เลือกหน้า

IELTS, TOEFL, TOEIC สอบอะไรดี?

โดย | 27 พ.ค. 2019 | เตรียมสอบ IELTS, เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC

IELTS, TOEFL, TOEIC สอบอะไรดี? และมีความแตกต่างกันอย่างไร

“เรียนภาษาอังกฤษ เพื่ออะไร?” หลายคนคงเกิดความสงสัยกับคำถามนี้ และนี่เป็นบททดสอบอย่างหนึ่ง ด้วยการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ แล้วเราควรเลือกสอบอะไรดี … IELTS, TOEFL, TOEIC การสอบ 3 แบบนี้ แตกต่างกันตรงไหน

การสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC คือ การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานของสถาบันการศึกษาของโลก ตลอดจนองค์กรและบริษัท ที่ยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ใน 3 รูปแบบนี้ เราลองมาดูความแตกต่าง ระหว่าง IELTS, TOEFL, TOEIC สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง

IELTS

สอบไอเอล (IELTS) International English Language Testing System เป็นการร่วมมือระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations , British Council และ IDP : IELTS Australia เป็นการสอบวัดระดับวัดผลทางภาษาอังกฤษในการศึกษา เชิงวิชาการระดับนานาชาติ ที่ตรงตามมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และเขียน

สอบ IELTS (International English Language Testing System) - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภายหลังการสอบเสร็จ เราสามารถนำผลคะแนนสอบไปใช้ประกอบ ในการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น การไปเรียนต่อในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการฝึกอบรมและทำงานที่ต่างประเทศได้อีกด้วย

ผลคะแนนสอบไอเอล จะประกาศลงในใบผลการสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะรายงานถึงผลการสอบรวม และทักษะต่างๆ คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยผลคะแนนจะแบ่งเป็น 9 ระดับ คือ IELTS 9-band scale

และตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้มีการเริ่มการสอบ IELTS ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งแรกในเอเชียและเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ของการสอบ IELTS ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ IDP Thailand โดยความพิเศษของการสอบ IELTS ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สอบเสร็จภายในวันเดียว รู้ผลสอบ IELTS รวดเร็ว ภายใน 5-7 วัน

TOEFL

สอบโทเฟล (TOEFL) Test of English as a Foreign Language คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกา ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของคนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก

โดยผลคะแนน TOEFL จะสามารถบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

สอบโทเฟล TOEFL Test - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

โดยข้อสอบโทเฟล จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ

  • TOEFL iBT (Internet-based Format หรือการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต)
  • TOEFL PBT (Paper-based หรือการใช้กระดาษในการทำข้อสอบ)
    ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเรานั้นจะใช้การสอบแบบ TOEFL iBT นั่นเอง ในการสอบโทเฟลจะเป็นการทดสอบครบทุกด้าน คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยส่วนมากจะเป็นการวัดระดับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในห้องเรียน หรือสถานการณ์ต่างๆ

ซึ่งถือว่าคะแนน TOEFL มีผลมากในการเลือกมหาวิทยาลัย และคณะที่จะต้องการเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นหากคะแนน TOEFL อยู่ในระดับสูง โอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำก็มีสูงขึ้น แต่ถ้าคะแนนอยู่ในระดับต่ำลงมาเรื่อยๆ โอกาสก็จะลดน้อยลงที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำตามลำดับ
ผลคะแนนการสอบ TOEFL ที่ดีจะอยู่ที่ประมาณ 550 คะแนน และผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เราสอบนั่นเอง

TOEIC

สอบโทอิค (TOEIC) Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีความต้องการสมัครงานในองค์กรนั้นๆ เพื่อการันตีว่าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานองค์กร รวมถึงบริษัทของต่างชาติที่ต้องการผลคะแนนโทอิค

เช่น บริษัททางสายการบิน ซึ่งแต่ละองค์กรก็กำหนดคะแนน TOEIC ขั้นต่ำแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ 550 – 700 คะแนน นอกจากนี้องค์กรส่วนใหญ่จะเสนอการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงาน หรือขึ้นเงินเดือน แต่ต้องต้องมีผล TOEIC อยู่ที่ 500 – 600 คะแนน นั่นเอง องค์กรที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ TOEIC ›

สอบ TOEIC (Test of English for International Communication) - โรงเรียนสอนภาษา EduFirst

ซึ่งการสอบ TOEIC จะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

  • สอบการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ (Listening & Reading test)
  • สอบการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ (Speaking & Writing test)

แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมไปสอบในส่วน Listening & Reading test เพราะองค์กรส่วนใหญ่จะขอผลคะแนนสอบแค่ส่วนนี้เท่านั้น โดยผลคะแนนสอบรวมจะอยู่ที่ 990 คะแนน แบ่งเป็นดังนี้

  • Listening (การฟัง) 5 – 495 คะแนน
  • Reading (การอ่าน) 5 – 495 คะแนน

ซึ่งคะแนนสอบ TOEIC นั้นมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่เราสอบ หลายคนคงมีคำถาม “ต้องได้คะแนนสอบ TOEIC เท่าไหร่ ถึงจะสอบผ่าน” การสอบโทอิค ไม่มีการสอบผ่านหรือสอบตก แต่คะแนนสอบ TOEIC จะเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใด เพื่อการนำไปใช้ประกอบการยื่นสมัครงาน องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน

ทราบอย่างนี้แล้ว น้องๆ ที่มีความตั้งใจอยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือเข้าทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และจำเป็นต้องใช้ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ก็คงจะตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะว่าควรจะเลือกสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC ดี แต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบกันด้วยนะคะ

***เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC หากน้องๆ คนไหนยังไม่มั่นใจในความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง ควรเลือกเตรียมความพร้อมโดยการ เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่เห็นผลอย่างรวดเร็ว เพราะมีอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคเพื่อการเตรียมสอบโดยเฉพาะ

อยากเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเตรียมสอบ ที่สถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” ทำอย่างไร น้องๆ ที่สนใจสามารถ กรอกรายละเอียดเพื่อสอบถาม โดยจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ด่วนที่สุด เพื่อแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้น และรับการนัดหมายในการทดสอบระดับภาษา เพื่อรู้ระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน (ทั้งหมดนี้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้เรียนจะได้คำแนะนำสำหรับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC หลักจากรู้ระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน เราจะให้คำแนะนำอย่างละเอียด หากผู้เรียนสนใจสามารถสมัครเรียนได้ทันที โดยเรามีช่องทางการชำระที่หลากหลาย รวมถึงการผ่อนจ่าย 0%

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว พร้อมสอบอย่างมั่นใจ ที่สถาบันสอนภาษา EduFirst ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำคอร์สเรียนเตรียมสอบ

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ ที่ไหนดี?
EduFirst สถาบันสอนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนติวสอบ

เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเทคนิคทำข้อสอบ รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This