เลือกหน้า

IELTS Vocabulary (I) คำศัพท์ไอเอล จำไว้เจอในข้อสอบชัวร์!

21 ก.ย. 2020 | บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เตรียมสอบ IELTS

IELTS Vocabulary (I)

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ IELTS ที่ออกบ่อยในข้อสอบจริง

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมคำศัพท์ที่เจอในข้อสอบชัวร์! หมดปัญหากับการจำคำศัพท์ได้ไม่มากพอ ในพาร์ท Speaking & Writing กับคลังคำศัพท์ IELTS ของเรา ในการสอบ IELTS หากเราสะกดคำผิดนิดเดียว ก็ทำให้พลาดคะแนนได้ หากน้องๆ อยากทำข้อสอบเป๊ะ ฝึกจำคำศัพท์ให้แม่นค่ะ

IELTS Vocabulary (I)

รวมรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ IELTS ที่ออกสอบบ่อย ในหมวดตัวอักษร i มีดังนี้

คำศัพท์ IELTS vocabular Immaculate  (อิมแมค'คิวเลท) แปลว่า บริสุทธิ์,  สะอาด - ติว IELTS สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Immaculate (อิมแมค’คิวเลท) แปลว่า บริสุทธิ์, สะอาด

Spotless; pure – an immaculate reputation.
Synonyms: undefiled, unsullied, unblemished, untarnished
Antonyms: defiled, sullied, blemished

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· You have an immaculate record.
ประวัติคุณขาวสะอาดที่สุด

คำศัพท์ IELTS vocabular Immune (อีมิวนู') แปลว่า มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น - ติว IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Immune (อีมิวนู’) แปลว่า มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น

(verb: IMMUNIZE): Exempt from; protected from – immune from taxation.
Synonym : unsusceptible

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· You’re immune to my charms.
เธอมีภูมิคุ้มกันสเน่ห์ของฉัน

คำศัพท์ IELTS vocabular impeccable (อิมเพค' คะเบิล) แปลว่า ซึ่งสมบูรณ์แบบ, ไม่มีความผิด, ไม่มีข้อบกพร่อง - เรียน IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Impeccable (อิมเพค’ คะเบิล) แปลว่า ซึ่งสมบูรณ์แบบ, ไม่มีความผิด, ไม่มีข้อบกพร่อง

Faultless – performed with impeccable skill.
Synonyms: consummate, irreproachable, unerring, infallible
Antonyms: culpable, fallible

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· It is impeccable.
ไร้ที่ติ

คำศัพท์ IELTS vocabulary impeccable (อิมเพอ’ เวียส) แปลว่า เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า - เรียน IELTS Online โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Impervious (อิมเพอ’ เวียส) แปลว่า เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า

Incapable of being penetrated – a mind impervious to new ideas.
Synonyms: impermeable, impenetrable
Antonyms: permeable, pervasive

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· The fearlessness in the face of danger, the imperviousness to pain.
ใบหน้าที่ปราศจากความกลัว การอดทนต่อความเจ็บปวด

Implicit (อิมพลิส’ ซิท) แปลว่า อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน

(1) Implied but not clearly expressed – an implicit agreement.
(2) Unquestioning – implicit confidence.
Synonyms: tacit, implied
Antonym: explicit

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· He does trust you implicitly.
เขาไว้ใจคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเลย

คำศัพท์ IELTS vocabulary Import (อิม’ พอร์ท) แปลว่า การนำเข้า - เรียน IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Import (อิม’ พอร์ท) แปลว่า การนำเข้า

IMPORT (noun): Meaning; significance or importance – a matter of great import.
Synonyms: purport, moment, consequence

Incisive (อินไซ’ ซิฟว) แปลว่า คม, แหลม, หลักแหลม

INCISIVE: Cutting, penetrating – incisive criticism.
Synonyms: sarcastic, mordant, trenchant, acute

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· Incisive sum-up.
สรุปได้ดีเยี่ยม

คำศัพท์ IELTS vocabulary Increment  (อิน' คระเมินทฺ) แปลว่า การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร - ติว IELTS ออนไลน์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Increment (อิน’ คระเมินทฺ) แปลว่า การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น

INCREMENT: An increase – a salary increment.
Synonym: accrual

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· Sir, it’s in increments of $10.
คุณครับมันต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เหรียญ

คำศัพท์ IELTS vocabularyIndigenous (อินดิจ' จะเนิส) แปลว่า ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด  - เรียน  IELTS ออนไลน์ รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Indigenous (อินดิจ’ จะเนิส) แปลว่า ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด

Native – Rice is indigenous to China.
Synonyms: innate, inborn
Antonyms: maladroit, gauche

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· Native – Rice is indigenous to China.
ต้นกำเนิด – ข้าวมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน

Inference (อิน’เฟเรินซฺ) แปลว่า การอนุมาน, การสรุป, ข้อสรุป

INFERENCE: A conclusion reached by reasoning from data or premises – an inference drawn from his remarks
Synonyms: deduction, implication

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· A fair inference.
ข้อสรุปที่เป็นธรรม

Inhibit (อินฮิบ’บิท) แปลว่า ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม

INHIBIT: To check or hinder – inhibited his friend from a foolhardy course.
Synonyms: restrain, curb
Antonym: promote

Instigate (อิน’สทิเกท) แปลว่า กระตุ้น, ยุยง, ส่งเสริม, ปลุกปั่น

INSTIGATE: To stir tip – instigated discontent among the soldiers.
Synonyms: foment, incite

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· Did you instigate a formal dress code at The Spectator?
นี่เธอส่งเสริม”ผู้เข้าชม”ใช่ไหม

Integrity (อินเทก’กริที) แปลว่า ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง

INTEGRITY: Honesty, moral soundness – a man of proved integrity.
Synonyms: probity, uprightness, incorruptibility

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
· They have integrity! Definitely friend-worthy!
พวกเขามีวินัยดีมาก เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ

เรียน IELTS การันตี 100%

EduFirst ที่ 1 ด้าน การติว IELTS เตรียมสอบ ติวเข้ม ไอเอล ครบทุกทักษะ IELTS Reading, Listening, Writing, Speaking และสอนเทคนิคที่จำเป็นเพื่อคะแนนสอบ IELTS สูงตามคาดหวัง ลงชื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

สอบ IELTS ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

EduFirst สถาบันภาษาอังกฤษ เพื่อการติวสอบ รับรองผล

คอร์สเรียนไอเอล กลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% เน้นเทคนิคทำข้อสอบ การันตีคะแนนสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล