เลือกหน้า

 IELTS Speaking Part 1 หัวข้อและตัวอย่างคำถามข้อสอบพูด

โดย | 11 ก.พ. 2019 | เตรียมสอบ IELTS

สอบพูด IELTS Speaking 

หัวข้อ Speaking IELTS มีอะไรบ้าง?

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยทดสอบทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ในวันนี้เราจะมาพูดถึง ข้อสอบการพูด IELTS Speaking เพื่อให้ทราบถึงหัวข้อในสอบการพูด IELTS Speaking พร้อมแนะนำ การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ

การสอบพูด IELTS Speaking ตอนที่ 1 หัวข้อและตัวอย่างคำถาม

เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยให้ผู้เตรียมสอบ ทราบถึงหัวข้อของคำถาม ว่าการสอบ IELTS Speaking นั้น พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง เพื่อการพัฒนาแนวคิดและฝึกตอบคำถาม

IELTS Speaking สอบพูดเกี่ยวกับอะไร?

 • การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้ตรวจสอบ
 • 12 คำถามจาก 3 หัวข้อ
 • คำถามเกี่ยวกับตัวคุณและประเทศที่อาศัยอยู่

 IELTS Speaking Part 1 สอบพูดไอเอล - หัวข้อและตัวอย่างคำถามข้อสอบพูด

หัวข้อคำถามของการสอบ IELTS Speaking

ด้านล่างนี้คือรายการหัวข้อและคำถามของข้อสอบการพูด IELTS ที่ผู้ตรวจสอบจะถาม :

หัวข้อ Speaking IELTS ทั้งหมด

 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการทำงาน (Work)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการเรียน การศึกษา (Study)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับภูมิลำเนาเดิม (Hometown)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Home)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับวันเกิด (Birthdays)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับวัยเด็ก (Childhood)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับเสื้อผ้า (Clothes)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computers)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน (Daily routine)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับ (Dictionaries)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมช่วงเย็น (Evenings)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน (Family & Friends)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับศิลปะ (Art)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับดอกไม้ (Flowers)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับอาหาร (Food)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการไปสถานที่ต่างๆ (Going Out)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการมีความสุข (Happiness)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับงานอดิเรก (Hobbies)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับในโลกอินเทอร์เน็ต (Internet)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง (Leisure time)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับเพลง (Music)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน (Neighbours & Neighbourhood)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ข่าวสาร (Newspapers)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (Pets)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการอ่าน (Reading)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการชอปปิ้ง (Shopping)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับกีฬา (Sport)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการดูทีวี (TV)
 • หัวข้อคำถามเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport)
 • หัวข้อคำถามเกียวกับสภาพอากาศ (Weather)

โดยหัวข้อหลักของการสอบพูด IELTS Speaking มีทั้งหมด 4 หัวข้อ

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : การทำงาน (Work)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการทำงาน

 • What is your job?
  คุณทำงานอะไร?
 • Where do you work?
  คุณทำงานที่ไหน?
 • Why did you choose that job?
  ทำไมคุณถึงเลือกทำงานนั้น?
 • Is it a popular job in your country?
  มันเป็นงานที่ได้รับความนิยมในประเทศหรือไม่?
 • Do you like your job?
  คุณชอบงานที่ทำไหม?
 • Do you get on well with your colleagues?
  คุณเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ไหม?
 • What was your first day like?
  วันแรกของการทำงานเป็นอย่างไร
 • What responsibilities do you have at work?
 • คุณมีความรับผิดชอบอะไรในที่ทำงาน?
  If you had the chance, would you change your job?
  หากคุณมีโอกาสคุณจะเปลี่ยนงานใหม่หรือไม่
 • Do you plan to continue with your job in the future?
  คุณวางแผนที่จะทำงานต่อในอนาคตหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : การศึกษา (Study)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการศึกษา

 • What do you study?
  คุณเรียนอะไร
 • Where do you study that?
  คุณเรียนที่ไหน
 • Why did you choose that subject?
  ทำไมคุณถึงเลือกวิชานั้น
 • Is it a popular subject in your country?
  เป็นวิชาที่เลือกได้รับความนิยมในประเทศไหม?
 • Do you like that subject?
  คุณชอบวิชานี้หรือไม่?
 • Do you get on with your colleagues?
  คุณเข้ากับเพื่อนร่วมห้องเรียนได้ไหม
 • What was your first day like?
  การเริ่มเรียนวันแรกเป็นอย่างไร
 • What are the main aspects of your subject?
  เนื้อหาหลักของวิชาเกี่ยวกับอะไร
 • If you had the chance, would you change subject?
  หากคุณมีโอกาส คุณจะเปลี่ยนวิชาหลักที่เลือกเรียนหรือไม่?
 • Do you plan to get a job in the same field as your subject?
  คุณวางแผนที่จะทำงาน ที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : ภูมิลำเนาเดิม (Hometown)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับบ้านเกิด

 • Where is your hometown?
  บ้านเกิดคุณอยู่ที่ไหน
 • Do you like your hometown?
  คุณชอบบ้านเกิดคุณหรือไม่
 • Do you often visit your hometown?
  คุณกลับบ้านบ้างเกิดหรือไม่?
 • What is your hometown like?
  บ้านเกิดคุณเป็นอย่างไร
 • What is the oldest place in your hometown?
  สถานที่เก่าแก่ที่สุดในบ้านเกิดคุณคืออะไร?
 • What is there for a foreigner to do or see in your hometown?
  มีอะไรที่ให้ชาวต่างชาติทำหรือเห็นในบ้านเกิดคุณ?
 • How could your hometown be improved?
  บ้านเกิดของคุณจะดีขึ้นอย่างไร
 • Has your hometown changed much since you were a child?
  บ้านเกิดคุณมีการเปลี่ยนไปมากตั้งแต่คุณยังเป็นเด็กหรือไม่?
 • Is there good public transportation in your hometown?
  บ้านเกิดของคุณมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีในหรือไม่?
 • Do you think your hometown is a good place to bring up children?
  คุณคิดว่าบ้านเกิดคุณเป็นสถานที่ ที่ดีในการเลี้ยงดูลูกหรือไม่?

หัวข้อคำถามการสอบ IELTS Speaking : ที่อยู่อาศัย (Home)

IELTS Exam : ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 • Where is your home?
  บ้านคุณอยู่ที่ไหน?
 • Do you live in a house or a flat?
  คุณอาศัยอยู่ในบ้านหรือแฟลต?
 • Who do you live with?
  คุณอาศัยอยู่กับใคร?
 • Are there many rooms in your home?
  บ้านของคุณมีห้องมากมายหรือไม่?
 • What is your favourite room?
  ห้องโปรดของคุณคือห้องไหน?
 • How are the walls decorated?
  ผนังตกแต่งเป็นอย่างไร?
 • What would you change about your home?
  คุณจะเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับบ้านของคุณไหม?
 • Do you plan to live there in the future?
  คุณวางแผนที่จะอยู่ที่นั่นในอนาคตหรือไม่?
 • What facilities are there near your home?
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างใกล้บ้านคุณ
 • What is your neighbourhood like?
  เพื่อนบ้านของคุณเป็นอย่างไร
 • Do most people live in houses in your country?
  ในประเทศของคุณคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านหรือไม่?

เรียน Speaking Class ที่ไหนดี?

สอนพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบอย่างมั่นใจ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst เรียนภาษาอังกฤษ สอนสด เก่งเร็ว…รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS แบบกลุ่ม, แบบตัวต่อตัว หลักสูตร ติว IELTS ภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว รับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ IELTS เพื่อเตรียมสอบ เน้นการสอนเทคนิคการทำข้อสอบ ที่ปรับปรุงทุกปี โดยคอร์สเรียน IELTS ของเราแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

› คอร์สเรียน IELTS แบบกลุ่ม เรียนกลุ่มเล็ก 5-12 คน ติวไอเอล สด 100% เน้นทักษะ การพูด ฟัง อ่าน เขียน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

› คอร์สเรียน IELTS แบบตัวต่อตัว ติว IELTS กับอาจารย์ผู้สอนตัวต่อตัว สอนสด 100% โดยผู้เรียนสามารถเลือก Part เองได้ว่าต้องการเน้นติวเรื่องใดเป็นพิเศษ เช่น Speaking, Writing, Listenning, Reading และสามารถจัดตารางเรียนที่สะดวกได้เอง ติว IELTS เห็นผลเร็ว โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มากเทคนิคและประสบการณ์ สอบ IELTS โดยเฉพาะ การีนตีผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This