เลือกหน้า

การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม สำคัญอย่างไร?

โดย | 2 ก.ค. 2019 | สอนภาษา

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาทีมีผู้ปกครองนิยม ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพราะในปัจจุบัน “เด็กจะต้องเก่งอย่างน้อยสองภาษา” สำหรับเด็กอายุ 6 ปี จะเริ่มต้นเข้าสู่การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ล้วนแต่อยากให้ลูกเรียนในโรงเรียนดีๆ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่ทราบกันไหมคะ เด็กจะต้องทำคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดถึงได้รับโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กประถม ดียังไง

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
  • เด็กมีอัธยาศัยดีขึ้นและกล้าแสดงออกมากขึ้น
  • เด็กเรียนภาษาอังกฤษ จะเป็นเด็กสมองดี จดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียน
  • เด็กเรียนภาษา มีโอกาสทางการศึกษามากกว่า เรียนรู้ได้มากกว่า
  • น้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในวิชาภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ทำเคแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ดีอย่างไร? เหตุผลที่ เด็กประถมต้องเรียนภาษาอังกฤษ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี”
การให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆ ก็เสมือนเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับลูกตั้งแต่เริ่มต้น โดยการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม ของ EduFirst นั้น เป็นการสอนเด็กด้วยความเข้าใจ เราจะปลูกฝังพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้น้องๆ มีความสุข สนุก ในการเรียนภาษาอังกฤษ และนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาคะแนนสอบได้จริง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็กประถม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก “เอ็ด ดู เฟิร์สท” หนึ่งใน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ดีที่สุด มีหลักสูตร “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็กประถม” อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 5-10 ปี, คอร์สเรียน Phonic, คอร์สเรียน Grammar ที่จะช่วยให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กประถม เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร

  • เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเริ่มที่ระดับคำ จากนั้นจึงเป็นระดับประโยค
  • ฝึกการคิดในการผสมคำ ฝึกสร้างประโยคที่ถูกต้อง โดยใช้คำศัพท์ใหม่
  • นำเสนอความคิดในเรื่องที่คุ้นเคยเป็นภาษาอังกฤษ
  • อธิบายถึงสิ่งรอบตัวของตนเองได้
  • เรียนการเขียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์
 สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็กประถม เรียนคอร์สอะไรดี? หลักสูตรคอร์สเรียน Phonic, คอร์สเรียน Grammar สำหรับเด็ก - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

พ่อแม่มีส่วนร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก เพราะคุณคือ เพื่อคู่คิดของเขา หากคุณอยากทราบถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ของสถาบัน EduFirst กรอกรายละเอียดขอคำแนะนำด้านการเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยด่วนที่สุด

หากท่านผู้ปกครองยังไม่ค่อยมั่นใจ เราอยากชวนให้ท่านพาลูก หลาน มาสัมผัสการเรียนการสอนร่วมกัน แล้วท่านทราบว่า “เรียนภาษาอังกฤษ สนุกสุดๆ” ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี คลาสเรียนภาษาอังกฤษ สอนสด สำหรับเด็ก

เพียงแค่ในระยะเวลาอันสั้น เรามั่นใจที่จะดูแลน้องๆ ทุกคนเสมือนเป็นน้องของเราเอง และผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กประถม พร้อมรับรองผล

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษ สด 100% เด็กเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น คะแนนสอบดีขึ้น

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This