เลือกหน้า

เรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษ

“Conditional sentences (If Clause) พร้อมทำแบบฝึกหัด”

If Clause

คนที่เรียนภาษาอังกฤษ คงคุ้นเคยเรื่องการใช้ If Clause กันมาบ้าง วันนี้เรามาลองทบทวนบทเรียนกันค่ะ เรียนภาษาอังกฤษ หลักการใช้ Conditional sentences หรือ If Clause ง่ายๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมลองทำแบบฝึกหัด if clause ภาษาอังกฤษไปพร้อมกันเลย

if clause คืออะไร

if แปลว่า ถ้า
clasue แปลว่า อนุประโยค
ดังนั้น if clause คือ อนุประโยค ถ้า…..

conditional sentences คือ

conditional แปลว่า เงื่อนไข
sentences แปลว่า ประโยค
conditional sentences คือ ประโยคเงื่อนไข

Conditional sentences หรือ If clause

คือ ประโยคเงื่อนไขและผลลัพธ์ โดยแบ่งเป็น 2 เหตุการณ์ ส่วนที่เป็นเหตุการณ์จริงหรือเหตุการณ์สมมุติ (contrary to fact) และถูกแบ่งออกเป็นรูปประโยค 3 ชนิดด้วยกัน

1. Real Conditional

เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขที่สามารถเป็นความจริงได้ หรือแสดงเงื่อนไขที่เป็นไปได้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล หากสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะตามมา ในเวลาปัจจุบันหรืออนาคต โครงสร้างรูปประโยคก็คือ : if + present simple, will-future

ตัวอย่างการใช้ประโยค

• If you read, you will pass the exam. ถ้าคุณอ่านหนังสือ คุณก็จะสอบผ่าน
• If you don’t hurry, you will miss the train. ถ้าคุณไม่รีบ คุณจะพลาดรถไฟ
• If I study hard, I will pass the test. ถ้าฉันเรียนหนัก ฉันก็จะสอบผ่าน

2. Unreal Condition – Present

เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขที่ไม่สามารถเป็นความจริง หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเป็นไปได้ โดยพูดถึงเงื่อนไขที่สมมุติขึ้นมาและผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (อาจจะใช้เป็นการแนะนำ) ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเมื่อใดก็ได้ โครงสร้างรูปประโยคก็คือ : if + simple past, would + infinitive

ตัวอย่างการใช้ประโยค

• If I spoke Italian, I would be working in Italy. ถ้าฉันพูดภาษาอิตาลีได้ ฉันจะได้ทำงานที่อิตาลี (ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในอนาคตอาจจะไม่ได้ทำงานที่ประเทศอิตาลีก็ได้)
• If I were you, I would go to the doctor. ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะไปหาหมอ (ในความเป็นจริงเราไม่สามารถเป็นคนอื่นได้ ประโยคนี้จึงเหมือนเป็นการแนะนำมากกว่า)
• If I had her phone number, I would call her. ถ้าฉันมีเบอร์โทรของเธอ ฉันก็จะโทร (แต่ความเป็นจริงแล้วตอนนี้ ฉันไม่มีเบอร์โทรของเธอนั่นเอง)

3. Unreal Condition – Past

เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขในอดีต ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยในปัจจุบัน และเงื่อนไขนั้นตรงข้ามกันกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตด้วย โครงสร้างรูปประโยคก็คือ : if + past perfect, would have + past participle

ตัวอย่างการใช้ประโยค
• If it had been a home game, our team would have won the match. ถ้าเราได้แข่งในบ้านของเรา ทีมของพวกเราต้องชนะแน่ๆ (แต่ความเป็นจริงทีมของพวกเราแพ้ไปแล้ว)
• If you had studied harder, you would have passed the exam. ถ้าคุณเรียนหนักขึ้นกว่านี้ คุณจะผ่านการทดสอบ (แต่ในความเป็นจริงสอบตกไปแล้ว)
• If Jame had learned more words, he would have written a good report. ถ้าเจมส์เรียนรู้คำศัพท์มากกว่านี้ เขาจะเขียนรายงานได้ดีขึ้น

เราได้เรียนรู้หลักการของ If Clause ในประโยคภาษาอังกฤษกันไปบ้างแล้ว และต่อจากนี้เรามาลองทำ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ในเรื่อง Conditional sentences กันค่ะ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English Quiz Lesson 6)

แบบฝึกหัด if clause

จงเลือกคำตอบต่อไปนี้ ที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุด

1. If the student ______ for tomorrow’s exam, she’ll be more confident.
a. prepares
b. prepared
c. prepare
d. would prepare

Answer

a. prepares

2. If Mr. Kennedy ______ the information, he would put in the report.
a. has
b. would have
c. will have
d. had

Answer
d. had
3. if you ______ how to use the word processor, ask any one of us.
a. won’t understand
b. don’t understand
c. understood
d. not understand
Answer
b. don’t understand
4.If you aren’t able to finish the letter now, ______it later.
a. you could have done
b. you can do
c. you have done
d. you will can do
Answer
c. you have done

5. If I ______ you, I would take the job and than ask for more money.
a. had been
b. am
c. were
d. will be

Answer
c. were
6. If you ______ to cancel you resevartion, please do so fouty-eight hours before that date.
a. needed
b. will need
c. need
d. had needed
Answer
c. need
7. Their marriage wouldn’t be so good if they ______ so well with each other.
a. commuicated
b. didn’t communicate
c. don’t communicate
d. communicate
Answer
b.didn’t communicate
8. if we don’t entertain our out-of-town buyer, they ______.
a. wull place
b. might not place
c. would place
d. wouldn’t place
Answer
b. might not place
9. Come to our next picnic if you ______ the chance.
a. have
b. will have
c. had
d. don’t have
Answer
a. have
10. If I didn’t think the gym war helping me feel better, I ______ my membership.
a. would be renewing
b. wouldn’t be renewing
c. will be renewing
d. can’t renew
Answer
b. wouldn’t be renewing
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับแบบฝึกหัด if clause ภาษาอังกฤษทั้ง 10 ข้อท้ายบทเรียน ตอบกันได้ไหมเอ่ย Conditional sentences ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หากน้องๆ ต้องการฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ต้องติดตามบทความเรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ไว้เลย แล้วมาฝึกทำข้อสอบกันต่อ ในบทความหน้าจ้า ถ้าชอบบทความของเรา โหวต 5 ดาวให้กำลังใจกันด้วยน๊าา

ติวภาษาอังกฤษที่ไหนดี? แนะนำที่เรียนติวภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้เรียนเตรียมสอบอยากเพิ่มความมั่นใจ ในการทำข้อสอบสามารถ ลงชื่อขอคำแนะนำคอร์สเรียนเตรียมสอบ กับเรา สถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” จะช่วยให้คุณข้อสอบภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ อาทิ การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, รวมถึงการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ทุกรูปแบบ พร้อมรับรองผลทุกคอร์สเรียน

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 14 Average: 4.7]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

แนะนำที่เรียน ติวภาษาอังกฤษ ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

“EduFirst” สถาบันสอนภาษา สำหรับผู้เตรียมสอบ

เรียนกลุ่มเล็ก ติวอังกฤษ สด 100% โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล