เลือกหน้า

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Kids Course)

การเรียนภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร? ให้ลูกเรียน … คอร์สภาษาอังกฤษเด็ก อะไรดี?

ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างไร?

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะมาแนะนำ “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Kids Course)” กันค่ะ ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีภาษาของตัวเอง ก็คือ ภาษาไทย

ตั้งแต่จำความได้เราก็ได้ยินเสียง คุณพ่อ คุณแม่ พูดคุยภาษาไทยแต่แรก เด็กๆ จึงเริ่มจดจำ ซึมซับ และเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาเริ่มต้น

แต่ในสังคมปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กๆ จำเป็นจะต้องมีความรู้อย่างน้อยสองภาษาขึ้นไป เพื่ออนาคตที่ดีทั้งในด้านการศึกษา ตลอดจนชีวิตทำงานในอนาคต และการใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ทั่วโลก

ด้วยเหตุผลนี้ “เราจึงควรให้เด็ก เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ให้ไวที่สุด” ดังนั้น เอ็ด ดูเฟิร์สท์ จะมาแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เด็กไทยควรเรียน ไปดูเลยจ้า

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เด็กไทยควรเรียน!

คอร์สภาษาอังกฤษเด็ก 6 คอร์สเรียน ที่ควรให้ลูกเรียน! เริ่มจาก …

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน (English Course for Young Learners)

#1 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Young Learner) ถือว่าเป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กยอดนิยม เริ่มแรก ซึ่งคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนี้ เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเริ่มต้นทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมถึงในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับเด็ก น้องๆ อาจจะต้องสอบวัดระดับภาษา เพื่อให้รู้ว่านักเรียนควรเรียนในระดับใด

โดยสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ได้แบ่งเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

โดยระยะเวลาในการเรียนเริ่มต้น 2 สัปดาห์, 3 เดือน, 6 เดือน หรือสามารถเลือกเรียน Private รายชั่วโมงแบบเลือกเวลาเรียนเอง เริ่มต้น 18 ชั่วโมง จนถึง 90 ชั่วโมง หรือตามที่โรงเรียนสอนภาษาได้กำหนดไว้

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

 • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก
 • เรียนรู้รอบด้านและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะฟัง พูด เป็นพิเศษ โดยการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ Native Speaker
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ ในสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย
 • เนื่องจากเป็นคลาสเรียนสอนสด ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถเสนอความคิดเห็นในคลาสเรียนอย่างเต็มที่

#2 คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics)

รูปแบบการสอน Phonics สอนผ่าน ตัวการ์ตูน การร้องเพลง กิจกรรม เกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลักโฟนิค (Phonics for Kids) เป็นหลักสูตรเน้นความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนเสียงของภาษา เด็กจะซึมซับการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง น้องๆ จะได้เรียนรู้เสียงในภาษาอังกฤษทั้ง 44 เสียง เสริมสร้างความคิดในการฝึกผสมคำ

ในคอร์สเรียน Phonics นี้ น้องๆ จะได้เรียนออกเสียงอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรม ตัวการ์ตูน การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ โดยคลาส Phonics นี้จะเป็นการสอนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบส่วนตัว โดยสามารถเลือกวัน เวลา ที่สะดวกเรียนได้เอง

ข้อดีของการเรียนโฟนิค EduFirst

 • บรรยากาศการเรียนโฟนิคสนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
 • เน้นเสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • Phonic ช่วยพัฒนาสมอง ในการผสมคำและแยกแยะความแตกต่างของเสียง
 • เสริมการพูดภาษาอังกฤษ เด็กกล้าออกเสียงอย่างมั่นใจ
 • เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน และพร้อมพัฒนาการเรียนภาษาในระดับต่อไป

#3 คอร์สเรียนแกรมม่า

เรียนภาษาอังกฤษแกรมม่า สำหรับเด็ก (Grammar for kids) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก (Grammar for kids) เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ครบทุกทักษะ ได้เรียนรู้ไวยากรณ์, รูปแบบของ Tense ในภาษาอังกฤษ, เรียนรู้โครงสร้างของประโยค และคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียน Grammar นี้ จะช่วยให้น้องๆ พัฒนาคะแนนสอบในวิชาภาษาอังกฤษ และนำภาษาอังกฤษไปใช้ที่โรงเรียนอย่างมั่นใจ โดยระยะเวลาในการเรียน Grammar นี้เป็นคอร์ส Private รายชั่วโมง ที่กำหนดเวลาเรียนเอง เริ่มต้น 18 – 90 ชั่วโมง ตามความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อดีของการเรียนแกรมม่า EduFirst

 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • เรียนรู้ฝึกฝน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ
 • บรรยากาศสอนสด เรียนอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง
 • เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
 • พร้อมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

#4 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมสำหรับเด็ก Summer

Holiday English Course เรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม Summer & October เป็นหลักสูตรเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน เดือนมิถุนายน และปิดเทอมเดือนตุลาคม เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม พัฒนาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คอร์สเรียนภาษาช่วงปิดเทอม เป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน โดยระยะเวลาในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม วันจันทร์ – วันศุกร์ ใช้เวลาวันละ 3 ชั่วโมง ใน 2 เดือน ตามที่โรงเรียนกำหนดค่ะ

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

 • สร้างเสริมการมีอัธยาศัยที่ดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน
 • ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ของเด็กๆ อย่างมีประโยชน์
 • เสมือนเป็นการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ สนุกไปพร้อมกับการเรียน
 • ฝึกพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Native Speaker

#5 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5-10 ปี อนุบาล, ประถม
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก (Private English Lessons for Kids)  เป็นคอร์สเรียนแบบส่วนตัว แบบตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอน ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ คำนึงถึงจุดประสงค์ความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก โดยนักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ตามต้องการ เลือกเน้นพาร์ทใดเป็นพิเศษ listening, speaking, reading, writing หรือเลือกตามหลักสูตรของทางสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ก็ได้ค่ะ แถมยังเลือกเวลาเรียนเองได้ตามสะดวก ระยะเวลาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ เริ่มต้นที่ 18 ชั่วโมง, 30 ชั่วโมง, 45 ชั่วโมง, 60 ชั่วโมง, 75 ชั่วโมง, 90 ชั่วโมง ตามลำดับ เรียนได้ในวันที่ต้องการค่ะ

ข้อดีของการเรียนภาษาตัวต่อตัว EduFirst

 • เด็กสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ตามความต้องการ หรือเลือกเรื่องที่อยากเรียนโดยเฉพาะ
 • เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างเข้มข้น
 • กล้าถามตอบอย่างเต็มทื่ กับอาจารย์ต่างชาติ Native Speaker
 • เด็กสนุกสนานไปกับการเรียน ไม่เครียด ด้วยสื่อและบทเรียนคุณภาพจากต่างประเทศ
 • ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า ในการเลือกเวลาเรียนเอง อาทิ เรียนเสริมในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือในวันธรรมดาหลังเลิกเรียน

#6 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก อายุ 5-10 ปี
เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ ต้องทำงานที่บ้าน หรือ อาจไม่มีเวลามาส่งลูกเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงแนะนำ “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ รูปแบบใหม่ ที่เด็กๆ ควรเรียน เพราะการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ทำให้เด็กสามารถเรียนได้ทุกที่ แม้ในวันหยุดอยู่บ้าน แล้วยังสะดวกกับท่านผู้ปกครองที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ส่งลูกเรียนพิเศษ หรือรอลูกเรียนพิเศษ ประหยัดเวลาเดินทางและค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าน้องๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนาน กับครูเจ้าของภาษา สอนสด 100% ฝึกการพูดและการฟัง ซึ่งสามารถพูดโต้ตอบกับครู Native Speaker ได้ทันที

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน โดยระยะเวลาในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม วันจันทร์ – วันศุกร์ ใช้เวลาวันละ 3 ชั่วโมง ใน 2 เดือน ตามที่โรงเรียนกำหนดค่ะ

ข้อดีของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 • สร้างเสริมการมีอัธยาศัยที่ดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในคลาสเรียน
 • ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ของเด็กๆ อย่างมีประโยชน์
 • เสมือนเป็นการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ สนุกไปพร้อมกับการเรียน
 • ฝึกพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Native Speaker
ลูกเก่งขึ้น ทุกครั้ง ที่เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

“6 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กไทย” ข้างต้นนี้ เป็นคอร์สที่น่าสนใจในปีนี้ ของสถาบันเอ็ดดูเฟิร์สท์ หากท่านผู้ปกครองสนใจ ให้น้องๆ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ลงชื่อเพื่อขอรับคำแนะนำด้านการเรียน โดยทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถามรายละเอียด อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เป็นอย่างไร?, เริ่มเรียนเมื่อไหร่, มีสาขาที่ไหนบ้าง, edufirst ราคาคอร์สเรียนเท่าไหร่?  และรับการนัดหมายในการเข้าทดสอบภาษาจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้เราบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากท่านสนใจสมัครเรียนกับเรา EduFirst มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวมถึงการผ่อนชำระ 0% พร้อมรับส่วนลดพิเศษ

ขอให้ท่านวางใจในการส่งลูกมาเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันของเรา เราจะดูแลน้องๆ เสมือนเป็นลูกหลานของเราเอง น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน พร้อมการพัฒนาอย่างเห็นผล เพื่ออนาคตที่สดใส ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คลาสเรียนสอนสด กลุ่มเล็ก เรียนภาษาสนุกสนาน โดยอาจารย์ Native Speaker พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล