เลือกหน้า

IELTS คืออะไร?

17 ม.ค. 2018 | เตรียมสอบ IELTS

การสอบ IELTS คืออะไร (IELTS testing)

การสอบ IELTS คืออะไร

IELTS (ย่อมากจากคำว่า International English Language Testing System) คือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ การสอบ IELTS จึงเป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ทางการศึกษา ผลการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยังเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการรับเข้าทำงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งของโลก ทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และ IELTS ยังได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศอีกด้วย

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia เป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้คะแนนแยกกันทั้ง 4 ทักษะนี้ สามารถวัดผลได้ชัดเจนแม่นยำ และถูกต้องตรงกับระดับความสามารถของผู้สอบ

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ จะแบ่งการสอบ IELTS ออกเป็น 2 แบบ คือ

 • เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
 • เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

9 ระดับผลคะแนนสอบไอเอล (The IELTS 9 band scale)

คะแนนสอบ IELTS (The IELTS 9-band scale)

ผลคะแนนการสอบ IELTS จะแบ่งเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจาก 1 จนถึงระดับสูง คือ 9 ดังนี้

 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 9 (Band 9 Expert user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเลิศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 8 (Band 8 Very good user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง แต่อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง และความไม่เหมาะสมบ้าง สามารถให้เหตุผลได้ดี
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 7 (Band 7 Good user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถใช้ภาษาภาษาอังกฤษได้ดี แต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปแล้วมีความเข้าใจและให้เหตุผลได้ดี
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 6 (Band 6 Competent user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างและความไม่เหมาะสมบ้าง แต่สามารถสื่อสารและเข้าใจในเหตุการณ์ที่คุ้นเคย
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 5 (Band 5 Modest user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้าง แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆ แต่สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ดี
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 4 (Band 4 Limited user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำกัด มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 3 (Band 3 Extremely limited user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดมาก เข้าใจความหมายกว้างๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดคิดในการสื่อสารบ่อย
  ผลคะแนน IELTS ระดับ 2 (Band 2 Intermittent user) ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆ ที่คุ้นเคย มีปัญหาในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
 • ผลคะแนน IELTS ระดับ 1 (Band 1 Non-user) ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1   Average: 5/5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

Pin It on Pinterest

Share This