เลือกหน้า

3 เหตุผลสำคัญ เด็ก เรียนภาษาอังกฤษ มีข้อดีอย่างไร?

โดย | 8 พ.ค. 2019 | สอนภาษา, Online english, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษออนไลน์

ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญกับ เด็ก อย่างไร?

ข้อดี ที่คุณพ่อคุณแม่ ควรพิจารณาในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก นักเรียน

ทำไม เด็กต้องเรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษ มีความสำคัญสำหรับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะด้วยการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดผลในชั้นเรียนในแต่ละเทอมของทุกปี เริ่มจากระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม เป็นต้นไป

โดยเด็กต้องทดสอบการศึกษาระดับชาติ หรือ ที่เรียกกันสั้นๆว่า การสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ก็เป็นอีก Part หนึ่ง ของการสอบ O-NET นี้ โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนำผลคะแนนสอบ O-NET ประกอบกับ GAT-PAT มาใช้ในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภาษาอังกฤษจำเป็นไหม? กับการสอบ O-NET

O-NET คืออะไร?

สอบโอเน็ต O-NET (Ordinary National Education Test) คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน ด้วยการสอบใน 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ซึ่ง “ภาษาอังกฤษ” ก็เป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญของในการทำคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นกับการสอบ GAT-PAT อย่างไร

ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างไร? ในการสอบ GAT-PAT

GAT-PAT คืออะไร?

GAT (General Aptitude Test)

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป เพื่อการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension
  “GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน”

PAT (Professional and AcademicAptitude Test)

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
  “PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม”

อย่างไรก็ดี เหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษา นอกจากการสอบที่กล่าวมาแล้ว

เด็กนักเรียนยังมีการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับนานาชาติ IELTS, TOEFL, TOEIC สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และเพื่อการทำงานในองค์กรชั้นนำในอนาคตอีกด้วย

หากยังมองไม่เห็นภาพ เรามาดูข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ ทำไมถึงมีความจำเป็นกับเด็กยุคใหม่ ในปัจจุบันนี้

ลูกเก่งขึ้น ทุกครั้ง ที่เรียนภาษาอังกฤษ

3 ข้อดีสำหรับ เด็กเรียนภาษาอังกฤษ

ทำไมเด็กในวัยเรียนจึงควรเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลดีๆ 3 ข้อ ต่อไปนี้

1. การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกสมองในการจดจำ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษถือเป็นวิธีการบริหารสมองอย่างหนึ่ง เนื่องการเราได้ใช้สมองทำงานในส่วนของการเรียน การจดจำคำศัพท์ การแปลความหมาย การเรียงบเรียงโครงสร้างประโยค ฯลฯ ช่วยพัฒนาสมองให้เรียนรู้ได้ไว

2. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้เราสามารถค้นพบตัวเองและสร้างความมั่นใจ

การเรียนภาษาที่สอง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่ง การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทำให้เรากล้าสื่อสารด้วยความมั่นใจ กล้าเข้าสังคมมากขึ้น ถือเป็นการเปิดรับโอกาสมากขึ้นอีกด้วย

3. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มความก้าวหน้าการทำงานในอนาคต

ความรู้ทางภาษา ถือเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการรับเลือกเข้าทำงาน เพราะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก การสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากลของโลก ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ การเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ ในวัยเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ที่ไหนดี? สอนภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติ เจ้าของภาษา สด สนุกสนาน สำเนียงเป๊ะ เพื่อโอกาสและความสำเร็จ ของลูกน้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ

แนะนำโรงเรียนติวภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

ปัญหาส่วนใหญ่ในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนที่โรงเรียน อันเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไป ทำให้การดูแลและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษอาจไม่เพียงพอ

ส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่มอาจเรียนตามเพื่อนไม่ทัน หรือขาดการฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน เพื่อการเตรียมสอบ โดยเฉพาะ แบ่งเป็น

 • คอร์สเรียนเตรียมสอบสำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับประถม-มัธยมต้น ในหลักสูตร คอร์สเรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก
 • คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ในหลักสูตร คอร์สเตรียมสอบ เพื่อการสอบภาษาอังกฤษในระดับสูง  IELTS, TOEFL, TOEIC

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนเตรียมสอบ

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล