เลือกหน้า

IELTS Vocabulary (F) คำศัพท์ไอเอลที่ออกสอบบ่อย

โดย | 20 พ.ย. 2019 | เตรียมสอบ IELTS, ศึกษาต่อต่างประเทศ

IELTS Vocabulary (F)

เรียน IELTS คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวบรวมคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอบ IELTS ที่พบเจอบ่อยที่สุด ให้กับน้องๆ เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้มากขึ้น การเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการสอบไอเอลเช่นกัน เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสอบใน Part ไหนก็ตาม ก็จะต้องมีการใช้คำศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เราเลยคัดเลือกคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS มาให้น้องๆ ได้เรียนรู้กัน รับรองไม่ว่าจะพาร์ทไหนก็ไม่มีพลาดแน่นอน

IELTS Vocabulary (F)

รวมรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ IELTS ที่ออกสอบบ่อย ในหมวดตัวอักษร F มีดังนี้

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) facade แปลว่า ส่วนหน้าของอาคาร, สิ่งที่ตกแต่งภายนอก, ลักษณะภายนอก - เรียน IELTS สถาบันสอนภาษา EduFirst

FACADE  (ฟะซาด’) แปลว่า ส่วนหน้าของอาคาร, สิ่งที่ตกแต่งภายนอก, ลักษณะภายนอก

Front or face, especially of a building – a facade of marble.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• You wanna maintain this floozy facade.
เธอก็อยากคงภาพลักษณ์ จี๊ดจ๊าดนี้ไว้

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) feasible แปลว่า  อาจกระทำได้, เป็นไปได้, อาจปฏิบัติได้ - ติว IELTS สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

FEASIBLE (ฟี’ซะเบิล) แปลว่า อาจกระทำได้, เป็นไปได้, อาจปฏิบัติได้

Workable – a feasible plan, proved practical by – previous experience.
Antonym : impracticable

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• By whose mathematical equation is this not feasible?
อะไรคือสิ่งที่สมการคณิตเป็นไปไม่ได้

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) fictitious แปลว่า  ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งแต่งขึ้น  - เรียน IELTS สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

FICTITIOUS (ฟิคทิช’เชิส) แปลว่า ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งแต่งขึ้น

Unreal; made-up – used a fictitious name to avoid being recognized.
Synonym: fabricated

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• The events depicted in this drama are fictitious.
เหตุการณ์และเรื่องราวในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) fluctuate (ฟลัค'ชุเอท) แปลว่า ผันผวน, ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ - ติว IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

FLUCTUATE (ฟลัค’ชุเอท) แปลว่า ผันผวน, ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ

To waver from one course to another; to vary irregularly – his mood fluctuating with every hour.
Synonyms: oscillate, vacillate, undulate, sway

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• Their economy fluctuates up and down in a way they can’t predict.
เศรษฐกิจของพวกเขาขึ้นๆลงๆ ในแบบที่พวกเขาคาดไม่ถึง

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) Frustrate แปลว่า ทำให้ท้อแท้, ทำให้ผิดหวัง - ติว IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

FRUSTRATE  แปลว่า ทำให้ท้อแท้, ทำให้ผิดหวัง

His scholastic progress was frustrated by a serious illness.
Synonyms : balk, thwart, foil, baffle, obstruct, discomfit

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• I’m frustrated.
ฉันผิดหวังจริงๆ

เรียน IELTS ติวเข้ม ไอเอล สอนสด พร้อมรับรองผล

เรียน IELTS ที่ไหนดี? ก่อนเตรียมตัวไปสอบ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ช่วยให้ผู้เตรียมสอบมั่นใจ ด้วยคอร์สเรียน IELTS โดยมีการทดสอบและประเมินผู้เรียนก่อนทุกคอร์ส คอร์สเรียน IELTS ของเรา สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเตรียมสอบโดยเฉพาะ สอนเน้นกลยุทธ์เทคนิคทำข้อสอบ แก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อคะแนนสอบไอเอลสูงตามที่คาดหวัง สำหรับผู้เรียนพื้นฐานน้อยสามารถปรับพื้นฐานให้พัฒนาขึ้นเพื่อเข้าเรียนในคอร์ส IELTS กับเพื่อนๆ ได้ ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวางใจการสอน IELTS ของเรา ผู้เรียนที่สนใจสามารถลงชื่อเพื่อ ขอรับคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียน IELTS ที่ไหนดี? ติวไอเอลได้ผลจริง!

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียน IELTS กลุ่มเล็ก ติวเทคนิคที่จำเป็นโดยครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลคะแนนตามคาดหวัง พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล