เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับเด็กนักเรียน

โดย | 8 พ.ค. 2019 | สอนภาษา, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | บทความเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษ › เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? สำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมสอบ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับนักเรียน

การเรียนภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างไร? กับเด็กนักเรียน

การเรียนภาษาอังกฤษ มีความสำคัญสำหรับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดผลในชั้นเรียน เริ่มจากระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และยังมีการทดสอบการศึกษาระดับชาติหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า การสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ก็เป็นอีก Part หนึ่ง ของการสอบ O-NET สำหรับเด็กนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนำผลคะแนนสอบ O-NET ประกอบกับ GAT-PAT มาใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร? กับการสอบ

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียน จำเป็นอย่างไร - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภาษาอังกฤษจำเป็นไหม? กับการสอบ O-NET

O-NET คืออะไร?

สอบโอเน็ต O-NET (Ordinary National Education Test) คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน ด้วยการสอบใน 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ซึ่ง “ภาษาอังกฤษ” ก็เป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญของในการทำคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นกับการสอบ GAT-PAT อย่างไร

ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างไร? ในการสอบ GAT-PAT

GAT-PAT คืออะไร?

GAT (General Aptitude Test)

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป เพื่อการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension
  “GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน”

PAT (Professional and Academic Aptitude Test)

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
  “PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม”

อย่างไรก็ดี เหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษา นอกจากการสอบที่กล่าวมาแล้ว

เด็กนักเรียนยังมีการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับนานาชาติ IELTS, TOEFL, TOEIC สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และเพื่อการทำงานในองค์กรชั้นนำในอนาคตอีกด้วย

หากยังมองไม่เห็นภาพ เรามาดูข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ ทำไมถึงมีความจำเป็นกับเด็กยุคใหม่ ในปัจจุบันนี้

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

ทำไมเด็กในวัยเรียนจึงควรเรียนภาษาอังกฤษ มีข้อดีดังต่อไปนี้

1. การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกสมองในการจดจำ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษถือเป็นวิธีการบริหารสมองอย่างหนึ่ง เนื่องการเราได้ใช้สมองทำงานในส่วนของการเรียน การจดจำคำศัพท์ การแปลความหมาย การเรียงบเรียงโครงสร้างประโยค ฯลฯ ช่วยพัฒนาสมองให้เรียนรู้ได้ไว

2. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้เราสามารถค้นพบตัวเองและสร้างความมั่นใจ

การเรียนภาษาที่สอง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่ง การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทำให้เรากล้าสื่อสารด้วยความมั่นใจ กล้าเข้าสังคมมากขึ้น ถือเป็นการเปิดรับโอกาสมากขึ้นอีกด้วย

3. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มความก้าวหน้าการทำงานในอนาคต

ความรู้ทางภาษา ถือเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการรับเลือกเข้าทำงาน เพราะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก การสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากลของโลก ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ การเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ ในวัยเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต

และทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลว่า ทำไมเด็กนักเรียนควรเรียนภาษาอังกฤษ? หากชอบบทความของเรากดโหวต 5 ดาวเพื่อให้กำลังใจด้านล่างเลยจ้า แล้วอย่าลืมติดตามบทความเรียนภาษาอังกฤษในบทความถัดไปนะคะ

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ

แนะนำโรงเรียนติวภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

ปัญหาส่วนใหญ่ในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนที่โรงเรียน อันเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไป ทำให้การดูแลและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษอาจไม่เพียงพอ

ส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่มอาจเรียนตามเพื่อนไม่ทัน หรือขาดการฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน เพื่อการเตรียมสอบ โดยเฉพาะ แบ่งเป็น

 • คอร์สเรียนเตรียมสอบสำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับประถม-มัธยมต้น ในหลักสูตร คอร์สเรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก
 • คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ในหลักสูตร คอร์สเตรียมสอบ เพื่อการสอบภาษาอังกฤษในระดับสูง  IELTS, TOEFL, TOEIC

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนเตรียมสอบ

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

Pin It on Pinterest

Share This