เลือกหน้า

คําถาม IELTS Speaking Topics Part 1 (ตอนที่ 2)

โดย | 26 ก.พ. 2019 | เตรียมสอบ IELTS, ศึกษาต่อต่างประเทศ

สอบพูดไอเอล IELTS (Topics Speaking IELTS)

เตรียมตัวก่อนไปสอบ IELTS “คําถาม IELTS Speaking ที่ผู้สอบควรรู้!”

เราได้เรียนรู้หัวข้อคำถามหลัก IELTS Speaking Test Part 1 กับ 4 คำถามหลักกันไปแล้ว แต่การสอบพูด IELTS Speaking ยังมีคำถามทั่วไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้สอบและเรื่องที่คุณเองสนใจ อาทิ ตอนวัยเด็กของคุณ เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน เกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น

การสอบ IELTS Speaking จะเป็นการสอบ Part สุดท้าย ส่วนใหญ่จะทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก เพราะความไม่ถนัดการพูดภาษาอังกฤษ เพราะไม่ใช่ภาษาแม่ อาจด้วยความตื่นเต้นหรืออาการประหม่า หรือคำถามในหัวข้อเรื่องที่ตนเองไม่ถนัด หรืออาจพยายามนึกคำศัพท์ เลยขาดความคล่องแคล่วในการพูด มีเหตุผลอื่นอีกมากมาย ที่เป็นปัจจัย เพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบจึงต้องหมั่นฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆ เพื่อความสร้างความคุ้นเคย โดยเรามีตัวอย่างหัวข้อคำถามมาให้เพื่อนๆ ทดสอบกัน พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

 

ตัวอย่าง คําถาม IELTS Speaking Part 1 (ตอนที่2) ที่ควรรู้!

ข้อสอบ IELTS ยากไหม? รวมคำถาม แนวข้อสอบ IELTS Speaking มีดังนี้

คําถาม IELTS speaking : ศิลปะ (Art)

Topics Speaking IELTS

 • Are you good at art?
  คุณเก่งศิลปะไหม?
 • Did you learn art at school when you were a child?
  ตอนเด็กคุณได้เรียนศิลปะอะไรบ้างที่โรงเรียน?
 • What kind of art do you like?
  คุณชอบศิลปะแบบไหน?
 • Is art popular in your country?
  ศิลปะเป็นที่นิยมในประเทศของคุณหรือไม่?
 • Have you ever been to an art gallery?
  คุณเคยไปหอศิลป์หรือไม่?
 • Do you think children can benefit from going to art galleries?
  คุณคิดว่าเด็กๆ จะได้ประโยชน์จากการไปหอศิลป์หรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : วันเกิด (Brithdays)

Topics Speaking IELTS

 • Do you enjoy your birthdays?
  คุณสนุกกับวันเกิดไหม
 • Do you usually celebrate your birthday?
  คุณฉลองวันเกิดของคุณ
 • What did you do on your last birthday?
  คุณจะทำอะไรในวันเกิดครั้งสุดท้ายของคุณ
 • Can you remember a birthday you enjoyed as a child?
  คุณจำวันเกิดตอนเด็กของคุณได้หรือไม่?
 • Do most people celebrate their birthdays with a party in your country?
  ในประเทศของคุณ คนส่วนใหญ่ฉลองงานเลี้ยงวันเกิดหรือไม่?
 • Which birthdays are considered important in your country?
  วันเกิดใดที่มีความสำคัญต่อประเทศของคุณ?

คําถาม IELTS speaking : วัยเด็ก (Childhood)

Topics Speaking IELTS

 • Did you enjoy your childhood?
  คุณสนุกกับช่วงวัยเด็กไหม?
 • What is your first memory of your childhood?
  ความทรงจำแรกในวัยเด็กของคุณคืออะไร?
 • Did you have a lot of friends when you were a child?
  คุณมีเพื่อนมากมายตอนที่คุณยังเด็กใช่ไหม?
 • What did you enjoy doing as a child?
  ตอนวัยเด็กคุณชอบทำอะไร?
 • Do you think it is better for children to grow up in the city or in the countryside?
  คุณคิดว่าเด็กที่เติบโตในเมืองหรือในชนบทดีกว่ากัน?

คําถาม IELTS speaking : เสื้อผ้า (Clothes)

Topics Speaking IELTS

 • Are clothes important to you?
  เสื้อผ้ามีความสำคัญกับคุณหรือไม่?
 • What kind of clothes do you usually wear?
  คุณใส่เสื้อผ้าแบบไหน?
 • Do you ever wear the traditional clothes of your country?
  คุณเคยใส่เสื้อผ้าแบบโบราณของประเทศคุณหรือไม่?
 • Where do you usually buy your clothes?
  คุณชอบซื้อเสื้อผ้าที่ไหน?
 • Have you ever worn a uniform?
  คุณเคยใส่เครื่องแบบหรือไม่?
 • Do most people in your country follow fashion?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณติดตามแฟชั่นไหม?

คําถาม IELTS speaking : คอมพิวเตอร์ (Computers)

Topics Speaking IELTS

 • Do you often use a computer?
  คุณใช้คอมพิวเตอร์บ่อยไหม
 • How do you usually get online?
  ปกติคุณมักจะออนไลน์อย่างไร
 • Do you prefer desktops or laptops?
  คุณชอบเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปหรือไม่?
 • What do you use your computer for?
  คุณใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไร
 • Do you think it is important to learn how to use a computer?
  คุณคิดว่าการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่

คําถาม IELTS speaking : กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine)

Topics Speaking IELTS

 • When do you usually get up in the morning?
  คุณตื่นนอนตอนเช้าเมื่อไหร่?
 • Do you usually have the same routine every day?
  ในแต่ละวันคุณมีกิจวัตรประจำวันเหมือนกันหรือไม่?
 • What is your daily routine?
  กิจวัตรประจำวันของคุณคืออะไร?
 • Do you ever change your routine?
  คุณเคยเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันหรือไม่?
 • Is your routine the same today as it was when you were a child?
  กิจวัตรประจำวันของคุณเหมือนเดิม กับในช่วงวัยเด็กหรือไม่?
 • Do you think it is important to have a daily routine?
  คุณคิดว่าการมีกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : การใช้พจนานุกรม (Dictionaries)

Topics Speaking IELTS

 • Do you often use a dictionary?
  คุณใช้พจนานุกรมบ่อยไหม?
 • What do you use dictionaries for?
  คุณใช้พจนานุกรมเพื่ออะไร?
 • What kinds of dictionaries do you think are most useful?
  พจนานุกรมประเภทใด ที่คุณคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด
 • Do you think dictionaries are useful for learning a language?
  คุณคิดว่าพจนานุกรมมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ภาษาหรือไม่?
 • What kind of information can you find in a dictionary?
  ในพจนานุกรม คุณสามารถค้นหาข้อมูลประเภทใด?

คําถาม IELTS speaking : กิจกรรมช่วงตอนเย็น (Evenings)

Topics Speaking IELTS

 • What do you often do in the evenings?
  คุณทำอะไรบ่อยๆ ในช่วงตอนเย็น?
 • Do you do the same thing every evening?
  คุณทำสิ่งเดียวกันในทุกเย็นหรือไม่?
 • Do you prefer to spend your evenings with family or friends?
  คุณชอบที่จะใช้เวลาช่วงเย็นกับครอบครัวหรือเพื่อน?
 • Do you ever work or study in the evenings?
  คุณเคยทำงานหรือเรียนในช่วงตอนเย็นหรือไม่?
 • What is a popular activity for young people in your country in the evenings?
  กิจกรรมยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Do you do the same thing in the evenings as you did when you were a child?
  คุณยังทำสิ่งเดียวกันในช่วงตอนเย็น เหมือนตอนที่คุณยังเป็นเด็กหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : ครอบครัวและเพื่อน (Family & Friends)

Topics Speaking IELTS

 • Do you spend much time with your family?
  คุณใช้เวลากับครอบครัวมากแค่ไหน?
 • Who are you closest to in your family?
  ในครอบครัวคุณสนิทกับใครที่สุด?
 • Do you prefer spending time with your family or friends?
  คุณชอบที่จะใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนหรือไม่?
 • Who is your best friend?
  ใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ?
 • Are you still friends with people from your childhood?
  คุณยังคบกับเพื่อนในวัยเด็กของคุณหรือไม่?
 • Is family important in your country?
  ในประเทศของคุณ ครอบครัวมีความสำคัญหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : ดอกไม้ (Flower)

Topics Speaking IELTS

 • Do you like flowers?
  คุณชอบดอกไม้ไหม?
 • What’s your favourite flower?
  คุณชอบดอกไม้อะไร?
 • When was the last time you gave someone flowers?
  ครั้งสุดท้าย คุณให้ดอกไม้กับใคร?
 • Do any flowers have a special meaning in your country?
  ดอกไม้ใด ที่มีความหมายพิเศษกับประเทศของคุณ
 • Why do you think women like flowers more than men?
  ทำไมคุณถึงคิดว่าผู้หญิงชอบดอกไม้มากกว่าผู้ชาย?

คําถาม IELTS speaking : อาหาร (Food)

Topics Speaking IELTS

 • What’s your favourite food?
  คุณชอบอาหารอะไร
 • Have you always liked the same food?
  คุณชอบอาหารที่เหมือนกันหรือไม่?
 • Is there any food you dislike?
  คุณไม่ชอบอาหารอะไร
 • What is a common meal in your country?
  อาหารทั่วไปในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Do you have a healthy diet?
  คุณมีอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม่?
 • What do you think of fast food?
  คุณคิดอย่างไรกับอาหารจานด่วน?

คําถาม IELTS speaking : การออกไปเที่ยว (Going out)

Topics Speaking IELTS

 • Do you often go out in the evenings?
  คุณออกไปข้างนอกบ่อย ๆ ตอนเย็นหรือไม่?
 • What do you like to do when you go out?
  คุณชอบทำอะไรเมื่อออกไปข้างนอก?
 • Do you prefer going out on your own or with friends?
  คุณชอบที่จะออกไปข้างนอกด้วยตัวเองหรือกับเพื่อน?
 • How often do you go out in a week?
  ในหนึ่งสัปดาห์ คุณออกไปเที่ยวบ่อยแค่ไหน?
 • Where do most young people like to go out in your country?
  ในประเทศของคุณวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวที่ไหน?

คําถาม IELTS speaking : การมีความสุข (Happiness)

Topics Speaking IELTS

 • Are you a happy person?
  คุณมีความสุขหรือไม่?
 • What usually makes you happy?
  อะไรที่จะทำให้คุณมีความสุข
 • Does the weather ever affect how you feel?
  สภาพอากาศส่งผลต่อความรู้สึกของคุณหรือไม่?
 • What makes you feel unhappy?
  อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่
 • Do you think people in your country are generally happy people?
  คุณคิดว่าคนในประเทศของคุณเป็นคนที่มีความสุขหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : งานอดิเรก (Hobby)

Topics Speaking IELTS

 • Do you have a hobby?
  คุณมีงานอดิเรกไหม?
 • What equipment do you need for it?
  คุณต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างไหม
 • Do you think hobbies should be shared with other people?
  คุณคิดว่างานอดิเรกควรถูกแบ่งปันกับคนอื่น ๆ หรือไม่?
 • Did you have a hobby as a child?
  ตอนวัยเด็ก คุณมีงานอดิเรกไหม?
 • What hobbies are popular in your country?
  ในประเทศของคุณ งานอดิเรกยอดนิยมคืออะไร?
 • Why do you think people have hobbies?
  ทำไมคุณถึงคิดว่าทุกคนควรมีงานอดิเรก?

คําถาม IELTS speaking : การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet)

Topics Speaking IELTS

 • How often do you go online?
  ออนไลน์บ่อยแค่ไหน?
 • What do you use the internet for?
  คุณใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออะไร
 • How do you get online?
  คุณออนไลน์ได้อย่างไร
 • Do you have your own computer?
  คุณมีคอมพิวเตอร์หรือไม่?
 • What’s your favourite website?
  เว็บไซต์ที่คุณชอบคือเว็บอะไร
 • Do you think children should be allowed unsupervised access to the internet?
  คุณคิดว่าควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

คําถาม IELTS speaking : การใช้เวลาว่าง (Leisure Time)

Topics Speaking IELTS

 • What is your favourite leisure activity?
  กิจกรรมที่คุณชื่นชอบคืออะไร?
 • What did you enjoy doing in your free time as a child?
  กิจกรรมยามว่างที่คุณรู้สึกสนุกในตอนเด็ก
 • Do you prefer to spend your free time with other people or alone?
  คุณชอบที่จะใช้เวลาว่างกับคนอื่นๆ หรือตัวคนเดียว?
 • What is a common leisure activity in your country?
  กิจกรรมยามว่างทั่วไปในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Do most people in your country get two days off a week?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณมีวันหยุดสองวันต่อสัปดาห์หรือไม่?
 • Do you think leisure time is important?
  คุณคิดว่าเวลาว่างเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : ดนตรี (Music)

Topics Speaking IELTS

 • Do you like music?
  คุณชอบดนตรีไหม
 • What’s your favourite type of music?
  แนวเพลงที่คุณชื่นชอบ
 • Can you sing?
  คุณสามารถร้องเพลงได้ไหม
 • Did you learn music at school?
  คุณเคยเรียนดนตรีที่โรงเรียนหรือไม่?
 • If you could learn a musical instrument, what would it be?
  ถ้าคุณเคยเรียนดนตรี, มันเป็นอย่างไร
 • Do you think music is important?
  คุณคิดว่าดนตรีมีความสำคัญหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : เพื่อนบ้าน และบริเวณใกล้บ้าน (Neighbours & Neighbourhood)

Topics Speaking IELTS

 • Do you like your neighbours?
  คุณชอบเพื่อนบ้านของคุณไหม?
 • Are neighbours usually close to each other in your country?
  เพื่อนบ้านของคุณมักอยู่ใกล้กับประเทศที่คุณอยู่หรือไม่
 • What is your neighbourhood like?
  บ้านใกล้เรือนเคียงของคุณเป็นอย่างไร
 • Do you think your neighbourhood is a good place for children?
  คุณคิดว่าเพื่อนบ้านของคุณเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเด็ก ๆ หรือไม่?
 • How could your neighbourhood be improved?
  แถวบ้านของคุณควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง
 • Do you think it is important to have a good relationship with your neighbours?
  คุณคิดว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : ดนตรี (Music)

Topics Speaking IELTS

 • Do you like music?
  คุณชอบดนตรีไหม
 • What’s your favourite type of music?
  แนวเพลงที่คุณชื่นชอบ
 • Can you sing?
  คุณสามารถร้องเพลงได้ไหม
 • Did you learn music at school?
  คุณเคยเรียนดนตรีที่โรงเรียนหรือไม่?
 • If you could learn a musical instrument, what would it be?
  ถ้าคุณเคยเรียนดนตรี, มันเป็นอย่างไร
 • Do you think music is important?
  คุณคิดว่าดนตรีมีความสำคัญหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : หนังสือพิมพ์ (Newspapers)

Topics Speaking IELTS

 • How do you usually get your news?
  คุณรับรู้ข่าวสารได้อย่างไร
 • Do you often read the newspapers?
  คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยไหม?
 • What kind of news do you usually follow?
  ข่าวประเภทไหนที่คุณมักจะติดตาม?
 • How do most people get the news in your country?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณรับข่าวได้อย่างไร
 • Do you think international news is important?
  คุณคิดว่าข่าวต่างประเทศมีความสำคัญหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : สัตว์เลี้ยง (Pets)

Topics Speaking IELTS

 • Do you have a pet?
  คุณเลี้ยงสัตว์หรือไม่?
 • Do you like animals?
  คุณชอบสัตว์ไหม
 • What’s your favourite animal?
  สัตว์ที่คุณชอบคืออะไร
 • What is a popular pet to have in your country?
  สัตว์เลี้ยงที่นิยมในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Did you have a pet as a child?
  ตอนเด็กคุณเลี้ยงสัตว์หรือไม่
 • Why do people have pets?
  ทำไมคนเราถึงเลี้ยงสัตว์

คําถาม IELTS speaking : การอ่านหนังสือ (Reading)

Topics Speaking IELTS

 • Do you often read?
  คุณอ่านหนังสือบ่อยไหม
 • What is your favourite kind of book to read?
  คุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหน
 • Do you often read newspapers?
  คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยไหม
 • Do you have any e-books?
  คุณมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไหม
 • What books did you read as a child?
  ตอนเด็กคุณอ่านหนังสืออะไร
 • Do you think it is important to encourage children to read?
  คุณคิดว่าการส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่

คําถาม IELTS speaking : การซื้อสินค้า (Shopping)

Topics Speaking IELTS

 • Do you like shopping?
  คุณชอบซื้อของหรือไม่
 • What’s your favourite shop?
  ร้านที่คุณชื่นชอบคือร้านอะไร
 • Do you prefer shopping alone or with others?
  คุณชอบไปช็อปปิ้งคนเดียวหรือกับคนอื่น ๆ
 • What kinds of shops are there where you live?
  ร้านขายของที่ใกล้ที่อยู่อาศัยของคุณ
 • Have you ever bought anything online?
  คุณเคยซื้อของออนไลน์หรือไม่
 • Do you think men and women have different opinions about shopping?
  คุณคิดว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือไม่

คําถาม IELTS speaking : กีฬา (Sport)

Topics Speaking IELTS

 • Do you like sport?
  คุณชอบเล่นกีฬาไหม?
 • What’s your favourite sport?
  คุณชอบกีฬาประเภทไหน
 • Do you often watch sport on TV?
  คุณดูกีฬาทางทีวีบ่อยไหม
 • Did you play sport as a child?
  ตอนเด็กคุณเล่นกีฬาไหม
 • What is the most popular sport in your country?
  ในประเทศของคุณ กีฬาที่นิยมมากที่สุดคือกีฬาอะไร
 • How do most people in your country keep fit?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณ ออกกำลังกายอย่างไร

คําถาม IELTS speaking : การดูโทรทัศน์ (TV)

Topics Speaking IELTS

 • What sorts of things do you watch on TV?
  คุณดูทีวีในรูปแบบใดบ้าง?
 • What is your favourite TV program?
  รายการโทรทัศน์ที่คุณชื่นชอบคืออะไร
 • What is your favourite TV program?
  รายการโทรทัศน์ที่คุณชื่นชอบคืออะไร
 • Do you ever watch foreign programs or films?
  คุณเคยดูรายการหรือภาพยนตร์ต่างประเทศบ้างไหม
 • What did you watch on TV when you were a child?
  คุณดูทีวีอะไรตอนคุณยังเป็นเด็ก
 • Do you think children should watch TV?
  คุณคิดว่าเด็ก ๆ ควรดูทีวีหรือไม่

คําถาม IELTS speaking : คมนาคม (Transport)

Topics Speaking IELTS

 • How did you get here today?
  วันนี้คุณมาที่นี่ได้อย่างไร
 • What is your favourite mode of transport?
  คุณชอบคมนาคมทางด้านไหน
 • Do you ever use public transport?
  คุณเคยใช้ระบบคมนาคมสาธารณะหรือไม่
 • Do you like the transport system in your country?
  คุณชอบระบบคมนาคมในประเทศของคุณหรือไม่
 • HWhat is the difference between taking a bus and taking a train?
  อะไรคือความแตกต่างระหว่างการขึ้นรถบัสกับการนั่งรถไฟ

คําถาม IELTS speaking : สภาพอากาศ (Weather)

Topics Speaking IELTS

 • What’s the weather like today?
  อากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้
 • What’s your favourite weather?
  อากาศที่คุณชื่นชอบคืออะไร
 • Do you like the weather in your country?
  คุณชอบอากาศในประเทศของคุณหรือไม่
 • Is the weather the same in all parts of your country?
  สภาพอากาศในทุกประเทศของคุณเหมือนกันหรือไม่
 • Does the weather ever affect the way you feel?
  สภาพอากาศส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณหรือไม่
 • Does the weather in your country ever affect transportation?
  สภาพอากาศในประเทศของคุณส่งผลกระทบต่อการขนส่งหรือไม่

ผ่านกันไปแล้วกับข้อสอบ IELTS Speaking Part 1 (ตอนที่ 2) เพื่อนๆ ต้องพยายามหมั่นฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆ หรือใช้หัวข้อตัวอย่างนี้ลองฝึกตอบคำถาม หากใครมาไม่ทันย้อนกลับไปดู IELTS Speaking Part 1 ได้เลยจ้าและถ้าหากอยาก Speaking English ได้อย่างคล่องแคล่ว ลองหาคอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ

ติว IELTS ที่ไหนดี?

“EduFirst” ติว IELTS เร่งรัด พร้อมรับรองผล

หลักสูตรสอน IELTS ของสถาบันสอนภาษา “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” ช่วยให้เตรียมสอบ IELTS อย่างมั่นใจ เรียน IELTS สอนสดทุกคาบเรียน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการติว IELTS โดยตรง

คอร์สเรียน IELTS เลือก เรียนกลุ่มเล็ก / ตัวต่อตัว  เน้นเทคนิคในการข้อสอบ IELTS และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมการันตีผลการเรียน IELTS สูงตามที่คาดหวัง พร้อมให้เรียนทบทวน IELTS ได้ฟรี แบบบุฟเฟ่ต์ ทุกสาขา

ท่านสามารถเลือกเรียน คอร์สติว IELTS ที่โรงเรียน / ติว IELTS ออนไลน์ ได้ตามต้องการ

“โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ติว IELTS เร่งรัด พร้อมรับรองผล” ขอคำแนะนำติวสอบ IELTS

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียน IELTS ที่ไหนดี? การันตีคะแนนสอบ

“EduFirst” สถาบันติว IELTS เตรียมสอบที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติว IELTS กลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล