เลือกหน้า

 อันดับภาษาอังกฤษของคนไทย ปี 2563

ไทยร่วงอันดับ 89 ของโลก ทักษะภาษาอังกฤษระดับต่ำมาก

ทักษะภาษาอังกฤษของไทย อยู่อันดับ 89 ของโลก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับต่ำมาก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

EF Education First หรือ อีเอฟ องค์กรนานาชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องการฝึกอบรมภาษา เปิดเผยผลดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 จากการสำรวจผู้ใหญ่จำนวน 2.2 ล้าน ทั่วโลกใน 100 ประเทศและภูมิภาค พบว่า เนเธอร์แลนด์ คว้าอับดับ 1 คะแนนสูงสุด 652 คะแนน เป็นประเทศที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงที่สุด รองลงมาคือ เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, ออสเตรีย, โปรตุเกส, เยอรมนี, เบลเยี่ยม และสิงคโปร์ เรียงตามลำดับ

ด้านภูมิภาคเอเชีย 10 อันดับแรก คือ สิงคโปร์ (10), ฟิลิปปินส์ (27), มาเลเซีย (30), เกาหลีใต้ (32), ฮ่องกงจีน (33), ประเทศจีน (38), มาเก๊าประเทศจีน (45), อินเดีย (50) ตามลำดับ
ทั้งนี้กลุ่มประเทศโซนตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย #1 สิงคโปร์ (10), #2 ฟิลิปปินส์ (27) , #3 มาเลเซีย (30), #4 เวียดนาม (65), #5 อินโดนีเซีย (74), #6 กัมพูชา (84), #7 ไทย (89), #8 พม่า (93)

สถิติ อันดับภาษาอังกฤษของไทย ในสังคมโลก

อันดับภาษาอังกฤษของไทย ตั้งแต่ปี 2011 – 2021 มีผลดังต่อไปนี้

สถิติ อันดับภาษาอังกฤษของไทย ในสังคมโลก ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2015 - 2020 ยังอยู่ท้ายแถวของตาราง - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ปี 2011 ประเทศไทยอยู่อันดับ 42 จาก 44 ประเทศ
ปี 2012 ประเทศไทยอยู่อันดับ 53 จาก 54 ประเทศ
ปี 2013 ประเทศไทยอยู่อันดับ 55 จาก 60 ประเทศ
ปี 2014 ประเทศไทยอยู่อันดับ 48 จาก 63 ประเทศ
ปี 2015 ประเทศไทยอยู่อันดับ 62 จาก 70 ประเทศ
ปี 2016 ประเทศไทยอยู่อันดับ 56 จาก 72 ประเทศ
ปี 2017 ประเทศไทยอยู่อันดับ 53 จาก 80 ประเทศ
ปี 2018 ประเทศไทยอยู่อันดับ 64 จาก 88 ประเทศ
ปี 2019 ประเทศไทยอยู่อันดับ 74 จาก 100 ประเทศ (อันดับภาษาอังกฤษของคนไทย ปี 2562)
ปี 2020 ประเทศไทยอยู่อันดับ 89 จาก 100 ประเทศ
ปี 2021 ประเทศไทยอยู่อันดับ 100 จาก 112 ประเทศ
ปี 2022 ประเทศไทยอยู่อันดับ 97 จาก 111 ประเทศ
ปี 2023 ประเทศไทยอยู่อันดับ 100 จาก 113ประเทศ (จัดอันดับภาษาอังกฤษ ประเทศไทย ประจำปี 2566)
จากสถิติข้างต้น เมื่อเฉลี่ยแล้ว อันดับภาษาอังกฤษของไทยอยู่ในระดับต่ำมาก จะเห็นได้ว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ยังขาดการพัฒนาด้านภาษา และควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

“ชาย“ หรือ “หญิง” มีทักษะภาษาอังกฤษดีกว่ากัน

ชาย หรือ หญิง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีกว่ากัน -  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

การจัดระดับภาษาอังกฤษ โดยการแบ่งเพศ ชาย / หญิง
• อันดับภาษาอังกฤษประเทศไทย ประชากรเพศชาย มีทักษะภาษาอังกฤษดีกว่าเพศหญิง
• แต่เมื่อเทียบในกลุ่มเอเชีย ทักษะภาษาอังกฤษของเพศหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเพศชาย
• และเมื่อเทียบกับทั่วโลก ทักษะภาษาอังกฤษของเพศหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเพศชาย เช่นกัน

จากสถิติข้างต้น สรุปได้ว่า ประเทศไทยยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ แอนดรูว์ กลาส ได้ให้คำแนะนำคนไทย ในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษว่า

“การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ที่ทำได้ง่ายๆ ในทุกที่ เราต้องกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่พยายามเข้าใจในแกรมม่า และฝึกหรือสื่อสารทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวคุณในทุกๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็น เน็ตฟลิกซ์ เพลง หรือแม้แต่บนรถไฟฟ้าบีทีเอส มีภาษาอังกฤษง่ายๆ ให้เรียนรู้ทุกที่ จงคว้าโอกาสฝึกภาษาอังกฤษจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ”

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

EduFirst พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดัน ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย ให้ดีขึ้นในประชาคมโลก โดยเราเปิดสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน และท่านที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเอง ให้คุณเก่งภาษาอังกฤษเร็ว พร้อมเดินหน้าสู่สังคมโลก โดยท่านที่สนใจ เข้ารับการวัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมคำแนะนำแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของท่านให้ดีขึ้น ลงชื่อขอรับคำปรึกษาการเรียน

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้น ที่ไหนดี ?

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกระดับ

เรียนกลุ่มเล็กหรือตัวต่อตัว สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล