เลือกหน้า

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย

อยากเริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูก ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พูดคล่อง จำง่ายใช้ได้ทุกวัน

ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

วัยเด็กเป็นช่วงวัยที่กำลังช่างจดช่างจำ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย เริ่มฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กง่ายๆ จากกิจวัตรประจำวันที่ทำเป็นประจำ ตั้งแต่เริ่มตื่นนอน จนเลิกเรียนกลับบ้าน ทำการบ้านที่ครูให้มา

คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่แบบเราก็สามารถช่วยให้ลูกเก่งภาษาตั้งแต่เด็กได้ โดยให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการสนทนาในเรื่องที่ทำประจำวัน ด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เหล่านี้

ประโยคภาษาอังกฤษ พูดกับลูก ในตอนเช้า - เรียนภาษาอังกฤษเด็ก เก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ให้เด็กเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยกิจวัตรประจำวัน ดังบทสนทนาตัวอย่างต่อไปนี้

เริ่มตั้งแต่การ “ตื่นนอน” ประโยคภาษาอังกฤษ ปลุกลูกในตอนเช้า “Get up!” ดังสนทนาตัวอย่าง ต่อไปนี้

Get up! ตื่นได้แล้วจ้า
Mom I’m sleepy. แม่ หนูง่วง
No, you have no time. ไม่ได้ หนูไม่มีเวลาแล้วนะลูก
OK, mom. ตกลงค่ะแม่

หรือแม่อาจพูดว่า “It’s time to get up.” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

It’s time to get up. ได้เวลาตื่นนอนแล้วจ้า
Don’t bother me please. อย่ามากวนได้ไหม ขอร้อง
Are you still sleepy? ยังง่วงนอนอยู่ไหม?

It’s time to go to school. ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว
Hurry up, you’ll be late. เร็วๆเข้า เดี๋ยวก็สายหรอก
Cleaning up this room! ทำความสะอาดห้องด้วยนะ!
Get up then go to take a bath. ลุกขึ้น แล้วไปอาบน้ำได้แล้ว
Go to wash your face. ไปล้างหน้าซะ
Go to shower and brush your teeth. ไปอาบน้ำ แล้วก็แปรงฟันด้วยนะ
Don’t forget to make your bed. อย่าลืมเก็บที่นอนด้วยล่ะ

ตื่นนอนได้แล้ว ภาษาอังกฤษ Get up! เรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกลูกให้ “อาบน้ำ / แปรงฟัน” ตัวอย่างสนทนา ต่อไปนี้

You have to take a bath. ลูกต้องไปอาบน้ำได้แล้ว
I don’t want to take a bath. หนูไม่อยากอาบน้ำ
It’s very cold. มันหนาวมากเลย
No, you must do it. ไม่ ลูกต้องอาบน้ำ
Do you prefer hot water? อยากอาบน้ำอุ่นไหม
Take off your clothes. ถอดเสื้อผ้าสิ
Wash your face. ล้างหน้า
Brush your teeth. แปรงฟัน
Have a bath with a soap. อาบน้ำแล้วถูสบู่ด้วยนะ
Close a bathroom’s door. ปิดประตูห้องน้ำด้วย
Turn on the shower. เปิดน้ำฝักบัว
Turn on the light. เปิดไฟ
Flush the toilet. กดชักโครก
Turn off the tap. ปิดก๊อกน้ำ
Come out of the bathroom. ออกจากห้องน้ำได้แล้ว
The water over flower a bathroom. น้ำล้นห้องน้ำแล้ว
Be careful! The floor is slippery.ระวังหน่อย พื้นห้องน้ำลื่น
Mom, I’m cold. แม่ หนูหนาว
I will dry and power you. แม่จะเช็ดตัวและทาแป้งให้
Yes, Mom. ครับ/ ค่ะ แม่

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อาบน้ำ, แปรงฟัน บทสนทนาแม่กับลูกภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย “ส่งลูกไปโรงเรียน”

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกให้ลูกรีบ “เตรียมตัวไปโรงเรียน” ตัวอย่างสนทนา ต่อไปนี้

I will give you a new shirt and trousers to put on.
แม่จะให้ลูกใส่เสื้อกับกางเกงตัวใหม่นะจ๊ะ
Thank you, mom. But I cannot dress myself.
ขอบคุณครับแม่ แต่ผมยังแต่งตัวไม่เป็น
You’re no longer a kid. You’re old enough to dress yourself.
ลูกไม่ใช่เด็กๆ แล้วนะ ลูกโตพอที่จะแต่งตัวเองได้แล้ว
OK, Mom! I will try myself.
ครับแม่ ผมจะลองใส่เองครับ
Here! I have put on them.
ผมใส่เรียบร้อยแล้ว
Oh, dear! You look very well.
โอ้ ลูกรัก ดูดีมากเลยจ้ะ

Then put on your school uniform. เสร็จแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนซะ
Finished? The school bus is here. เสร็จหรือยังลูก รถโรงเรียนมาแล้วนะ
Yes, I’m going now. Bye bye. เสร็จแล้วครับแม่ ผมไปแล้วนะ บ๊ายบาย
Bye, Darling! Take care of yourself. จ้ะลูกรัก ดูแลตัวเองด้วยล่ะ
It’s time to go to school. ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วจ้ะ
Yes, I’ll go now. ครับ ผมไปแล้วนะครับ
See you in the evening. แล้วพบกันตอนเย็นจ้ะ
Take care. ดูแลตัวเองด้วยนะ
Be a good boy/girl. เป็นเด็กดีนะจ้ะ
บทเรียนสนทนาภาษาอังกฤษเด็ก หลังเลิกเรียน, กำลังจะกลับบ้าน, เดินทางกลับบ้าน

หลังจาก“เลิกเรียน” ถึงเวลากลับบ้าน ตัวอย่างบทสนทนา มีดังต่อไปนี้

It’s time to go home. ได้เวลากลับบ้านแล้ว
I have to go home now. ฉันต้องกลับบ้านแล้ว
I went home at… ฉันกลับบ้านเวลา…โมง
How did you go home? เธอกลับบ้านยังไงเหรอ
I walked to go home. ฉันเดินกลับบ้าน
I took a bus to go home. ฉันนั่งรถประจำทางกลับบ้าน
My father picked me up from the school. พ่อของฉันขับรถมารับฉันที่โรงเรียน

เมื่อลูก“กลับมาถึงบ้าน ” ประโยคที่มักสนทนากัน มีดังนี้

Mom! I’m back. แม่ครับ ผมกลับมาแล้ว
Are you hungry? หิวหรือยังลูก
Yes, I do. หิวมากเลยครับ
Is there anything to eat. มีอะไรกินบ้างครับ
A lot. But take a bath first. เยอะเลย ไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะ
You should wash your hands before have dinder. ควรล้างมือก่อนมารับประทานอาหารเย็นนะ
You should take a bath before have dinder. ควรไปอาบน้ำก่อนจะมารับประทานอาหารเย็น
It’s time to have dinner. ได้เวลาอาหารเย็นแล้ว

Which one is your favorite ? อันไหนคืออาหารจานโปรดของลูก
Blow it first. เป่าก่อนนะลูก
Do you want some more? เอาเพิ่มอีกไหมลูก
Wow, You eat a lot.ว้าว ลูกทานได้เยอะมาก
Do you want some more? เอาเพิ่มอีกไหมลูก
finish it up. ทานให้หมดนะจ๊ะ
Are you full? อิ่มเเล้วหรือ
Don’t holding your food in your mouth. อย่าอมข้าวไว้ในปากนะจ๊ะ
 บทสนทนาภาษาอังกฤษเด็ก ที่บ้านในช่วงเย็น,  ตอนเย็น, อาหารเย็น, มื้อค่ำ

เมื่อลูก“ทำการบ้าน” ครูนอกห้องเรียนพ่อแม่เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับลูกที่จะค่อยบอกจะค่อยสอน เวลาที่ลูกไม่เข้าใจหรือแนะนำสิ่งต่างๆให้กับลูก การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทำการบ้าน ก็มีตัวอย่างต่อไปนี้

Have you done your homework? ทำการบ้านเสร็จหรือยังจ๊ะ
You have to do it because it’s too late. ทำได้แล้วนะลูก นี่ก็ดึกมากแล้วนะ
Yes, I’ll do it now. ครับแม่ จะไปทำเดี๋ยวนี้ครับ
What subject do you do? ทำการบ้านวิชาอะไรจ๊ะ
English, Mom. ภาษาอังกฤษครับแม่
Is there anything you don’t understand? มีตรงไหนที่ไม่เข้าใจบ้างลูก

Here,… ตรงนี้ครับ
Let me see it. ไหนให้แม่ดูหน่อยสิ
This exercise want you to…? แบบฝึกหัดนี้ให้ลูก…ใช่ไหม
I’ll help you only one question.
แม่จะช่วยแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะ
The others you have to do it by yourself.
ข้ออื่นๆ ลูกต้องหัดทำเองนะจ๊ะ
Yes, but I am not sure, I can do it.
ด้ครับ แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะทำได้ไหม
You have to look in the dictionary, it’s good for you.
ลูกก็ไปเปิดพจนานุกรมดูสิจ๊ะ มันช่วยลูกได้นะ

Yes, mom. I’ll do it.
ครับแม่ ผมจะทำตามนั้นครับ
Is there anything to do?
มีการบ้านอะไรต้องทำอีกไหม
No, there is not.
ไม่มีแล้วครับ
OK.hurry up. It is the time to sleep.
จ๊ะ รีบทำให้เสร็จนะ ตอนนี้ได้เวลานอนแล้ว
I must hand in my homework tomorrow.
ผมต้องส่งการบ้านวันพรุ่งนี้ครับ
The teacher told us to revise the lessons.
คุณครูบอกให้พวกเราทบทวนบทเรียนต่างๆ
Tomorrow was my turn to take the homework to the staff room.
พรุ่งนี้เป็นเวรผมต้องเอาการบ้านไปส่งที่ห้องพักครู
ประโยคภาษาอังกฤษ สอนการบ้านลูกน้อย ภาษาอังกฤษ สอนพ่อ แม่ พูดภาษาอังกฤษกับลูก

บทสนทนาภาษาอังกฤษ “ส่งลูกเข้านอน” มีประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้

It’s time to go to bed. ได้เวลาเข้านอนแล้วจ้ะ
Just a moment, mom. อีกแป๊บนึงนะครับแม่
Come on right now! มานอนเดี๋ยวนี้เลย
I’m not sleepy. ผมยังไม่ง่วงเลย
But you must go now. แต่ลูกต้องไปนอนแล้วจ้ะ
Good night! ราตรีสวัสดิ์
Sweet dreams! ฝันหวานนะ
Have a good drem! ฝันดีนะ
Sleep tight! หลับให้สบายนะ
Close your eyes. หลับตาซะนะ
I will dream about you. หนูจะฝันถึงแม่นะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย ส่งลูกเข้านอน เมื่อถึงเวลาก่อนเข้านอน
พูดภาษาอังกฤษกับลูก อาหารภาษาอังกฤษ หิวไหม  อาหารที่ชอบ กินข้าวให้หมดนะ คุยภาษาอังกฤษกับลูก เอาเพิ่มอีกไหม สอนภาษาอังกฤษเด็ก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
5 บทสนทนา สอนลูก บอก อาการเจ็บป่วย ภาษาอังกฤษ - ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst
ประโยค สนทนา ภาษาอังกฤษ กับลูก เรื่องที่โรงเรียน ฝึกพูดภาษาอังกฤษเด็ก บทสนทนา แม่ ลูก
ทุกวันนี้พ่อแม่ต้องการให้ลูกเก่งภาษาตั้งแต่เด็ก ในความเป็นจริงแล้ว ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องใกล้ตัวของลูกน้อยมากๆ ค่ะ หากคุณพ่อ คุณแม่ใส่ใจ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวันกับลูกน้อยในทุกๆ วัน จะเปิดการสร้างความคุ้นชินภาษาอังกฤษให้กับเด็ก และทำให้เด็กซึมซับภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติ

อยากให้ลูกเก่งภาษา

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

คุณพ่อคุณแม่ทราบกันดี ว่า “ภาษาอังกฤษ” สำคัญกับเด็ก Gen ใหม่ จะดีกว่าไหม? ถ้าลูกมีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก มาเริ่มสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ที่โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ คุณหนูๆ จะเก่งทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และได้เรียนสำเนียงอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆ Native Teacher สอนสด 100% เลือกเรียนพิเศษภาษาอังกฤษได้ที่โรงเรียน / เรียนออนไลน์ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษเด็ก

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 7 Average: 4.4]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ไหนดี?
“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก อนุบาล, ประถม, มัธยม

เรียนกลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว สอนสด 100% รับรองผล โดย ครู Native Teacher พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล