เลือกหน้า

Prefix Suffix คำศัพท์

“ เดาศัพท์ ให้ดูเซียน ช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายมากขึ้น”

Prefix Suffix คือ อะไร?

Prefixes Suffixes มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือในการสอบภาษาอังกฤษ Prefixes Suffixes จะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์และช่วยให้คุณสามารถคาดเดาความหมายของคำศัพท์นั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

Prefix แปลว่า อุปสรรค

เมื่อนำ Prefix ไว้ด้านหน้าคำศัพท์ใด ทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม, เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง, หรือช่วยบอกตำแหน่ง, เวลา, และจำนวนก็ได้

ตัวอย่าง

1. เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม , ความหมายเชิงปฎิเสธ (a-, im-, in-, ir- , un-, dis-) เช่น amoral, impossible , inconvenient , irreparable , unfair , dislike
2. ความหมายเกี่ยวกับสถานที่ , ตำแหน่ง (super- , sub- , inter-) เช่น superstructure , subway , international
3. ความหมายเกี่ยวกับเวลา (pre- , fore- , post-) เช่น prehistory , foretell , post-war
4. ความหมายเกี่ยวกับจำนวน (mono- , bi- ,tri- , multi-) เช่น monopoly , bicycle , triangle , multimedia

Prefix a-

meaning : not, without (แปลว่า ไม่)

 • amoral (adj) ไร้ศีลธรรม
 • anonymous (adj) นิรนาม, ไม่เปิดเผย
 • atypical (adj) ผิดแบบ, ผิดพวก, ผิดปกติ
 • achromatic (adj) ไม่มีสี
 • asymmetrical (adj) ไม่สมดุล, ไม่สมมาตร, ไม่ได้ส่วนสัด
 • asymmetry (n.)ไม่สมส่วนกัน
prefix a ความหมาย ไม่, ยกเว้น amoral, anonymous, atypical, achromatic, asymmetrical, asymmetry, ...

Prefix annu-, enni-

meaning : year (แปลว่า ปี)

 • annual (adj.) ประจำปี
 • anniversary (n.) วันครบรอบปี
 • biannual (adj.) สองครั้งต่อปี
 • annals (n.) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
 • millennium (n.) วันครบรอบพันปี‍ ‍
Prefix annu-  enni- แปลว่า ปี annual, anniversary, biannual, annals, millennium

Sufflix แปลว่า ปัจจัย

เมื่อนำ Sufflix วางไว้ด้านหลังคำศัพท์ แล้วทำให้ความหมายชัดเจนขึ้น และส่วนใหญ่จะทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปด้วย เช่น เปลี่ยนกริยาเป็นคำนาม, เปลี่ยนคำนามเป็นคำคุณศัพท์ เป็นต้น

ตัวอย่าง

1. Noun suffixes คือ suffixes ที่เติมแล้วเปลี่ยนให้เป็นคำนาม ( -ee, -er/-or , -ness , -sion/tion) เช่น employee , singer, director , happiness , expression , collection
2. Adjective suffixes คือ suffixes ที่เติมแล้วเปลี่ยนให้เป็นคุณศัพท์ (-able/-ible , -ful , -less , -ly , -ous) เช่น comfortable , horrible , beautiful , hopeless , daily , fabulous
3. Verb suffixes คือ suffixes ที่เติมแล้วเปลี่ยนให้เป็นคำกริยา (-ate , -en ,-ify , -ise/-ize) เช่น passionate , soften , identify , realise , categorize
4. Adverb suffixes คือ suffixes ที่เติมแล้วเปลี่ยนให้เป็นกริยาวิเศษณ์ (-ly, -ward(s), -wise) เช่น quickly , forwards , lengthwise

Suffix -ful

meaning : full of (เต็มไปด้วย)

 • hopeful มีความหวัง
 • useful มีประโยชน์
 • careful ระมัดระวัง
 • painful เจ็บปวด
 • thoughtful รอบคอบ
 • mindful ให้ความสนใจ
 • powerful มีพลัง
 • restful ผ่อนคลาย
Suffix -ful แปลว่า เต็มไปด้วย ตัวอย่าง hopeful, useful, careful, painful, thoughtful, mindful, powerful, restless

Suffix -less

meaning : without (แปลว่า ปราศจาก)

 • hopeless สิ้นหวัง
 • useless ไร้ประโยชน์
 • careless ไม่ใส่ใจ
 • painless ไม่เจ็บปวด
 • thoughtless สะเพร่า
 • mindless ไม่สนใจ
 • powerless อ่อนแอ
 • restless ร้อนใจ
Suffix -less แปลว่า ปราศจาก ตัวอย่าง hopeless, useless, careless, painless, thoughtless, mindless, powerless, powerless เทคนิคเดาศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ครอบครุมสำหรับทุกคน เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ ปูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่ตรงกับความสนใจของคุณ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 11 Average: 4]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

พร้อมรับรองผลการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สอนสด 100% โดยครูเจ้าของภาษา เรียนกลุ่มเล็ก หรือ ตัวต่อตัว เก่งภาษาเร็ว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล