เลือกหน้า

วีธีฝึกการอ่าน เพื่อคะแนนสอบ IELTS Part Reading

1 ส.ค. 2019 | เตรียมสอบ IELTS, ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ, ศึกษาต่อต่างประเทศ

สอบอ่านไอเอล พร้อมวีธีฝึกการอ่านเพื่อคะแนนสอบ

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งการสอบอ่าน (Reading Test) ถือว่าเป็น Part หนึ่งของการสอบไอเอล สถาบัน EduFirst จึงได้รวบรวม ข้อมูลรูปแบบของการสอบ IELTS พร้อมวิธีฝึกการอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆ มาให้เพื่อนๆ ได้ลองฝึกฝน เพื่อให้ได้คะแนนสอบ IELTS สูง

การสอบ IELTS Reading Test ถือเป็นการสอบ Part หนึ่ง ของการสอบไอเอล

แบบฝึกหัดข้อสอบการอ่าน (Reading Test)

ข้อสอบ IELTS การอ่าน (Reading Test) ใช้เวลา 60 นาที
แบ่งเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษออกเป็น 3 บทความ โดยมีจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 2,150-2,750 คำ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อและให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที

รูปแบบคำถาม
ใน IELTS Reading จะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกัน เช่น Multiple Choice Sentence Completion Matching Information True/False/Not Given Yes/No/Not Given เป็นต้น หัวข้อที่ออกสอบใน IELTS Reading แต่ละครั้งนั้นจะแตกต่างกันออกไป และไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเรื่องที่จะได้อ่านจะเกี่ยวกับอะไร แต่ส่วนใหญ่แล้วจะวนเวียนอยู่ในกรอบกว้างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ อวกาศ เป็นต้น

ซึ่งข้อสอบเหล่านี้คือบทความที่เคยตีพิมพ์จริง ดังนั้นการฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นบ่อยๆ จะเป็นการสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี เวลาเจอข้อสอบจริง ถึงแม้จะไม่เคยอ่านบทความที่ได้รับมาก่อนแต่เนื่องจากเรามีภูมิความรู้อยู่แล้ว จะทำให้เราเชื่อมโยงและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น

การคิดคะแนน
การสอบ IELTS Reading จะประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 40 ข้อ สำหรับข้อที่ตอบถูกจะนับเท่ากับ 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนดิบสูงสุดที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละทักษะเท่ากับ 40 คะแนน และจะคิดเป็นระดับคะแนน IELTS Band Score 1-9 ตามคะแนนดิบที่ผู้สอบทำได้

ข้อมูลเบื้องต้นการสอบ IELTS Reading คอร์สเรียน IELTS ดีที่สุด ติวไอเอล เข้มข้น โดยครูผู้เชี่ยวชาญ รับรองผล การันตีคะแนน ielts 6 + สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst
ข้อแตกต่างในการสอบ  IELTS Reading academic กับ general training ติว IELTSเร่งรัด เรียน IELTS รับรองผล โดยครูสอน IELTS มากประสบการณ์ เน้นเทคนิคทำข้อสอบ เพื่อคะแนน IELTS สูงสุด
Academic Reading สอบอะไรบ้าง?  Academic Reading สอบอ่านบทความ 3 บทความ พร้อมการวิเคราะห์และบรรยยาย เนื้อหานำมาจาก หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
IELTS  General Training   สอบอ่านบทความ ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งสั้นและยาว ซึ่งนำมาจาก หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ประกาศ โฆษณา และคู่มือ

วิธีฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ (3 S Skim, Scan, Speed)

การฝึกการอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆ มีอยู่ 3 อย่าง คือ

  • การอ่านแบบคร่าวๆ (Skimming reading)
  • การอ่านเพื่อหาข้อมูล (Scanning reading)
  • การอ่านอย่างรวดเร็ว (Speed reading)
    การฝึกทักษะการอ่านทั้ง 3 แบบนี้ เราจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม
วิธีการอ่านภาษาอังกฤษง่าย ๆ (3 S Skim, Scan, Speed)

1. Skimming reading เป็นการอ่านแบบคร่าวๆ ผิวเผิน เพียงเพื่อให้ทราบว่าเรื่องนี้ บทความนี้ พูดถึงเรื่องอะไร มีภาพรวมอย่างไร

หลักการอ่าน มีดังนี้
1.1 อ่านชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และหัวข้อต่างๆ เพื่อหาว่าบทความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1.2 ดูภาพประกอบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ
1.3 อ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของทุกย่อหน้า
1.4 อย่าอ่านทุกคำ ทุกประโยค ใช้สายตากวาดไปทั้งบทความแล้วเลือกคำสำคัญ
1.5 พิจารณาถึงความหมายของคำต่างๆ ที่เลือกมา

2. Scanning reading เป็นการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะจากบทความนั้นๆ ดังนั้น Skim และ Scan จึงเป็นทักษะการอ่านที่จำเป็นในการสอบ หรือใช้เมื่อมีเวลาจำกัด

หลักการอ่าน มีดังนี้
2.1 อย่าพยายามอ่านทุกคำ ให้ใช้สายตาอ่านไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งหน้าจนเจอสิ่งที่เราต้องการ
2.2 ใช้นัยต่างๆ บนหน้านั้นๆ เช่น หัวข้อ และชื่อเรื่องช่วยในการอ่าน
2.3 ในพจนานุกรม หรือสมุดโทรศัพท์ ใช้คำใน “หัวข้อ” เพื่อช่วยในการมองหา เราสามารถมองหาคำเหล่านี้ได้จากตัวหน้าที่ส่วนบนของทุกหน้า
2.4 ถ้าเราอ่านเพื่อศึกษา เพื่อการเรียน เริ่มต้นโดยการคิดถึงและเขียนคำถามที่เราต้องการหาคำตอบก่อน ซึ่งจะทำให้เราสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่การหาข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบคำถามนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น
2.5 ทำให้บทความต่างๆ สามารถหาได้ง่ายขึ้น โดยอาจเรียงตามตัวอักษร ใช้ดัชนีท้ายหนังสือในการช่วยค้นหา
2.6 มีหลายวิธีในการฝึกทักษะการ Scan ได้ เช่น การค้นหาเบอร์โทรศัพท์ร้านอาหารต่างๆในสมุดหน้าเหลือง เป็นต้น

ทักษะการอ่านสองอย่างข้างต้นส่วนมากเราจะใช้เมื่อต้องการความ เร็ว แต่หากเราอ่านเพื่อความบันเทิง อ่านเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ความเร็วไม่ได้มาก่อนความเข้าใจเทคนิคทั้งสองอย่างข้างต้นไม่จำเป็นสำหรับการอ่านของเรา

3. Speed reading คือ การฝึกอ่านให้เร็วทำได้โดยการนำเอาเทคนิคการ Skim มาปรับใช้

นั่นคือ อ่านไปเรื่อยๆ หากไม่เข้าใจคำใดให้ พิจารณาหาความหมายของคำๆ นั้นจากบริบทของมัน แทนการเปิดพจนานุกรม

เรียน IELTS ติวเข้ม ไอเอล สอนสด พร้อมรับรองผล

เตรียมตัวสอบ IELTS ให้ได้ผลคะแนนสูง

 

“เรียน IELTS ที่ไหนดี” สถาบัน EduFirst หนึ่งใน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เปิดสอนหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การติวสอบ IELTS โดยเฉพาะ พร้อมรับรองผล

สอบถาม คอร์สเรียน IELTS เตรียมสอบ ได้โดย กรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ท่านสามารถสอบถามข้อมูล อาทิ มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ อะไรบ้าง?, คอร์สเรียน IELTS สอนอะไรบ้าง?, ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษ เท่าไหร่? เป็นต้น

สถาบันสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะดูแลท่านเป็นอย่างดี จนจบคอร์สเรียน เรียนด้วยความสบายใจ สนุกสนาน และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้ทันที อย่างมีประสิทธิภาพ ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียน

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียน IELTS ที่ไหนดี? ติว IELTS กับสถาบัน “EduFirst”

ติว IELTS โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคะแนนสอบตามคาดหวัง

เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก ติวสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล