เลือกหน้า

พูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ที่คุณเองก็ทำได้!

17 ต.ค. 2019 | สอนภาษา, Lifestyle, Practice Speaking English, ฝึกพูดภาษาอังกฤษ, เรียนพูดภาษาอังกฤษ

พูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ วิธีการพูดแนะนำตัวให้น่าสนใจ ที่คุณก็สามารถทำได้!

พูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ Introduce Yourself - โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

การพูดแนะนำตนเอง สำคัญอย่างไร?

พูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของทุกคนที่ควรเรียนรู้ เพราะทักษะการพูดนั้นสำคัญทั้งกับการทำงาน และในชีวิตประจำวันของเรา

การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ สามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ เพราะ “การพูด” สามารถสื่อให้เห็นถึงความสามารถและทักษะในตัวคุณ สร้างจุดเด่นที่ทำให้ตนเองแตกต่างจากคนอื่นๆ ยิ่งหากคุณฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้คุณพูดคล่องขึ้นและสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นอีกด้วย

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงมาแนะนำพื้นฐาน “การแนะนําตัวภาษาอังกฤษ” นักเรียน วัยทำงาน ก็สามารถนำไปใช้ได้ที่โรงเรียนได้ง่ายๆ และยังนำไปใช้ในการแนะนําตัวภาษาอังกฤษสัมภาษณ์เข้ามหาลัย หรือนำไปใช้แนะนำตัวในที่ทำงานใหม่ ได้อีกด้วย

วิธีแนะนําตัวภาษาอังกฤษ

(How to introduce yourself in english.)

ตัวอย่างการพูดแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน วัยทำงาน ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ มีดังต่อไปนี้

เรียนภาษาอังกฤษ แนะนำตัวภาษาอังกฤษ พื้นฐานง่ายๆ ที่คุณ ก็พูดได้

ตัวอย่าง การแนะนําตัวภาษาอังกฤษ

เริ่มจากการทักทาย…

 • Hi, everybody. ไฮ, เอฟรี่บอดี้
  สวัสดีทุกคน
 • Good morning, ladies and gentlemen. กูดมอร์’นิง เล’ดีซ แอน เจน’เทิลเมิน
  สวัสดีค่ะ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย

ขอแนะนำตัวเอง

สามารถเลือกใช้ประโยคต่อไปนี้ก่อนเริ่มการแนะนำตัว

 • Let me introduce myself.เลท-มี-อินทระดูซ’-ไม’เซลฟฺ
 • May I introduce myself?เม-ไอ-อินทระดูซ’-ไม’เซลฟฺ

พูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ
เป็นทางการ

ตัวอย่างการพูดแนะนําตัวภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการ

 • My name is Alexander.
  ผมชื่อ อเล็กซานเดอร์
 • My nickname is Alex.
  ชื่อเล่นของผมคือ อเล็กซ์
 • You can call me Alex.
  คุณสามารถเรียกผมว่า อเล็กซ์
 • I’m 23 years old. My birthday is the 12th of September 1998. (บอกวัน/เดือน/ปีเกิด)
  ผมอายุ 23 ปี เกิดวันที่ 12 กันยายน 2541
 • I’m a student at Chulalongkorn University.
  ฉันเป็นนักเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • My favorite color is green and white.
  ผมชอบสีเขียว และสีขาว
 • I want to visit Japan, Korea, and China.
  ในอนาคต ผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน
 • My favorite food is Noodle and Pizza.
  อาหารที่ผมชอบ คือ ก๋วยเตี๋ยว และพิซซ่า

พูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ
ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่าง การพูดแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆ ไม่เป็นทางการ

 • Hello. สวัสดี
 • My name’s Jack. ผมชื่อแจ็ค
 • I’m from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย
 • I’m an exchange student. ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • Glad to meet you. ดีใจที่ได้เจอกันนะ

ประโยคแนะนำตัวเอง อื่นๆ เพิ่มเติม

 • I’m Thai. ไอม-ไทย
  ฉันเป็นคนไทย
 • I’m from Thailand. ไอม-ฟรอม-ไทแลนดฺ
  ผมมาจากประเทศไทย
 • I’m a student at Chulalongkorn University. ไอม-อะ-สทิว’เดินทฺ-แอท-จุฬาลงกรณ์-ยูนิเฝอซิทิ
  ฉันเป็นนักเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • I study at Bangkok University. ไอ-สทัด’ดี-แอท-แบง’คอค-ยูนิเฝอซิทิ
  ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยกรุงเทพ
 • I’m in the first year. ไอม-อิน-เดอะ-เฟิร์สทฺ-เยียร์
  ผมอยู่ปี 1
 • I’m a second year student. ไอม-อะ-เซค’เคินดฺ-เยียร์-สทิว’เดินทฺ
  ฉันเป็นนักเรียนปี 2
 • I study ………………. ไอ-สทัด’ดี
  ผมเรียนสาขา ……..
 • My field of study is …………. มาย-ฟีลดฺ-ออฟ-สทัด’ดี-อิซ
  สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………
 • My college is in Bangkok. มาย-คอล’ลิจฺ-อิซ-อิน-แบง’คอค
  วิทยาลัยฉันอยู่ที่กรุงเทพ
  พูดภาษาอังกฤษ ไม่ได้ ไม่ชัด ติดขัด แก้ยังไงดี? ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เรียนสด ทุกคลาส ที่ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

  การแนะนําคนอื่น ภาษาอังกฤษ (Introducing Someone)

  การแนะนําคนอื่นภาษาอังกฤษ (Introducing Someone) บทสนทนาภาษาอังกฤษ - สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

  การพูดแนะนำบุคคลที่สาม

  การพูดแนะนำเพื่อน

  การแนะนำเพื่อนหรือบุคคลที่สาม ให้รู้จักกันสามารถใช้ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษต่อไปนี้

  • This is Max. ธิส’ซิส-แม็ก
   นี้คือแม็ก
  • I’d like you to know Max. ไอด-ไลคฺ-ยู-ทู-โน-แม็ก
   ผมอยากให้คุณรู้จักแม็ก
  • I’d like to introduce you to Lily. ไอด-ไลคฺ-ทู-อินทระดูซ’-ยู-ทู-ลิลลี่
   ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักลิลลี่
  • I want to introduce my friend Lily. ไอ-วอนทฺ-ทู-อินทระดูซ’-มาย-เฟรนดฺ-ลิลลี่
   ผมอยากจะแนะนำลิลลี่เพื่อนผม
  • I want you to meet my friend Lily. ไอ-วอนทฺ-ยู-ทู-มีท-มาย-เฟรนดฺ-ลิลลี่
   ผมอยากให้คุณพบลิลลี่เพื่อนผม
  • Here’s Lily and that’s Lisa. เฮิร์ซฺ-ลิลลี่-แอน-แธทซฺ-ลิซ่า
   นี่ลิลลี่ และลิซ่า
  การแนะนำครอบครัวให้รู้จักกับเพื่อนของเรา

  ในสถานการณ์ที่เราอยู่กับคุณพ่อ แล้วบังเอิญเพื่อนผ่านมาพอดี

  • Hey Peter, this is my father. เฮ’ ปีเตอร์ ธิส อิซ มาย ฟา’เธอะ
   ปีเตอร์ นี่พ่อฉันเอง
  • Dad , this is Peter. แดด ธิส อิซ ปีเตอร์
   พ่อครับนี่ปีเตอร์
  "ยินดีที่ได้รู้จัก" ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร? เรียนการพูดภาษาอังกฤษ

  พูดแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

  • Nice to see you. ไนสฺ-ทู-ซี-ยู
  • Pleased to meet you. พลีซ-ทู-มีท-ยู
  • It was lovely meeting you. อิท-วอช-ลัฟว’ลี-มีท’ทิง-ยู
  • Glad to meet you. แกลด-ทู-มีท-ยู
  • I’ve enjoyed meeting you. ไอ-เอนจอย’-มีท’ทิง-ยู
  • It’s a pleasure to meet you. อิทสฺ-อะ-เพลส’เชอะ-ทู-มีท-ยู
  • It’s very nice to meet you. อิทสฺ-เว’รี-ไนสฺ-ทู-มีท-ยู

  การตอบกลับให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง ‘เช่นเดียวกัน’

  Nice to see you, too. ไนสฺ-ทู-มีท-ยู-ทู
  ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

  นอกจากการพูดแนะนำตัวแล้ว หลักการข้างต้นยังนำไปใช้ในการเขียนแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ได้อีกด้วย น้องๆ อย่าลืมนำไปใช้และฝึกฝนกันบ่อยๆ นะคะ เพื่อทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น แล้วอย่าลืมติดตามบทความเรียนภาษาอังกฤษดีๆ ของ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หากคุณชอบบทความของเรา กดดาวด้านล่างให้กำลังใจกันด้วยน๊า

  เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เปิดสอนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนทุกวัย เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ใหญ่ และวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย ตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน รวมถึงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ด้วยมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษระดับสากล เรียนเห็นผลจริง การันตีความสำเร็จ กรอกข้อมูลเพื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  คุณสามารถสอบถามข้อมูลการเรียนภาษาอังกฤษกับเรา อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับคุณ, พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อย เรียนคอร์สอะไรดี, ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เท่าไหร่, คอร์สเรียนภาษาอังกฤษไหน? ที่เหมาะกับวัยทำงาน เป็นต้น

  เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับทุกคน ไม่ว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณจะอยู่ในระดับไหน เราจะดูแลคุณตลอดคอร์สเรียน ให้เรียนภาษาอังกฤษด้วยความสบายใจ เราจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้คุณ เก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

  ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

  ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

  [Total: 65 Average: 4.4]

  ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

  เรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ไหนดี?
  “EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด

  เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

  อยากเก่งภาษาอังกฤษ

  เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

  เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล