เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ดียังไง?

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ทำไม? ควรเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลของโลกที่ทุกประเทศให้การยอมรับว่า เป็นภาษาที่สองที่จำเป็นในการสื่อสาร ด้วยความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษนี้ ทำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบของการสอนไม่ว่าการสอนโดย ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และ การสอนโดยเจ้าของภาษา

ในปัจจุบัน จำนวนผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ และ ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ มีจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก ความรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะต้องมีคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ภาษาเป็นอย่างดีและรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ แต่ใครจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด แน่นอนการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาคือทางเลือกที่ดีที่สุด

เพราะการเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก็คือการได้เรียนรู้ในทุก ๆ ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน กับครูต่างชาติโดยตรง เพราะจะทำให้เด็กมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่แข็งแรงกว่า เพราะเขาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า โดยเฉพาะในเรื่องสำเนียงการพูด

ครูเจ้าของภาษา เป็นใคร?

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ คือ ครูสอนภาษา ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ TEFL / CELTA / TESOL เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นครูต่างชาติที่มีประสบการณ์ความสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้อื่นได้จริง TEFL คือตัวย่อของมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (Teaching English as a Foreign Language) และโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมของธุรกิจ
• CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) รับรองโดย University of Cambridge ESOL
• Trinity CERT TESOL (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) รับรองโดย Trinity College Lond

ความแตกต่าง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย กับ ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

งานวิจัยของ Omar Al-Nawrasy (2013) ได้พูดถึงข้อดี ระหว่างครูท้องถิ่นและครูต่างชาติ

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย

• เข้าใจปัญหาของนักเรียนมากกว่า (การคิดเป็นคำศัพท์เป็นคำๆ/ ทำไมออกเสียงภาษาอังกฤษบางตัวไม่ได้) เลยแก้ปัญหาการพูดได้ถูกต้อง
• ปูพื้นฐานโครงสร้างประโยคได้ชัดเจน เน้นความถูกต้องในการใช้ภาษา (Accuracy)

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

• สอนการออกเสียงได้ดีกว่า (Pronunciation)
• สร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กฝึกพูดอังกฤษได้เร็วและคล่องมากขึ้น (Fluency)

ทำไม? พ่อแม่ส่วนใหญ่ส่งเสริม ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โดยตรง

เพราะการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก็คือการได้เรียนรู้ในทุกๆ ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงค่ะ เพราะจะทำให้เด็กมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่แข็งแรงกว่า เด็กที่เรียนกับครูคนไทย เพราะเขาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า โดยเฉพาะในเรื่องสำเนียงการพูด

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อดีของการ เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

• ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ
• ช่วยเพิ่มความมั่นใจ กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
• พัฒนาด้านภาษาอย่างรวดเร็ว
• ฝึกทักษะการฟัง ถ้าฟังออก เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ประโยคออกมาเป็นการพูด เราจะสามารถพูดได้อย่างธรรมชาติ จากนั้นจะส่งเสริมทักษะ การเขียน อ่าน ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
• สามารถนำไปใช้จริง ในชีวิตประจำวัน จนถึงเวลาทำงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างไม่อายใคร

เราอาจกลัวหรือกังวลกับการ เรียนภาษากับครูต่างชาติ ในช่วงแรก เพราะการที่เราไม่คุ้นเคย แต่ที่สถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” ของเรา มีอาจารย์สอนภาษาที่มีคุณภาพและมีใบรับรองวิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณในความเป็นครู เข้าใจถึงจิตใจนักเรียนไทย ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษสูง เป็นกันเองกับนักเรียนมากๆ ค่ะ มีความพยายามสอนให้นักเรียนทุกคนเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถให้ความรู้นอกเหนือจากบทเรียนได้ นี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งจากเหตุผลทั้งหมด ที่ทำให้ผู้เรียนไทยส่วนใหญ่ เลือกเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ที่ไหนดี?

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติดีอย่างไร? คุณจะได้สำเนียงภาษาอังกฤษ ที่ชัดเป๊ะ! เหมือนเจ้าของภาษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทุกทักษะ เพราะที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษ รูปแบบสอนสด ถาม-ตอบทันที กับครู Native Teacher แท้ๆ

คุณสามารถเลือกเรียนที่สาขาหรือ เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับเจ้าของภาษา ได้ตามต้องการ

เราจะทำให้คุณกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อย่างไม่อายใคร ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติ ที่ไหนดี?
“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาโดยอาจารย์คุณภาพ

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล