เลือกหน้า

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ และ การรับสายโทรศัพท์ ในที่ทำงาน

สำนวนการสนทนาทางโทรศัพท์น่ารู้!

ในชีวิตวัยทำงานของเรา การติดต่อสื่อสาร มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสารนั้นสามารถส่งผลถึงความสำเร็จในการทำงานของเรา และในการทำงานทุกๆ วัน การรับสายโทรศัพท์เป็นสถานการณ์ที่เราอาจพบเจอได้ทุกวัน แม้จะไม่ใช่หน้าที่ก็ตาม (เพราะเราก็อาจมีการรับโทรศัพท์แทนเพื่อนร่วมงาน) ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีพื้นฐาน การสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวม บทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ มาให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันกันค่าาา

บทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษการพูดคุยทางโทรศัพท์ มีดังนี้

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษคุยโทรศัพท์ - เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

Good morning, EduFirst Language School, Lily speaking. How can I help you?
สวัสดีค่ะ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ดิฉันลิลลี่รับสาย

Hello, (this is) EduFirst Language School. May I help you?
สวัสดีค่ะ นี่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ

การสอบถามผู้ที่โทรศัพท์มาว่าต้องการติดต่อใคร

• Who would you like to speak to?
• Who are you calling for?

การสอบถามชื่อของผู้ที่โทรศัพท์มา

• May I ask who is calling, please?
• May I have your name, please?
• Who is calling, please?

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกให้รอสาย

• Just a moment, please.
• Just a second, please.
• Hold on, please.
• Hold the line, please.
• Could you wait for just one moment, please?
• One moment please, I’ll see if Mr. Peter is available.
โปรดรอสักครู่ค่ะ ฉันจะดูให้ว่าคุณปีเตอร์อยู่ไหม

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อโอนสายโทรศัพท์ไปให้ผู้อื่น

• I’ll put you through to Mr. Peter.
ฉันจะต่อสายคุณไปยังคุณปีเตอร์นะคะ
• I’ll put Mark on the line.
ฉันจะต่อถึงคุณมาร์คซึ่งกำลังรออยู่ในสายค่ะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษคุยโทรศัพท์กับลูกค้า - สอนภาษาอังกฤษ คนทำงาน โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เมื่อคนรับสายไม่อยู่ ให้โทรกลับมาใหม่วันหลัง

• I’m sorry. Mr. Smith is in the meeting.
ขอโทษค่ะ คุณสมิธกำลังประชุมอยู่
• I’m sorry. There’s no reply from Mr. Smith.
ขอโทษค่ะ ไม่มีเสียงตอบรับจากคุณสมิธ
• Thank you for waiting. I’m afraid Mr. Smith is not in at the moment.
ขอบคุณที่รอสาย แต่ตอนนี้คุณสมิธไม่อยู่
• Could you call back later in the day?
กรุณาโทรกลับมาใหม่นะคะ
• He/She is not available at the moment.
ตอนนี้เขา/เธอไม่อยู่ค่ะ
• His/Her line is busy right now.
ตอนนี้สายของเขา/เธอไม่ว่าง
• He/She is on another line right now.
ตอนนี้เขา/เธอกำลังติดอีกสายหนึ่งอยู่
• He/She is on the phone at the moment.
ตอนนี้เขา/เธอกำลังใช้สายอยู่
• Can he/she call you back when he/she gets in?
จะให้เขา/เธอโทรกลับไป เมื่อเขา/เธอกลับมาไหมคะ?

ประโยคสนทนาโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ ขอให้เขาฝากข้อความไว้

• Can I take a message?
ให้ฉันรับข้อความไว้ได้ไหม?
• Would you like to leave a message?
คุณต้องการฝากข้อความไว้ไหม?
• Can I give him/her a message?
ให้ฉันรับข้อความไว้สำหรับเขา/เธอไหม?
• I’ll tell Mr. John that you called.
ผมจะบอกคุณจอห์นให้ว่าคุณโทรมา
• I’ll make sure Mr. John rings you as soon as possible.
ฉันจะบอกให้คุณจอห์นโทรกลับหาคุณให้เร็วที่สุด
• At what number can you be reached?
ขอหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณกลับได้

เมื่อมีปัญหา ในการพูด – คุยโทรศัพท์

• Could you speak up, please?
กรุณาพูดดังขึ้นสักหน่อย
• I’m sorry, I don’t understand.
ขอโทษด้วย ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด
• Sorry, I didn’t catch that.
• Could you speak more slowly, please?
ขอโทษ ฉันฟังไม่ทัน กรุณาพูดช้าลงหน่อย
• I cannot hear you very well.
ฉันไม่ค่อยได้ยินที่คุณพูดเลย
• You must have dialed the wrong number.
คุณคงโทรมาผิดเบอร์
• Could you spell that please?
กรุณาสะกดคำด้วย
• I’ve tried to get through several times, but it’s always engaged/busy.
ฉันพยายามต่อโทรศัพท์อยู่หลายครั้งแต่สายไม่ว่างเลย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ โทรหาลูกค้า

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในการโทรศัพท์หาลูกค้า

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ การโทรกลับ - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อการทำงาน  สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ทักทาย/ขอสายคุยกับคนที่ต้องการ

• Good afternoon, this is Somsri speaking.
• I’d like to talk/speak to John.
• May/Can I speak to John?
• Could you put me through to Mr. John, please?
กรุณาต่อสายถึงคุณจอห์นให้หน่อย
• Hi, I’m trying to reach Mr. John.
ฉันพยายามติดต่อคุณจอห์น

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ฝากข้อความถึงคนไม่อยู่

• Could you please take a message for me?
• Could you ask him/her to call me back?
• May I leave a message?
• Please tell him/her I called.
กรุณาบอกเขา/เธอว่าฉันโทรมา

บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ การโทรกลับ

• I’m sorry I missed your call this morning.
ขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้รับโทรศัพท์คุณเมื่อเช้านี้
• I’m returning your call from this morning.
• This is Smith, returning your call from this morning.
ฉันโทรกลับมา (เพราะคุณโทรมาหาฉันเมื่อเช้านี้)
• I heard you called me.
ฉันทราบมาว่าคุณโทรหาฉัน

20 ประโยค รับ สาย โทรศัพท์ ภาษา อังกฤษ คุย โทรศัพท์ ภาษา อังกฤษ ฝาก ข้อความ - เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน EduFirst
บทสนทนา ภาษา อังกฤษ คุย โทรศัพท์ ขอสาย บุคคลอื่น English coversation - Give a reason for calling
บทสนทนา ภาษา อังกฤษ ทาง โทรศัพท์ ต่อสาย โอนสาย รอสักครู่ English for Telephoning  - Connecting the caller
บทสนทนา คุย โทรศัพท์ ภาษา อังกฤษ รอสักครู่ ถือสายรอ English for Telephoning  - Asking the caller to wait

รวมประโยค รับโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษ ให้ดูมืออาชีพ

• Hello, …(ชื่อบริษัท)… l. May I help you?
สวัสดีค่ะ (ชื่อบริษัท) มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ?
• Who would you like to speak to?
คุณต้องการพูดสายกับใครคะ?
• May I have your name, please?
ฉันขอทราบชื่อคุณได้ไหม
• Just a moment, please.
รอสายสักครู่นะคะ
• Could you call back later in the day?
กรุณาโทรกลับมาใหม่นะคะ
• At what number can you be reached?
ขอหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณกลับได้ค่ะ

พูดเหตุผลในการโทรมา บริบทที่เราเป็นคนโทร (Give a reason for calling.)
• Can I speak to someone about …?
ฉันขอคุยกับใครสักคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่อง….
• Can you put me through to …?
คุณช่วยต่อสายไปหา ….
• The reason I’m calling is …
เหตุผลโทรมาเพราะ….
• I’m phoning/calling to …
ฉันโทรหา ….
• It’s with regard to …
มันเกี่ยวกับ…
• It’s in relation to …
มันเกี่ยวข้องกับ…
• It’s about …
มันเป็นเรื่องของ…

การต่อสายโทรศัพท์บริบทที่เราเป็นคนรับสาย (Connecting the caller.)
• One moment, I’ll put you through (to)
รอสักครู่ค่ะ ดิฉันจะต่อสาย (ถึง)…
• Let me see if he/she is available …
เดี๋ยวเช็คให้ค่ะ ว่าเขาว่างรับสายไหม …
• I’ll try his number for you.
เดี๋ยวฉันต่อสายให้ค่ะ
• I’ll connect you (to)
ดิฉันจะต่อสายให้คุณ (ถึง)
• I’ll transfer you (to)
ดิฉันจะโอนสายคุณ (ถึง)

บอกให้คนโทรมารอสาย (Asking the caller to wait.)
• One moment
รอสักครู่ค่ะ
• Would you like to hold?
คุณต้องการถือสายรอไหมคะ?
• Can I put you on hold?
คุณสามารถถือสายรอได้ได้ไหมคะ?
• Please hold.
กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะ
• Are you OK to wait for a couple of minutes?
คุณรอสักครู่ได้ไหมคะ?
• I’ll need to put you on hold for just a moment
คุณช่วยถือสายรอซักครู่นะคะ
• Just bear with me for a moment
รอสักครู่นะคะ
• Hang on a second (informal)
รอสักครู่ (ไม่เป็นทางการ) 

แน่นอนวัยทำงานอย่างเรา จำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน เพราะภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารของทุกอาชีพ หากคุณรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเรา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมเดินทางไปสู่ความสำเร็จร่วมกับคุณ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

สำหรับวัยทำงาน

อยากหาที่เรียนภาษาอังกฤษ “แล้วฉันจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีล่ะ” อยากใช้ภาษาอังกฤษได้จริง เก่งเร็ว ต้องเรียนที่ไหน เรียนแบบไหนล่ะ ลองมาขอคำแนะนำที่สถาบัน EduFirst โดยลงชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกรุงเทพ โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเรา เหมาะกับทุกวัย สอนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ผู้เรียนนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงอย่างมั่นใจ

โดยเราเปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท องค์กร บริการสอนภาษาอังกฤษภายนอกสถานที่ หรือท่านจะเลือกเรียนที่สาขาของเราตามความสะดวกค่ะ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 8 Average: 4.4]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

สถาบัน เรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน ที่ไหนดี?

EduFirst สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สำหรับวัยทำงาน พร้อมรับรองผล

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล