เลือกหน้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน สถานที่ สิ่งของ บุคคล (School Vocabulary Words)

โดย | 22 ต.ค. 2019 | สอนภาษา, Online english, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษออนไลน์, ศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นรอบโรงเรียน

Education Vocabulary

กลับมาพบกับบทความเรียนภาษาอังกฤษอีกเช่นเคย วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ “คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน” อาทิ สถานที่ สิ่งของ รวมถึงบุคคล

ซึ่งคําศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ เหมาะกับน้องๆ นักเรียนทุกระดับชั้นเลยค่ะ น้องๆ จะได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน และการสะกดคำ เพิ่มคลังคำศัพท์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลยยย…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน ที่ควรรู้!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

โรงเรียนภาษาอังกฤษ (School Vocabulary Words) ใช้คำว่าอะไรบ้าง?

School (อ่านว่า : สคูล)  แปลว่า โรงเรียน,สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน
Academy (อ่านว่า : อะแคด’ ดิมี)  แปลว่า โรงเรียน, สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา
College (อ่านว่า : คอล’ลิจฺ)   แปลว่า วิทยาลัย, โรงเรียนเอกชน
University (อ่านว่า : ยูนิเฝอ-ซิทิ)   แปลว่า มหาวิทยาลัย
Campus (อ่านว่า : แคมพฺ’พัส)    แปลว่า วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย
Education (อ่านว่า : เอดจุเค,’เชิน)  แปลว่า การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา
Institute (อ่านว่า : อิน’สทิทิวทฺ) แปลว่า สถาบัน,องค์การ, วิทยาลัย
Institution (อ่านว่า : อินสทิทิว’เชิน) แปลว่า สถาบัน, หน่วยงาน
Nursery school (อ่านว่า : เนิร์ซ’เซอรี-สคูล) แปลว่า โรงเรียนเตรียมอนุบาล
Kindergarten (อ่านว่า : คิน’เดอการ์’เทิน) แปลว่า โรงเรียนอนุบาล
Primary school (อ่านว่า : ไพร’มะรี-สคูล) แปลว่า โรงเรียนประถมศึกษาต้น
Elementary school (อ่านว่า : เอลละเมน’ทะรี-สคูล) แปลว่า โรงเรียนประถมศึกษาปลาย
Secondary school (อ่านว่า : เซค’เคินเดอริ) แปลว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา
Professional school (อ่านว่า : โพรเฟส’เชินเนิล-สคูล) แปลว่า โรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ
Girl’s school (อ่านว่า : เกิร์ล-สคูล)  แปลว่า โรงเรียนหญิงล้วน
School for boys (อ่านว่า : สคูล-ฟอ-บอย)  แปลว่า โรงเรียนชายล้วน
Seminary (อ่านว่า : เซม’มินะรี) แปลว่า โรงเรียนสอนศาสนา
Tutorial school (อ่านว่า : ทิวทอ’เรียล-สคูล) แปลว่า โรงเรียนกวดวิชา
Language school (อ่านว่า : แลง’เกว็จฺ-สคูล) แปลว่า โรงเรียนสอนภาษา, สถาบันภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษา
Boarding school (อ่านว่า : บอร์ด’ดิง-สคูล) แปลว่า โรงเรียนประจำ

ระดับชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา

Compulsory Education แปลว่า การศึกษาภาคบังคับ
Non-formal Education แปลว่า การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
Certificate, Diploma แปลว่า ประกาศนียบัตร

ระดับก่อนอนุบาลและอนุบาล

Pre-kindergarten / Pre-school แปลว่า ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
Kindergarten แปลว่า ระดับชั้นอนุบาล
ระดับประถมและมัธยม (สายสามัญ)
Primary School / Elementary School แปลว่า ระดับชั้นประถมศึกษา
Secondary School / High School แปลว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษา
Junior High School แปลว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Senior High School แปลว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
High School Certificate แปลว่า ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับสายอาชีพ

Technical College แปลว่า วิทยาลัยเทคนิค
Polytechnical College แปลว่า วิทยาลัยสารพัดช่าง
Vocational Certificate (Voc. Cert.) แปลว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
​Certificate of Technical Vocation แปลว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
Diploma/High Vocational Certificate (Dip./High Voc. Cert.) แปลว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญา

Bachelor Degrees ระดับปริญญาตรี
Bachelor of Accounting (B.Acct.) แปลว่า ปริญญาบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Business Administration (B.BA.) แปลว่า ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Arts (B.A.) แปลว่า ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต
Bachelor of Architecture (B.Arch.) แปลว่า ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science (B. Sc.) แปลว่า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
Bachelor of Engineering (B.Eng.) แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์
Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.) แปลว่า ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

Master Degrees ปริญญาโท

Master of Arts (M.A.) แปลว่า ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Engineering (M.Eng.) แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Science (M.S.) แปลว่า ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Doctor Degrees ปริญญาเอก

Doctor of Engineering (D.Eng.) แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Philosophy (Ph.D.) แปลว่า ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Honorary Doctorate Degree แปลว่า ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Graduate Diploma (Grad.Dip.) แปลว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิต
First-Class Honors แปลว่า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
Second-Class Honors แปลว่า เกียรตินิยมอันดับสอง

รางวัลเกียรตินิยม ภาษาอังกฤษ

Certificate, Diploma แปลว่า ประกาศนียบัตร
High School Certificate แปล ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
Certificate of Technical Vocation แปล ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
Vocational Certificate (Voc. Cert.) แปล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Diploma/High Vocational Certificate (Dip./High Voc. Cert.) แปล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Graduate Diploma (Grad.Dip.) แปล ประกาศนียบัตรบัณฑิต
First-Class Honors แปล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
Second-Class Honors แปล เกียรตินิยมอันดับสอง

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (School Subjects Vocabulary)

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เรียกวิชาต่างๆ ในโรงเรียน

รวมรายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (School Subjects Vocabulary) ในโรงเรียน
Maths (U.K) – Math (U.S) (อ่านว่า : แมธ) แปลว่า วิชาณิตศาสตร์
Art (อ่านว่า : อาร์ทฺ) แปลว่า วิชาศิลป
English (อ่านว่า : อิง’ลิช) แปลว่า วิชาภาษาอังกฤษ
Music (อ่านว่า : มิว’ซิค) แปลว่า วิชาดนตรี
History (อ่านว่า : ฮิล’ทรี) แปลว่า วิชาประวัติศาสตร์
Science (อ่านว่า : ไซ’เอินซฺ) แปลว่า วิชาวิทยาศาสตร์
Geography (อ่านว่า : จีออก’กระฟี) แปลว่า วิชาภูมิศาสตร์
Information technology (อ่านว่า : อินฟอร์เม’เชิน-เทคนอล’โลจี) แปลว่า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
Biology (อ่านว่า : ไบออล’โลจี) แปลว่า วิชาชีววิทยา
Swimming (อ่านว่า : สวิม’มิง) แปลว่า วิชาว่ายน้ำ
Physical education (อ่านว่า : ฟิส’ซิเคิล-เอดจุเค,’เชิน) แปลว่า วิชาพลศึกษา
French (อ่านว่า : เฟรนชฺ) แปลว่า วิชาภาษาฝรั่งเศส
German (อ่านว่า : เจอแมน) แปลว่า วิชาภาษาเยอรมัน
Japanese (อ่านว่า : เจแพนนีสฺ) แปลว่า วิชาภาษาญี่ปุ่น
Chinese (อ่านว่า : ไชนีสฺ) แปลว่า วิชาภาษาจีน
Social studies (อ่านว่า : โซเชียล สตาดีสฺ) แปลว่า วิชาสังคม
Sociology (อ่านว่า : โซสิออลอจี) แปลว่า สังคมวิทยา
Anthropology (อ่านว่า : แอนโธรพอลอจี) แปลว่า มนุษยวิทยา
Economics (อ่านว่า : เอ็คคอนอมิคฺส) แปลว่า วิชาเศรษฐศาสตร์
Business study (อ่านว่า : บิสฺเนสฺ สตาดี) แปลว่า วิชาธุรกิจศึกษา
Citizenship (อ่านว่า : ซิทีเซ็นชิพฺ) แปลว่า วิชาหน้าที่พลเมือง
Geography (อ่านว่า : จีออกราฟฟี) แปลว่า วิชาภูมิศาสตร์
Religious education (อ่านว่า : รีลิเจียส เอ็ดดุเคเชิน) แปลว่า วิชาศาสนา
Archaeology (อ่านว่า : อารฺคีโอโลจี) แปลว่า วิชาโบราณคดี
Health and hygeine (อ่านว่า : เฮลธฺ แอนดฺ ไฮจีน) แปลว่า วิชาสุขศึกษา
Science (อ่านว่า : ไซเอินสฺ) แปลว่า วิชาวิทยาศาสตร์
Physics (อ่านว่า : ฟิสิกสฺ) แปลว่า วิชาฟิสิกส์
Biology (อ่านว่า : ไบออโลจี) แปลว่า วิชาชีววิทยา
Chemistry (อ่านว่า : เคมมิสทรี) แปลว่า วิชาเคมี
PE / physical education (อ่านว่า : พีอี / ฟีซิคัล เอ็ดดุเคเชิน) แปลว่า วิชาพลศึกษา
Boy scout (อ่านว่า : บอย สเคาทฺ) แปลว่า วิชาลูกเสือ
Girl guide (อ่านว่า : เกิรล ไกดฺ) แปลว่า วิชาเนตรนารี ยุวกาชาด
Dance (อ่านว่า : แดนซฺ) แปลว่า วิชานาฏศิลป์
Botany (อ่านว่า : โบทานี) แปลว่า วิชาเกษตร
Home economics (อ่านว่า : โฮม เอ็คคอนอมิคฺ) แปลว่า วิชาการงานอาชีพ
Computer science (อ่านว่า : คอมพิวเทอรฺ ไซเอินสฺ) แปลว่า วิชาคอมพิวเตอร์
Information and communication technology (ICT) (อ่านว่า : อินฟอเมเชิน แอนดฺ คอมมิวนิเคเชิน เทคนอลอจี) (ไอซีที) แปลว่า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Drama (อ่านว่า : ดรามา) แปลว่า วิชาการแสดง
Psychology (อ่านว่า : ไซคอลอจี) แปลว่า วิชาจิตวิทยา
ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ เรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เก่งภาษาอังกฤษได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล EduFirst

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสถานที่ในโรงเรียน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนและสถานที่ภายในโรงเรียน
Schoolhouse (อ่านว่า : สคูล’เฮาซฺ) อาคารเรียน, โรงเรียน, ตึกเรียน, สถานที่เรียน
The schoolyard (อ่านว่า เดอะ-สคูล’ยาร์ด) แปลว่า สนามโรงเรียน
The classroom (อ่านว่า เดอะ-คลาสรูม) แปลว่า ห้องเรียน
The music room (อ่านว่า เดอะ-มิว’ซิค-รูม) แปลว่า ห้องดนตรี
The art room (อ่านว่า เดอะ-อาร์ทฺ-รูม) แปลว่า ห้องศิลปะ
The computer room (อ่านว่า เดอะ-คัมพิว’เทอะ-รูม) แปลว่า ห้องคอมพิวเตอร์
The library (อ่านว่า เดอะ-ไล’บรารี) แปลว่า ห้องสมุด
The lockers (อ่านว่า เดอะ-ลอค’เคอะ) แปลว่า ตู้เก็บของ
The pool (อ่านว่า เดอะ-พูล) แปลว่า สระว่ายน้ำ
The baseball field (อ่านว่า เดอะ-เบส’บอล-ฟีลดฺ) แปลว่า สนามเบสบอล
The playground (อ่านว่า เดอะ-เพล-เกราดฺ) แปลว่า สนามเด็กเล่น
The toilet (อ่านว่า เดอะ-ทอย’ลิท) แปลว่า ห้องน้ำ
Canteen (อ่านว่า แคนทีน’) แปลว่า โรงอาหาร

บุคคลในโรงเรียนภาษาอังกฤษ (List of people at school with English names.)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกครูผู้สอน และบุคคลภายในโรงเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกครูผู้สอน และบุคคลภายในโรงเรียน (List of people at school with English names.)
Teacher (อ่านว่า : ที’เชอะ) แปลว่า ผู้สอน, ครู, อาจารย์
Classmate (อ่านว่า : คลาส’เมท) แปลว่า เพื่อนร่วมชั้น
Coach (อ่านว่า : โคชฺ) แปลว่า ครูฝึกกีฬา, ครูพิเศษ
Cook (อ่านว่า : คุค) แปลว่า กุ๊ก,คนทำอาหาร
Janitor (อ่านว่า : แจน’นิเทอร์) แปลว่า ภารโรง, คนดูแลอาคาร
Librarian (อ่านว่า : ไลแบร’เรียน) แปลว่า บรรณารักษ์
President (อ่านว่า : เพรส’ซิเดินทฺ) แปลว่า ประธาน
Principal (อ่านว่า : พริน’ซะเพิล) แปลว่า ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่
Professor (อ่านว่า : โพรเฟส’เซอะ) แปลว่า ศาสตราจารย์
Secretary (อ่านว่า : เซค’ริเทอรี) แปลว่า เลขานุการ,เลขาธิการ
Students (อ่านว่า : สทิว’เดินทฺ) แปลว่า นักเรียน
Schoolmaster (อ่านว่า : สคูล’มาสเทอะ) แปลว่า ครูใหญ่

เครื่องเขียน สิ่งของภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก เครื่องเขียน อุปกรณ์ และสิ่งของในโรงเรียน

เครื่องเขียนภาษาอังกฤษ สิ่งของและอุปกรณ์ในโรงเรียน

Backpack (อ่านว่า : แบค’แพค) แปลว่า กระเป๋าสะพายหลัง
Beaker (อ่านว่า : บีค’เคอะ) แปลว่า แก้วบีกเกอร์, เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทดลอง
Book (อ่านว่า : บุค) แปลว่า หนังสือ
Desk (อ่านว่า : เดสคฺ) แปลว่า โต๊ะ
Chair (อ่านว่า : แชร์) แปลว่า เก้าอี้
Notebook (อ่านว่า : โนทฺ’บุค) แปลว่า สมุดบันทึก
Pencil case (อ่านว่า : เพน’เซิล – เคส) แปลว่า กล่องดินสอ
Scissors (อ่านว่า : ซิส’เซอซ) แปลว่า กรรไกร
Compass (อ่านว่า : คัม’พัส) แปลว่า เข็มทิศ
Pins (อ่านว่า : พิน) แปลว่า เข็ม
Pencil (อ่านว่า : เพน’เซิล) แปลว่า ดินสอ
Coloured pencil (U.K) – Colored pencils (U.S) (อ่านว่า : คัล’เลอดฺ-เพน’เซิล) แปลว่า ดินสอสี
Pencil sharpener (อ่านว่า : เพน’เซิล-ชาร์พ’เพะ-เนอะ) แปลว่า กบเหลาดินสอ
Stapler (อ่านว่า : สเท’เพลอะ) แปลว่า ที่เย็บกระดาษ
Calculator (อ่านว่า : แคล’คิวเล’เทอะ) แปลว่า เครื่องคิดเลข
Rubber(U.K)(อ่านว่า : รับ’เบอะ) – eraser (U.S) (อ่านว่า : อีเร’เซอะ) แปลว่า ยางลบ
Scotch tape (อ่านว่า : สก๊อตช์’เทป) แปลว่า เทปกาว
Paint (อ่านว่า : เพนท) แปลว่า การทาสี
Palette (อ่านว่า : แพล’ลิท) แปลว่า จานผสมสี
Paint brush (อ่านว่า : เพน’ทบรัช) แปลว่า แปรงทาสี
Protractor (อ่านว่า : โพรแทรค’เทอะ) แปลว่า ไม้โปรแทรคเตอร์ สำหรับวัดมุมทางเรขาคณิต
Schoolbag (อ่านว่า : สคูล’แบก) แปลว่า กระเป๋าเรียน
School bus (อ่านว่า : สคูล’บัส) แปลว่า รถโรงเรียน
School kits (อ่านว่า : สคูล’คิด) แปลว่า ชุดเครื่องเขียน
Set square (อ่านว่า : เซท สแควร์) แปลว่า ไม้ฉากสามเหลี่ยม
Ruler (อ่านว่า : รู’เลอะ) แปลว่า ไม้บรรทัด
Glue (อ่านว่า : กลู) แปลว่า กาว,กาวน้ำ
Flask (อ่านว่า : ฟลาสคฺ) แปลว่า ขวดแก้วที่ใช้ในงานทดลองวิทยาศาสตร์
Test tube (อ่านว่า : เทส’ทูบ) แปลว่า หลอดทดลอง
Funnel (อ่านว่า : ฟัน’เนิล) แปลว่า กรวย
Binder (อ่านว่า : ไบ’เดอะ) แปลว่า สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
Paper (อ่านว่า : เพ’เพอะ) แปลว่า กระดาษ
Map (อ่านว่า : แมพ) แปลว่า แผนที่
Magnifying glass (อ่านว่า : แมก’นิไฟ’นิ่ง-กลาส) แปลว่า แว่นขยาย
Clock (อ่านว่า : คลอค) แปลว่า นาฬิกา
Blackboard (อ่านว่า : แบลคฺ’บอร์ด) แปลว่า กระดานดำ
Globe (อ่านว่า : โกลบ) แปลว่า โลก
Computer (อ่านว่า : คัมพิว’เทอะ) แปลว่า เครื่องคอมพิวเตอร์
Monitor (อ่านว่า : มอน’นิเทอะ) แปลว่า จอคอมพิวเตอร์
Speakers (อ่านว่า : สพี’เคอะ) แปลว่า ลำโพง
Projector (อ่านว่า : พระเจค’เทอะ) แปลว่า เครื่องฉายภาพสไลด์
Air conditioner (อ่านว่า : แอร์ คอนดิชันเนอร์) แปลว่า เครื่องปรับอากาศ
Mouse (อ่านว่า : เมาซฺ) แปลว่า อุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์บนจอภาพ
Keyboard (อ่านว่า : คี’บอร์ด) แปลว่า แป้นพิมพ์
Plug (อ่านว่า : พลัค) ปลั๊กไฟ
Stereo/ CD player (อ่านว่า : ซีดี’เพลเยอะ) แปลว่า เครื่องเล่นแผ่น CD

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หวังว่าน้องๆ คงได้ประโยชน์จากเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียน หรือบางคนอาจได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มที่ไม่เคยรู้มาก่อน และบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา ยังมีคำศัพท์อื่นๆ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้กันอีกมากมาย อย่าลืมติดตามบทความของเรานะคะ และแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะคะ หากชอบบทความนี้โหวตดาวด้านล่างเพื่อให้กำลังใจกันได้เลยจ้า

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียน

ประโยคภาษาอังกฤษที่เรามักพบเจอที่โรงเรียนบ่อยๆ

Take out your notebook. เอาสมุดออกมา
Take out your pen. เอาปากกาออกมา
Write down the following sentence.เขียนประโยคต่อไปนี้ลงไป
Repeat after me…. พูดตามฉัน
Can you repeat, please?. พูดตามนะ
Please, open your notebook. กรุณาเปิดสมุด
Work in groups. ทำงานเป็นกลุ่ม
Work in pairs. ทำงานเป็นคู่
Get together in groups of four. ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 4 คน
Raise your hand to answer. ยกมือเพื่อตอบ
Can you spell it? คุณสะกดได้มั้ย
Let’s start our class. เริ่มเรียนกันเถอะ
Any questions so far? มีคำถามอะไรมั้ย
Volunteers, please! ขออาสาสมัครหน่อย
We are going to review the homework. เราจะทบทวนการบ้านกัน
เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หวังว่าน้องๆ คงได้ประโยชน์จากเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียน หรือบางคนอาจได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มที่ไม่เคยรู้มาก่อน และบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา ยังมีคำศัพท์อื่นๆ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้กันอีกมากมาย อย่าลืมติดตามบทความของเรานะคะ และแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะคะ หากชอบบทความนี้โหวตดาวด้านล่างเพื่อให้กำลังใจกันได้เลยจ้า

หาที่เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร เราเป็นหนึ่งใน สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนทุกวัย ตั้งแต่ เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ด้วยจุดเด่น ที่เป็นคอร์สสอนสด ทุกคลาส ด้วยอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับรองผลการเรียน เมื่อเรียนจบคอร์ส เราเปิดโอกาสให้เรียนทบทวนฟรีเพื่อเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของคุณ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้เรียนทุกวัย และทุกระดับการศึกษา รวมถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมสอบ โดยเราสามารถจัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับท่านได้อย่างเหมาะสม โดยคุณสามารถเลือกได้ทั้งเรียนออนไลน์ หรือเข้าเรียนที่สาขา

ท่านสามารถสอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จากเจ้าหน้าที่ อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเราเป็นอย่างไร, ระยะเวลาเรียนนานเท่าไหร่, ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ประมาณเท่าไหร่, จากนั้นนัดวัดเวลาที่สะดวกเพื่อนัดหมายวันทดสอบภาษา ทั้งหมดนี้เราบริการให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยลงชื่อเพื่อขอทราบรายละเอียด

หากท่านต้องการสมัครเรียนกับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เรามีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ หากท่านสมัครเรียนวันนี้! และมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย รวมถึงการผ่อนชำระ 0%

สถาบัน EduFirst พร้อมจะบริการและดูแลท่านเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาจนจบคอร์สเรียน ท่านจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสบายใจ สนุกสนานไปกับการเรียนการสอนของเรา พร้อมได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเทคนิคดีๆ จากอาจารย์ของเราอย่างเต็มที่ เพื่อการนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามข้อมูลการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 8 Average: 4.3]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ สถาบันไหนดี? สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกวัย ทุกระดับ ทุกคอร์สเรียนสอนสด กลุ่มเล็ก โดยครูต่างชาติ Native Speaker พร้อมรับรองผลการเรียน

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล