เลือกหน้า

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Kids Course)

การเรียนภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร? ให้ลูกเรียน … คอร์สภาษาอังกฤษเด็ก อะไรดี?

ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างไร?

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะมาแนะนำ “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Kids Course)” กันค่ะ ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีภาษาของตัวเอง ก็คือ ภาษาไทย

ตั้งแต่จำความได้เราก็ได้ยินเสียง คุณพ่อ คุณแม่ พูดคุยภาษาไทยแต่แรก เด็กๆ จึงเริ่มจดจำ ซึมซับ และเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาเริ่มต้น

แต่ในสังคมปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กๆ จำเป็นจะต้องมีความรู้อย่างน้อยสองภาษาขึ้นไป เพื่ออนาคตที่ดีทั้งในด้านการศึกษา ตลอดจนชีวิตทำงานในอนาคต และการใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ทั่วโลก

ด้วยเหตุผลนี้ “เราจึงควรให้เด็ก เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ให้ไวที่สุด” ดังนั้น เอ็ด ดูเฟิร์สท์ จะมาแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เด็กไทยควรเรียน ไปดูเลยจ้า

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เด็กไทยควรเรียน!

คอร์สภาษาอังกฤษเด็ก 6 คอร์สเรียน ที่ควรให้ลูกเรียน! เริ่มจาก …

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน (English Course for Young Learners)

#1 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Young Learner) ถือว่าเป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กยอดนิยม เริ่มแรก ซึ่งคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนี้ เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเริ่มต้นทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมถึงในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับเด็ก น้องๆ อาจจะต้องสอบวัดระดับภาษา เพื่อให้รู้ว่านักเรียนควรเรียนในระดับใด

โดยสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ได้แบ่งเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

โดยระยะเวลาในการเรียนเริ่มต้น 2 สัปดาห์, 3 เดือน, 6 เดือน หรือสามารถเลือกเรียน Private รายชั่วโมงแบบเลือกเวลาเรียนเอง เริ่มต้น 18 ชั่วโมง จนถึง 90 ชั่วโมง หรือตามที่โรงเรียนสอนภาษาได้กำหนดไว้

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

 • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก
 • เรียนรู้รอบด้านและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะฟัง พูด เป็นพิเศษ โดยการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ Native Speaker
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ ในสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย
 • เนื่องจากเป็นคลาสเรียนสอนสด ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถเสนอความคิดเห็นในคลาสเรียนอย่างเต็มที่

#2 คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics)

รูปแบบการสอน Phonics สอนผ่าน ตัวการ์ตูน การร้องเพลง กิจกรรม เกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลักโฟนิค (Phonics for Kids) เป็นหลักสูตรเน้นความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนเสียงของภาษา เด็กจะซึมซับการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง น้องๆ จะได้เรียนรู้เสียงในภาษาอังกฤษทั้ง 44 เสียง เสริมสร้างความคิดในการฝึกผสมคำ

ในคอร์สเรียน Phonics นี้ น้องๆ จะได้เรียนออกเสียงอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรม ตัวการ์ตูน การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ โดยคลาส Phonics นี้จะเป็นการสอนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบส่วนตัว โดยสามารถเลือกวัน เวลา ที่สะดวกเรียนได้เอง

ข้อดีของการเรียนโฟนิค EduFirst

 • บรรยากาศการเรียนโฟนิคสนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
 • เน้นเสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • Phonic ช่วยพัฒนาสมอง ในการผสมคำและแยกแยะความแตกต่างของเสียง
 • เสริมการพูดภาษาอังกฤษ เด็กกล้าออกเสียงอย่างมั่นใจ
 • เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน และพร้อมพัฒนาการเรียนภาษาในระดับต่อไป

#3 คอร์สเรียนแกรมม่า

เรียนภาษาอังกฤษแกรมม่า สำหรับเด็ก (Grammar for kids) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก (Grammar for kids) เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ครบทุกทักษะ ได้เรียนรู้ไวยากรณ์, รูปแบบของ Tense ในภาษาอังกฤษ, เรียนรู้โครงสร้างของประโยค และคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียน Grammar นี้ จะช่วยให้น้องๆ พัฒนาคะแนนสอบในวิชาภาษาอังกฤษ และนำภาษาอังกฤษไปใช้ที่โรงเรียนอย่างมั่นใจ โดยระยะเวลาในการเรียน Grammar นี้เป็นคอร์ส Private รายชั่วโมง ที่กำหนดเวลาเรียนเอง เริ่มต้น 18 – 90 ชั่วโมง ตามความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อดีของการเรียนแกรมม่า EduFirst

 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • เรียนรู้ฝึกฝน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ
 • บรรยากาศสอนสด เรียนอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง
 • เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
 • พร้อมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

#4 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมสำหรับเด็ก Summer

Holiday English Course เรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม Summer & October เป็นหลักสูตรเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน เดือนมิถุนายน และปิดเทอมเดือนตุลาคม เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม พัฒนาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คอร์สเรียนภาษาช่วงปิดเทอม เป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน โดยระยะเวลาในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม วันจันทร์ – วันศุกร์ ใช้เวลาวันละ 3 ชั่วโมง ใน 2 เดือน ตามที่โรงเรียนกำหนดค่ะ

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

 • สร้างเสริมการมีอัธยาศัยที่ดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน
 • ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ของเด็กๆ อย่างมีประโยชน์
 • เสมือนเป็นการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ สนุกไปพร้อมกับการเรียน
 • ฝึกพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Native Speaker

#5 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5-10 ปี อนุบาล, ประถม
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก (Private English Lessons for Kids)  เป็นคอร์สเรียนแบบส่วนตัว แบบตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอน ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ คำนึงถึงจุดประสงค์ความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก โดยนักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ตามต้องการ เลือกเน้นพาร์ทใดเป็นพิเศษ listening, speaking, reading, writing หรือเลือกตามหลักสูตรของทางสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ก็ได้ค่ะ แถมยังเลือกเวลาเรียนเองได้ตามสะดวก ระยะเวลาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ เริ่มต้นที่ 18 ชั่วโมง, 30 ชั่วโมง, 45 ชั่วโมง, 60 ชั่วโมง, 75 ชั่วโมง, 90 ชั่วโมง ตามลำดับ เรียนได้ในวันที่ต้องการค่ะ

ข้อดีของการเรียนภาษาตัวต่อตัว EduFirst

 • เด็กสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ตามความต้องการ หรือเลือกเรื่องที่อยากเรียนโดยเฉพาะ
 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • กล้าถามตอบอย่างเต็มทื่ กับอาจารย์ต่างชาติ Native Speaker
 • เด็กสนุกสนานไปกับการเรียน ไม่เครียด ด้วยสื่อและบทเรียนคุณภาพจากต่างประเทศ
 • ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า ในการเลือกเวลาเรียนเอง อาทิ เรียนเสริมในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือในวันธรรมดาหลังเลิกเรียน

#6 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก อายุ 5-10 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ รูปแบบใหม่ ที่เด็กๆ ควรเรียน เพราะการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ทำให้เด็กสามารถเรียนได้ทุกที่ แม้ในวันหยุดอยู่บ้าน แล้วยังสะดวกกับท่านผู้ปกครองที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ส่งลูกเรียนพิเศษ หรือรอลูกเรียนพิเศษ ประหยัดเวลาเดินทางและค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าน้องๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนาน กับครูเจ้าของภาษา สอนสด 100% ฝึกการพูดและการฟัง ซึ่งสามารถพูดโต้ตอบกับครู Native Speaker ได้ทันที

รียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน โดยระยะเวลาในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม วันจันทร์ – วันศุกร์ ใช้เวลาวันละ 3 ชั่วโมง ใน 2 เดือน ตามที่โรงเรียนกำหนดค่ะ

ข้อดีของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 • สร้างเสริมการมีอัธยาศัยที่ดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน
 • ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ของเด็กๆ อย่างมีประโยชน์
 • เสมือนเป็นการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ สนุกไปพร้อมกับการเรียน
 • ฝึกพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Native Speaker
ลูกเก่งขึ้น ทุกครั้ง ที่เรียนภาษาอังกฤษ

ทั้งหมดนี้เป็น “6 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย” ในปีนี้ ของสถาบันเอ็ดดูเฟิร์สท์ หากท่านผู้ปกครองสนใจสามารถลงชื่อเพื่อขอรับคำแนะนำด้านการเรียน โดยทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถามรายละเอียด อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เป็นอย่างไร?, เริ่มเรียนเมื่อไหร่, มีสาขาที่ไหนบ้าง, edufirst ราคาคอร์สเรียนเท่าไหร่?  และรับการนัดหมายในการเข้าทดสอบภาษาจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้เราบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากท่านสนใจสมัครเรียนกับเรา EduFirst มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวมถึงการผ่อนชำระ 0% พร้อมรับส่วนลดพิเศษ

ขอให้ท่านวางใจในการส่งลูกมาเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันของเรา เราจะดูแลน้องๆ เสมือนเป็นลูกหลานของเราเอง น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน พร้อมการพัฒนาอย่างเห็นผล เพื่ออนาคตที่สดใส ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คลาสเรียนสอนสด กลุ่มเล็ก เรียนภาษาสนุกสนาน โดยอาจารย์ Native Speaker พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล