เลือกหน้า

IELTS คืออะไร?

17 ม.ค. 2018 | เตรียมสอบ IELTS

What is IELTS? Introduction to IELTS

IELTS คืออะไร?

การสอบ IELTS คืออะไร❓ สมัครสอบ IELTS ยังไง❓เลือกสอบ IELTS แบบไหน❓

 

การสอบ IELTS คืออะไร?

IELTS (ย่อมากจากคำว่า International English Language Testing System) คือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ การสอบ IELTS จึงเป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ทางการศึกษา ผลการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยังเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการรับเข้าทำงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งของโลก ทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และ IELTS ยังได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศอีกด้วย

การสอบ IELTS

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia เป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้คะแนนแยกกันทั้ง 4 ทักษะนี้ สามารถวัดผลได้ชัดเจนแม่นยำ และถูกต้องตรงกับระดับความสามารถของผู้สอบ

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ จะแบ่งการสอบ IELTS ออกเป็น 2 แบบ คือ

 • เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
 • เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบ IELTS (The IELTS 9-band scale)

ผลคะแนนการสอบ IELTS จะแบ่งเป็น 9 ระดับ ดังนี้

 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 9 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเลิศ
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 8  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 7 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 6  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 5  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 4  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำกัด
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดมาก
  ผลคะแนน IELTS ระดับ 2  ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 1 ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย

รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ

การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที

การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที

มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที

การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที

จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

รายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติม : https://www.edufirstschool.com/learn-ielts-preparation/ielts-information

ติว IELTS ที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์
หลักสูตร “คอร์สเรียน IELTS” ที่จะช่วยให้คุณไปสอบไอเอลอย่างมั่นใจ ติวเข้มไอเอลโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เลือกเรียน IELTS กลุ่มเล็ก หรือ IELTS ตัวต่อตัว และหากคุณไม่สะดวกเดินทางสามารถก็เลือก เรียน IELTS ออนไลน์ได้ เข้าเรียนง่าย เราการันตีคะแนนสูงตามคาดหวัง ทุกคอร์ส

ให้คุณเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษได้ทุกเวลา เตรียมพร้อมเพื่ออนาคต ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์