เลือกหน้า

English Quiz (Lesson1) แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

โดย | 2 ก.ค. 2018 | สอนภาษา, Learning

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 (English Quiz Lesson 1)

ทดลองทำข้อสอบภาษาอังกฤษ – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สวัสดีค่ะ หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันไปบ้างแล้ว วันนี้แอดมินจะลองให้น้องทดสอบภาษาอังกฤษ English Quiz ด้วยการทำประโยคให้สมบูรณ์ สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบมาลองตอบคำถามกันดูนะคะ ว่าน้องๆตอบคำถามภาษาอังกฤษ ได้ถูกทุกข้อไหมเอ่ย

English Test – Lesson 1

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

1. We need to ______ the language in this report; it is too complax.
a. simplify
b. simple
c. simply
d. simplistic

Answer

a. simplify

2. In my openion, herleaving early was a very ______ thing to do.
a. children
b. childish
c. childishly
d. child

Answer

b. childish

3. We could call the TV stations and  ______ the opening of our new store.
a. publicity
b. public
c. publicize
d. publisher

Answer

c. publicize

4. I like my work because I have the  ______ to make my own decisions.
a. freed
b. freely
c. freedom
d. free

Answer

c. freedom

5. Our company believesit is the best ______ to handle the account.
a. organizing
b. organization
c. organizational
d. organize

Answer

b. organization

6. Most meetings are not as ______ as this one was.
a. interested
b. interestingly
c. interest
d. interesting

Answer

d. interesting

7. A doctor’s ______ makes patients feel comfortable.
a. friendship
b. friend
c. friendly
d. friendliness

Answer

d. friendliness

8. It was very ______ of the boss to buy us those nice gifts.
a. thoughtless
b. thoughtful
c. thought
d. thoughtfully

Answer

b. thoughtful

9. One of your duties will be some ______ typing.
a. light
b. lightened
c. lighten
d. lightness

Answer

a. light

9. She would like a ______ raise, not just a few dollars.
a. really
b. realist
c. real
d. reality

Answer

c. real

10. The task was divided into ______ parts.
a. like
b. same
c. equal
d. even

Answer

c. real

ตอบคำถามภาษาอังกฤษกันถูกทุกข้อไหมเอ่ย ถ้าใครตอบถูกทุกข้อ พี่แอดมินปรบมือให้รัวๆ อย่าลืมลองส่งให้เพื่อนๆตอบดูบ้างน๊า ว่าจะตอบถูกเหมือนเราไหม แล้วพบกับพี่แอดมินได้ใหม่กับบทความ เรียนภาษาอังกฤษ พี่แอดมินจะนำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ มาให้อีกนะ

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครบวงจร สอนพิเศษภาษาอังกฤษ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This