เลือกหน้า

เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจ “สนุกเล่น สนุกเรียน” ภาษาอังกฤษเด็ก

โดย | 13 พ.ย. 2019 | สอนภาษา, บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก “สนุกเล่น สนุกเรียน” เริ่มต้นจากที่บ้าน

สอนภาษาอังกฤษเด็ก อย่างไร? ให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้ผลจริง

"ภาษาอังกฤษ" สำคัญกับเด็กอย่างไร?

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย ถือเป็นเรื่องท้าทายของพ่อแม่ยุคใหม่เป็นอย่างมาก เพราะภาษาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ดังนั้นการสร้างฐานภาษาอังกฤษให้ลูกอย่างแข็งแรง จะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในสังคมที่มีการแข่งขันได้ดี นั่นแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวไหนที่อึดกว่า “ภาษาอังกฤษ” ของลูกก็จะถึงเส้นชัยได้เร็วกว่า

โดยในกรุงเทพมีโรงเรียนและสถาบันสอนภาษามากมาย แต่ละสถาบันต่างมีหลักสูตรสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มอนุบาล ซึ่งเป็นการเรียนที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัย ในการช่างจดช่างจำ เราอาศัยสถาบันครอบครัวในการช่วยผลักดันให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีข้อแนะนำสำหรับครอบครัว ให้พวกคุณได้มีส่วนร่วมพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษให้เด็กที่บ้านมี 5 วิธี ดังนี้

ลูกเก่งขึ้น ทุกครั้ง ที่เรียนภาษาอังกฤษ

5 เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจให้ เด็กเรียนภาษาอังกฤษ

พูดภาษาอังกฤษกับเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้เด็กกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่นด้วยความมั่นใจ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก EduFirst

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการพูดภาษาอังกฤษกับเด็ก

การสนทนาพูดคุยภาษาอังกฤษกับเด็กจะช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของตัวเอง และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง กล้านำเสนอ มีความคิดอิสระตามวัย รวมไปถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก อาทิ การเล่นเกม เล่นกีฬา การเล่านิทานภาษาอังกฤษ พัฒนาภาษาอังกฤษเด็ก - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก EduFirst

2. ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กมีอยู่มากมาย อาทิ การเล่นเกม เล่นกีฬา เขียนบทความเล่าเรื่องราว การเล่านิทานภาษาอังกฤษ และฟังเพลงภาษาอังกฤษ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ซึ่งหากเด็กได้พัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อยเท่าใด ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษติดตัวพวกเขาไปได้ตลอดเท่านั้น

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ความสำคัญพัฒนาการความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษมากกว่าผลลัพธ์ - โรงเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สภาษาอังกฤษเด็ก พร้อมรับรองผล

3. ให้ความสำคัญพัฒนาการความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษมากกว่าผลลัพธ์

ด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจ ในการแสดงความยินดีกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของลูก จะช่วยให้เด็กรู้สึกได้รับการยอมรับ เป็นการสร้างแรงกระตุ้นความกระตือรือร้นให้เด็กมีความพยายามอยากเรียนรู้ต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครอง คุณอย่าพึ่งคาดหวังว่าเด็กจะต้องเก่งภาษาอังกฤษในวันนี้ พรุ่งนี้ แต่ค่อยๆ ดูการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ อย่างค่อยเป็นค่อย จนถึงเป้าหมายดีกว่า

ให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษ ในเวลาที่เหมาะสม จะทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นอยากเรียนรู้และพร้อมที่จะรับฟัง - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เด็ก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

4. ให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

คุณพ่อ คุณแม่ อย่าบังคับและส่งเสริมแค่ด้านวิชาการมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กเกิดความเครียดจากการเรียน ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เด็ก ควรเป็นช่วงที่เด็กอารมณ์ดี จะทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นอยากเรียนรู้และพร้อมที่จะรับฟัง

ให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก จะช่วยให้เด็กได้คุ้นเคยและจดจำกับการใช้ภาษาอังกฤษ - เรียนภาษาอังกฤษเด็ก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

5. ให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก

การพูดออกเสียงหรือการได้ฟังภาษาอังกฤษทุกๆวัน จะช่วยให้เด็กได้คุ้นเคยและจดจำกับการใช้ภาษา ซึ่งทำได้ง่าย ผ่านกิจกรรมต่างๆ การเล่นสวมบทบาทต่างๆ เล่นเกม ดูภาพยนตร์ การจัดมุมของเล่น การอ่านหนังสือ รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นของเพลงและเกม ก็ยังเป็นอีกแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้

เคล็บลับสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กทั้ง 5 ข้อนี้ ทำได้ง่ายๆ เริ่มจากที่บ้าน จากครอบครัวของเราเอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจตั้งแต่เด็ก และหากคุณพ่อคุณแม่อยากเพิ่มสกิลทักษะภาษาอังกฤษของเด็กให้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง ลงชื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เราออกแบบหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก และตัวต่อตัว เพื่อการดูแลเด็กๆ อย่างทั่วถึง

ในคลาสเรียนสอนสด เน้นความสนุกสนาน เรียนผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนที่มีมาตรฐานสากล สอนโดยครูชาวต่างชาติ Native Speaker ที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก สามารถโน้มน้าวให้เด็กติดตามบทเรียนในต่อๆ ไป

ท่านผู้ปกครองที่สนใจ ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 3 Average: 3.7]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก พร้อมรับรองผล

จัดกลุ่มเรียนเล็ก/ตัวต่อตัว เรียนภาษาอังกฤษ สด 100% สอนโดยครูต่างชาติ Native Speaker เรียนภาษาอังกฤษสนุกสนาน เหมาะสมกับวัยเด็ก

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล