เลือกหน้า

การเขียน Email ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน email ภาษาอังกฤษธุรกิจ ยังไง? ให้ดูโปร

“เขียน Email ภาษาอังกฤษ ให้ Professional ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จริงหรอ?”

สำหรับการทำธุรกิจ email ถือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารที่มีคนนิยมทั่วโลก เพราะการส่ง email ถือเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการ มากกว่าการติดต่อผ่านทางโซเชียล Facebook, Twistter, Line และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ในแต่ละวันเราต้องรับ email จำนวนมากมาย เพื่อติดต่อธุรกิจรวมถึงการประสานงาน แต่จะมีพนักงานสักกี่คน ที่รู้วิธีการเขียน email ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และเขียนอย่างมืออาชีพ ได้อย่างไร?
หากคุณทำงานในตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ พนักงานขาย Sales Executive, Sales Coordinator  ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อรายได้ของธุรกิจโดยตรง ที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นหลัก แต่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งทำให้คุณขาดความน่าเชื่อถือ สถาบัน EduFirst เลยนำ การเขียน email เพื่อธุรกิจ อย่าง Professional ที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย มาฝากกัน

การเขียน email ภาษาอังกฤษธุรกิจ อย่างไร? ให้ดูเป็นมืออาชีพ

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Bussiness English การเขียน email ภาษาอังกฤษธุรกิจ - เรียนเขียนภาษาอังกฤษ EduFirst

1. เริ่มจากการทักทาย

Greeting หรือ Opening หลายคนคงกังวล “เขียน email เริ่มต้นยังไงดี” เริ่มต้นจากการทักทายผู้รับ email นี้ การทักทายอย่างที่นิยมใช้อย่างเป็นทางการ “Dear Sir หรือ Madam” สำหรับส่ง email ถึงผู้ที่ไม่รู้จักชื่อ และ Dear Mr/Mrs. Surname, สำหรับผู้ที่รู้จักชื่อและนามสกุล หรือหากสนิทสนมสามารถใช้
Hi ….. (ชื่อผู้รับ email)

2. เริ่มต้นเนื้อหา

เป็นส่วนเริ่มเพื่อแนะนำเนื้อหาทั้งหมดใน email ซึ่งหัวใจหลักที่ควรจะเขียนคือเหตุผลในการส่ง email นี้ ตัวอย่างการขึ้นต้นประโยคเช่น
• I am writing to request … (ฉันเขียนเพื่อขอ…)
• I am writing to enquire about …(ฉันเขียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ…)
• I am writing in reference to …(ฉันเขียนอ้างอิงถึง…)
• I would like to offer …(ฉันอยากเสนอ…)

3. อธิบายรายละเอียด

ในส่วนนี้ถือเป็นรายละเอียดของ email ตามจุดประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ยืดเยื้อ หรือคลุมเครือ หากมีหลายเรื่อง ควรแบ่งย่อหน้าให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจง่าย และในย่อหน้าสุดท้ายควรลงท้ายว่า
• Thank you for your patience and cooperation.(ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและอดทนรอ)
• Thank you for your consideration.(ขอบคุณสำหรับการพิจารณาของคุณ)
• If you have any questions or concerns, don’t hesitate to let me know. (หากคุณมีปัญหาหรือไม่แน่ใจใจอะไร อย่าลังเลที่จะบอกฉัน)
• I look forward to hearing from you.(ฉันจะรอการติดต่อกลับจากคุณ)

4. ลงท้าย email

มาถึงส่วนท้ายของ email “ลงท้าย email ยังไงให้ดูโปร” ทำปิดท้าย email ส่วนใหญ่ที่มักใช้กัน Your faith fully, Your sincerely, Best regards, Kind regards เป็นต้น

รวมประโยคตอบกลับคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการส่งอีเมล์

รูปแบบประโยคตอบกลับคำถามภาษาอังกฤษ ที่เรียกใช้ได้จริง สำหรับใช้ในการส่งอีเมล์ โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการตอบคำถามแบบอัตโนมัติ

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ และการเขียนอีเมลตอบกลับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
1) We are pleased to have your enquiry of + (คำถามที่คุณได้รับมา)

2) We thank you for your enquiry about + (คำถามที่คุณได้รับมา)

3) Many thanks for your enquiry of + (คำถามที่คุณได้รับมา)

4) In reply to your enquiry of + (คำถามที่คุณได้รับมา)

5) Replying to your enquiry of + (วันที่ที่ได้รับคำถาม), we are pleased to inform you that …

6) We have pleasure in confirming that we can + (แนวทางในการแก้ไขปัญหา)

7) We thank you for your enquiry and are pleased to inform you that + subject + verb + object

8) In reply to your enquiry we are enclosing full particular…

เพื่อนๆ คงทราบถึงวิธีการ เขียน email เพื่อธุรกิจ และการตอบกลับ  email  กันไปแล้ว และนี่เป็นเพียงการเขียน email เพียงเริ่มต้นเท่านั้น แต่ในการทำงานยังมีการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ จดหมายธุรกิจ (Business Letter), รายงานธุรกิจ (report), จดหมายข่าว (Memo), รวมถึงการเขียนอีเมล์ (e-mail) ดังกล่าวมาแล้ว ทั้งหมดนี้ รวมอยู่ใน คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ของเรา

อยากเขียนภาษาอังกฤษเก่ง เพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่ไหนดี?
เพื่อการทำธุรกิจ, การค้า, ธุรกิจออนไลน์ ของคุณ ให้ประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันการสื่อสารออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น ทั้งการตอบแชทลูกค้า, หรือการเจรจาทางอีเมล์ ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edufirst หลักสูตร จึงเปิดสอนคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (Writing Course) ที่พัฒนาทักษะการเขียนโดยเฉพาะ แบ่งเป็น คอร์สเรียนการเขียนเชิงวิชาการ และ คอร์สเรียนการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Course) สำหรับการทำธุรกิจ/การค้า คุณจะได้พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่จำเป็น อาทิ การขอโทษ เชิญ / ตอบรับ / ปฏิเสธ การเชิญ, การตอบข้อโต้แย้ง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เป็นต้น

เอ็ด ดู เฟิร์ท พร้อมจะทำให้ธุรกิจคุณ เป็นหนึ่งในผู้นำในเส้นทางธุรกิจ และช่วยดูแลการเรียนภาษาอังกฤษของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคุณขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่  ขอรับคำแนะนำด้านการเรียน

 

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ ที่ไหนดี
“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Business Writing

เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเรียนเขียนเพื่อการทำงานจริง รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล