เลือกหน้า

7 C’s of communication สื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ประสบความสำเร็จ

โดย | 30 พ.ค. 2022 | Practice Speaking English, Working, บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, ฝึกพูดภาษาอังกฤษ, เรียนพูดภาษาอังกฤษ

หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี มีอะไรบ้าง?

การสื่อสารภาษาอังกฤษ

7 C’s of Communication คือ รายการตรวจสอบ (checklist) ที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและเพิ่มโอกาสให้ผู้รับข้อมูลได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความตั้งใจของผู้สื่อสาร

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงนำเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

7 C’s of Communication  เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี และประสบความสำเร็จ

7 C’s of Communication

สื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ประสบความสำเร็จ

1. ชัดเจน (Clear)
ในการสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการเขียน ข้อมูลที่สื่อสารต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ชัดในเนื้อหาสาระ ใช้คำที่มีความหมายตรงตัว ไม่ต้องตีความจนอาจเกิดความเข้าใจผิด

2. ถูกต้อง (Correct)
ความถูกต้องของข้อมูล หมายถึงเป็นข้อเท็จจริง (fact) ตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับข้อมูลว่าไม่ได้ถูกหลอกให้หลงเชื่อ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องทั้งไวยากรณ์และตัวสะกด
3. ครบถ้วน (Complete)
การสื่อสารควรเป็นการส่งข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผู้รับข้อมูลควรทราบ ความครบถ้วนนี้จะต่างกันไปในแต่สถานการณ์ ไม่ตกหล่นเนื้อหาสาระที่สำคัญ เป็นข้อมูลที่สร้างแรงจูงใจ
4. หนักแน่นมีสาระ (Concrete)
ข้อมูลควรมีความจำเพาะเจาะจง หนักแน่น มีสาระ ไม่คลุมเครือหรือกว้างจนเกินไป มีข้อเท็จจริง ไม่ใช้คำที่ลดความน่าเชื่อถือ จำเพาะเจาะจงในประเด็นที่สื่อสาร มีความเป็นรูปธรรมในเรื่องที่สื่อสาร
5. กระชับ (Concise)
ข้อมูลควรกระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ชูเนื้อหาสาระหลักได้ชัดเจน ไม่กล่าววนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีก
6. สมเหตุสมผล (Coherent)
ข้อมูลที่สื่อสารควรมีตรรกะ มีความเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงและสอดคล้องสัมพันธ์กับประเด็นหลัก สร้างมุมมองแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับเพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี เน้นไปในสิ่งที่เป็นไปได้
7. มีมารยาท (Courteous)
ข้อมูลที่สื่อสารควรมีลักษณะที่เป็นมิตร เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่มีประเด็นซ่อนเร้นหรือเหน็บแนมก้าวร้าว เลือกใช้คำพูดที่สุภาพ ให้เกียรติ ไม่นำอคติใด ๆ มาบิดเบือนข้อมูลให้ผิดไปจากข้อเท็จจริง คำนึงถึงความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ ของผู้รับข้อมูล ไม่หักหาญหรือฝืนความรู้สึกนึกคิดของผู้รับ ใช้คำในเชิงบวก
เก่งภาษาอังกฤษได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล EduFirst

สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

“เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ดีไหม?”
หลักสูตรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งฟังและพูดเป็นพิเศษ พูดโต้ตอบกับครูเจ้าของภาษาทุกคาบเรียน ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สำเนียงเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา

โดยคุณสามารถเลือก เข้าเรียนที่สาขา หรือ เรียนออนไลน์ ได้ตามที่คุณต้องการ ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

 

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 4.5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

พร้อมรับรองผลการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สอนสด 100% โดยครูเจ้าของภาษา เรียนกลุ่มเล็ก หรือ ตัวต่อตัว เก่งภาษาเร็ว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล