เลือกหน้า

IELTS ทำสถิติยอดสอบทะลุ 3.5 ล้านครั้ง

โดย | 25 มี.ค. 2019 | เตรียมสอบ IELTS, ศึกษาต่อต่างประเทศ

สอบ IELTS ทำลายสถิติ ทะลุ 3.5 ล้านครั้ง!!

เรียน IELTS เตรียมสอบ ที่ไหนดี? โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ติวไอเอล เข้มข้น กลุ่มเล็ก โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สอนสด เก่งเร็ว การันตีคะแนนสอบ

IELTS คือ อะไร?

IELTS มีบทบาทสำคัญในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษ าที่มีความเป็นสากลมากขึ้น

และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่มีการเปิดเสรีมากขึ้น ได้ส่งผลให้การสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้น เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดการสอบ IELTS ได้ทำสถิติทะลุ 3.5 ล้านครั้งในปี 2561 ที่ผ่านมา

IELTS มีบทบาทสำคัญในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยเป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยทุกแห่งในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร สถาบันการศึกษากว่า 3,400 แห่งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถาบันการศึกษานับร้อยแห่งในอีกหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้การสอบ IELTS ยังถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการยื่นขอวีซ่าและการขอสัญชาติของออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชาอาณาจักร

การสอบ IELTS เริ่มต้นเมื่อไหร่ ?

IELTS Listening สอบฟังไอเอล สอบอะไรบ้าง มีเนื้อหาอะไรบ้าง - เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ EduFirst
นับตั้งแต่ IELTS ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2532 การสอบ IELTS ได้สร้างการยอมรับจากทั่วโลกจากการเป็นการสอบที่น่าเชื่อถือและมีงานวิจัยที่ครอบคลุมสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสอบ IELTS นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สอบจากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ และผู้ประกอบการ
โดยผลการสอบ IELTS จะแสดงถึงความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ ของชีวิตจริง รวมไปถึงทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การจัดสอบ IELTS ดำเนินการสอบที่ศูนย์สอบมากกว่า 1,200 แห่งใน 140 ประเทศและดินแดนทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการนำรูปแบบการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นครั้งแรก

คุณ James Shipton หัวหน้าฝ่ายการสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล กล่าวว่า …

“จำนวนการสอบ IELTS 3.5 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำคัญและความเชื่อมั่นที่ IELTS ได้รับจากพันธมิตรและผู้สอบทั่วโลกมาโดยตลอด โดย IELTS จะยังคงช่วยเปิดประตูสู่ความฝันให้กับผู้คนต่อไป ซึ่งเบื้องหลังยอดสอบนับล้านนี้คือ เรื่องราวที่น่าประทับใจขอผู้สอบ ไม่ว่าจะเป็นการได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในฝัน การเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่หวังไว้ หรือการได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนอย่างที่ตั้งใจ”

เรียน IELTS ติวเข้ม ไอเอล สอนสด พร้อมรับรองผล

การสอบ IELTS มี British Council, IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราดำเนินการจัดสอบ IELTS ที่ศูนย์สอบมากกกว่า 800 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ในประเทศไทย
กรุณาติดต่อ คุณ กัณฐณัฏฐ์ จรัสชัยมงคล โทร 02-6575654
อีเมล kantanat.jaruschaimongkol@britishcouncil.or.th

การสอบ IELTS (International English Language Testing System)

IELTS เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาละการย้ายถิ่นฐานซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีจำนวนการสอบมากกว่า 3.5 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา

องค์กรกว่า 10,000 แห่งให้ความเชื่อมั่นและยอมรับในการสอบ IELTS ว่าเป็นการสอบที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้เป็นตัวชี้ถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ การย้ายถิ่นฐาน และการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพได้อย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับการสอบ IELTS

ผู้สอบ IELTS จะถูกทดสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูด ซึ่งมีการให้คะแนนในทุกทักษะเป็นระดับจาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 9 (สูงสุด)

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ คือ ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ โดยการสอบ IELTS Academic จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้ในเชิงวิชาการและการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้จะเหมาะสมกับผู้สอบทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีความสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาใด ส่วน IELTS General Training จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานและสถานการณ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการสอบ IELTS General Training นั้น เหมาะสำหรับการใช้เพื่อสมัครขอย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์

ตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพที่ให้การยอมรับผลสอบ IELTS หรือกำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบ IELTS ได้แก่

– ฝ่ายการเป็นพลเมืองและการเข้าเมืองแคนาดา
– กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน ประเทศออสเตรเลีย
– กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร
– คณะกรรมาธิการผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากสถาบันในต่างประเทศ และคณะกรรมการพยาบาลวิชาชีพของรัฐประจำสภาแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา
– กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

อ้างอิงจาก bangkokbiznews

หาที่เรียนภาษาอังกฤษ

เรียน IELTS ที่ไหนดี?

“โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ติว IELTS เก่งเร็ว เน้นเทคนิค ติวข้อสอบ การันตีเรียนเห็นผล”
หลักสูตร คอร์สเรียน IELTS สำหรับผู้เรียนเตรียมสอบ ที่ต้องการไป ศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ ปัจจุบันนี้ยังได้การยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา

คอร์สเรียน IELTS ติว IELTS เข้มข้นกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การติวสอบภาษาอังกฤษเฉพาะ การันตีผลคะแนนตามคากหวัง
ลงชื่อขอรับคำปรึกษาด้านการเรียน

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

ติว IELTS ที่ไหนดี? การันตีคะแนนสอบ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร เรียน IELTS รับรองผล

เรียนกลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล