เลือกหน้า

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ลูกน้อยให้แข็งแกร่ง … ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

ทำไมเด็กต้องเรียนภาษาอังฤษ

ตั้งแต่จำความได้เด็กไทยจะก็ได้ยินเสียง คุณพ่อ คุณแม่ พูดคุยภาษาไทยแต่แรกเกิด เด็กๆ จึงเริ่มจดจำ ซึมซับ และเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และเป็นภาษาเริ่มต้นในการสื่อสาร

แต่ในสังคมปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กจำเป็นจะต้องมีความรู้อย่างน้อยสองภาษาขึ้นไป เพื่ออนาคตที่ดีทั้งในด้านการศึกษา ตลอดจนชีวิตทำงานในอนาคต และเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้คุณพ่อคุณแม่“ควรให้ลูกน้อย เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ให้เร็วที่สุด”

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เรียนที่ไหนดี?

ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ สนับสนุนให้น้องๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลอ้างอิงผลการวิจัยจากต่างประเทศชี้ชัดว่า “เด็กสองภาษา” จะเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กทั่วไป เพราะสามารถเรียนรู้ได้มากกว่า เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงอยากแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ลูกน้อย กล้าใช้ภาษาอังกฤษมั่นใจแน่นอน

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เด็กไทยควรเรียน!

คอร์สภาษาอังกฤษเด็ก 7 คอร์สเรียน ที่ควรให้ลูกเรียน! เริ่มจาก …

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก 5-10 ปี ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เริ่มต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน สนุกสนาน เป็นธรรมชาติ

1. High Flyer Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี (ระดับชั้น อนุบาล, ประถม)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้น สำหรับเด็ก เพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมถึงการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นที่เหมาะสมกับเด็ก

ข้อดี การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก

 • บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก
 • เรียนรู้รอบด้านและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะฟัง พูด เป็นพิเศษ โดยการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ Native Speaker
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ ในสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย
 • คลาสเรียนสอนสด ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในคลาสเรียนอย่างเต็มที่
เรียนภาษาอังกฤษเด็กโต อายุ 11-14 ปี ระดับชั้น ประถม-มัธยม ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้เด็ก พร้อมพัฒนาต่อในระดับสูงขึ้น

2. Trailblazer Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต อายุ 11 – 14 ปี (ระดับชั้น ประถม, มัธยม)

หลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษ เด็กโต สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เด็ก เพื่อพร้อมพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

ข้อดี การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต

 • บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก
 • เรียนรู้รอบด้านและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะฟัง พูด เป็นพิเศษ โดยการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ Native Speaker
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ ในสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย
 • คลาสเรียนสอนสด ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในคลาสเรียนอย่างเต็มที่
เรียนโฟนิกส์ Phonics การออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กออกเสียงถูกต้องตามหลัก โฟนิกส์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

3. Phonics for Kids

คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

หลักสูตรคอร์สเรียนโฟนิกส์ สำหรับเด็ก สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง เรียนสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics

ในคอร์สเรียน Phonics นี้ น้องๆ จะได้เรียนออกเสียงอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรม ตัวการ์ตูน การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ โดยคลาส Phonics นี้จะเป็นการสอนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบส่วนตัว โดยสามารถเลือกวัน เวลา ที่สะดวกเรียนได้เอง

ข้อดี การเรียนโฟนิกส์

 • บรรยากาศการเรียนโฟนิคสนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
 • เน้นเสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • Phonic ช่วยพัฒนาสมอง ในการผสมคำและแยกแยะความแตกต่างของเสียง
 • เสริมการพูดภาษาอังกฤษ เด็กกล้าออกเสียงอย่างมั่นใจ
 • เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน และพร้อมพัฒนาการเรียนภาษาในระดับต่อไป
เรียนแกรมม่า ภาษาอังกฤษ grammar สำหรับเด็ก ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ครบทุกทักษะ เรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่จำเป็น เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่โรงเรียน พร้อมพัฒนาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ

4. Grammar for kids

คอร์สเรียนแกรมม่า สำหรับเด็ก

หลักสูตร เรียนแกรมม่า สำหรับเด็ก สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ครบทุกทักษะ ได้เรียนรู้ไวยากรณ์, รูปแบบของ Tense ในภาษาอังกฤษ, เรียนรู้โครงสร้างของประโยค และคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในห้องเรียน ที่โรงเรียน ในชีวิตประจำวัน อย่างมั่นใจ พร้อมเพิ่มคะแนนสอบในวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อดี การเรียนแกรมม่า

 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • เรียนรู้ฝึกฝน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ
 • บรรยากาศสอนสด เรียนอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง
 • เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
 • พร้อมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก Summer & October เรียนสนุกผ่านกิจกรรมสนุกสนาน ในบรรยากาศเป็นกันเอง โดยเด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ

5. Holiday English Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก

หลักสูตร เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน เดือนมิถุนายน และปิดเทอมเดือนตุลาคม เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม พัฒนาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน

ข้อดี เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

 • สร้างเสริมการมีอัธยาศัยที่ดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน
 • ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ของเด็กๆ อย่างมีประโยชน์
 • เสมือนเป็นการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ สนุกไปพร้อมกับการเรียน
 • ฝึกพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Native Speaker
เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว สำหรับเด็ก กับครูต่างชาติ เจ้าของภาษา ประสิทธิภาพสูง ทำให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษเร็ว

6. Private English Lessons For Kids

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

คอร์สเรียนแบบส่วนตัว กับอาจารย์เจ้าของภาษา เน้นจุดประสงค์ความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก โดยสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เลือกเน้นพาร์ทใดเป็นพิเศษ listening, speaking, reading, writing หรือเลือกตามหลักสูตรของทางสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

แถมยังเลือกเวลาเรียนเองได้ตามสะดวก ระยะเวลาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ เริ่มต้นที่ 18 ชั่วโมง, 30 ชั่วโมง, 45 ชั่วโมง, 60 ชั่วโมง, 75 ชั่วโมง, 90 ชั่วโมง ตามลำดับ เรียนได้ในวันที่ต้องการค่ะ

ข้อดี การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

 • เด็กสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ตามความต้องการ หรือเลือกเรื่องที่อยากเรียนโดยเฉพาะ
 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • กล้าถามตอบอย่างเต็มทื่ กับอาจารย์ต่างชาติ Native Speaker
 • เด็กสนุกสนานไปกับการเรียน ไม่เครียด ด้วยสื่อและบทเรียนคุณภาพจากต่างประเทศ
 • ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า ในการเลือกเวลาเรียนเอง อาทิ เรียนเสริมในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือในวันธรรมดาหลังเลิกเรียน
เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ สำหรับเด็ก สอนสด โดย ครูต่างชาติ เจ้าของภาษา เข้าเรียนง่าย เรียนได้ทุกที่ แม้อยู่ที่บ้าน ประสิทธิภาพสูง เสมือนเรียนห้องเรียนจริงๆ

7. English Online Courses for Young Learners

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เด็ก

เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ ต้องทำงานที่บ้าน หรือ อาจไม่มีเวลามาส่งลูกเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงแนะนำ “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ รูปแบบใหม่ ที่เด็กๆ ควรเรียน เพราะการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ทำให้เด็กสามารถเรียนได้ทุกที่ แม้ในวันหยุดอยู่บ้าน แล้วยังสะดวกกับท่านผู้ปกครองที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ส่งลูกเรียนพิเศษ หรือรอลูกเรียนพิเศษ ประหยัดเวลาเดินทางและค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าน้องๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนาน กับครูเจ้าของภาษา สอนสด 100% ฝึกการพูดและการฟัง ซึ่งสามารถพูดโต้ตอบกับครู Native Speaker ได้ทันที

ข้อดี การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 • เข้าเรียนง่าย ได้ทุกอุปกรณ์
 • สะดวกเรียนได้ทุกที่ แม้เรียนที่บ้าน
 • ฝึกพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Native Speaker
 • คุณภาพเสมือนเรียนจากห้องเรียนจริง
ลูกเก่งขึ้น ทุกครั้ง ที่เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

“7 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย” ข้างต้นนี้ เป็นคอร์สที่น่าสนใจในปีนี้ ของสถาบันเอ็ดดูเฟิร์สท์ หากท่านผู้ปกครองสนใจ ให้น้องๆ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ลงชื่อเพื่อขอรับคำแนะนำด้านการเรียน โดยทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถามรายละเอียด อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เป็นอย่างไร?, เริ่มเรียนเมื่อไหร่, มีสาขาที่ไหนบ้าง, edufirst ราคาคอร์สเรียนเท่าไหร่?  และรับการนัดหมายในการเข้าทดสอบภาษาจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้เราบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากท่านสนใจสมัครเรียนกับเรา EduFirst มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวมถึงการผ่อนชำระ 0% พร้อมรับส่วนลดพิเศษ

ขอให้ท่านวางใจในการส่งลูกมาเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันของเรา เราจะดูแลน้องๆ เสมือนเป็นลูกหลานของเราเอง น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน พร้อมการพัฒนาอย่างเห็นผล เพื่ออนาคตที่สดใส ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คลาสเรียนสอนสด กลุ่มเล็ก เรียนภาษาสนุกสนาน โดยอาจารย์ Native Speaker พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล