เลือกหน้า

ระดับภาษาอังกฤษ บอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไร

โดย | 20 มิ.ย. 2019 | สอนภาษา

เคยสงสัยกันไหมคะ .. ว่า “เรามีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จริงรึป่าวนะ” การทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษช่วยทำให้เราทราบถึงระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเรา ซึ่งแต่ละคนอาจมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจ “ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับเริ่มต้น” หรือ “ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง”

“ทำไมต้องวัดระดับภาษาอังกฤษ” แบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดผลระดับภาษาอังกฤษ จะเป็นการทดสอบทักษะ การพูด ฟัง อ่าน เขียน ในภาษาอังกฤษ เพื่อทราบถึงเกณฑ์ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของของคุณ เพื่อใช้ในการสร้างแผนทางการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้อยากพัฒนาต่อในระดับสูงขึ้น

ทำไมต้องวัดระดับภาษาอังกฤษ ทดสอบภาษาที่ไหนดี - วัดระดับภาษาฟรี ที่ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ระดับภาษาอังกฤษ (Language Levels)

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ของเรา ได้แบ่งระดับนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับภาษาอังกฤษของเด็ก และระดับภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ โดยแบ่งย่อยตามความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน ดังนี้

ระดับภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (อายุ 5-14 ปี)
• High Flyer Starter (High Flyer Starter level 1 – 2)
• High Flyer (High Flyer level 1 – 6)
• Trailblazer (Trailblazer level 1 – 5)

ระดับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
• Beginners (A,B,C)
• Elementary (A,B,C)
• Pre-Intermediate (A,B,C)
• Intermediate (A,B,C)
• Upper-Intermediate (A,B,C)

Beginners : ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Elementary : เข้าใจและถามด้วยประโยคง่ายๆได้ และเข้าใจบทสนทนาได้ ถ้าพูดช้า ๆ
Pre-Intermediate : เข้าใจ และสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลในชีวิตประจำวันได้
Intermediate : สามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วไป ในหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจได้ และจัดการเรื่องต่างๆ ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้
Upper-Intermediate : ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

อยากรู้ระดับภาษาอังกฤษของเรา วัดระดับภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

ทดสอบภาษาอังกฤษ วัดระดับภาษาอังกฤษ English Test - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร  หนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาที่มีมาตรฐานสูง เราพร้อมสนับสนุนทุกคน ให้รู้ถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี เพียงลงชื่อเพื่อนัดหมายการทดสอบภาษา เพื่อรู้ระดับภาษาอังกฤษของตนเอง สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่แนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และสามารถสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับคุณ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับทุกคน ขอให้คุณมั่นใจว่า คุณจะได้ เรียนภาษาอังกฤษ ด้วยความสบายใจ สนุกสนาน พร้อมมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมั่นใจ ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำด้านการเรียน

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

วัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?
ทดสอบภาษาฟรี! ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ “EduFirst”

พร้อมให้ทุกคนได้รู้ระดับภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อวางแผนพัฒนาอย่างสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This