที่ได้พบพวกคุณ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ (get going ในประโยคนี้คือต้องไป ต้องจากแล้ว)

• Oh! Sorry to interrupt but I just noticed the time and I need to get to work. I’m very sorry. But it was great chatting with you.

โอ้ ขอโทษ/เสียใจที่ต้องขัดจังหวะแต่ฉันจะแจ้งให้ทราบว่าเป็นเวลาที่ฉันต้องไปทำงานแล้ว ฉันขอโทษ/เสียใจจริง ๆ แต่มันยอดเยี่ยมมาก