เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษ “Pronoun คำสรรพนาม 9 ประเภท”

โดย | 8 ม.ค. 2020 | สอนภาษา, แกรมม่าภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ “Pronoun คำสรรพนาม 9 ประเภท”

Pronoun (โพร’เนานฺ) คำสรรพนาม คือ คำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม (Noun) เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำไปซ้ำมา ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก อารมณ์ สภาวะ ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เรามาเรียนรู้คำสรรพนามภาษาอังกฤษไปพร้อมกันเลยค่ะ
ถ้าจะให้อธิบายคำสรรพนามให้เห็นภาพลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ
“ฉันเลี้ยงแมวตัวหนึ่ง แมวมีสีขาว แมวชอบเล่นกับฉัน แมวชอบนอนบนเตียงฉัน”

จากประโยคตัวอย่างนี้ คำนามก็คือ แมว ถ้าใช้แมวซ้ำไปซ้ำมาประโยคก็ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนใหม่เป็น
“ฉันเลี้ยงแมวตัวหนึ่ง มันมีสีขาว มันชอบเล่นกับฉัน แมวชอบนอนบนเตียงฉัน”
หลังจากเรานำคำสรรพนามแทนคำนาม จะช่วยให้ประโยคดูดีขึ้นเลยค่ะ

Pronoun มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เรามาดูคำสรรพนามพื้นฐาน ที่พวกเราคงเคยเรียนรู้กันมาบ้างแล้ว

• Subject Pronouns คือ คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
• Object Pronouns คือ คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
• Possessive Adjectives คือ คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
• Possessive Pronouns คือ คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ
• Reflexive Pronouns คือ สรรพนามตนเองหรือสรรพนามสะท้อน

คำสรรพนามพื้นฐาน

สรรพนามประธานสรรพนามกรรมคุณศัพท์เจ้าของสรรพนามเจ้าของสรรพนามสะท้อน
Imemyminemyself
Youyouyouryoursyourself
Weusouroursourselves
Theythemtheirtheirsthemselves
Hehimhishishimself
Sheherherhersherself
Itititsitsitself
จากตารางด้านบน เขาทำขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการท่องจำค่ะ ซึ่งช่องที่ 3 ไม่ใช่สรรพนามนะ เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

สรรพนามภาษาอังกฤษ มีกี่ประเภท

คำสรรพนามภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท ขอยกตัวอย่างคำสรรพนามทั้ง 9 ประเภท ดังนี้
1. Personal (เพอ’ซะเนิล) คำสรรพนามบุรุษ ส่วนตัว,ส่วนบุคคล
2. Possessive (พะเซส’ซิฟว) คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
3. Reflexive (รี’เฟลคซฺ’ซิฟว) คำสรรพนามที่ย้อนกลับไปหาประธาน มักจะใช้เมื่อประธานและกรรมของประโยคเป็นบุคคลเดียวกัน
4. Reciprocal (รีซิพ’ระเคิล) คำสรรพนามที่ใช้แสดงความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
5. Relative (เรล’ละทิฟวฺ) คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ด้านหน้าของตัวเอง
6. Demonstrative (ดิมอนสเททิฟวฺ) คำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงบุคคลหรือสิ่งของ
7. Indefinite (อินเดฟ’ ฟินิท) คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง
8. Interrogative (อินเทะรอก อะทิฟวฺ) คำสรรพนามชนิดหนึ่งที่ใช้ทำหน้าที่เป็นคำถามได้
9. Distributive (ดิสทริบ’บิวทิฟว) สรรพนามแจกแจง หรือเรียกอีกอย่างว่า วิภาคสรรพนาม คําคุณศัพท์ที่ไปขยายนาม เพื่อแยกนามออกจากกัน
ชนิดของสรรพนามตัวอย่างคำสรรพนามตัวอย่างประโยค
Personal pronounsI, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, themYou are happy.
They won the league.
Possessive pronounsmine, yours, his, hers, ours, theirsThat white bike is mine.
This house is bigger than mine
Reflexive pronounsmyself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, themselvesI love myself.
Reciprocal pronounseach other, one anotherJack and Jill hate each other.
The crayfish started eating one another.
Relative pronounswho, whose, whom, where, when, that, whichThe girl who stole your phone is outside.
Demonstrative pronounsthis, that, these, thoseThis is ludicrous.
Is that yours?
Eat these tonight.
Throw those away.
Indefinite pronounsall, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, and someone.Of those who say nothing, few are silent.
Interrogative pronounswho, whom, what, where, when, whyWhat is that?
Which is yours?
Who done it?
Whom shall we ask?
Whose is this?
Whatever did you say?
Whomsoever did you find?
Whosever is this?
Distributive pronounseach, neither, eitherNeither of my parents likes my girlfriend.

1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม)

Personal Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ แบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยๆคือ
• subject pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
• object pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

Subject PronounObject PronounMeaning
Imeฉัน
Youyouคุณ
Weusพวกเรา
Theythemพวกเขา, พวกมัน
Hehimเขา
Sheherหล่อน
Ititมัน

♦ ตัวอย่างประโยค
· He like dogs. เขาชอบหมา
· She love cats. หล่อนรักแมว
· I am a student. ฉันเป็นนักเรียน

2. Possessive Pronoun

Possessive Pronoun หรือ คำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง ได้แก่ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours มาดูตารางเปรียบเทียบกับ Possesive Adjective (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) กันค่ะ

Possessive AdjectivePossessive PronounMeaning
mymineของฉัน
youryoursของคุณ
ouroursของพวกเรา
theirtheirsของพวกเขา
hishisของเขา
herhersของหล่อน
itsitsของมัน

♦ ตัวอย่างประโยค
· This pen is mine. ปากกาด้ามนี้คือของฉัน
· Yours is white but mine is green. ของคุณสีขาวแต่ของฉันสีเขียว
· That cat is his. แมวตัวนั้นคือของเขา

3. Reflexive Pronouns (สรรพนามสะท้อนตัวเอง)

Reflexive Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้บอกการกระทำว่าทำเอง หรือทำเพื่อตัวเอง มักแปลว่า เอง หรือ ด้วยตัวเอง จะเป็นตัวใครก็ขึ้นอยู่กับคำสรรพนามนั้นๆ

Possessive AdjectiveReflexive PronounsMeaning
mymyselfฉันเอง
youryourselfคุณเอง
ourourselvesพวกเราเอง
theirthemselvesพวกเขาเขา, พวกมันเอง
hishimselfเขาเอง
herherselfหล่อนเอง
itsitselfมันเอง

♦ ตัวอย่างประโยค
· I cook dinner for myself. ฉันทำอาหารเย็นเพื่อตัวเอง
· She cut herself. หล่อนทำมีดบาดเอง
· We wash the car ourselves. พวกเราทำความสะอาดรถเอง

4. Reciprocal Pronoun (สัมพันธสรรพนาม)

Reciprocal Pronoun คือ สรรพนามที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันและกัน หมายความว่า พวกเขากระทำต่อกันอย่างไร ได้แก่ each other, one another

♦ ตัวอย่างประโยค
· Jo and Jane love each other. โจและเจนเขารักกัน
· The love one another. พวกเขารักกัน

5. Relative Pronoun (ประพันธสรรพนาม)

Relative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้ทั้งแทนคำนาม และเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน ได้แก่ who, whose, whom, where, when, that, which

♦ ตัวอย่างประโยค
· The man who came here yesterday is my dad.
ผู้ชายคนที่มาที่นี่เมื่อวาน คือพ่อของฉัน
· That is the bike that Sam bought from the Big Bike Store.
นั่นคือจักยานคันที่แซมซื้อจากร้านบิ๊กไบค์

6. Definite Pronoun (นิยมสรรพนาม)

บ้างเรียกว่า Demonstrative Pronoun หรือ Definite Demonstrative Pronoun หมายถึง คำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลย ได้แก่ this, that, these, those

♦ ตัวอย่างประโยค
· This is a cat. นี่คือแมว
· That is a dog. นั่นคือหมา
· These are cats. เหล่านี้คือแมว
· Those are dogs. เหล่าโน้นคือหมา

7. Indefinite Pronoun (อนิยมสรรพนามไม่เจาะจง)

In definite Pronoun คือ สรรพนามที่ไม่เจาะจง ซึ่งตรงกันข้ามกับ definite pronoun ได้แก่
· everyone, everybody, everything, everywhere
· someone, somebody, something, somewhere
· anyone, anybody, anything, anywhere
· no one, nobody, nothing, nowhere
· none, one, another, both, few, some, others, many, most, all etc..

♦ ตัวอย่างประโยค
· Everyone is happy. ทุกคนมีความสุข
· Someone stole my money. บางคนโขมยเงินฉัน
· Anyone can join the club. ใครๆก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้
· Only a few have bikes. มีสี่ห้าคนเท่านั้นที่มีจักรยาน

8. Interrogative Pronoun (ปุจฉาสรรพนาม)

Interrogative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม ได้แก่ who, whom, what, where, when, why, which, whose, whatever, whatsoever, whichever, whoever, whosoever, whomever, whomsoever, whosever

♦ ตัวอย่างประโยค
· Who is this? นี่คือใคร
· What is that? นั่นคืออะไร
· Where are you? คุณอยู่ไหน
· When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่

9. Distributive Pronoun (วิภาคสรรพนาม)

Distributive Pronoun คือ คำสรรพนามที่แสดงการจำแนก ซึ่งบางตำราจะผนวกรวมกับ Indifinite pronoun คำนามในหมวดนี้คือ each, neither, either

♦ ตัวอย่างประโยค
· There are ten boys in the class. Each is lovely.
มีนักเรียน 10 คนในห้องเรียน แต่ละคนน่ารัก
· I have two dogs. Neither can bark.
ฉันมีหมาสองตัว ไม่มีตัวไหนเลยเห่าเป็น

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ ในเรื่องของคำสรรพนามทั้ง 9 ประเภท แล้ว เอ็ดดูเฟิร์สท์ จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆ อีกนะคะ อย่าลืมติดตามบทความเรียนภาษาอังกฤษ Grammar กันด้วยจ้า
สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียน Grammar ภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน EduFirst ของเราเปิดสอนคอร์สเรียน Grammar ที่เหมาะกับนักเรียนทุกคน ทุกระดับ โดยหลักสูตรเรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษของเรามีทั้ง คอร์สเรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก คอร์สเรียนแกรมม่าสำหรับผู้ใหญ่ คอร์สเรียนแกรมม่าตัวต่อตัว

โดยผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับเรา สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมโดย ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนแกรมม่าที่ไหนดี? เรียน Grammar สถาบันสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์
คอร์สเรียน Grammar เน้นติวแกรมม่าเข้มข้น ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษแน่น

เรียนแกรมม่ากลุ่มเล็ก สอนสด โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ และ การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This