เลือกหน้า

12 เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล ตัวย่อ

โดย | 12 มี.ค. 2024 | บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ, ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

12 เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน มีที่มาอย่างไร? พร้อมคำอ่าน คำแปล

เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน มีความสำคัญอย่างมาก ในการสื่อสารภาษาอังกฤษหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูดและการเขียน เช่น การนัดหมาย, การอ่านปฏิทิน, หรือแม้แต่การตรวจสอบวันผลิต – วันหมดอายุของสินค้าที่เราใช้ นอกจากนี้ เดือนภาษาอังกฤษในอยู่ในเอกสารที่หลากหลาย เช่น การจัดเก็บข้อมูล, การเขียนจดหมายสำคัญ, และในการเตรียมการเดินทางไปต่างประเทศด้วย ทั้งหมดนี้จะมีเรื่อง วัน เดือน ปี เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของการเรียนและการทำงาน ด้วยหลักการ วิธีเขียน วัน เดือน ปี อย่างถูกต้อง

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวบรวมวิธีเขียน 12 เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล การเขียนตัวย่อ และที่มาของ 12 เดือน ทุกเดือนมีชื่อเฉพาะของตนเองในภาษาอังกฤษ มีต้นกำเนิด และความสำคัญที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกด้วย ไปดูกันเลย

12 เดือนภาษาอังกฤษ (Months of the Year in English)

การเขียน เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมคำอ่าน คำแปล
 1. January (แจน-ยัว-รี หรือ แจน-ยู-เออ-รี) เดือนมกราคม
 2. February (เฟบ-บู-รี หรือ เฟบ-บู-เออ-รี) เดือนกุมภาพันธ์
 3. March (มาร์ช) เดือนมีนาคม
 4. April (เอ-พริล) เดือนเมษายน
 5. May (เม) เดือนพฤษภาคม
 6. June (จูน) เดือนมิถุนายน
 7. July (จู-ลาย) เดือนกรกฎาคม
 8. August (ออ-กัส) เดือนสิงหาคม
 9. September (เซ็ป-เทม-เบอร์) เดือนกันยายน
 10. October (อ็อก-โท-เบอร์) เดือนตุลาคม
 11. November (โน-เวม-เบอร์) เดือนพฤศจิกายน
 12. December (ดี-เซ็ม-เบอร์) เดือนธันวาคม

เดือนตัวย่อภาษาอังกฤษ – ไทย

 1. ตัวย่อเดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ  Jan. (ม.ค.)
 2. ตัวย่อเดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ  Feb. (ก.พ.)
 3. ตัวย่อเดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ  Mar. (มี.ค.)
 4. ตัวย่อเดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ  Apr. (เม.ย.)
 5. ตัวย่อเดือนพฤษภาคม ภาษาอังกฤษ  May (พ.ค.)
 6. ตัวย่อเดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ  Jun. (มิ.ย.)
 7. ตัวย่อเดือนกรกฎาคม ภาษาอังกฤษ  Jul. (ก.ค.)
 8. ตัวย่อเดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ  Aug. (ส.ค.)
 9. ตัวย่อเดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ  Sept. / Sep. (ก.ย.)
 10. ตัวย่อเดือนตุลาคม ภาษาอังกฤษ  Oct. (ต.ค.)
 11. ตัวย่อเดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ  Nov. (พ.ย.)
 12. ตัวย่อเดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ  Dec. (ธ.ค.)

ประวัติความเป็นมา 12 เดือนภาษาอังกฤษ

ชื่อเดือนภาษาอังกฤษบางเดือนนั้นมีที่มาจากชื่อของเทพเจ้าหรือเทพธิดากรีกและโรมัน เช่น January (Janus), March (Mars), May (Maia) และ June (Juno) ขณะที่ชื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ Julius Caesar (July) และ Augustus Caesar (August)

เดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ – January

“January มาจาก Janus เทพเจนัสหรือยานุส เทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นและสิ้นสุดของโรมัน เทพเจนัสมี 2 หน้า หน้าด้านหนึ่งจะมองไปยังอนาคต และอีกด้านจะมองไปทางอดีต วันเฉลิมฉลองของเทพองค์นี้จัดขึ้นในเดือนมกราคม”

เดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ – February

“February มาจากเทศกาลของชาวโรมันโบราณที่ชื่อว่า Februa (Festival of Purification) ซึ่งเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองความบริสุทธิ์ สุขภาพ และความอุดมสมบูรณ์”

เดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ – March

“March มาจากเทพเจ้า Mars เทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน หรือ เทพ Ares เทพแห่งสงครามของชาวกรีก โดยปฏิทินโรมันดั้งเดิม หรือ ปฏิทินโรมิวลุส (Calendar of Romulus) เริ่มต้นจากเดือนมีนาคม ก่อนที่จะมีการเพิ่มเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ในเวลาต่อมา”

เดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ – April

““April มาจากคำในภาษาละติน aperire ซึ่งแปลว่า กำลังเปิด (“to open”) หมายถึง ฤดูที่ดอกไม้เริ่ม “เปิด” ใบ ผลิบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ตรงกับเดือนเมษายน สมัยก่อนชาวกรีกบูชาเทพี Venus มีอีกชื่อคือ Aphrodite หรือ Aphros จึงเรียกเดือนแห่งการบูชาเทพีองค์นี้ว่า เดือน Aphrilis และกลายเป็น April ในที่สุด ”

เดือนพฤษภาคม ภาษาอังกฤษ – May

“May มาจากเทพีกรีก Maia เทพธิดาแห่งการเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์”

เดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ – June

“June มีที่มาจากเทพีโรมัน Juno ( หรือ เฮร่า Hera ตามคติของกรีก) เทพีแห่งการแต่งงานและการถือกำเนิด สมรสกับ Jupiter (Zeus) ผู้เป็นราชาแห่งเทพเจ้าทั้งหลาย”

เดือนกรกฎาคม ภาษาอังกฤษ – July

“July มาจาก Julius Caesar รัฐบุรุษแห่งอาณาจักรโรมันโบราณ ซึ่งเหตุผลที่ตั่งชื่อเดือน July ตามชื่อของจูเลียซ ซีซาร์เพราะเขาเป็นคนเริ่มการปรับปรุงปฏิทินโรมัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อปฏิทินเกรกอเรียนที่เราใช้กันมาถึงปัจจุบัน ”

เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ – August

“August มาจาก Augustus Caesar จักรพรรดิโรมันองค์แรก และเป็นหลานชายของจูเลียซ ซีซาร์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ปรับปรุงปฏิทินต่อจากจูเลียซ ซีซาร์จนสำเร็จอีกด้วย ”

เดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ – September

“September มาจากรากศัพท์ละติน Septem แปลว่า 7 เพราะในอดีต ชาวโรมันนับเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกของปี ทำให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ 7 นั่นเอง”

เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ – October

“October มาจากรากศัพท์ละติน Octo แปลว่า 8 เพราะนับเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรก เช่นเดียวกัน ตามปฏิทินโรมันโบราณ”

เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ – November

“November มาจากรากศัพท์ละตินคำว่า Novem แปลว่า 9 เพราะนับเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรก เช่นเดียวกัน ตามปฏิทินโรมันโบราณ”

เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ – December

“December มาจากรากศัพท์ละตินคำว่า Decem แปลว่า 10 เพราะนับเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรก เช่นเดียวกัน ตามปฏิทินโรมันโบราณ”

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ครอบครุมสำหรับทุกคน เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ ปูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่ตรงกับความสนใจของคุณ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 0 Average: 0]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์