เลือกหน้า

เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจ “สนุกเล่น สนุกเรียน” ภาษาอังกฤษของเด็กๆ

โดย | 13 พ.ย. 2019 | สอนภาษา

เรียนภาษาอังกฤษ “เด็กสนุกเล่น สนุกเรียน” เริ่มต้นจากที่บ้าน

ในยุคนี้ พ่อแม่เริ่มตื่นตัวกับความจำเป็นกับภาษาที่สองของเด็ก โดยในกรุงเทพมีโรงเรียนและสถาบันสอนภาษามากมาย แต่ละสถาบันต่างมีหลักสูตรสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มอนุบาล ซึ่งเป็นการเรียนที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัย ในการช่างจดช่างจำ เราอาศัยสถาบันครอบครัวในการช่วยผลักดันให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีข้อแนะนำสำหรับครอบครัว ให้พวกคุณได้มีส่วนร่วมพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษให้เด็กที่บ้านมี 5 วิธี ดังนี้

เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจ

5 เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

1. สร้างบทสนทนาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็กๆ

การพูดคุยกับเด็กจะช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของตัวเอง และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง กล้านำเสนอ มีความคิดอิสระตามวัย รวมไปถึงการสื่อสารต่อหน้าผู้อื่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม

2. ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการทางภาษาด้วยตัวเอง

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กมีอยู่มากมาย อาทิ การเล่นเกม เล่นกีฬา เขียนบทความเล่าเรื่องราว การเล่านิทาน และฟังเพลง กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ซึ่งหากเด็กได้พัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อยเท่าใด ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษติดตัวพวกเขาไปได้ตลอดเท่านั้น

3. ให้ความสำคัญพัฒนาการความก้าวหน้ามากกว่าผลลัพธ์

ด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจ ในการแสดงความยินดีกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของลูก จะช่วยให้เด็กรู้สึกได้รับการยอมรับ เป็นการสร้างแรงกระตุ้นความกระตือรือร้นให้เด็กมีความพยายามอยากเรียนรู้ต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

4. ให้เด็กเรียนรู้ภาษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม

คุณพ่อ คุณแม่ อย่าบังคับและส่งเสริมแค่ด้านวิชาการมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กเกิดความเครียดจากการเรียน ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เด็ก ควรเป็นช่วงที่เด็กอารมณ์ดี จะทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นอยากเรียนรู้และพร้อมที่จะรับฟัง

5. การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การพูดออกเสียงหรือการได้ฟังภาษาอังกฤษทุกๆวัน จะช่วยให้เด็กได้คุ้นเคยและจดจำกับการใช้ภาษา ซึ่งทำได้ง่าย ผ่านกิจกรรมต่างๆ การเล่นสวมบทบาทต่างๆ เล่นเกม ดูภาพยนตร์ การจัดมุมของเล่น การอ่านหนังสือ รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นของเพลงและเกม ก็ยังเป็นอีกแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้

เคล็บลับสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กทั้ง 5 ข้อนี้ ทำได้ง่ายๆ เริ่มจากที่บ้าน จากครอบครัวของเราเอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจตั้งแต่เด็ก และหากคุณพ่อคุณแม่อยากเพิ่มสกิลทักษะภาษาอังกฤษของเด็กให้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง ลงชื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กฟรี

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เราออกแบบหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลเด็กๆ อย่างทั่วถึง ในคลาสเรียนสอนสด เน้นความสนุกสนาน เรียนผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนที่มีมาตรฐานสากล สอนโดยครูชาวต่างชาติ Neative Speaker ที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก สามารถโน้มน้าวให้เด็กติดตามบทเรียนในต่อๆ ไป

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ไหนดี
“EduFirst” สถาบันสอนภาษาเด็ก พร้อมรับรองผล

จัดกลุ่มเรียนเล็ก คลาสเรียนภาษาอังกฤษ สด 100% สอนโดยครูต่างชาติ Native Speaker เรียนภาษาอังกฤษสนุกสนาน เหมาะสมกับวัยเด็ก

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This