เลือกหน้า

เด็กไทยยุคใหม่ 4.0 ต้องเก่งอะไรบ้าง?

โดย | 13 ธ.ค. 2018 | สอนภาษา, Learning, Online english, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษออนไลน์

การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก มีความจำเป็นมากแค่ไหน?

ผลสำรวจจากคุณแม่ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับภาษา มาเป็นอันดับแรก

เด็กยุคใหม่ที่เติบโตในปัจจุบัน อยู่ในยุคที่การแข่งขันสูง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความต้องการให้ลูกเป็น เด็กฉลาด เป็นคนดี และมีชีวิตที่มีความสุข จากผลสำรวจ 73% ของคุณแม่ทั่วประเทศไทย (ผลวิจัยนี้มาจาก Amarin Baby & Kids)

ผลสำรวจของคุณแม่ทั่วประเทศไทย 5 ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก ที่คุณแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญกับลูกน้อย

  • 85% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านภาษา โดยคุณแม่อยากให้ลูกสามารถพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษาขึ้นไป 85% 85%
  • 56% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านกีฬา เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางสังคม 56% 56%
  • 45% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านการแสดง เพื่อให้ลูกกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ 45% 45%
  • 42% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านดนตรี เพื่อสร้างทักษะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 42% 42%
  • 23% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 23% 23%

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันภาษาที่ 2 มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก มากถึง 85% โดยส่วนใหญ่คุณแม่หรือผู้ปกครองในยุคก่อน 90 จะทราบดีว่าการที่เราไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงอยากให้เด็กๆ เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาทักษะ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ยังเล็ก

ลูกเก่งขึ้น ทุกครั้ง ที่เรียนภาษาอังกฤษ

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

ในความเป็นเด็กนั้นก็จะมีความอยากเรียนรู้ อยากสนุกสนาน ซึ่งที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญและเข้าใจในความเป็นเด็ก น้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเล่นเกมส์ การร้องเพลง การทายคำศัพท์ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กซึมซับและสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หรือหากท่านผู้ปกครองไม่สะดวกรับ-ส่ง น้องๆ ในการมาเรียน เรามีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนได้ที่บ้าน › สอบถามการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก

เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speakers ผู้เชี่ยวชาญการสอนเด็กโดยตรง พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล