เลือกหน้า

เขียน Email ภาษาอังกฤษยังไง? ให้ดู Professional

โดย | 11 มิ.ย. 2019 | สอนภาษา, Working

การเขียน Email ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน email ภาษาอังกฤษธุรกิจ ยังไง? ให้ดูโปร

“เขียน Email ภาษาอังกฤษ ให้ Professional ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จริงหรอ?”

สำหรับการทำธุรกิจ email ถือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารที่มีคนนิยมทั่วโลก เพราะการส่ง email ถือเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการ มากกว่าการติดต่อผ่านทางโซเชียล Facebook, Twistter, Line และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ในแต่ละวันเราต้องรับ email จำนวนมากมาย เพื่อติดต่อธุรกิจรวมถึงการประสานงาน แต่จะมีพนักงานสักกี่คน ที่รู้วิธีการเขียน email ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และเขียนอย่างมืออาชีพ ได้อย่างไร?
หากคุณทำงานในตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ พนักงานขาย Sales Executive, Sales Coordinator  ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อรายได้ของธุรกิจโดยตรง ที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นหลัก แต่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งทำให้คุณขาดความน่าเชื่อถือ สถาบัน EduFirst เลยนำ การเขียน email เพื่อธุรกิจ อย่าง Professional ที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย มาฝากกัน

การเขียน email ภาษาอังกฤษธุรกิจ อย่างไร? ให้ดูเป็นมืออาชีพ

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Bussiness English การเขียน email ภาษาอังกฤษธุรกิจ - เรียนเขียนภาษาอังกฤษ EduFirst

1. เริ่มจากการทักทาย

Greeting หรือ Opening หลายคนคงกังวล “เขียน email เริ่มต้นยังไงดี” เริ่มต้นจากการทักทายผู้รับ email นี้ การทักทายอย่างที่นิยมใช้อย่างเป็นทางการ “Dear Sir หรือ Madam” สำหรับส่ง email ถึงผู้ที่ไม่รู้จักชื่อ และ Dear Mr/Mrs. Surname, สำหรับผู้ที่รู้จักชื่อและนามสกุล หรือหากสนิทสนมสามารถใช้
Hi ….. (ชื่อผู้รับ email)

2. เริ่มต้นเนื้อหา

เป็นส่วนเริ่มเพื่อแนะนำเนื้อหาทั้งหมดใน email ซึ่งหัวใจหลักที่ควรจะเขียนคือเหตุผลในการส่ง email นี้ ตัวอย่างการขึ้นต้นประโยคเช่น
• I am writing to request … (ฉันเขียนเพื่อขอ…)
• I am writing to enquire about …(ฉันเขียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ…)
• I am writing in reference to …(ฉันเขียนอ้างอิงถึง…)
• I would like to offer …(ฉันอยากเสนอ…)

3. อธิบายรายละเอียด

ในส่วนนี้ถือเป็นรายละเอียดของ email ตามจุดประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ยืดเยื้อ หรือคลุมเครือ หากมีหลายเรื่อง ควรแบ่งย่อหน้าให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจง่าย และในย่อหน้าสุดท้ายควรลงท้ายว่า
• Thank you for your patience and cooperation.(ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและอดทนรอ)
• Thank you for your consideration.(ขอบคุณสำหรับการพิจารณาของคุณ)
• If you have any questions or concerns, don’t hesitate to let me know. (หากคุณมีปัญหาหรือไม่แน่ใจใจอะไร อย่าลังเลที่จะบอกฉัน)
• I look forward to hearing from you.(ฉันจะรอการติดต่อกลับจากคุณ)

4. ลงท้าย email

มาถึงส่วนท้ายของ email “ลงท้าย email ยังไงให้ดูโปร” ทำปิดท้าย email ส่วนใหญ่ที่มักใช้กัน Your faith fully, Your sincerely, Best regards, Kind regards เป็นต้น

เพื่อนๆ คงทราบถึงวิธีการ เขียน email เพื่อธุรกิจ ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนกันไปแล้ว และนี่เป็นเพียงการเขียน email เพียงเริ่มต้นเท่านั้น แต่ในการทำงานยังมีการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ จดหมายธุรกิจ (Business Letter), รายงานธุรกิจ (report), จดหมายข่าว (Memo), รวมถึงการเขียนอีเมล์ (e-mail) ดังกล่าวมาแล้ว ทั้งหมดนี้ รวมอยู่ใน คอร์สเรียนการเขียนเชิงธุรกิจ ของเรา

อยากเขียนภาษาอังกฤษเก่ง เพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business Writing)

สำหรับการทำธุรกิจ, การค้า, และเหมาะสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเราสอนการเขียนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ

เรียนภาษาอังกฤษ เน้นการเขียน ที่ไหนดี? สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edufirst หลักสูตร คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (Writing Course) เป็น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นการเขียนโดยเฉพาะ แบ่งเป็น คอร์สเรียนการเขียนเชิงวิชาการ สำหรับนักเรียน และผู้เตรียมสอบ IELTS, TOEFL,TOEIC และ คอร์สเรียนการเขียนเชิงธุรกิจ สำหรับการทำธุรกิจ/การค้า
ต้องการสอบถามข้อมูลสำหรับการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด
สถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์ท” จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ และช่วยดูแลการเรียนเขียนภาษาภาษาอังกฤษของคุณ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1   Average: 5/5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ ที่ไหนดี
“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Business Writing

เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเรียนเขียนเพื่อการทำงานจริง รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

Pin It on Pinterest

Share This