เลือกหน้า

IELTS Speaking Part 2 หัวข้อและคำถาม แนะนำการพูดตอบคำถาม

โดย | 30 ต.ค. 2019 | เตรียมสอบ IELTS

IELTS Speaking Part 2 Topics & Questions

เตรียมตัวก่อนไปสอบ IELTS “ฝึกตอบคําถาม ตัวอย่าข้อสอบ IELTS Speaking”

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะมาบอกแนวข้อสอบการพูด IELTS Speaking Part 2 กับน้องๆ เพื่อการฝึก “การพูด” พร้อมแนะแนวทางการตอบคำถาม ควรพูดตอบคำถามอย่างไรในการสอบพูด IELTS Speaking ในพาร์ทนี้ สำหรับน้องๆ ที่อยากรู้ว่าคำถามใน IELTS Speaking Part 2 จะถามเกี่ยวกับอะไรบ้าง ไปดูกันเลยจ้า

IELTS Speaking Part 2 พูดตามหัวข้อที่ได้รับ ( ใช้เวลา 3 – 4 นาที )

IELTS Speaking เป็นการสอบพูดตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ โดยผู้คุมสอบจะให้ผู้เข้าสอบเลือกบัตรคำถามที่คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ เมื่อคุณเลือกบัตรคำถามได้แล้ว คุณจะมีเวลาประมาณ 1 นาที ในการเตรียมตัวถึงสิ่งที่คุณจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ซึ่งคุณจะได้รับปากกา และกระดาษสำหรับการเขียนโน้ตสั้นๆ ในการพูด หัวข้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

Tips for IELTS Speaking Part 2

เรียนรู้เทคนิคในการตอบคำถาม IELTS Speaking

ข้อสอบ IELTS Speaking : Art (ศิลปะ)

Describe a piece of art you like. พูดอธิบายชิ้นงานศิลปะที่คุณชอบ

สิ่งที่ควรพูด :

 • what the work of art is…
  งานศิลปะคือ …
 • when you first saw it …
  ความรู้สึกเมื่อคุณเห็นมันครั้งแรก…
 • what you know about it …
  ข้อมูลที่คุณรู้เกี่ยวกับงานศิลปะชิ้นนี้…
 • and explain why you like it …
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบงานศิลปะชิ้นนี้…

ข้อสอบ IELTS speaking : Book (หนังสือ)

Describe a book you have recently read. พูดอธิบายหนังสือที่คุณเพิ่งอ่าน

สิ่งที่ควรพูด :

 • what kind of book it is…
  หนังสือเป็นประเภทไหน…
 • what it is about…
  เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร…
 • what sort of people would enjoy it…
  หนังสือนี้เหมาะกับผู้อ่านประเภทไหน…
 • and explain why you liked it….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบหนังสือเล่มนี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Communication (การให้ความรู้)

Describe a piece of advice you recently received. พูดอธิบายคำแนะนำที่คุณได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้

Describe a piece of advice you recently received. พูดอธิบายคำแนะนำที่คุณได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้
สิ่งที่ควรพูด :

 • when this happened…
  เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น…
 • who gave you the advice…
  ใครให้คำแนะนำกับคุณ…
 • what the advice was…
  คำแนะนำที่คุณได้รับคืออะไร…
 • and explain how you felt about the advice….
  และอธิบายว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคำแนะนำที่คุณได้รับนี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Daily Routine (กิจวัตรประจำวัน)

Describe a time of the day you like. พูดอธิบายช่วงเวลาของวันที่คุณชอบ

Describe a piece of advice you recently received. พูดอธิบายคำแนะนำที่คุณได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้
สิ่งที่ควรพูด :

 • what time of day it is…
  คุณชอบช่วงเวลาไหนของแต่ละวัน…
 • what you do at that time…
  คุณทำอะไรในเวลานั้น…
 • who you are usually with…
  ใครที่อยู่ในช่วงเวลานั้นกับคุณ
 • and explain why you like it….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบเวลานั้น…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Exercise (การออกกำลังกาย)

Describe an exercise you know. พูดอธิบายวิธีออกกำลังกายที่คุณรู้

สิ่งที่ควรพูด :

 • what it is…
  วิธีออกกำลังกายของคุณคืออะไร…
 • how it is done…
  มันทำอย่างไร…
 • when you first tried it…
  ความรู้สึกเมื่อคุณออกกำลังกายครั้งแรก…
 • what kind of people it is suitable for…
  คนประเภทไหนที่เหมาะกับการออกกำลังกาย…
 • and explain why you think it is a good exercise….
  และอธิบายว่าทำไมคุณคิดว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Family (ครอบครัว)

Describe a member of the your family you get on well with. พูดอธิบายเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว

สิ่งที่ควรพูด :

 • who it is…
  พูดถึงสมาชิกในครอบครัว…
 • what relationship you have to that person…
  คุณมีความสัมพันธ์แบบไหนกับคนคนนั้น…
 • what that person is like…
  บุคคลนั้นเป็นเช่นไร…
 • what you do together…
  คุณทำอะไรร่วมกันบ้าง…
 • and explain why you get on so well….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงทำได้ดี…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Gift (ของขวัญ)

Describe a gift you recently gave to someone. พูดอธิบายถึงของขวัญที่คุณเพิ่งมอบให้ใครบางคน

สิ่งที่ควรพูด :

 • who you gave it to…
  คุณให้ของขวัญกับใคร…
 • what kind of person he/she is…
  เขา/เธอ เป็นคนแบบไหน…
 • what the gift was…
  ของขวัญที่คุณให้คืออะไร…
 • what occasion the gift was for…
  คุณให้ของขวัญเนื่องในโอกาสอะไร…
 • and explain why you chose that gift….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงเลือกของขวัญชิ้นนั้น…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Hobby (งานอดิเรก)

Describe an interesting hobby. พูดอธิบายงานอดิเรกที่คุณสนใจ

สิ่งที่ควรพูด :

 • what it is…
  งานอดิเรกที่คุณสนใจ คืออะไร…
 • what kind of people do it…
  งานอดิเรกเหมาะกับใคร…
 • how it is done…
  งานอดิเรกของคุณเป็นอย่างไร…
 • and explain why you think it is interesting….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันน่าสนใจ…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Internet (การใช้อินเทอร์เน็ต)

Describe a useful website. พูดอธิบายประโยชน์ของเว็บไซต์

สิ่งที่ควรพูด :

 • what it is
  เว็บไซต์คืออะไร
 • how often you visit it
  คุณใช้งานบ่อยแค่ไหน
 • what kind of site it is
  เว็บไซต์ที่คุณใช้บ่อยๆ เป็นประเภทไหน
 • what kind of information it offers
  มีข้อมูลประเภทใดบ้าง
 • and explain why you think it is useful.
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันมีประโยชน์

ข้อสอบ IELTS Speaking : Journey (การเดินทาง)

Describe a journey that didn’t go as planned. พูดอธิบายการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

สิ่งที่ควรพูด :

 • where you were going…
  คุณกำลังจะไปไหน…
 • how you were travelling…
  การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรบ้าง…
 • who you were with…
  มีใครเดินทางกับคุณบ้าง…
 • what went wrong…
  เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น…
 • and explain what you would do differently….
  อธิบายสิ่งที่คุณจะทำหลังจากนั้น…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Kindness (ความเมตตา ความมีน้ำใจ)

Describe a person you know who is kind. พูดอธิบายบุคคลที่คุณรู้จักว่าเป็นใคร

สิ่งที่ควรพูด :

 • who it is…
  เขาเป็นใคร…
 • how you know this person…
  คุณรู้จักบุคคลนี้อย่างไร…
 • what sort of person he/she is…
  เขา / เธอเป็นคนแบบไหน…
 • and explain why you think they are kind….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงคิดว่าพวกเขาใจดี…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Language (ภาษา)

Describe a language you have learned. พูดอธิบายภาษาที่คุณเรียนรู้

สิ่งที่ควรพูด :

 • what it is…
  ภาษาที่คุณเรียนเป็นภาษาอะไร…
 • when you started learning…
  คุณเริ่มเรียนเมื่อไหร่…
 • how you learned it…
  คุณเรียนรู้ได้อย่างไร…
 • what was difficult about it…
  ภาษาที่คุณเรียนยากตรงไหน…
 • and why you decided to learn that language….
  และทำไมคุณถึงตัดสินใจเรียนภาษานั้น…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Music (ดนตรี)

Describe a song you like. พูดอธิบายเพลงที่คุณชอบ

สิ่งที่ควรพูด :

 • what kind of song it is…
  มันเป็นเพลงประเภทไหน…
 • what the song is about…
  เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับอะไร…
 • when you first heard it…
  รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินเพลงนี้ครั้งแรก…
 • and explain why you like it….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบเพลงนี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : News (ข่าวสาร)

Describe some good news you recently received. พูดอธิบายข่าวดีของคุณที่ได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้

สิ่งที่ควรพูด :

 • what the news was…
  เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไร…
 • how you received the news…
  คุณได้รับข่าวอย่างไร…
 • who gave it to you…
  ใครบอกข่าวนี้กับคุณ…
 • and explain why this was good news….
  และอธิบายว่าทำไมนี่จึงเป็นข่าวดีของคุณ…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Old people (ผู้สูงอายุ)

Describe an old person you know. พูดอธิบายถึงผู้สูงอายุที่คุณรู้จัก

สิ่งที่ควรพูด :

 • who this person is…
  เขาเป็นใคร…
 • how old he/she is…
  เขา / เธออายุเท่าไหร่…
 • what this person is like…
  คุณชอบนิสัยอะไรในตัวเขา…
 • and explain why you like this person….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบคนนี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Photograph (ภาพถ่าย)

Describe a photograph you like. พูดอธิบายรูปถ่ายที่คุณชอบ

สิ่งที่ควรพูด :

 • what can be seen in the photo…
  สิ่งที่เห็นในภาพถ่าย…
 • when it was taken…
  เมื่อมันถูกถ่าย…
 • who took it…
  ใครเป็นคนถ่าย…
 • and explain why you like it….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบรูปนี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Respect (บุคคลที่เราเคารพ, นับถือ)

Describe someone you respect. พูดอธิบายคนที่คุณเคารพ

สิ่งที่ควรพูด :

 • who the person is…
  ใครเป็นคนที่คุณเคารพ…
 • how you know about this person…
  คุณรู้จักบุคคลนี้อย่างไร…
 • what this person does…
  คนนี้ทำอะไร…
 • what this person is like…
  คนนี้เป็นอย่างไร…
 • and explain why you respect this person….
  และอธิบายว่าทำไมคุณจึงเคารพบุคคลนี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Sport (กีฬา)

Describe a sports you would like to learn. พูดอธิบายกีฬาที่คุณต้องการเรียนรู้

สิ่งที่ควรพูด :

 • what it is…
  มันคือกีฬาอะไร…
 • what equipment is needed for it…
  อุปกรณ์อะไรที่จำเป็นสำหรับกีฬาชนิดนี้…
 • how you would learn it…
  คุณจะเรียนรู้กีฬานี้ได้อย่างไร…
 • and explain why you would like to learn this sport….
  และอธิบายว่าทำไมคุณต้องการเรียนรู้กีฬานี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Travel (การท่องเที่ยว )

Describe a place you have recently visited. พูดอธิบายสถานที่ที่คุณเพิ่งไปมา

สิ่งที่ควรพูด :

 • where you went…
  คุณไปที่ไหน…
 • who you went with…
  คุณไปสถานที่นี้กับใคร…
 • how you got there…
  คุณไปที่นั่นได้อย่างไร…
 • and explain why you enjoyed it….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงสนุกกับสถานที่นี้…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Unexpected (เรื่องไม่คาดคิด)

Describe an unexpected event. พูดอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด

สิ่งที่ควรพูด :

 • what it was…
  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร…
 • when it happened…
  มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่…
 • who was there…
  มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้น…
 • why it was unexpected…
  ทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องไม่คาดคิด…
 • and explain why you enjoyed it….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงรู้สึกสนุกกับเหตุการณ์นั้น…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Vocation (อาชีพ )

Describe a vocation you think is useful to society. พูดอธิบายอาชีพที่คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อสังคม

สิ่งที่ควรพูด :

 • what it is…
  มันคืออาชีพอะไร…
 • what it involves…
  มันเกี่ยวข้องกับการ…
 • what kind of people usually do this work…
  คนประเภทไหนที่ทำงานแบบนี้…
 • and explain why you think it is useful to society….
  และอธิบายว่าทำไมคุณจึงคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อสังคม…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Water (น้ำ)

Describe a place near water. พูดอธิบายสถานที่ใกล้น้ำ

สิ่งที่ควรพูด :

 • where it is…
  มันอยู่ที่ไหน…
 • how you get there…
  คุณไปได้อย่างไร…
 • how often you do there…
  คุณไปที่นั่นบ่อยแค่ไหน…
 • what you can do there
  คุณสามารถทำอะไรที่นั่นได้บ้าง…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Your Favourite Shop (ร้านค้าที่คุณชื่นชอบ)

Describe your favourite shop. พูดอธิบายร้านค้าที่คุณชื่นชอบ

สิ่งที่ควรพูด :

 • where it is…
  ร้านค้าอยู่ที่ไหน…
 • how often you go there…
  คุณไปที่นั่นบ่อยแค่ไหน…
 • what it sells…
  ร้านค้าขายอะไร…
 • and explain why you think it is a good shop….
  และอธิบายว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันเป็นร้านค้าที่ดี…

ข้อสอบ IELTS Speaking : Zoo (สวนสัตว์)

Describe a place with animals. พูดอธิบายสถานที่ที่มีสัตว์

สิ่งที่ควรพูด :

 • where it is
  สวนสัตว์อยู่ที่ไหน
 • how you heard of it
  คุณได้ยินอย่างไร
 • what animals can be seen
  อะไรคือสิ่งที่สัตว์มองเห็น
 • and explain why it might be an interesting place to visit.
  และอธิบายว่าทำไมจึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการเยี่ยมชม

เมื่อรูปแนวข้อสอบ IELTS Speaking กันแล้ว นำไปใช้ฝึกฝนการพูดตอบคำถาม เพิ่มความมั่นใจก่อนไปสอบ IELTS กันเลยยย หากคุณอยากรู้แนวข้อสอบ IELTS ของเรา สามารถย้อนกลับไปดู IELTS Speaking Part 1 (ตอนที่ 2) และ IELTS Speaking Part 1 ได้เลยจ้าและถ้าหากอยาก Speaking English ได้อย่างคล่องแคล่ว ลองหาคอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ

เรียน IELTS ติวเข้ม ไอเอล สอนสด พร้อมรับรองผล

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ สอบ IELTS ได้ไหม?

คอร์สเรียน IELTS ก่อนสมัครเรียนผู้เรียนต้องทำการวัดระดับภาษาอังกฤษก่อน โดยระดับภาษาอังกฤษของคุณจะต้องอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป หากระดับน้อยกว่า เราแนะนำให้เรียนคอร์สเรียน Grammar เพื่อปรับพื้นฐานก่อนค่ะ  หากต้องการสอบถามรายละเอียดด้านการเรียนลงชื่อเพื่อขอรับคำแนะนำได้ที่นี่ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนของเรา อาทิ เรียน IELTS อย่างไร, ระยะเวลาเรียนไอเอล นานแค่ไหน, ค่าคอร์ส IELTS ราคาเท่าไหร่ ฯลฯ และนัดหมายวันเวลาวัดระดับภาษา บริการทั้งหมดนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หากท่านสนใจสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับเรา เรามีช่องทางการชำระค่าเรียน ที่สะดวกและหลากหลาย รวมถึงการผ่อนชำระ 0%

เรียน IELTS ที่ไหนดี?

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS ของเรา เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบ IELTS เพื่อคะแนนสอบสูงตามคาดหวัง

คอร์สเรียน IELTS กลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว สอนสด โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบโดยเฉพาะ เน้นสอนเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อคะแนน IELTS สูงสุด พร้อมให้เรียนทบทวน IELTS ได้ฟรี แบบบุฟเฟ่ต์ ทุกสาขา

ท่านสามารถเลือกเรียน IELTS ที่โรงเรียน / เรียน IELTS ออนไลน์ ได้ตามต้องการ

สถาบัน EduFirst พร้อมดูแลการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกคน ให้ท่านเรียนภาษาอย่างสนุกสนานและสบายใจ ตลอดคอร์สเรียน ให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในอนาคต

“โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ติว IELTS เร่งรัด พร้อมรับรองผล” ขอคำแนะนำด้านการเรียน IELTS

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

ติว IELTS ที่ไหนดี? EduFirst สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ

ติวภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก ติวไอเอลสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล