เลือกหน้า

100+ คำศัพท์ทรงพลัง น่าใช้ใน เรซูเม่ภาษาอังกฤษ (Resume)

โดย | 23 มี.ค. 2023 | Business English, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คำทรงพลัง ใช้เขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้งานชัวร์

“เรซูเม่ภาษาอังกฤษปัง มีชัยไปกว่าครึ่ง ด้วยคำศัพท์สุดสตรอง ที่คัดมาให้แล้ว”

เรซูเม่ (Resume)

เรซูเม่ (Resume) คือ ประวัติส่วนบุคคล แบบย่อ เพื่อให้คนอื่นได้รู้จักคุณแบบคร่าวๆ ในเวลาอันรวดเร็ว เรซูเม่ถือเป็นเอกสารสำคัญชนิดหนึ่ง ประกอบการสมัครงาน โดย Resume เปรียบเสมือนการโฆษณาตัวเอง ในเรื่องประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ ความสามารถ “โดยเน้นถึงความสำเร็จ อธิบายให้เห็นถึงความสำเร็จที่เราจะทำให้กับบริษัทได้ ไม่ใช่แค่ทำอะไร” จะทำให้คุณดูโดดเด่น มัดใจทั้ง HR และ ผู้ว่าจ้าง

อยากได้งานใหม่ อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น เริ่มก้าวแรกด้วยการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่น เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมคำคัพท์ภาษาอังกฤษ ทรงพลัง พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล ที่ควรใช้ใน Resume เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะและคุณสมบัติ ที่จะทำงานสำเร็จตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้

คำศัพท์สุดสตรองในการเขียนเรซูเม่

(Power words for your resume)

10 คำศัพท์ทรงพลัง ที่ควรใช้ใน Resume พร้อมตัวอย่างประโยค

• Initiate (v.) ริเริ่ม

Initiate good conceptual ideas with practical applications.
ริเริ่มไอเดียที่ดีพร้อมการใช้งานจริง

• Create (v.) สร้าง, จัดทำ

Create flexible plans to meet changing opportunities.
สร้างแผนที่ยืดหยุดสำหรับโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลง

• Monitor (v.) ดูแลความเรียบร้อย

Accurately monitor performance against objectives.
ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์
อย่างแม่นยำ

• Evaluate (v.) ประเมินผล

Carefully evaluate alternative risks.
ประเมินความเสี่ยงในทางเลือกอย่างระมัดระวัง

• Achieve (v.) ความสำเร็จ

Achieve consistently high results.
บรรลุผลลัพธ์ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

• Collaborate (v.) ให้ความร่วมมือ

Collaborate with marketing team to develop new products.
ร่วมมือกับทีมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• Assist (v.) ช่วยเหลือ

Assist subordinates in reaching new levels of skills, knowledge and attitudes
ช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาในการเข้าถึงทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่ดีขึ้น

• Mentor (v.) ให้คำแนะนำ

Mentored employees on sales strategy.
ให้คำแนะนำพนักงานด้านกลยุทธ์การขาย

• Motivate (v.) สร้างแรงจูงใจ

Strongly motivated to achieve higher expectations.
มีแรงจูงใจอย่างมากที่จะทำให้ได้ตามความคาดหวังที่สูงขึ้น

• Responsible for (v.) มีหน้าที่รับผิดชอบ

Responsible for meeting monthly sales goals.
รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายประจำเดือน

เรซูเม่ resume คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ initiate ริเริ่ม create  สร้าง, จัดทำ ตัวอย่าง ประโยค พร้อมคำแปล สมัคร งาน จบใหม่
resume ภาษาอังกฤษ monitor ดูแลความเรียบร้อย evaluate ประเมินผล ประโยค ตัวอย่าง ทํา เร ซู เม่ สมัคร งาน
เขียน เรซูเม่ resume ภาษาอังกฤษ เด็ก จบ ใหม่ achieve สำเร็จ collaborate ร่วมมือ ตัวอย่าง พร้อมคำแปล
คำศัพท์ resume สมัครงาน assist ช่วยเหลือ mentor ให้คำแนะนำ เร ซู เม่ ภาษา อังกฤษ พร้อม แปล
การเขียน เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ motivate สร้างแรงจูงใจ responsible for ... มีหน้าที่รับผิดชอบ ตัวอย่าง ประโยค resume น่าใช้ในใบสมัครงาน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ

คำกริยาภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่น

(Action Verbs to Make Your Resume Stand Out)

Action verbs to showcase accomplishments:

• Achieved
• Amplified
• Attained
• Capitalized
• Chaired
• Consolidated
• Deciphered
• Decreased
• Discerned
• Drove
• Enacted
• Endeavored
• Established
• Exceeded
• Founded
• Pioneered
• Outperformed
• Overhauled
• Sharpened
• Shattered
• Sparked
• Spearheaded
• Steered
• Stimulated
• Streamlined
• Strengthened
• Supervised
• Surpassed

Action verbs to explain responsibilities:

• Accelerated
• Accomplished
• Analyzed
• Assembled
• Built
• Charted
• Created
• Constructed
• Coordinated
• Delivered
• Developed
• Executed
• Expanded
• Facilitated
• Finalized
• Forged
• Guided
• Handled
• Headed
• Improved
• Increased
• Initiated
• Implemented
• Instituted
• Operated
• Organized
• Produced
• Reached
• Simplified
• Volunteered

Action verbs to express communication skills:

• Briefed
• Campaigned
• Collaborated
• Composed
• Conveyed
• Convinced
• Documented
• Enlivened
• Instructed
• Performed
• Presented
• Promoted
• Spoke
• Trained

Action verbs for sales experience:

• Acquired
• Boosted
• Captured
• Conserved
• Converted
• Earned
• Gained
• Generated
• Maximized
• Negotiated
• Outpaced
• Won
• Yielded

Action verbs for creative experience:

• Authored
• Brainstormed
• Communicated
• Conceptualized
• Curated
• Customized
• Derived
• Designed
• Diagramed
• Drafted
• Edited
• Illustrated
• Imagined
• Influenced
• Inspired
• Intensified
• Modeled
• Proofread
• Published
• Redesigned
• Researched
• Strategized
• Storyboarded
• Translated
• Transformed
• Visualized
• Wrote

Action verbs for leadership and management:

• Advised
• Aligned
• Arranged
• Augmented
• Centralized
• Championed
• Cultivated
• Differentiated
• Directed
• Empowered
• Enabled
• Endorsed
• Enforced
• Ensured
• Forecasted
• Formalized
• Formed
• Fostered
• Furthered
• Hired
• Identified
• Implemented
• Integrated
• Leveraged
• Mentored
• Merged
• Motivated
• Orchestrated
• Optimized
• Predicted
• Reconciled
• Reduced
• Refocused
• Renovated
• Reorganized
• Replaced
• Resolved
• Restructured
• Revitalized
• Shaped
• Supervised
• Sustained
• Trained

AdvisedAction verbs for technical experience:

• Advanced
• Architected
• Automated
• Coded
• Deployed
• Detected
• Devised
• Diagnosed
• Discovered
• Engineered
• Enhanced
• Expedited
• Formulated
• Installed
• Launched
• Modified
• Networked
• Planned
• Programmed
• Remodeled
• Rewrote
• Refined
• Tested
• Troubleshoot
• Updated
• Upgraded

 

Action verbs for experience with finance:

• Audited
• Calculated
• Classified
• Collected
• Equalized
• Evaluated
• Dispensed
• Halted
• Investigated
• Lowered
• Maintained
• Minimized
• Recognized
• Secured

 

แน่นอนว่า Resume เป็นด่านแรกที่เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ได้รู้จักคุณ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ซึ่งอาจเป็นทักษะความสามารถด้านต่างๆ รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจ
‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍
เราจึงควรฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ หรือเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน อยากรู้ระดับภาษาอังกฤษของคุณ วัดระดับภาษาฟรี ลงทะเบียน คลิก >>

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ

สำหรับวัยทำงาน ที่ต้องการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ !
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การประชุม และการพรีเซนต์งาน เป็นต้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน เพื่อการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ ของ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการใช้งานภายในองค์กร และในเชิงธุรกิจ

โดยคุณสามารถเลือก เข้าเรียนที่สาขา หรือ เรียนออนไลน์ ได้ตามที่คุณต้องการ รวมถึงการ เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สำหรับองค์กร / บริษัท ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

 

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 0 Average: 0]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ไหนดี?
EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์คุณภาพ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล