เลือกหน้า

พ่อแม่ควรให้เด็กๆ เรียนภาษาอังกฤษ อายุเท่าไหร่ดี?

โดย | 28 พ.ย. 2019 | สอนภาษา, Online english, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษ อายุเท่าไหร่ดี?

เรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ดี? ความเหมาะสมของการเรียนภาษาในแต่ละวัย

ทำไมควรให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ

งานวิจัยจาก Harvard University ยืนยันว่า ยิ่งเรียนภาษาใหม่ตอนอายุที่น้อยกว่าเท่าไหร่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบเชิงวิพากย์ และความยืดหยุ่นของจิตใจ จะถูกพัฒนาขึ้นได้มากกว่า อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปฐมวัย นักวิจัยเชื่อว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็ก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทัศนคติ ความคิด และการเรียนรู้ของตนเองและผู้คน

พูดง่ายๆ เลย ในการเรียนภาษาใหม่ ยิ่งเริ่มเรียนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกว่า เพราะเด็กสามารถจดจำเลียนแบบเสียงใหม่ได้เร็วกว่า สมองของเด็กเปิดรับเสียงใหม่ ๆ และรูปแบบต่างๆ ในช่วงก่อนโตเป็นวัยรุ่น และวัยทำงาน

พ่อแม่ควรให้ลูกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่?

ความแตกต่างในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละช่วงวัย มีความแตกต่างดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ตั้งแต่วัยทารก ในช่วง 5 ขวบปีแรก ครอบครัวสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ได้เอง - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มช่วง 5 ขวบปีแรก

คุณพ่อ คุณแม่ ทราบกันไหมคะ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง ตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับโลกภายนอก คนในครอบครัวสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ อาจจะเริ่มจากการให้ลูกน้อยฟังเสียงเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หรือพูดออกเสียงตัวอักษรในภาษาอังกฤษหรือคำศัพท์ง่ายๆ เพราะเด็กเล็กจะมีการเจริญเติบโตของสมอง การจดจำและมีการพัฒนาได้ดีอย่างรวดเร็ว

เรียนภาษาอังกฤษ อายุ 5-10 ขวบ เริ่มตอนอนุบาล, ประถม (วัยเด็กตอนต้น)

เรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก อายุ 5-10 ขวบ เริ่มตอนอนุบาล, ประถม (วัยเด็กตอนต้น) - เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเด็ก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เนื่องจากทักษะด้านภาษาจะสามารถพัฒนาได้ดีในวัยเด็ก การเริ่มวางรากฐานภาษาอังกฤษให้เด็กจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสมองของเด็กมีพัฒนาการเต็มที่ ทำให้เรียนรู้สิ่งนั้นได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไร้ขีดจำกัด

โดยการสอนนั้นต้องไม่เป็นการบังคับเด็ก แต่ควรเป็นการสอนผ่านการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสำหรับเด็กไทยเพียงวันละ 1 ชั่วโมง อาจไม่เพียงพอ คุณพ่อคุณแม่อาจส่งเสริมเด็กๆ ด้วยการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11-14 ขวบขึ้นไป ชั้นประถมปลาย, มัธยมต้น (วัยเด็กตอนปลาย)

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11-14 ขวบขึ้นไป ชั้นประถมปลาย, มัธยมต้น (วัยเด็กตอนปลาย) - ติวภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

วัยเตรียมเข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะเริ่มเรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เลือกทำในสิ่งที่ตนสนใจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถเปรียบเทียบได้เข้าใจ จดจำสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ทางด้านสังคมเด็กในวัยนี้ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม รวมถึงการแข่งขันในด้านการเรียนกับเพื่อนร่วมชั้น “การเรียนภาษาอังกฤษเสริมในช่วงวัยนี้ จะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคตและช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น”

เรียนภาษาอังกฤษ อายุ 15 ปี ขึ้นไป มัธยมปลาย, นักศึกษา (วัยรุ่น)

เรียนภาษาอังกฤษ อายุ 15 ปี ขึ้นไป มัธยมปลาย, นักศึกษา (วัยรุ่น) - สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว พร้อมรับรองผล EduFirst

วัยรุ่นคือวัยที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่างทั้งสังคมและบุคคลรอบข้าง คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเป็นแรงผลักดันและแรงกระตุ้นให้พัฒนาการด้านอื่นๆ ทางด้านการศึกษาครอบครัวอาจช่วยวางแผนในอนาคตร่วมกันกับเด็ก ในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อ ไม่ควรบังคับเด็กมากเกินไป

โดยความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษในช่วยวัยนี้ ถือว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะในช่วงอายุนี้การแข่นขันด้านการเรียนมีสูงมาก ทั้งคะแนนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการสอบสอบวัดผล ONET, GAT, และการใช้ผลคะแนนสอบ IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, SAT, CU-TEP, TU-GET เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุ 24 ปี ขึ้นไป (ผู้ใหญ่, คนทำงาน)

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุ 24 ปี ขึ้นไป (ผู้ใหญ่, คนทำงาน) - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

วัยผู้ใหญ่มีพัฒนาการทางความคิดสติปัญญาอยู่ในระดับ Formal operations ซึ่งเป็นขั้นสูงที่สุดของพัฒนาการ ผู้ใหญ่จะมีความคิดเปิดกว้าง ยืดหยุ่นมากขึ้น และรู้จักจดจำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ในช่วงวัยนี้เริ่มจากการนักศึกษาที่พึ่งจบใหม่ๆ ไฟแรง จนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนมากประสบการณ์การทำงาน ทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงานนี้ ถือว่ามีความจำเป็นอยู่มาก เพราะในหลายองค์กรและบริษัท ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก บางองค์กรอาจใช้ผลคะแนนสอบ TOEIC เพื่อประกอบการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

นักศึกษาจบใหม่จึงจำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อเปิดประสบการณ์ในโลกกว้าง บางคนอาจอยากไปเที่ยวต่างประเทศ หรือทำงานในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องทักษะภาษาอังกฤษที่ดีในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองมากกว่าคนอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุมากกว่า 30 ปี

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุมากกว่า 30 ปี (ผู้ใหญ่, คนทำงาน) - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

วัยทำงานในอายุ 30 ขึ้นไป ที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมาอย่างมากมาย ภาษาอังกฤษก็ยังมีความจำเป็น บางองค์กรอาจกำหนดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปรับเลื่อนตำแหน่ง ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษก็เสมือนการลงทุนด้านการเรียนรู้ การศึกษา ซึ่งจะอยู่ติดตัวตัวเราไปตลอด เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”

ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น หากใครยังมีคำถามในใจว่า “ควรเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่” หรือ “เรียนภาษาอังกฤษตอนไหนดี” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ คิดว่า เริ่มต้นจากตัดความลังเลของเราออกไป แล้วเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเราเจอภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆ วัน ยิ่งเริ่มเรียนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความคุ้มค่าในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้น

อยากให้ลูกเก่งภาษา

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

คุณพ่อคุณแม่ทราบกันดี ว่า “ภาษาอังกฤษ” สำคัญกับเด็ก Gen ใหม่ จะดีกว่าไหม? ถ้าลูกมีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก มาเริ่มสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ที่โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ คุณหนูๆ จะเก่งทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และได้เรียนสำเนียงอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆ Native Teacher สอนสด 100% เลือกเรียนได้ที่โรงเรียน / เรียนออนไลน์ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษเด็ก

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล