เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย มีอะไรบ้าง

โดย | 12 ก.ย. 2019 | สอนภาษา

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | บทความเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย มีอะไรบ้าง

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะมาแนะนำ “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย” กันค่ะ ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีภาษาของตัวเอง ก็คือ ภาษาไทย นั่นเอง ตั้งแต่จำความได้ก็ได้ยินเสียง คุณพ่อ คุณแม่ พูดคุยภาษาไทยกับเราแต่เริ่มแรก เด็กๆ จึงเริ่มจดจำ ซึมซับ และเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาเริ่มต้น แต่ในสังคมปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กๆ จำเป็นจะต้องมีความรู้อย่างน้อยสองภาษาขึ้นไป เพื่ออนาคตที่ดีทั้งด้านการศึกษา จนถึงชีวิตตอนทำงานในอนาคต และการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงควรให้เด็ก เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ให้ไวที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

มาดูกันต่อว่าข้อดีจากการเรียนภาษาอังกฤษ คืออะไร? เพื่ออะไร? สถาบัน EduFirst ขอแนะนำ “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย” ดังนี้

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย

#1 English for Young Learner

English for Young Learner หรือ English Lessons for Kids ถือว่าเป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กยอดนิยม ซึ่งคอร์สเรียนภาษานี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมถึงในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับเด็ก น้องๆ อาจจะต้องสอบวัดระดับภาษา เพื่อให้รู้ว่านักเรียนควรเรียนในระดับใดในหลักสูตรนี้

โดยระยะเวลาในการเรียนเริ่มต้น 2 สัปดาห์, 3 เดือน, 6 เดือน หรือสามารถเลือกเรียน Private รายชั่วโมงแบบเลือกเวลาเรียนเอง เริ่มต้น 18 ชั่วโมง จนถึง 90 ชั่วโมง หรือตามที่โรงเรียนภาษาได้กำหนดไว้

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อนุบาล ประถม high flyer course - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ edufirst

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ประถม มัธยม Trailblazer Course - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ edufirst

โดยหลักๆ แล้ว เราแบ่งมีการจัดกลุ่ม คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
› คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 5 – 10 ปี
› คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11 – 14 ปี

ข้อดีของหลักสูตร English for Young Learner

 • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก
 • เรียนรู้รอบด้านและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะฟัง พูด เป็นพิเศษ โดยการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ Native Speaker
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ ในสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย
 • เนื่องจากเป็นคลาสเรียนสอนสด ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถเสนอความคิดเห็นในคลาสเรียนอย่างเต็มที่

#2 Phonics for Kids

Phonics for Kids เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักโฟนิค เป็นหลักสูตรเน้นความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนเสียงของภาษา เด็กจะซึมซับการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง น้องๆ จะได้เรียนรู้เสียงในภาษาอังกฤษทั้ง 44 เสียง เสริมสร้างความคิดในการฝึกผสมคำ

เรียน Phonics สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก - EduFirst

ในคอร์สเรียน Phonics นี้ น้องๆ จะได้เรียนออกเสียงอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรม ตัวการ์ตูน การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ โดยคลาส Phonics นี้จะเป็นการสอนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบส่วนตัว โดยสามารถเลือกวัน เวลา ที่สะดวกเรียนได้เอง

ข้อดีของหลักสูตร Phonics for Kids

 • บรรยากาศการเรียนโฟนิคสนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
 • เน้นเสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • Phonic ช่วยพัฒนาสมอง ในการผสมคำและแยกแยะความแตกต่างของเสียง
 • เสริมการพูดภาษาอังกฤษ เด็กกล้าออกเสียงอย่างมั่นใจ
 • เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน และพร้อมพัฒนาการเรียนภาษาในระดับต่อไป

#3 Grammar for kids

Grammar for kids เรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ครบทุกทักษะ ได้เรียนรู้ไวยากรณ์, รูปแบบของ Tense ในภาษาอังกฤษ, เรียนรู้โครงสร้างของประโยค และคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียน Grammar นี้ จะช่วยให้น้องๆ พัฒนาคะแนนสอบในวิชาภาษาอังกฤษ และนำภาษาอังกฤษไปใช้ที่โรงเรียนอย่างมั่นใจ โดยระยะเวลาในการเรียน Grammar นี้เป็นคอร์ส Private รายชั่วโมง ที่กำหนดเวลาเรียนเอง เริ่มต้น 18 – 90 ชั่วโมง ตามความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง

Grammar for kids เรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก เพื่อทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

ข้อดีของหลักสูตร Grammar for kids

 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • เรียนรู้ฝึกฝน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ
 • บรรยากาศสอนสด เรียนอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง
 • เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
 • พร้อมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

Grammar for kids เรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก เพื่อทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

#4 Holiday English Course

Holiday English Course เรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม Summer & October เป็นหลักสูตรเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน เดือนมิถุนายน และปิดเทอมเดือนตุลาคม เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม พัฒนาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก Holiday English Course - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนภาษาช่วงปิดเทอม เป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน โดยระยะเวลาในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม วันจันทร์ – วันศุกร์ ใช้เวลาวันละ 3 ชั่วโมง ใน 2 เดือน ตามที่โรงเรียนกำหนดค่ะ

ข้อดีของหลักสูตร Holiday English Course

 • สร้างเสริมการมีอัธยาศัยที่ดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน
 • ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ของเด็กๆ อย่างมีประโยชน์
 • เสมือนเป็นการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ สนุกไปพร้อมกับการเรียน
 • ฝึกพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Native Speaker

#5 Private English Lessons for Kids

Private English Lessons for Kids หรือที่รู้จักกันดีในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กตัวต่อตัวอาจารย์ผู้สอน หรือเรียนเป็นกลุ่มนักเรียนที่จัดกลุ่มกันมาเอง

ในคอร์สเรียนภาษาตัวต่อตัวนี้ คำนึงถึงจุดประสงค์ความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก โดยนักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ตามต้องการ เลือกเน้นพาร์ทใดเป็นพิเศษ listening, speaking, reading, writing หรือเลือกตามหลักสูตรของทางสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ก็ได้ค่ะ แถมยังเลือกเวลาเรียนเองได้ตามสะดวก ระยะเวลาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ เริ่มต้นที่ 18 ชั่วโมง, 30 ชั่วโมง, 45 ชั่วโมง, 60 ชั่วโมง, 75 ชั่วโมง, 90 ชั่วโมง ตามลำดับ เรียนได้ในวันที่ต้องการค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก PRIVATE ENGLISH LESSONS FOR KIDS - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อดีของหลักสูตร Private English Lessons for Kids

 • เด็กสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ตามความต้องการ หรือเลือกเรื่องที่อยากเรียนโดยเฉพาะ
 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • กล้าถามตอบอย่างเต็มทื่ กับอาจารย์ต่างชาติ Native Speaker
 • เด็กสนุกสนานไปกับการเรียน ไม่เครียด ด้วยสื่อและบทเรียนคุณภาพจากต่างประเทศ
 • ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า ในการเลือกเวลาเรียนเอง อาทิ เรียนเสริมในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือในวันธรรมดาหลังเลิกเรียน

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก PRIVATE ENGLISH LESSONS FOR KIDS - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ทั้งหมดนี้เป็น “5 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย” ในปีนี้ ของสถาบันเอ็ดดูเฟิร์สท์ หากท่านผู้ปกครองสนใจสามารถลงชื่อเพื่อขอรับคำแนะนำด้านการเรียน โดยทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถามรายละเอียด อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เป็นอย่างไร?, เริ่มเรียนเมื่อไหร่, มีสาขาที่ไหนบ้าง, edufirst ราคาคอร์สเรียนเท่าไหร่?  และรับการนัดหมายในการเข้าทดสอบภาษาจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้เราบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากท่านสนใจสมัครเรียนกับเรา EduFirst มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวมถึงการผ่อนชำระ 0% พร้อมรับส่วนลดพิเศษ

ขอให้ท่านวางใจในการส่งลูกมาเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันของเรา เราจะดูแลน้องๆ เสมือนเป็นลูกหลานของเราเอง น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน พร้อมการพัฒนาอย่างเห็นผล เพื่ออนาคตที่สดใส ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย มีอะไรบ้าง?
EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คลาสเรียนสอนสด กลุ่มเล็ก เรียนภาษาสนุกสนาน โดยอาจารย์ Native Speaker พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This