เลือกหน้า

ระดับคะแนน IELTS คืออะไร?

22 ม.ค. 2018 | เตรียมสอบ IELTS, ศึกษาต่อต่างประเทศ

คะแนน IELTS วัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ระดับคะแนน IELTS คืออะไร? ความหมายของคะแนนไอเอล

ระดับคะแนนสอบ IELTS

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะมาอธิบายถึงคะแนนสอบ IELTS ซึ่งคะแนน IELTS จะมีอยู่ 9 ระดับ คือเริ่มนับคะแนนตั้งแต่ 0.0 ถึงคะแนนเต็ม IELTS 9.0 มีการนับครึ่งคะแนน 0.5 ด้วย ซึ่งคุณอาจะได้คะแนนไอเอลเป็นจำนวนเต็ม (เช่น 5.0, 6.0, 7.0) หรือครึ่งคะแนน (เช่น 5.5, 6.5, 7.5 ในแต่ละส่วนการสอบ) ต่อไปเรามาดูความหมายกันค่ะ ว่าแต่ละระดับ IELTS วัดระดับภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างไร

ผลคะแนน สอบ IELTS

(The IELTS 9-band scale)

ผลคะแนนการสอบ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจาก 1 จนถึงระดับสูง คือ 9 ดังนี้
IELTS Band 9 = Expert user
IELTS Band 8 = Very good user
IELTS Band 7 = Good user
IELTS Band 6 = Competent user
IELTS Band 5 = Modest user
IELTS Band 4 = Limited user
IELTS Band 3 = Extremely limited user
IELTS Band 2 = Intermittent user
IELTS Band 1 = Non-user

ความหมายระดับ ผลคะแนน สอบ IELTS

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 9 (Band 9 Expert user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเลิศสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
You have a full operational command of the language. Your use of English is appropriate, accurate and fluent, and you show complete understanding.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 8 (Band 8 Very good user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง แต่อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง และความไม่เหมาะสมบ้าง สามารถให้เหตุผลได้ดี
You have a fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriate usage. You may misunderstand some things in unfamiliar situations. You handle complex detailed argumentation well.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 7 (Band 7 Good user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถใช้ภาษาภาษาอังกฤษได้ดี แต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปแล้วมีความเข้าใจและให้เหตุผลได้ดี
You have an operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings in some situations. Generally you handle complex language well and understand detailed reasoning.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 6 (Band 6 Competent user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างและความไม่เหมาะสมบ้าง แต่สามารถสื่อสารและเข้าใจในเหตุการณ์ที่คุ้นเคย
Generally you have an effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings. You can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 5 (Band 5 Modest user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้าง แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆ แต่สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ดี
You have a partial command of the language, and cope with overall meaning in most situations, although you are likely to make many mistakes. You should be able to handle basic communication in your own field.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 4 (Band 4 Limited user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำกัด มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
Your basic competence is limited to familiar situations. You frequently show problems in understanding and expression. You are not able to use complex language.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 3 (Band 3 Extremely limited user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดมาก เข้าใจความหมายกว้างๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดคิดในการสื่อสารบ่อย
You convey and understand only general meaning in very familiar situations. There are frequent breakdowns in communication.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 2 (Band 2 Intermittent user)

ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆ ที่คุ้นเคย มีปัญหาในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
You have great difficulty understanding spoken and written English.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 1 (Band 1 Non-user)

ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
You have no ability to use the language except a few isolated words.

9 ระดับผลคะแนนสอบไอเอล (The IELTS 9 band scale)
เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รู้ดีว่าผลคะแนนสอบ IELTS นั้นมีความสำคัญกับคุณ และเหตุผลที่คุณไปสอบ IELTS เพื่อต้องการผลคะแนน IELTS เพื่อไปใช้ศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยเราการันตีคะแนน IELTS ของคุณ ตามที่คุณได้คาดหวังไว้ ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียน

อยากได้คะแนน IELTS สูงๆ

เรียน IELTS ที่ไหนดี?

“ติว IELTS @ EduFirst การันตีคะแนนไอเอล สูงตามคาดหวัง”
ให้คุณไปสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจเต็มร้อย คอร์สเรียน IELTS ของสถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ การติวสอบ IELTS โดยเฉพาะ ที่พร้อมจะสอนเทคนิคการทำข้อสอบในทุกพาร์ทให้กับคุณ เพื่อคะแนน IELTS สูงตามคาดหวัง

เรียน IELTS สอนสด 100 % เลือกเรียน ได้ตามแบบที่คุณต้องการ เรียนที่โรงเรียน / เรียนออนไลน์, แบบกลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว พร้อมรับรองผล

คอร์สเรียน IELTS เพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจ ที่สถาบันสอนภาษา EduFirst ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำการเรียน IELTS

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

สอบ IELTS ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

“EduFirst สถาบันภาษาอังกฤษ เพื่อการติวสอบ รับรองผล”

คอร์สเรียนไอเอล กลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% เน้นเทคนิคทำข้อสอบ การันตีคะแนนสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล