เลือกหน้า

IELTS Speaking Part 1 ตัวอย่างคำถาม สอบพูดไอเอล (ตอนที่ 2)

โดย | 26 ก.พ. 2019 | เตรียมสอบ IELTS

สอบพูดไอเอล IELTS Speaking Test Part 1

เราได้เรียนรู้หัวข้อคำถามหลัก IELTS Speaking Test Part 1 กับ 4 คำถามหลักกันไปแล้ว แต่การสอบพูด IELTS Speaking ยังมีคำถามทั่วไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้สอบและเรื่องที่คุณเองสนใจ อาทิ ตอนวัยเด็กของคุณ เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน เกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น การสอบ IELTS Speaking จะเป็นการสอบ Part สุดท้าย ส่วนใหญ่จะทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก เพราะความไม่ถนัดการพูดภาษาอังกฤษ เพราะไม่ใช่ภาษาแม่ อาจด้วยความตื่นเต้นหรืออาการประหม่า หรือคำถามในหัวข้อเรื่องที่ตนเองไม่ถนัด หรืออาจพยายามนึกคำศัพท์ เลยขาดความคล่องแคล่วในการพูด มีเหตุผลอื่นอีกมากมาย ที่เป็นปัจจัย เพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบจึงต้องหมั่นฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆ เพื่อความสร้างความคุ้นเคย โดยเรามีตัวอย่างหัวข้อคำถามมาให้เพื่อนๆ ทดสอบกัน พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

 

หัวข้อคำถาม IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking ตัวอย่างคำถาม

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : ศิลปะ (Art)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับงานศิลปะ

 • Are you good at art?
  คุณเก่งศิลปะไหม?
 • Did you learn art at school when you were a child?
  ตอนเด็กคุณได้เรียนศิลปะอะไรบ้างที่โรงเรียน?
 • What kind of art do you like?
  คุณชอบศิลปะแบบไหน?
 • Is art popular in your country?
  ศิลปะเป็นที่นิยมในประเทศของคุณหรือไม่?
 • Have you ever been to an art gallery?
  คุณเคยไปหอศิลป์หรือไม่?
 • Do you think children can benefit from going to art galleries?
  คุณคิดว่าเด็กๆ จะได้ประโยชน์จากการไปหอศิลป์หรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : วันเกิด (Brithdays)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับงานวันเกิด

 • Do you enjoy your birthdays?
  คุณสนุกกับวันเกิดไหม
 • Do you usually celebrate your birthday?
  คุณฉลองวันเกิดของคุณ
 • What did you do on your last birthday?
  คุณจะทำอะไรในวันเกิดครั้งสุดท้ายของคุณ
 • Can you remember a birthday you enjoyed as a child?
  คุณจำวันเกิดตอนเด็กของคุณได้หรือไม่?
 • Do most people celebrate their birthdays with a party in your country?
  ในประเทศของคุณ คนส่วนใหญ่ฉลองงานเลี้ยงวันเกิดหรือไม่?
 • Which birthdays are considered important in your country?
  วันเกิดใดที่มีความสำคัญต่อประเทศของคุณ?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : วัยเด็ก (Childhood)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับช่วงวัยเด็ก

 • Did you enjoy your childhood?
  คุณสนุกกับช่วงวัยเด็กไหม?
 • What is your first memory of your childhood?
  ความทรงจำแรกในวัยเด็กของคุณคืออะไร?
 • Did you have a lot of friends when you were a child?
  คุณมีเพื่อนมากมายตอนที่คุณยังเด็กใช่ไหม?
 • What did you enjoy doing as a child?
  ตอนวัยเด็กคุณชอบทำอะไร?
 • Do you think it is better for children to grow up in the city or in the countryside?
  คุณคิดว่าเด็กที่เติบโตในเมืองหรือในชนบทดีกว่ากัน?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับเสื้อผ้า (Clothes)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย

 • Are clothes important to you?
  เสื้อผ้ามีความสำคัญกับคุณหรือไม่?
 • What kind of clothes do you usually wear?
  คุณใส่เสื้อผ้าแบบไหน?
 • Do you ever wear the traditional clothes of your country?
  คุณเคยใส่เสื้อผ้าแบบโบราณของประเทศคุณหรือไม่?
 • Where do you usually buy your clothes?
  คุณชอบซื้อเสื้อผ้าที่ไหน?
 • Have you ever worn a uniform?
  คุณเคยใส่เครื่องแบบหรือไม่?
 • Do most people in your country follow fashion?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณติดตามแฟชั่นไหม?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computers)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์

 • Do you often use a computer?
  คุณใช้คอมพิวเตอร์บ่อยไหม
 • How do you usually get online?
  ปกติคุณมักจะออนไลน์อย่างไร
 • Do you prefer desktops or laptops?
  คุณชอบเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปหรือไม่?
 • What do you use your computer for?
  คุณใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไร
 • Do you think it is important to learn how to use a computer?
  คุณคิดว่าการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน (Daily Routine)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

 • When do you usually get up in the morning?
  คุณตื่นนอนตอนเช้าเมื่อไหร่?
 • Do you usually have the same routine every day?
  ในแต่ละวันคุณมีกิจวัตรประจำวันเหมือนกันหรือไม่?
 • What is your daily routine?
  กิจวัตรประจำวันของคุณคืออะไร?
 • Do you ever change your routine?
  คุณเคยเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันหรือไม่?
 • Is your routine the same today as it was when you were a child?
  กิจวัตรประจำวันของคุณเหมือนเดิม กับในช่วงวัยเด็กหรือไม่?
 • Do you think it is important to have a daily routine?
  คุณคิดว่าการมีกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการใช้พจนานุกรม (Dictionaries)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการใช้พจนานุกรม

 • Do you often use a dictionary?
  คุณใช้พจนานุกรมบ่อยไหม?
 • What do you use dictionaries for?
  คุณใช้พจนานุกรมเพื่ออะไร?
 • What kinds of dictionaries do you think are most useful?
  พจนานุกรมประเภทใด ที่คุณคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด
 • Do you think dictionaries are useful for learning a language?
  คุณคิดว่าพจนานุกรมมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ภาษาหรือไม่?
 • What kind of information can you find in a dictionary?
  ในพจนานุกรม คุณสามารถค้นหาข้อมูลประเภทใด?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับกิจกรรมช่วงตอนเย็น (Evenings)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับกิจกรรมช่วงเย็น

 • What do you often do in the evenings?
  คุณทำอะไรบ่อยๆ ในช่วงตอนเย็น?
 • Do you do the same thing every evening?
  คุณทำสิ่งเดียวกันในทุกเย็นหรือไม่?
 • Do you prefer to spend your evenings with family or friends?
  คุณชอบที่จะใช้เวลาช่วงเย็นกับครอบครัวหรือเพื่อน?
 • Do you ever work or study in the evenings?
  คุณเคยทำงานหรือเรียนในช่วงตอนเย็นหรือไม่?
 • What is a popular activity for young people in your country in the evenings?
  กิจกรรมยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Do you do the same thing in the evenings as you did when you were a child?
  คุณยังทำสิ่งเดียวกันในช่วงตอนเย็น เหมือนตอนที่คุณยังเป็นเด็กหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน (Family & Friends)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน

 • Do you spend much time with your family?
  คุณใช้เวลากับครอบครัวมากแค่ไหน?
 • Who are you closest to in your family?
  ในครอบครัวคุณสนิทกับใครที่สุด?
 • Do you prefer spending time with your family or friends?
  คุณชอบที่จะใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนหรือไม่?
 • Who is your best friend?
  ใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ?
 • Are you still friends with people from your childhood?
  คุณยังคบกับเพื่อนในวัยเด็กของคุณหรือไม่?
 • Is family important in your country?
  ในประเทศของคุณ ครอบครัวมีความสำคัญหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับดอกไม้ (Flower)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับดอกไม้

 • Do you like flowers?
  คุณชอบดอกไม้ไหม?
 • What’s your favourite flower?
  คุณชอบดอกไม้อะไร?
 • When was the last time you gave someone flowers?
  ครั้งสุดท้าย คุณให้ดอกไม้กับใคร?
 • Do any flowers have a special meaning in your country?
  ดอกไม้ใด ที่มีความหมายพิเศษกับประเทศของคุณ
 • Why do you think women like flowers more than men?
  ทำไมคุณถึงคิดว่าผู้หญิงชอบดอกไม้มากกว่าผู้ชาย?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับอาหาร (Food)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับอาหาร

 • What’s your favourite food?
  คุณชอบอาหารอะไร
 • Have you always liked the same food?
  คุณชอบอาหารที่เหมือนกันหรือไม่?
 • Is there any food you dislike?
  คุณไม่ชอบอาหารอะไร
 • What is a common meal in your country?
  อาหารทั่วไปในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Do you have a healthy diet?
  คุณมีอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม่?
 • What do you think of fast food?
  คุณคิดอย่างไรกับอาหารจานด่วน?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการออกไปเที่ยว (Going out)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับออกไปเที่ยว

 • Do you often go out in the evenings?
  คุณออกไปข้างนอกบ่อย ๆ ตอนเย็นหรือไม่?
 • What do you like to do when you go out?
  คุณชอบทำอะไรเมื่อออกไปข้างนอก?
 • Do you prefer going out on your own or with friends?
  คุณชอบที่จะออกไปข้างนอกด้วยตัวเองหรือกับเพื่อน?
 • How often do you go out in a week?
  ในหนึ่งสัปดาห์ คุณออกไปเที่ยวบ่อยแค่ไหน?
 • Where do most young people like to go out in your country?
  ในประเทศของคุณวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวที่ไหน?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการมีความสุข (Happiness)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับความรู้สึกมีความสุข

 • Are you a happy person?
  คุณมีความสุขหรือไม่?
 • What usually makes you happy?
  อะไรที่จะทำให้คุณมีความสุข
 • Does the weather ever affect how you feel?
  สภาพอากาศส่งผลต่อความรู้สึกของคุณหรือไม่?
 • What makes you feel unhappy?
  อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่
 • Do you think people in your country are generally happy people?
  คุณคิดว่าคนในประเทศของคุณเป็นคนที่มีความสุขหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับงานอดิเรก (Hobby)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับงานอดิเรก

 • Do you have a hobby?
  คุณมีงานอดิเรกไหม?
 • What equipment do you need for it?
  คุณต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างไหม
 • Do you think hobbies should be shared with other people?
  คุณคิดว่างานอดิเรกควรถูกแบ่งปันกับคนอื่น ๆ หรือไม่?
 • Did you have a hobby as a child?
  ตอนวัยเด็ก คุณมีงานอดิเรกไหม?
 • What hobbies are popular in your country?
  ในประเทศของคุณ งานอดิเรกยอดนิยมคืออะไร?
 • Why do you think people have hobbies?
  ทำไมคุณถึงคิดว่าทุกคนควรมีงานอดิเรก?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต

 • How often do you go online?
  ออนไลน์บ่อยแค่ไหน?
 • What do you use the internet for?
  คุณใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออะไร
 • How do you get online?
  คุณออนไลน์ได้อย่างไร
 • Do you have your own computer?
  คุณมีคอมพิวเตอร์หรือไม่?
 • What’s your favourite website?
  เว็บไซต์ที่คุณชอบคือเว็บอะไร
 • Do you think children should be allowed unsupervised access to the internet?
  คุณคิดว่าควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง (Leisure Time)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับเวลาว่าง

 • What is your favourite leisure activity?
  กิจกรรมที่คุณชื่นชอบคืออะไร?
 • What did you enjoy doing in your free time as a child?
  กิจกรรมยามว่างที่คุณรู้สึกสนุกในตอนเด็ก
 • Do you prefer to spend your free time with other people or alone?
  คุณชอบที่จะใช้เวลาว่างกับคนอื่นๆ หรือตัวคนเดียว?
 • What is a common leisure activity in your country?
  กิจกรรมยามว่างทั่วไปในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Do most people in your country get two days off a week?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณมีวันหยุดสองวันต่อสัปดาห์หรือไม่?
 • Do you think leisure time is important?
  คุณคิดว่าเวลาว่างเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับดนตรี (Music)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับดนตรี

 • Do you like music?
  คุณชอบดนตรีไหม
 • What’s your favourite type of music?
  แนวเพลงที่คุณชื่นชอบ
 • Can you sing?
  คุณสามารถร้องเพลงได้ไหม
 • Did you learn music at school?
  คุณเคยเรียนดนตรีที่โรงเรียนหรือไม่?
 • If you could learn a musical instrument, what would it be?
  ถ้าคุณเคยเรียนดนตรี, มันเป็นอย่างไร
 • Do you think music is important?
  คุณคิดว่าดนตรีมีความสำคัญหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับเพื่อนบ้าน และบริเวณใกล้บ้าน (Neighbours & Neighbourhood)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับเพื่อนบ้าน

 • Do you like your neighbours?
  คุณชอบเพื่อนบ้านของคุณไหม?
 • Are neighbours usually close to each other in your country?
  เพื่อนบ้านของคุณมักอยู่ใกล้กับประเทศที่คุณอยู่หรือไม่
 • What is your neighbourhood like?
  บ้านใกล้เรือนเคียงของคุณเป็นอย่างไร
 • Do you think your neighbourhood is a good place for children?
  คุณคิดว่าเพื่อนบ้านของคุณเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเด็ก ๆ หรือไม่?
 • How could your neighbourhood be improved?
  แถวบ้านของคุณควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง
 • Do you think it is important to have a good relationship with your neighbours?
  คุณคิดว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับดนตรี (Music)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับดนตรี

 • Do you like music?
  คุณชอบดนตรีไหม
 • What’s your favourite type of music?
  แนวเพลงที่คุณชื่นชอบ
 • Can you sing?
  คุณสามารถร้องเพลงได้ไหม
 • Did you learn music at school?
  คุณเคยเรียนดนตรีที่โรงเรียนหรือไม่?
 • If you could learn a musical instrument, what would it be?
  ถ้าคุณเคยเรียนดนตรี, มันเป็นอย่างไร
 • Do you think music is important?
  คุณคิดว่าดนตรีมีความสำคัญหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : หนังสือพิมพ์ (Newspapers)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับข่าวสาร

 • How do you usually get your news?
  คุณรับรู้ข่าวสารได้อย่างไร
 • Do you often read the newspapers?
  คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยไหม?
 • What kind of news do you usually follow?
  ข่าวประเภทไหนที่คุณมักจะติดตาม?
 • How do most people get the news in your country?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณรับข่าวได้อย่างไร
 • Do you think international news is important?
  คุณคิดว่าข่าวต่างประเทศมีความสำคัญหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (Pets)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

 • Do you have a pet?
  คุณเลี้ยงสัตว์หรือไม่?
 • Do you like animals?
  คุณชอบสัตว์ไหม
 • What’s your favourite animal?
  สัตว์ที่คุณชอบคืออะไร
 • What is a popular pet to have in your country?
  สัตว์เลี้ยงที่นิยมในประเทศของคุณคืออะไร?
 • Did you have a pet as a child?
  ตอนเด็กคุณเลี้ยงสัตว์หรือไม่
 • Why do people have pets?
  ทำไมคนเราถึงเลี้ยงสัตว์

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ (Reading)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ

 • Do you often read?
  คุณอ่านหนังสือบ่อยไหม
 • What is your favourite kind of book to read?
  คุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหน
 • Do you often read newspapers?
  คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยไหม
 • Do you have any e-books?
  คุณมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไหม
 • What books did you read as a child?
  ตอนเด็กคุณอ่านหนังสืออะไร
 • Do you think it is important to encourage children to read?
  คุณคิดว่าการส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการซื้อสินค้า (Shopping)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการซื้อสินค้า

 • Do you like shopping?
  คุณชอบซื้อของหรือไม่
 • What’s your favourite shop?
  ร้านที่คุณชื่นชอบคือร้านอะไร
 • Do you prefer shopping alone or with others?
  คุณชอบไปช็อปปิ้งคนเดียวหรือกับคนอื่น ๆ
 • What kinds of shops are there where you live?
  ร้านขายของที่ใกล้ที่อยู่อาศัยของคุณ
 • Have you ever bought anything online?
  คุณเคยซื้อของออนไลน์หรือไม่
 • Do you think men and women have different opinions about shopping?
  คุณคิดว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือไม่

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับกีฬา (Sport)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับกีฬา

 • Do you like sport?
  คุณชอบเล่นกีฬาไหม?
 • What’s your favourite sport?
  คุณชอบกีฬาประเภทไหน
 • Do you often watch sport on TV?
  คุณดูกีฬาทางทีวีบ่อยไหม
 • Did you play sport as a child?
  ตอนเด็กคุณเล่นกีฬาไหม
 • What is the most popular sport in your country?
  ในประเทศของคุณ กีฬาที่นิยมมากที่สุดคือกีฬาอะไร
 • How do most people in your country keep fit?
  คนส่วนใหญ่ในประเทศของคุณ ออกกำลังกายอย่างไร

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ (TV)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการดูโทรทัศน์

 • What sorts of things do you watch on TV?
  คุณดูทีวีในรูปแบบใดบ้าง?
 • What is your favourite TV program?
  รายการโทรทัศน์ที่คุณชื่นชอบคืออะไร
 • What is your favourite TV program?
  รายการโทรทัศน์ที่คุณชื่นชอบคืออะไร
 • Do you ever watch foreign programs or films?
  คุณเคยดูรายการหรือภาพยนตร์ต่างประเทศบ้างไหม
 • What did you watch on TV when you were a child?
  คุณดูทีวีอะไรตอนคุณยังเป็นเด็ก
 • Do you think children should watch TV?
  คุณคิดว่าเด็ก ๆ ควรดูทีวีหรือไม่

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับคมนาคม (Transport)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการคมนาคม

 • How did you get here today?
  วันนี้คุณมาที่นี่ได้อย่างไร
 • What is your favourite mode of transport?
  คุณชอบคมนาคมทางด้านไหน
 • Do you ever use public transport?
  คุณเคยใช้ระบบคมนาคมสาธารณะหรือไม่
 • Do you like the transport system in your country?
  คุณชอบระบบคมนาคมในประเทศของคุณหรือไม่
 • HWhat is the difference between taking a bus and taking a train?
  อะไรคือความแตกต่างระหว่างการขึ้นรถบัสกับการนั่งรถไฟ

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : เกี่ยวกับสภาพอากาศ (Weather)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการสภาพอากาศ

 • What’s the weather like today?
  อากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้
 • What’s your favourite weather?
  อากาศที่คุณชื่นชอบคืออะไร
 • Do you like the weather in your country?
  คุณชอบอากาศในประเทศของคุณหรือไม่
 • Is the weather the same in all parts of your country?
  สภาพอากาศในทุกประเทศของคุณเหมือนกันหรือไม่
 • Does the weather ever affect the way you feel?
  สภาพอากาศส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณหรือไม่
 • Does the weather in your country ever affect transportation?
  สภาพอากาศในประเทศของคุณส่งผลกระทบต่อการขนส่งหรือไม่

ผ่านกันไปแล้วกับข้อสอบ IELTS Speaking Part1 เพื่อนๆต้องพยายามหมั่นฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆ หรือใช้หัวข้อตัวอย่างนี้ลองฝึกตอบคำถาม และถ้าหากอยาก Speaking English ได้อย่างคล่องแคล่ว ลองหาคอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ

ติว IELTS ที่ไหนดี? เรียน IELTS ที่ไหนดี?

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ติว IELTS เร่งรัด พร้อมรับรองผล

หลักสูตรสอน IELTS ของสถาบันสอนภาษา “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” ช่วยให้เตรียมสอบ IELTS อย่างมั่นใจ เรียน IELTS สอนสดทุกคาบเรียน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการติว IELTS โดยตรง คลาสเรียนจัดกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน เน้นเทคนิคในการข้อสอบ IELTS และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมการันตีผลการเรียน IELTS สูงตามที่คาดหวัง พร้อมให้เรียนทบทวน IELTS ได้ฟรี แบบบุฟเฟ่ต์ ทุกสาขา

ติว IELTS ที่ไหนดี - แนะนำที่เรียน IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This