เลือกหน้า

คําถาม IELTS Speaking แนวข้อสอบการพูด Topics Part 1

โดย | 11 ก.พ. 2019 | เตรียมสอบ IELTS, Practice Speaking English, ศึกษาต่อต่างประเทศ

สอบพูด IELTS (Topics Speaking IELTS)

เตรียมตัวก่อนไปสอบ IELTS “คําถาม IELTS Speaking ที่ผู้สอบควรรู้!”

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยทดสอบทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ในวันนี้เราจะมาพูดถึง ข้อสอบการพูด IELTS Speaking เพื่อให้ทราบถึงหัวข้อในสอบการพูด IELTS Speaking พร้อมแนะนำ การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ

คําถาม IELTS Speaking มีอะไรบ้าง?

เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยให้ผู้เตรียมสอบ ทราบถึงหัวข้อของคำถาม ว่าการสอบ IELTS Speaking นั้น พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง เพื่อการพัฒนาแนวคิดและฝึกตอบคำถาม

IELTS Speaking สอบพูดเกี่ยวกับอะไร?

 • การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้ตรวจสอบ
 • 12 คำถามจาก 3 หัวข้อ
 • คำถามเกี่ยวกับตัวคุณและประเทศที่อาศัยอยู่
คําถาม IELTS speaking Part 1 สอบพูดไอเอล - แนวข้อสอบ IELTS
เรียน IELTS ติวเข้ม ไอเอล สอนสด พร้อมรับรองผล

หัวข้อคำถามของการสอบ IELTS Speaking

ด้านล่างนี้คือรายการหัวข้อและคำถามของข้อสอบการพูด IELTS ที่ผู้ตรวจสอบจะถาม :

Topics Speaking IELTS

 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการทำงาน (Work)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการเรียน การศึกษา (Study)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับภูมิลำเนาเดิม (Hometown)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Home)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับวันเกิด (Birthdays)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับวัยเด็ก (Childhood)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับเสื้อผ้า (Clothes)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computers)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน (Daily routine)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับ (Dictionaries)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมช่วงเย็น (Evenings)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน (Family & Friends)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับศิลปะ (Art)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับดอกไม้ (Flowers)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับอาหาร (Food)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการไปสถานที่ต่างๆ (Going Out)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการมีความสุข (Happiness)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับงานอดิเรก (Hobbies)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับในโลกอินเทอร์เน็ต (Internet)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง (Leisure time)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับเพลง (Music)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน (Neighbours & Neighbourhood)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ข่าวสาร (Newspapers)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (Pets)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการอ่าน (Reading)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการชอปปิ้ง (Shopping)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับกีฬา (Sport)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการดูทีวี (TV)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport)
 • หัวข้อคำถามเกียวกับสภาพอากาศ (Weather)

ตัวอย่าง คําถาม IELTS Speaking ที่ควรรู้!

ข้อสอบ IELTS ยากไหม? รวมคำถาม แนวข้อสอบ IELTS Speaking มีดังนี้

คําถาม IELTS speaking : การทำงาน (Work)

Topics Speaking IELTS

 • What is your job?
  คุณทำงานอะไร?
 • Where do you work?
  คุณทำงานที่ไหน?
 • Why did you choose that job?
  ทำไมคุณถึงเลือกทำงานนั้น?
 • Is it a popular job in your country?
  มันเป็นงานที่ได้รับความนิยมในประเทศหรือไม่?
 • Do you like your job?
  คุณชอบงานที่ทำไหม?
 • Do you get on well with your colleagues?
  คุณเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ไหม?
 • What was your first day like?
  วันแรกของการทำงานเป็นอย่างไร
 • What responsibilities do you have at work?
  คุณมีความรับผิดชอบอะไรในที่ทำงาน?
 • If you had the chance, would you change your job?
  หากคุณมีโอกาสคุณจะเปลี่ยนงานใหม่หรือไม่
 • Do you plan to continue with your job in the future?
  คุณวางแผนที่จะทำงานต่อในอนาคตหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : การศึกษา (Study)

Topics Speaking IELTS

 • What do you study?
  คุณเรียนอะไร
 • Where do you study that?
  คุณเรียนที่ไหน
 • Why did you choose that subject?
  ทำไมคุณถึงเลือกวิชานั้น
 • Is it a popular subject in your country?
  เป็นวิชาที่เลือกได้รับความนิยมในประเทศไหม?
 • Do you like that subject?
  คุณชอบวิชานี้หรือไม่?
 • Do you get on with your colleagues?
  คุณเข้ากับเพื่อนร่วมห้องเรียนได้ไหม
 • What was your first day like?
  การเริ่มเรียนวันแรกเป็นอย่างไร
 • What are the main aspects of your subject?
  เนื้อหาหลักของวิชาเกี่ยวกับอะไร
 • If you had the chance, would you change subject?
  หากคุณมีโอกาส คุณจะเปลี่ยนวิชาหลักที่เลือกเรียนหรือไม่?
 • Do you plan to get a job in the same field as your subject?
  คุณวางแผนที่จะทำงาน ที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : ภูมิลำเนาเดิม (Hometown)

Topics Speaking IELTS

 • Where is your hometown?
  บ้านเกิดคุณอยู่ที่ไหน
 • Do you like your hometown?
  คุณชอบบ้านเกิดคุณหรือไม่
 • Do you often visit your hometown?
  คุณกลับบ้านบ้างเกิดหรือไม่?
 • What is your hometown like?
  บ้านเกิดคุณเป็นอย่างไร
 • What is the oldest place in your hometown?
  สถานที่เก่าแก่ที่สุดในบ้านเกิดคุณคืออะไร?
 • What is there for a foreigner to do or see in your hometown?
  มีอะไรที่ให้ชาวต่างชาติทำหรือเห็นในบ้านเกิดคุณ?
 • How could your hometown be improved?
  บ้านเกิดของคุณจะดีขึ้นอย่างไร
 • Has your hometown changed much since you were a child?
  บ้านเกิดคุณมีการเปลี่ยนไปมากตั้งแต่คุณยังเป็นเด็กหรือไม่?
 • Is there good public transportation in your hometown?
  บ้านเกิดของคุณมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีในหรือไม่?
 • Do you think your hometown is a good place to bring up children?
  คุณคิดว่าบ้านเกิดคุณเป็นสถานที่ ที่ดีในการเลี้ยงดูลูกหรือไม่?

คําถาม IELTS speaking : ที่อยู่อาศัย (Home)

Topics Speaking IELTS

 • Where is your home?
  บ้านคุณอยู่ที่ไหน?
 • Do you live in a house or a flat?
  คุณอาศัยอยู่ในบ้านหรือแฟลต?
 • Who do you live with?
  คุณอาศัยอยู่กับใคร?
 • Are there many rooms in your home?
  บ้านของคุณมีห้องมากมายหรือไม่?
 • What is your favourite room?
  ห้องโปรดของคุณคือห้องไหน?
 • How are the walls decorated?
  ผนังตกแต่งเป็นอย่างไร?
 • What would you change about your home?
  คุณจะเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับบ้านของคุณไหม?
 • Do you plan to live there in the future?
  คุณวางแผนที่จะอยู่ที่นั่นในอนาคตหรือไม่?
 • What facilities are there near your home?
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างใกล้บ้านคุณ
 • What is your neighbourhood like?
  เพื่อนบ้านของคุณเป็นอย่างไร
 • Do most people live in houses in your country?
  ในประเทศของคุณคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านหรือไม่?

รู้คำถาม แนวข้อสอบไอเอล Speaking กันแล้ว ฝึกตอบคำถามเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบ IELTS ไว้ก่อนเลยจ้ะ คำถามไอเอล ใน Part 1 นั้น ยังไม่จบแค่นี้ ติดตามหัวข้อคำถาม Topics Speaking IELTS Part 1-2 ในบทความต่อไปจ้า หากชอบบทความ เรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โหวต 5 ดาวด้านล่างให้กำลังใจกันได้เลย

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

เรียน IELTS Speaking เพื่อการสอบอย่างมั่นใจ!

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ IELTS เพื่อเตรียมสอบ เน้นการสอนเทคนิคการทำข้อสอบ ที่ปรับปรุงทุกปี โดยคอร์สเรียน IELTS ของเรา

คอร์สเรียน IELTS แบบกลุ่ม เรียนกลุ่มเล็ก 5-12 คน ติวไอเอล สด 100% เน้นทักษะ การพูด ฟัง อ่าน เขียน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

คอร์สเรียน IELTS แบบตัวต่อตัว ติว IELTS กับอาจารย์ผู้สอนตัวต่อตัว สอนสด 100% โดยผู้เรียนสามารถเลือก Part เองได้ว่าต้องการเน้นติวเรื่องใดเป็นพิเศษ เช่น Speaking, Writing, Listenning, Reading และสามารถจัดตารางเรียนที่สะดวกได้เอง ติว IELTS เห็นผลเร็ว โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มากเทคนิคและประสบการณ์ สอบ IELTS โดยเฉพาะ การีนตีผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

หลักสูตรใหม่! คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ สะดวกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สอนสด ประสิทธิภาพสูง เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง!

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 3 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล