เลือกหน้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายคล้ายกัน แต่ใช้ต่างกัน

โดย | 19 ม.ค. 2018 | ศัพท์ภาษาอังกฤษ, Learning, สอนภาษา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ “ความหมายคล้ายกัน”

เรียนภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน เลือกใช้คำไหนดี?

เคยสงสัยกันไหมคะ? ถ้าเราจะพูดถึงราคาสินค้า สักชิ้นหนึ่ง เป็นภาษาอังกฤษ เราจะเลือกใช้คำศัพท์คำไหนดี? price / value /cost ซึ่งคำศัพท์ก็คล้ายกันหมดเลย ดูๆ แล้วก็สับสนใช่ไหมคะ

วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายคล้ายกัน แต่การใช้แตกต่างกัน เราควรเลือกใช้อย่างไร? ให้ถูกต้อง ตามสถานการณ์ต่างๆ ไปดูกันเลยจ้า

10 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ “ความหมายคล้ายกัน”

เรียนภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน ความหมายต่างกัน - EduFirst

1. Price / Value / Cost

• Price แปลว่า ราคา (เน้นที่ป้ายราคา)

**Examples
– The car is priced at ฿955,000.
– The price of oil has risen sharply.
– The price of PCs has fallen recently.

• Value แปลว่า มูลค่า

**Examples
– What is the value of the prize?
– The value of the dollar fell against the mark and the yen yesterday.
– I value his friendship more than I can ever say.

• Cost แปลว่า ราคา (เน้นที่ตัวสินค้า)

**Examples
– How much does this book cost?
– It costs ฿320.
– It costs a lot to buy a house in this part of Bangkok.

2. Say / Speak / Talk / Tell

say speak talk tell ต่างกันอย่างไร บ้าง? การใช้  say speak talk tell  นั้น ใช้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่ากำลังพูดถึงอะไร

 

• Say  แปลว่า “พูด” ใช้เพื่อเน้นว่าใครพูดอะไร

**Examples
I say, she says, he says, they say : อ้างข้อความ คนนั้นคนนี้พูดว่า… หรือ คนนั้นคนนี้บอกว่า…

• Speak แปลว่า “พูด” ใช้ในเรื่องจริงจังหรือเป็นทางการ

**Examples
I speak five languages. ฉันพูดได้ห้าภาษา
Can you speak English? คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่
I don’t like to speak to people.  ฉันไม่ชอบพูดต่อหน้าสาธารณะชน

• Talk แปลว่า “พูดคุย” ใช้พูดเรื่องทั่วไปไม่จริงจัง

**Examples
การพูดคุยหรือสนทนากับผู้คน
I don’t like to talk to people.  ฉันไม่ชอบคุยกับคนอื่น

• Tell แปลว่า “บอก” เป็นการให้ข้อมูลกับใครสักคน

**Examples
การพูดคุยหรือสนทนากับผู้คน
I don’t like to talk to people.  ฉันไม่ชอบคุยกับคนอื่น

3. A little / Little

ทั้งสองคำนี้ใช้กับนามนับไม่ได้เท่านั้น ซึ่งไม่มีการเติม “s”

 

• A little : มีความหมายเหมือนกับ A few เช่น……

**Examples
He puts a little milk and sugar in his coffee.
เขาใส่นมและน้ำตาลเล็กน้อยลงในกาแฟ

• Little : มีความหมายเช่นเดียวกับ Few เช่น ……

**Examples
Love me little, love me long. จงรักฉันแต่น้อย แต่รักฉันให้นานๆ

4. Accept / Agree

• Accept : ยอมรับ (สิ่งของ, ข้อเท็จจริง ,คำเชิญ) เช่น…

**Examples
He accepted her gift. เขายอมรับของขวัญจากเธอ
We accepted his invitation. เรายอมรับคำเชิญของเขา

• Agree : หมายถึง เห็นด้วย ,เห็นชอบด้วย เช่น …

**Examples
I agree with you in that case. ฉันเห็นด้วยกับคุณในกรณีนั้น
He did not agree to the plan. เขาไม่เห็นด้วยกับแผนการนั้น

5. Afraid / Fear

• Afraid : เป็น Adjective ใช้ในรูป To + be + afraid + object

**Examples
She is afraid of dog. เธอกลัวสุนัข

• Fear : เป็นกิริยาและคำนาม

**Examples
1. ถ้าเป็นรูป to fear + กรรม เช่น
She fears dog. เธอกลัวสุนัข
2. ในกรณีเป็นคำนามเช่น…
I don’t want to walk in the garden for fear of dog. ฉันไม่ต้องการเดินในสวน กลัวสุนัข

6. Among / Between

• Among : มีความหมายว่า “ท่ามกลาง”ใช้กับคำนามที่มีมากกว่า 2 เช่น….

**Examples
He is standing among five of his sons. เขายืนอยู่ท่ามกลางลูกชายทั้ง 5 คนของเขา

• Between : มีความหมายว่า “ระหว่าง” ใช้กับนามที่มีอยู่เพียงสองเท่านั้น เช่น…

**Examples
Jannie is sitting between Ann and Mary. เจนนี่นั่งอยู่ระหว่างแอนและแมรี่

7. Everyday / Every day

Everyday : เขียนติดกัน ใช้เป็น adjective เช่น …

**Examples
Tell me about your everyday life. จงบอกฉันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณ

Every day : เขียนแยกกัน ทำหน้าที่เป็น Adverb เช่น…

**Examples
I saw him almost every day. ฉันเห็นเขาเกือบทุกวัน

8. Excuse me / Sorry

Excuse me : เป็นการขอโทษเพื่อจะขอรบกวนอะไรบางอย่าง เช่น …

**Examples
Excuse me, could I get pass ? ขอโทษค่ะ ขอทางผ่านหน่อยได้ไหมครับ?

Sorry : เป็นการขอโทษเพื่อแสดงความเสียใจ เช่น…

**Examples
Sorry, did I step on your foot ? ขอโทษค่ะ ฉันเหยียบเท้าคุณใช่ไหมคะ?

9. House / Home

House อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่คงอยู่ถาวร สื่อความหมายถึงอาคารที่คนอยู่อาศัย ซึ่ง House ก็ยังคงเป็นบ้านแม้จะไม่มีคนอยู่อาศัยก็ตาม เช่น …

**Examples
A lot of new houses are under construction in the western part of town. บ้านใหม่จำนวนมากสร้างขึ้นทางตะวันตกของเมือง
We decided to sell the house and move back to Chiang mai. พวกเราตัดสินใจขายบ้านและย้ายกลับไปที่เชียงใหม่
He built a new house.เขาสร้างบ้านหลังใหม่

Home คือ สถานที่ (Place) ที่เราอยู่อาศัย หรือตำแหน่งสถานที่ (Location) ที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของ ดังนั้น Home เป็นได้ทั้งอาคารสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ ซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกสบายและปลอดภัยมากกว่า House อีกทั้ง Home ยังสามารถสื่อถึงเมือง, ประเทศ ที่เราเติบโตมาได้ด้วยเช่นกัน เช่น…

**Examples
A good home can help children grow up very well. บ้านที่ดีสามารถช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นมาได้อย่างดี *Home สื่อถึง ครอบครัว
This city is my home. เมืองนี้คือบ้านของฉัน
You can buy a house, but not a home.
คุณสามารถซื้อบ้านที่ที่อยู่อาศัยได้ แต่ซื้อบ้านที่เต็มไปด้วยความรักไม่ได้
Let’s go home. กลับบ้านกันเถอะ – เป็นการสื่อว่ากลับไปยังสถานที่ที่พิเศษและแสนสบาย

10. Ship / Boat

Ship ก็จะหมายถึง เรือในคำนี้จะหมายถึง เรือขนาดใหญ่ที่ออกทะเล ข้ามประเทศ อาจจะเอาไว้โดยสารนักท่องเที่ยว หรือ ขนส่งสินค้า เช่น …

**Examples
I’m aboard a ship that is going abroad. ฉันอยู่บนเรื่อซึ่งกำลังไปต่างประเทศ
A tug pulls ships in and out of harbours. เรือโยงมีไว้สำหรับลากจูงเรือเข้าออกในอ่าว
What tall masts that sailing ship has! เสากระโดงเรือนั่นสูงเหลือเกิน

Boat ก็จะหมายถึง เรือขนาดเล็กในแม่น้ำลำคลอง เรือใช้สัญจร, เรือข้ามฟาก เช่น…

**Examples
I prefer to go by boat. ฉันชอบไปทางเรือมากกว่า
A boat race usually refers to rowing boats. การแข่งเรือส่วนมากหมายถึงการแข่งเรือพาย
The old man loves his fishing boat. พ่อเฒ่ารักเรือหาปลาของแกมาก

หลักจากที่เรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายคล้ายกัน กันไปบ้างแล้ว เพื่อนๆ คงเลือกใช้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่ละคำได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะ แล้วพบกับบทความเรียนภาษาอังกฤษ ของ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ที่มาพร้อมกับความรู้ภาษาอังกฤษดีๆ ให้ได้ฝึกฝนกัน ติดตามเราได้ในบทความต่อไปจ้า ถ้าชอบบทความนี้โหวต 5 ดาวให้กำลังด้วยน๊า

อยากเรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็วๆ ทำไงดี?

การเรียนภาษาอังกฤษของคุณ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อได้เรียนกับครูที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในการสอนสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทย คุณสามารถเลือก เรียนภาษาอังกฤษได้ตาม Live Style ที่คุณต้องการ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมที่จะช่วยให้ทุกคน กล้าใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง และมั่นใจ สนใจขอรับคำปรึกษาฟรี! ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 4 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล