เลือกหน้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน สถานที่ สิ่งของ บุคคล (School Vocabulary Words)

โดย | 22 ต.ค. 2019 | สอนภาษา, Online english, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษออนไลน์, ศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นรอบโรงเรียน

Education Vocabulary

กลับมาพบกับบทความเรียนภาษาอังกฤษอีกเช่นเคย วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ “คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน” อาทิ สถานที่ สิ่งของ รวมถึงบุคคล

ซึ่งคําศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ เหมาะกับน้องๆ นักเรียนทุกระดับชั้นเลยค่ะ น้องๆ จะได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน และการสะกดคำ เพิ่มคลังคำศัพท์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลยยย…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน ที่ควรรู้!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

โรงเรียนภาษาอังกฤษ (School Vocabulary Words) ใช้คำว่าอะไรบ้าง?

School (อ่านว่า : สคูล)  แปลว่า โรงเรียน,สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน
Academy (อ่านว่า : อะแคด’ ดิมี)  แปลว่า โรงเรียน, สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา
College (อ่านว่า : คอล’ลิจฺ)   แปลว่า วิทยาลัย, โรงเรียนเอกชน
University (อ่านว่า : ยูนิเฝอ-ซิทิ)   แปลว่า มหาวิทยาลัย
Campus (อ่านว่า : แคมพฺ’พัส)    แปลว่า วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย
Education (อ่านว่า : เอดจุเค,’เชิน)  แปลว่า การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา
Institute (อ่านว่า : อิน’สทิทิวทฺ) แปลว่า สถาบัน,องค์การ, วิทยาลัย
Institution (อ่านว่า : อินสทิทิว’เชิน) แปลว่า สถาบัน, หน่วยงาน
Nursery school (อ่านว่า : เนิร์ซ’เซอรี-สคูล) แปลว่า โรงเรียนเตรียมอนุบาล
Kindergarten (อ่านว่า : คิน’เดอการ์’เทิน) แปลว่า โรงเรียนอนุบาล
Primary school (อ่านว่า : ไพร’มะรี-สคูล) แปลว่า โรงเรียนประถมศึกษาต้น
Elementary school (อ่านว่า : เอลละเมน’ทะรี-สคูล) แปลว่า โรงเรียนประถมศึกษาปลาย
Secondary school (อ่านว่า : เซค’เคินเดอริ) แปลว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา
Professional school (อ่านว่า : โพรเฟส’เชินเนิล-สคูล) แปลว่า โรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ
Girl’s school (อ่านว่า : เกิร์ล-สคูล)  แปลว่า โรงเรียนหญิงล้วน
School for boys (อ่านว่า : สคูล-ฟอ-บอย)  แปลว่า โรงเรียนชายล้วน
Seminary (อ่านว่า : เซม’มินะรี) แปลว่า โรงเรียนสอนศาสนา
Tutorial school (อ่านว่า : ทิวทอ’เรียล-สคูล) แปลว่า โรงเรียนกวดวิชา
Language school (อ่านว่า : แลง’เกว็จฺ-สคูล) แปลว่า โรงเรียนสอนภาษา, สถาบันภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษา
Boarding school (อ่านว่า : บอร์ด’ดิง-สคูล) แปลว่า โรงเรียนประจำ

ระดับชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา

Compulsory Education แปลว่า การศึกษาภาคบังคับ
Non-formal Education แปลว่า การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
Certificate, Diploma แปลว่า ประกาศนียบัตร

ระดับก่อนอนุบาลและอนุบาล

Pre-kindergarten / Pre-school แปลว่า ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
Kindergarten แปลว่า ระดับชั้นอนุบาล
ระดับประถมและมัธยม (สายสามัญ)
Primary School / Elementary School แปลว่า ระดับชั้นประถมศึกษา
Secondary School / High School แปลว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษา
Junior High School แปลว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Senior High School แปลว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
High School Certificate แปลว่า ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับสายอาชีพ

Technical College แปลว่า วิทยาลัยเทคนิค
Polytechnical College แปลว่า วิทยาลัยสารพัดช่าง
Vocational Certificate (Voc. Cert.) แปลว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
​Certificate of Technical Vocation แปลว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
Diploma/High Vocational Certificate (Dip./High Voc. Cert.) แปลว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญา

Bachelor Degrees ระดับปริญญาตรี
Bachelor of Accounting (B.Acct.) แปลว่า ปริญญาบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Business Administration (B.BA.) แปลว่า ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Arts (B.A.) แปลว่า ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต
Bachelor of Architecture (B.Arch.) แปลว่า ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science (B. Sc.) แปลว่า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
Bachelor of Engineering (B.Eng.) แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์
Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.) แปลว่า ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

Master Degrees ปริญญาโท

Master of Arts (M.A.) แปลว่า ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Engineering (M.Eng.) แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Science (M.S.) แปลว่า ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Doctor Degrees ปริญญาเอก

Doctor of Engineering (D.Eng.) แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Philosophy (Ph.D.) แปลว่า ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Honorary Doctorate Degree แปลว่า ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Graduate Diploma (Grad.Dip.) แปลว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิต
First-Class Honors แปลว่า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
Second-Class Honors แปลว่า เกียรตินิยมอันดับสอง

รางวัลเกียรตินิยม ภาษาอังกฤษ

Certificate, Diploma แปลว่า ประกาศนียบัตร
High School Certificate แปล ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
Certificate of Technical Vocation แปล ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
Vocational Certificate (Voc. Cert.) แปล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Diploma/High Vocational Certificate (Dip./High Voc. Cert.) แปล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Graduate Diploma (Grad.Dip.) แปล ประกาศนียบัตรบัณฑิต
First-Class Honors แปล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
Second-Class Honors แปล เกียรตินิยมอันดับสอง

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (School Subjects Vocabulary)

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เรียกวิชาต่างๆ ในโรงเรียน

รวมรายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (School Subjects Vocabulary) ในโรงเรียน
Maths (U.K) – Math (U.S) (อ่านว่า : แมธ) แปลว่า วิชาณิตศาสตร์
Art (อ่านว่า : อาร์ทฺ) แปลว่า วิชาศิลป
English (อ่านว่า : อิง’ลิช) แปลว่า วิชาภาษาอังกฤษ
Music (อ่านว่า : มิว’ซิค) แปลว่า วิชาดนตรี
History (อ่านว่า : ฮิล’ทรี) แปลว่า วิชาประวัติศาสตร์
Science (อ่านว่า : ไซ’เอินซฺ) แปลว่า วิชาวิทยาศาสตร์
Geography (อ่านว่า : จีออก’กระฟี) แปลว่า วิชาภูมิศาสตร์
Information technology (อ่านว่า : อินฟอร์เม’เชิน-เทคนอล’โลจี) แปลว่า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
Biology (อ่านว่า : ไบออล’โลจี) แปลว่า วิชาชีววิทยา
Swimming (อ่านว่า : สวิม’มิง) แปลว่า วิชาว่ายน้ำ
Physical education (อ่านว่า : ฟิส’ซิเคิล-เอดจุเค,’เชิน) แปลว่า วิชาพลศึกษา
French (อ่านว่า : เฟรนชฺ) แปลว่า วิชาภาษาฝรั่งเศส
German (อ่านว่า : เจอแมน) แปลว่า วิชาภาษาเยอรมัน
Japanese (อ่านว่า : เจแพนนีสฺ) แปลว่า วิชาภาษาญี่ปุ่น
Chinese (อ่านว่า : ไชนีสฺ) แปลว่า วิชาภาษาจีน
Social studies (อ่านว่า : โซเชียล สตาดีสฺ) แปลว่า วิชาสังคม
Sociology (อ่านว่า : โซสิออลอจี) แปลว่า สังคมวิทยา
Anthropology (อ่านว่า : แอนโธรพอลอจี) แปลว่า มนุษยวิทยา
Economics (อ่านว่า : เอ็คคอนอมิคฺส) แปลว่า วิชาเศรษฐศาสตร์
Business study (อ่านว่า : บิสฺเนสฺ สตาดี) แปลว่า วิชาธุรกิจศึกษา
Citizenship (อ่านว่า : ซิทีเซ็นชิพฺ) แปลว่า วิชาหน้าที่พลเมือง
Geography (อ่านว่า : จีออกราฟฟี) แปลว่า วิชาภูมิศาสตร์
Religious education (อ่านว่า : รีลิเจียส เอ็ดดุเคเชิน) แปลว่า วิชาศาสนา
Archaeology (อ่านว่า : อารฺคีโอโลจี) แปลว่า วิชาโบราณคดี
Health and hygeine (อ่านว่า : เฮลธฺ แอนดฺ ไฮจีน) แปลว่า วิชาสุขศึกษา
Science (อ่านว่า : ไซเอินสฺ) แปลว่า วิชาวิทยาศาสตร์
Physics (อ่านว่า : ฟิสิกสฺ) แปลว่า วิชาฟิสิกส์
Biology (อ่านว่า : ไบออโลจี) แปลว่า วิชาชีววิทยา
Chemistry (อ่านว่า : เคมมิสทรี) แปลว่า วิชาเคมี
PE / physical education (อ่านว่า : พีอี / ฟีซิคัล เอ็ดดุเคเชิน) แปลว่า วิชาพลศึกษา
Boy scout (อ่านว่า : บอย สเคาทฺ) แปลว่า วิชาลูกเสือ
Girl guide (อ่านว่า : เกิรล ไกดฺ) แปลว่า วิชาเนตรนารี ยุวกาชาด
Dance (อ่านว่า : แดนซฺ) แปลว่า วิชานาฏศิลป์
Botany (อ่านว่า : โบทานี) แปลว่า วิชาเกษตร
Home economics (อ่านว่า : โฮม เอ็คคอนอมิคฺ) แปลว่า วิชาการงานอาชีพ
Computer science (อ่านว่า : คอมพิวเทอรฺ ไซเอินสฺ) แปลว่า วิชาคอมพิวเตอร์
Information and communication technology (ICT) (อ่านว่า : อินฟอเมเชิน แอนดฺ คอมมิวนิเคเชิน เทคนอลอจี) (ไอซีที) แปลว่า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Drama (อ่านว่า : ดรามา) แปลว่า วิชาการแสดง
Psychology (อ่านว่า : ไซคอลอจี) แปลว่า วิชาจิตวิทยา
ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ เรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เก่งภาษาอังกฤษได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล EduFirst

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสถานที่ในโรงเรียน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนและสถานที่ภายในโรงเรียน
Schoolhouse (อ่านว่า : สคูล’เฮาซฺ) อาคารเรียน, โรงเรียน, ตึกเรียน, สถานที่เรียน
The schoolyard (อ่านว่า เดอะ-สคูล’ยาร์ด) แปลว่า สนามโรงเรียน
The classroom (อ่านว่า เดอะ-คลาสรูม) แปลว่า ห้องเรียน
The music room (อ่านว่า เดอะ-มิว’ซิค-รูม) แปลว่า ห้องดนตรี
The art room (อ่านว่า เดอะ-อาร์ทฺ-รูม) แปลว่า ห้องศิลปะ
The computer room (อ่านว่า เดอะ-คัมพิว’เทอะ-รูม) แปลว่า ห้องคอมพิวเตอร์
The library (อ่านว่า เดอะ-ไล’บรารี) แปลว่า ห้องสมุด
The lockers (อ่านว่า เดอะ-ลอค’เคอะ) แปลว่า ตู้เก็บของ
The pool (อ่านว่า เดอะ-พูล) แปลว่า สระว่ายน้ำ
The baseball field (อ่านว่า เดอะ-เบส’บอล-ฟีลดฺ) แปลว่า สนามเบสบอล
The playground (อ่านว่า เดอะ-เพล-เกราดฺ) แปลว่า สนามเด็กเล่น
The toilet (อ่านว่า เดอะ-ทอย’ลิท) แปลว่า ห้องน้ำ
Canteen (อ่านว่า แคนทีน’) แปลว่า โรงอาหาร

บุคคลในโรงเรียนภาษาอังกฤษ (List of people at school with English names.)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกครูผู้สอน และบุคคลภายในโรงเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกครูผู้สอน และบุคคลภายในโรงเรียน (List of people at school with English names.)
Teacher (อ่านว่า : ที’เชอะ) แปลว่า ผู้สอน, ครู, อาจารย์
Classmate (อ่านว่า : คลาส’เมท) แปลว่า เพื่อนร่วมชั้น
Coach (อ่านว่า : โคชฺ) แปลว่า ครูฝึกกีฬา, ครูพิเศษ
Cook (อ่านว่า : คุค) แปลว่า กุ๊ก,คนทำอาหาร
Janitor (อ่านว่า : แจน’นิเทอร์) แปลว่า ภารโรง, คนดูแลอาคาร
Librarian (อ่านว่า : ไลแบร’เรียน) แปลว่า บรรณารักษ์
President (อ่านว่า : เพรส’ซิเดินทฺ) แปลว่า ประธาน
Principal (อ่านว่า : พริน’ซะเพิล) แปลว่า ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่
Professor (อ่านว่า : โพรเฟส’เซอะ) แปลว่า ศาสตราจารย์
Secretary (อ่านว่า : เซค’ริเทอรี) แปลว่า เลขานุการ,เลขาธิการ
Students (อ่านว่า : สทิว’เดินทฺ) แปลว่า นักเรียน
Schoolmaster (อ่านว่า : สคูล’มาสเทอะ) แปลว่า ครูใหญ่

เครื่องเขียน สิ่งของภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก เครื่องเขียน อุปกรณ์ และสิ่งของในโรงเรียน

เครื่องเขียนภาษาอังกฤษ สิ่งของและอุปกรณ์ในโรงเรียน

Backpack (อ่านว่า : แบค’แพค) แปลว่า กระเป๋า