เลือกหน้า

IELTS Vocabulary (F) คำศัพท์ไอเอลที่ออกสอบบ่อย

โดย | 20 พ.ย. 2019 | เตรียมสอบ IELTS

IELTS Vocabulary (F)

เรียน IELTS คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวบรวมคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอบ IELTS ที่พบเจอบ่อยที่สุด ให้กับน้องๆ เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้มากขึ้น การเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการสอบไอเอลเช่นกัน เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสอบใน Part ไหนก็ตาม ก็จะต้องมีการใช้คำศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เราเลยคัดเลือกคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS มาให้น้องๆ ได้เรียนรู้กัน รับรองไม่ว่าจะพาร์ทไหนก็ไม่มีพลาดแน่นอน

IELTS Vocabulary (F)

รวมรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ IELTS ที่ออกสอบบ่อย ในหมวดตัวอักษร F มีดังนี้

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) facade แปลว่า ส่วนหน้าของอาคาร, สิ่งที่ตกแต่งภายนอก, ลักษณะภายนอก - เรียน IELTS สถาบันสอนภาษา EduFirst

FACADE  (ฟะซาด’) แปลว่า ส่วนหน้าของอาคาร, สิ่งที่ตกแต่งภายนอก, ลักษณะภายนอก

Front or face, especially of a building – a facade of marble.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• You wanna maintain this floozy facade.
เธอก็อยากคงภาพลักษณ์ จี๊ดจ๊าดนี้ไว้

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) feasible แปลว่า  อาจกระทำได้, เป็นไปได้, อาจปฏิบัติได้ - ติว IELTS สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

FEASIBLE (ฟี’ซะเบิล) แปลว่า อาจกระทำได้, เป็นไปได้, อาจปฏิบัติได้

Workable – a feasible plan, proved practical by – previous experience.
Antonym : impracticable

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• By whose mathematical equation is this not feasible?
อะไรคือสิ่งที่สมการคณิตเป็นไปไม่ได้

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) fictitious แปลว่า  ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งแต่งขึ้น  - เรียน IELTS สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

FICTITIOUS (ฟิคทิช’เชิส) แปลว่า ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งแต่งขึ้น

Unreal; made-up – used a fictitious name to avoid being recognized.
Synonym: fabricated

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• The events depicted in this drama are fictitious.
เหตุการณ์และเรื่องราวในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) fluctuate (ฟลัค'ชุเอท) แปลว่า ผันผวน, ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ - ติว IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

FLUCTUATE (ฟลัค’ชุเอท) แปลว่า ผันผวน, ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ

To waver from one course to another; to vary irregularly – his mood fluctuating with every hour.
Synonyms: oscillate, vacillate, undulate, sway

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• Their economy fluctuates up and down in a way they can’t predict.
เศรษฐกิจของพวกเขาขึ้นๆลงๆ ในแบบที่พวกเขาคาดไม่ถึง

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (F) Frustrate แปลว่า ทำให้ท้อแท้, ทำให้ผิดหวัง - ติว IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

FRUSTRATE  แปลว่า ทำให้ท้อแท้, ทำให้ผิดหวัง

His scholastic progress was frustrated by a serious illness.
Synonyms : balk, thwart, foil, baffle, obstruct, discomfit

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
• I’m frustrated.
ฉันผิดหวังจริงๆ

เรียน IELTS ที่ไหนดี? ก่อนเตรียมตัวไปสอบ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ช่วยให้ผู้เตรียมสอบมั่นใจ ด้วยคอร์สเรียน IELTS โดยมีการทดสอบและประเมินผู้เรียนก่อนทุกคอร์ส คอร์สเรียน IELTS ของเรา สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเตรียมสอบโดยเฉพาะ สอนเน้นกลยุทธ์เทคนิคทำข้อสอบ แก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อคะแนนสอบไอเอลสูงตามที่คาดหวัง สำหรับผู้เรียนพื้นฐานน้อยสามารถปรับพื้นฐานให้พัฒนาขึ้นเพื่อเข้าเรียนในคอร์ส IELTS กับเพื่อนๆ ได้ ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวางใจการสอน IELTS ของเรา ผู้เรียนที่สนใจสามารถลงชื่อเพื่อ ขอรับคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียน IELTS ที่ไหนดี? ติวไอเอลได้ผลจริง!
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียน IELTS กลุ่มเล็ก ติวเทคนิคที่จำเป็นโดยครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลคะแนนตามคาดหวัง พร้อมรับรองผล

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

Pin It on Pinterest

Share This