เลือกหน้า

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ (Adjective)

โดย | 28 ส.ค. 2023 | English Grammar, แกรมม่าภาษาอังกฤษ

Adjective คำคุณศัพท์

สรุป Adjective คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ ครบทุกชนิด ง่ายนิดเดียว

Adjective คืออะไร?

Adjective คือ คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ Adjective หรือ Adj. ทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือ สรรพนามที่อยู่ในประโยค คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกให้เราเข้าใจคำนามหรือสรรพนามได้ดีมากยิ่งขึ้น ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น สูง, ต่ำ, ดำ, ขาว, ใหญ่, เล็ก, ฯลฯ คำคุณศัพท์มีอะไรบ้าง? เอ็ด ดู เฟิร์สท์สรุปมาให้แล้ว

สรุป Adjective คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Adjective แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. คำคุณศัพท์บอกลักษณะ (Descriptive Adjective)

Descriptive Adjective คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะหรือคุณภาพของ คน, สัตว์, สิ่งของ และ สถานที่ เช่น clean, dirty, good, bad, fat, thin, red, white, smart, poor, pretty, agly, … etc.

คำคุณศัพท์บอกลักษณะ (Descriptive Adjective) เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

2. คุณศัพท์บอกสัญชาติ (Proper Adjective)

Proper Adjective คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ เช่น Thai, Chinese, Japanese, German, English, American, Italian, Indian, … etc.

คุณศัพท์บอกสัญชาติ (Proper Adjective) ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แกรมม่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

3. คำคุณศัพท์บอกปริมาณ (Quantitative Adjective)

Quantitative Adjective คำคุณศัพท์ที่ขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย (แต่ไม่บอกจำนวนที่แน่นอน) เช่น much, many, little, some, any, enough, half, great, all, whole, sufficent, empty, … etc.

คำคุณศัพท์บอกปริมาณ (Quantitative Adjective) เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้น ครูเจ้าของภาษา คุณภาพ สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

4. คำคุณศัพท์บอกจำนวน (Numeral Adjective)

Numeral Adjective คุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน จำนวนนับ หรือ ลำดับที่ เช่น one, two, three, first, second, third, single, double, triple, … etc.

คำคุณศัพท์บอกจำนวน (Numeral Adjective) สอนภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ พื้นฐานแน่น พร้อมรับรองผล

5. คำคุณศัพท์แบ่งแยก (Distributive Adjective)

Distributive Adjective คำคุณศัพท์แบ่งแยก ทำหน้าที่ขยายนาม มีความหมายในลักษณะเพื่อแบ่งแยกนามออกจากกลุ่มก้อน เป็นอันหนึ่ง คนหนึ่ง ส่วนหนึ่ง ทั้งหมด หรือไม่มีเลย เช่น each, every, either, neither, any, both, …etc.

คำคุณศัพท์แบ่งแยก (Distributive Adjective) ที่จำเป็น ในการเรียนภาษาอังกฤษ

6. คำคุณศัพท์บอกคําถาม (Interrogative Adjective)

Interrogative Adjective คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคําถาม โดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีคำนามตามหลัง เช่น what, which, whose …etc.

คำคุณศัพท์บอกคําถาม (Interrogative Adjective) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้

7. คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative Adjective)

Demonstrative Adjective คำคุณศัพท์ที่ชี้เฉพาะคำนาม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ขยายคำนาม สิ่งไหน, อันไหน, คนไหน เช่น what, which, whose …etc.

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative Adjective)

8. คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective)

Possessive Adjective คำคุณศัพท์วางอยู่หน้าคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ my, your, our, his, her

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective)

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ครอบครุมสำหรับทุกคน เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ ปูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่ตรงกับความสนใจของคุณ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 8 Average: 4.8]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

พร้อมรับรองผลการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สอนสด 100% โดยครูเจ้าของภาษา เรียนกลุ่มเล็ก หรือ ตัวต่อตัว เก่งภาษาเร็ว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล