เลือกหน้า

ภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่อันดับเท่าไหร่ของโลก?

โดย | 26 พ.ย. 2019 | สอนภาษา

ภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่อันดับเท่าไหร่ของโลก?

จัดอันดับภาษาอังกฤษคนไทย ปี 2562 ล่าสุด อยู่ในระดับ “ต่ำมาก”

อันดับภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่อันดับที่ 74 จาก 100 ประเทศ - อยากเก่งภาษา เรียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์
เราได้มีการพูดถึง “ภาษาอังกฤษของคนไทย” อยู่ตลอดในทุกๆ ปี และผลการจัดอันดับภาษาอังกฤษของคนไทยในปี 2562 มาแล้วค่ะ แต่ผลยังเป็นที่น่าเศร้าใจว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอันดับภาษาอังกฤษของคนไทย ร่วงไปอยู่ 74 จัดอยู่ในกลุ่มรั้งท้าย ที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับต่ำมาก (Very Low)

จากรายงานการจัดอันดับภาษาอังกฤษ 100 ประเทศทั่วโลก ไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ของสถาบัน EF โดยมีเกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษ ออกเป็น 5 ระดับ เริ่มจากการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก (Very high), ดี (High), ปานกลาง (Moderate), แย่ (Low), แย่มาก (Very low) และแน่นอนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้าย “Very Low” ได้คะแนนเพียง 47.61 ซึ่งน้อยลงมา 3 ปีซ้อน น้อยลงจากปี 2561 ซึ่งได้ 48.54 คะแนน และน้อยกว่าปี 2560 ซึ่งได้ 49.7 คะแนน

10 อันดับประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก

 • อันดับ 1 Netherlands เนเธอร์แลนด์ 70.27 คะแนน 70.27% 70.27%
 • อันดับ 2 Sweden สวีเดน 68.74 คะแนน 68.74% 68.74%
 • อันดับ 3 Norway นอร์เวย์ 67.93 คะแนน 67.93% 67.93%
 • อันดับ 4 Denmark เดนมาร์ก 67.87 คะแนน 67.87% 67.87%
 • อันดับ 5 Singapore สิงคโปร์ 66.82 คะแนน 66.82% 66.82%
 • อันดับ 6 South Africa แอฟริกาใต้ 65.38 คะแนน 66.82% 66.82%
 • อันดับ 7 Finland ฟินแลนด์ 65.34 คะแนน 65.34% 65.34%
 • อันดับ 8 Austria ออสเตรีย 64.11 คะแนน 64.11% 64.11%
 • อันดับ 9 Luxembourg ลักเซมเบิร์ก 64.03 คะแนน 64.03% 64.03%
 • อันดับ 10 Germany เยอรมนี 63.77 คะแนน 63.77% 63.77%

ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลก ?

ภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่อันดับที่ #74 จาก 100 ประเทศทั่วโลก (ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) ส่วนในทวีปเอเชีย (Asia) อยู่ในอันดับที่ #17 จากทั้งหมด 25 ประเทศ

สรุปทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ปี 2011 – 2019

 • ปี 2019 (ล่าสุด) – อันดับ 74 จาก 100 ประเทศ
 • ปี 2018 – อันดับ 64 จาก 88 ประเทศ
 • ปี 2017 – อันดับ 53 จาก 80 ประเทศ
 • ปี 2016 – อันดับ 56 จาก 72 ประเทศ
 • ปี 2015 – อันดับ 62 จาก 70 ประเทศ
 • ปี 2014 – อันดับ 48 จาก 63 ประเทศ
 • ปี 2013 – อันดับ 55 จาก 60 ประเทศ
 • ปี 2012 – อันดับ 53 จาก 54 ประเทศ
 • ปี 2011 – อันดับ 42 จาก 44 ประเทศ
ส่วนในประเทศไทย จังหวัดที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร (50.70), นนทบุรี (50.22) เชียงใหม่ (49.95), ชลบุรี (47.29), ขอนแก่น (45.98) จากคะแนนรวม 100 คะแนน แต่โดยรวมภาษาอังกฤษของคนไทยก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแย่

ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง เก่งภาษาอังกฤษมากกว่ากัน?

 • ผู้ชายไทย 48.68 vs ผู้หญิงไทย 47.59
 • ผู้ชายเอเชีย 52.71 vs ผู้หญิงเอเชีย 53.30
 • ผู้ชายทั่วโลก 53.03 vs ผู้หญิงทั่วโลก 53.23

คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของผู้ชายไทย 48.68

คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของผู้หญิงไทย 47.59

ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ เรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เก่งภาษาอังกฤษได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล EduFirst
ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พบว่า ผลการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยทั่วประเทศชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ต่ำกว่าวิชาอื่นๆ ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยได้คะแนน 20–35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ผลการสอบโทเฟล หรือ TOEFL ของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 78 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 82 คะแนน
สถิติการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ยังต่ำกว่าวิชาอื่น - พัฒนาทักษะภาษา เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

จากภาพรวมรายงานดังกล่าว โดยสรุปภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแย่ ยังต้องการพัฒนาด้านภาษาอีกมาก เอ็ด ดู เฟิร์สท์ อยากให้คนไทยมองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเราจะได้พัฒนาและแข่งกันกับต่างชาติได้ ทั้งในเรื่องของการศึกษาตลอดจนถึงการทำธุรกิจ เราจึงอยากเริ่มวางรากฐานภาษาอังกฤษที่ดีให้กับเด็กๆ ถ้าผู้ใหญ่หรือครอบครัวมอบโอกาสและเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ เพราะเด็กในวันนี้จะพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศได้ในอนาคต อย่างยั่งยืน

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เราเป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษา ที่มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกคน เริ่มจากเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 5 ปี ขึ้นไป นักเรียน นักศึกษา จนถึงวัยทำงานที่อยากเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับตนเอง สถาบันของเราเปิดสอนภาษามากว่า 15 ปี และได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกคนที่ได้มาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา จะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างแน่นอน และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมั่นใจ ท่านที่สนใจสามารถ ลงชื่อเพื่อสอบถามรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านเพื่อให้ข้อมูลโดยเร็วที่สุดค่ะ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนทุกวัย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst “เรียนภาษาอังกฤษ … รับรองผล”

เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยครูชาวต่างชาติ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล