เลือกหน้า

พ่อแม่ควรให้เด็กๆ เรียนภาษาอังกฤษ อายุเท่าไหร่ดี?

โดย | 28 พ.ย. 2019 | สอนภาษา

เรียนภาษาอังกฤษ อายุเท่าไหร่ดี?

เรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ดี? ความเหมาะสมของการเรียนภาษาในแต่ละวัย

งานวิจัยจาก Harvard University ยืนยันว่า ยิ่งเรียนภาษาใหม่ตอนอายุที่น้อยกว่าเท่าไหร่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบเชิงวิพากย์ และความยืดหยุ่นของจิตใจจะถูกพัฒนาขึ้นได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปฐมวัยต นักวิจัยเชื่อว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็ก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทัศนคติ ความคิด และการเรียนรู้ของตนเองและผู้คน

พูดง่าย ๆ เลย ในการเรียนภาษาใหม่ ยิ่งเริ่มเรียนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกว่า เพราะเด็กสามารถเลียนแบบเสียงใหม่ได้เร็วกว่า และจำสำเนียงได้เร็ว สมองของเด็กเปิดรับเสียงใหม่ ๆ และรูปแบบต่าง ๆ ในช่วงก่อนโตเป็นวัยรุ่น

พ่อแม่ควรให้ลูกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่?

ความแตกต่างในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละช่วงวัย มีความแตกต่างดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ตั้งแต่วัยทารก ในช่วง 5 ขวบปีแรก ครอบครัวสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ได้เอง - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มช่วง 5 ขวบปีแรก

คุณพ่อ คุณแม่ ทราบกันไหมคะ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง ตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับโลกภายนอก คนในครอบครัวสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ อาจจะเริ่มจากการให้ลูกน้อยฟังเสียงเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หรือพูดออกเสียงตัวอักษรในภาษาอังกฤษหรือคำศัพท์ง่ายๆ เพราะเด็กเล็กจะมีการเจริญเติบโตของสมอง การจดจำและมีการพัฒนาได้ดีอย่างรวดเร็ว

เรียนภาษาอังกฤษ อายุ 5-10 ขวบ เริ่มตอนอนุบาล, ประถม (วัยเด็กตอนต้น)

เรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก อายุ 5-10 ขวบ เริ่มตอนอนุบาล, ประถม (วัยเด็กตอนต้น) - เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเด็ก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เนื่องจากทักษะด้านภาษาจะสามารถพัฒนาได้ดีในวัยเด็ก การเริ่มวางรากฐานภาษาอังกฤษให้เด็กจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสมองของเด็กมีพัฒนาการเต็มที่ ทำให้เรียนรู้สิ่งนั้นได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไร้ขีดจำกัด

โดยการสอนนั้นต้องไม่เป็นการบังคับเด็ก แต่ควรเป็นการสอนผ่านการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสำหรับเด็กไทยเพียงวันละ 1 ชั่วโมง อาจไม่เพียงพอ คุณพ่อคุณแม่อาจส่งเสริมเด็กๆ ด้วยการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11-14 ขวบขึ้นไป ชั้นประถมปลาย, มัธยมต้น (วัยเด็กตอนปลาย)

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11-14 ขวบขึ้นไป ชั้นประถมปลาย, มัธยมต้น (วัยเด็กตอนปลาย) - ติวภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

วัยเตรียมเข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะเริ่มเรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เลือกทำในสิ่งที่ตนสนใจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถเปรียบเทียบได้เข้าใจ จดจำสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ทางด้านสังคมเด็กในวัยนี้ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม รวมถึงการแข่งขันในด้านการเรียนกับเพื่อนร่วมชั้น “การเรียนภาษาอังกฤษเสริมในช่วงวัยนี้ จะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคตและช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น”

เรียนภาษาอังกฤษ อายุ 15 ปี ขึ้นไป มัธยมปลาย, นักศึกษา (วัยรุ่น)

เรียนภาษาอังกฤษ อายุ 15 ปี ขึ้นไป มัธยมปลาย, นักศึกษา (วัยรุ่น) - สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว พร้อมรับรองผล EduFirst

วัยรุ่นคือวัยที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่างทั้งสังคมและบุคคลรอบข้าง คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเป็นแรงผลักดันและแรงกระตุ้นให้พัฒนาการด้านอื่นๆ ทางด้านการศึกษาครอบครัวอาจช่วยวางแผนในอนาคตร่วมกันกับเด็ก ในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อ ไม่ควรบังคับเด็กมากเกินไป

โดยความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษในช่วยวัยนี้ ถือว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะในช่วงอายุนี้การแข่นขันด้านการเรียนมีสูงมาก ทั้งคะแนนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการสอบสอบวัดผล ONET, GAT, และการใช้ผลคะแนนสอบ IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, SAT, CU-TEP, TU-GET เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุ 24 ปี ขึ้นไป (ผู้ใหญ่, คนทำงาน)

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุ 24 ปี ขึ้นไป (ผู้ใหญ่, คนทำงาน) - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
วัยผู้ใหญ่มีพัฒนาการทางความคิดสติปัญญาอยู่ในระดับ Formal operations ซึ่งเป็นขั้นสูงที่สุดของพัฒนาการ ผู้ใหญ่จะมีความคิดเปิดกว้าง ยืดหยุ่นมากขึ้น และรู้จักจดจำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ในช่วงวัยนี้เริ่มจากการนักศึกษาที่พึ่งจบใหม่ๆ ไฟแรง จนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนมากประสบการณ์การทำงาน ทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงานนี้ ถือว่ามีความจำเป็นอยู่มาก เพราะในหลายองค์กรและบริษัท ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก บางองค์กรอาจใช้ผลคะแนนสอบ TOEIC เพื่อประกอบการคัดเลือกคนเข้าทำงาน
นักศึกษาจบใหม่จึงจำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อเปิดประสบการณ์ในโลกกว้าง บางคนอาจอยากไปเที่ยวต่างประเทศ หรือทำงานในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องทักษะภาษาอังกฤษที่ดีในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองมากกว่าคนอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุมากกว่า 30 ปี

เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน อายุมากกว่า 30 ปี (ผู้ใหญ่, คนทำงาน) - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
วัยทำงานในอายุ 30 ขึ้นไป ที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมาอย่างมากมาย ภาษาอังกฤษก็ยังมีความจำเป็น บางองค์กรอาจกำหนดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปรับเลื่อนตำแหน่ง ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษก็เสมือนการลงทุนด้านการเรียนรู้ การศึกษา ซึ่งจะอยู่ติดตัวตัวเราไปตลอด เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”

ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น หากใครยังมีคำถามในใจว่า “ควรเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่” หรือ “เรียนภาษาอังกฤษตอนไหนดี” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ คิดว่า เริ่มต้นจากตัดความลังเลของเราออกไป แล้วเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเราเจอภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆ วัน ยิ่งเริ่มเรียนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความคุ้มค่าในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้น

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

อยากเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้เลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

หากเพื่อนๆ อยากเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้เลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน ตอบสนอได้ทุกความต้องการในการพัฒนาภาษา ในทุกด้าน เรียนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือจะเลือกเน้นการสนทนา coversation, การเขียน wrtiing, คอร์สเรียนเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC หรือการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงานโดยเฉพาะ รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์รูปแบบใหม่

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมจะดูแลท่านจนจบคอร์สเรียน ให้ท่านเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสบายใจ พร้อมการได้รับความรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ เพื่อการนำไปใช้ได้จริงอย่างเห็นผล ลงชื่อขอรับคำแนะนำด้านการเรียน

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1   Average: 5/5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว ใช้งานได้จริง
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

Pin It on Pinterest

Share This