เลือกหน้า

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary)

คำศัพท์ครอบครัวที่ควรเรียนรู้เบื้องต้น

ครอบครัว

ครอบครัว คือ กลุ่มสมาชิกที่อยู่รวมกัน มีความผูกพันธ์กัน ทางสายเลือด หรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวคนไทยในสมัยก่อน มักอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ อยู่กันตั้งแต่รุ่น คุณปู่, ย่า, ลุง, ป้า, พ่อ, แม่, พี่, น้อง ไปจนถึงญาติๆ ลูกพี่ลูกน้อง ฯลฯ อีกมากมาย

เมื่อเรารู้จักความหมายของคำว่า “ครอบครัว” แล้ว สงสัยไหมคะ? ว่าครอบครัวชาวต่างชาติ เขาใช้คำศัพท์เรียกญาติพี่น้อง เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? มารู้ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยจ้า

Family Tree (ผังครอบครัว) แผนภูมิแสดงลำดับครอบครัว หรือ เครือญาติ

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ

เริ่มจากครอบครัวเล็กๆ กันก่อน คำเหล่านี้เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนอะ

 • Father (ฟา’เธอะ) พ่อ
  หรือในภาษาพูดที่เรามักได้ยินบ่อยๆ dad, daddy
 • Mother (มา’เธอะ) แม่
  ในภาษาพูด คือ mom (American) หรือ mum (British)
 • Son (ซัน) ลูกชาย
 • Daughter (ดอ’เทอะ) ลูกสาว
 • Brother (บรา’เธอะ) พี่ชาย, น้องชาย
 • Older brother (โอลเดอะ บราเธอะ) พี่ชาย
 • Younger brother (ยังเกอะ บราเธอะ) น้องชาย
 • Sister (ซิส’เทอะ) พี่สาว, น้องสาว
 • Older sister (โอลเดอะ ซิสเทอะ) พี่สาว
 • Younger sister (ยังเกอะ ซิสเทอะ) น้องสาว
 • Sibling (ซิบ-ลิง) คำนี้แปลว่า พี่น้อง เหมือนคำว่า brother, sister พี่น้องร่วมบิดามารดา
 • Uncle (อัง’เคิล) ลุง, อา, น้า
 • Aunt (อานทฺ) ป้า, อา, น้า
 • Cousin (คัซ’เซิน) ลูกพี่ลูกน้อง คือ ลูกของลุงป้าน้าอาเรานั่นแหละ
 • Relative (เรล’ละทิฟว) ญาติพี่น้อง, เครือญาติ
 • Nephew (เนฟ’ฟิว)  หลานชาย
 • Niece (นีซฺ) หลานสาว

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ปู่ ย่า ตายาย

ศัพท์ภาษาอังกฤษความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นปู่ย่าตายาย ก็ง่ายๆ แค่ใส่ grand นำหน้า

 • Grandfather (แกรน ฟา’เธอะ) ปู่, ตา ฝรั่งก็จะเรียกสั้นๆ ว่า grandpa หรือ granddad
 • Grandmother (แกรน มา’เธอะ) ย่า, ยาย สั้นๆก็ grandma
 • ถ้าพูดรวมทั้งสองท่านเราเรียกว่า Grandparents  (แกรน แพ’เรินท) พ่อแม่, บรรพบุรุษ
 • Grand children (แกรน ชิล’เดรน) หลานๆ
 • Grandson (แกรน ซัน) หลานชาย
 • Granddaughter (แกรน ดอ’เทอะ) หลานสาว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว รุ่นคุณทวด

 • Great grandfather (เกรท แกรน ฟา’เธอะ) ปู่ทวด, ตาทวด
 • Great grandmother (เกรท แกรน มา’เธอะ) ย่าทวด, ยายทวด
 • Great grandchildren (เกรท แกรน ชิล’เดรน) เหลนๆ

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ลูกเขย ลูกสะใภ้

ถ้าเป็นลูกเขย ลูกสะใภ้ล่ะ ใช้คำว่า in-law ต่อท้ายเลยค่ะ

 • Son-in-law  – ลูกเขย
 • Mother-in-law – แม่สามี

อีกหนึ่งคำที่อยากจะแนะนำคือคำว่า “step” เช่น

 • Stepfather – พ่อเลี้ยง
 • Stepmother – แม่เลี้ยง
 • Stepson, stepdaughter – ลูกเลี้ยง
 • Stepbrother, stepsister – พี่น้องที่เป็นลูกติดของพ่อหรือแม่เลี้ยง

สุดท้ายคือพี่น้องต่างพ่อหรือแม่ เราเรียกว่า half-brother, half-sister นั่นเอง

คําถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว

คำถามครอบครัว พี่, น้อง

 • How many people are there in your family?
  ในครอบครัวของคุณมีกี่คน
  There are five people in my family: my dad, mom, sister, brother and me.
  ในครอบครัวของฉันมี 5 คน คือ พ่อของฉัน, แม่, พี่สาว, พี่ชาย และ ฉัน

 

 • Do you have any brothers or sisters?
  คุณมีพี่น้องหรือน้องสาวไหม?
  เราสามารถตอบได้หลายแบบ ดังนี้
  Yes, I’ve got …
  ครับ/ค่ะ ฉันมี…
  และต่อด้วย…
  – a brother. พี่ชาย/น้องชาย
  – a sister. พี่สาว/น้องสาว
  – an elder brother. พี่ชาย
  – a younger sister. น้องสาว
  – two brothers. พี่ชาย/น้องชายสองคน
  – two sisters. พี่สาว/น้องสาวสองคน
  – one brother and two sisters. พี่ชาย/น้องชายหนึ่งคนและพี่สาว/น้องสาวสองคน
  – No, I’m an only child. ไม่ครับ/ค่ะ ฉันเป็นลูกคนเดียว
 • Is she or he older or younger than you?
  เธอหรือเขานั้นอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณ ?
 • Are they older or younger than you?
  พวกเขานั้นอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณ ?

จะเห็นได้ว่า คำว่า “brother” มีโอกาสเป็นได้ทั้งพี่ชายหรือน้องชาย ในขณะที่คำว่า “sister” ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งพี่สาวหรือน้องสาวเช่นกัน

เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะระบุลงไปให้ชัดสามารถนำคำว่า “younger” และ “older” มาประกอบได้ เช่น older brother ก็คือ พี่ชายคน younger sister ก็คือ น้องสาวนั่นเอง

 • Is she or he older or younger than you?
  เธอหรือเขานั้นอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณ ?
 • Are they older or younger than you?
  พวกเขานั้นอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณ ?

คำถามครอบครัวเกี่ยวกับ ลูก, หลาน

Do you have any children? ดู ยู แฮฟ เอนี่ ชิวเดร้นท์
คุณมีลูกไหม
Yes, I’ve got … ครับ/ค่ะ ฉันมี…

และต่อด้วย…
a boy and a girl. ลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคน
a young baby.  ลูกอ่อนหนึ่งคน
three kids. ลูกเล็กๆ สามคน
I don’t have any children. ฉันไม่มีลูก

Do you have any grandchildren? ดู ยู แฮฟ เอนี่ แกรนชิวเดร้นท์
คุณมีหลานไหม

 

คำถามครอบครัวเกี่ยวกับ พ่อแม่, ปู่ย่า, ตายาย

 • Where do your parents live?
  พ่อแม่ของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
 • What do your parents do?
  พ่อแม่ของคุณทำอะไร?
 • What does your father do?
  พ่อคุณทำอะไร?
  My father is a doctor.
  พ่อของผมเป็นหมอ
 • What does your mother do?
  แม่คุณทำอะไร?
  My mother is a teacher.
  แม่ของฉันเป็นครู
 • Are your grandparents still alive?
  ปู่ ย่า ตา ยายของคุณยังมีชีวิตอยู่ไหม?
  Where do they live?
  พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน?

คำถามสนทนาเรื่องความสัมพันธ์

Do you have a boyfriend?
คุณมีแฟนไหม (แฟนผู้ชาย)?

Do you have a girlfriend?
คุณมีแฟนไหม (แฟนผู้หญิง)?

Are you married?
คุณแต่งงานหรือยัง?

Are you single?
คุณโสดหรือเปล่า?

Are you seeing anyone?
คุณคบกับใครอยู่ไหม?

I’m seeing someone.
ฉันกำลังคบกับใครคนหนึ่งอยู่

หรือสามารถตอบสถานะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
I’m … และตามด้วย
single – โสด
engaged – มีคู่หมั้นแล้ว
married – แต่งงานแล้ว
divorced – หย่าแล้ว
separated – แยกกับเขา/เธอแล้ว
a widow – แม่ม่าย
a widower – พ่อม่าย

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ฝึกภาษาอังกฤษเด็กประถม โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ พ่อ แม่ เรียนรู้ภาษาอังกฤษเด็กประถม โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว พี่ น้อง พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว อ่าน เขียน อย่างไร
คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ ลูก หลาน เหลน เด็กประถม ควรรู้ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ที่ไหนดี? สอนภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติ เจ้าของภาษา สด สนุกสนาน สำเนียงเป๊ะ เพื่อโอกาสและความสำเร็จ ของลูกน้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

อยากให้ลูกเก่งภาษา

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

คุณพ่อคุณแม่ทราบกันดี ว่า “ภาษาอังกฤษ” สำคัญกับเด็ก Gen ใหม่ จะดีกว่าไหม? ถ้าลูกมีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก มาเริ่มสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ที่โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ คุณหนูๆ จะเก่งทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และได้เรียนสำเนียงอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆ Native Teacher สอนสด 100% เลือกเรียนได้ที่โรงเรียน / เรียนออนไลน์ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษเด็ก

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 33 Average: 4.3]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ไหนดี?
“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก อนุบาล, ประถม, มัธยม

เรียนกลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว สอนสด 100% รับรองผล โดย ครู Native Teacher พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล