เลือกหน้า

TOEIC WORD FAMILIES “Business Planning”

9 มี.ค. 2021 | บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEIC

TOEIC Word Families “Business Planning”

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ TOEIC 2021 แปลภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับการสอบ

คำศัพท์ TOEIC Business Planning  ศัพท์โทอิค ที่ออกสอบ
ใครที่มีแพลนจะไปสอบ TOEIC ปีนี้ห้ามพลาด เอ็ด ดู เฟิร์สท์ แจกชุดคำศัพท์ TOEIC 2021 อัพเดท ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ และยังมีคำเหมือน (Synonyms) และตัวอย่างประโยค มีคำไหนน่าจำบ้าง? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ลิสต์มาให้คุณแล้ว

คำศัพท์ TOEIC ที่จำเป็นในการสอบ

TOEIC Word Families “Business Planning”

คำศัพท์ TOEIC WORD FAMILIES Avoid, Avoidance, Avoided แปลว่า หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ - เรียนโทอิค TOEIC รับรองผล  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Avoid / Avoidance / Avoided

• Avoid (v.) to stay clear of; to keep from happening

It is best to avoid get-rich-quick schemes.
To avoid going out of business, owners should prepare a proper business plan.

• Avoidance (n.) the act of avoiding something or someone:

Your avoidance of these issues will not make them go away.

• Avoided (adv.) to prevent something from happening or to not allow yourself to do something

The avoided question became more important over time.
Lloyd’s errors in accounting could have been avoided by a business consultation with his banker.

คำศัพท์ TOEIC WORD FAMILIES Demonstrate, Demonstration, Demonstration แปลว่า พิสูจน์, สาธิต, อธิบาย - ติวโทอิค คอร์ส TOEIC รับรองผล  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Demonstrate / Demonstration / Demonstration

• Demonstrate (v.) to show clearly and deliberately

Let me demonstrate how this computer program works.

• Demonstration (n.) the act of showing someone how to use a product or how a new system or product works

After the lecture, there was a demonstration of new marketing techniques.

• Demonstrative (adj.) showing which person or thing is being referred to

The densely encoded programming was demonstrative of the computer language of the era.

คำศัพท์ TOEIC WORD FAMILIES Develop, Development, Developer แปลว่า บุกเบิก, เริ่มต้น, ริเริ่ม, พัฒนา, เติบโต, เจริญ, วิวัฒนาการ - คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล  สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirs

Develop / Development / Developer

• Develop (v.) to expand, progress, or improve

Our assignment is to develop a cogent business plan.
Lily developed her ideas into a business plan by taking a class at the community college.
The restaurant Wanda opened ten years ago has developed into a national chain.

• Development (n.) a recent event that is the latest in a series of related events

The plan was under development and would not be ready for months.

• Developer (n.) a person or company that creates new products, especially software, or services

The job developer was kept busy trying to place the recent college graduates.

คำศัพท์ TOEIC WORD FAMILIES Evaluate, Evaluation, Evaluator แปลว่า ประเมินผล, ประเมินค่า, หาค่า,ตีราคา, คิดราคา - เรียน TOEIC ที่ไหนดี? คอร์สติว TOEIC รับรองผล  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Evaluate / Evaluation / Evaluator

• Evaluate (v.) to determine the value or impact of

Please review these articles and evaluate their usefulness for our plan.
It’s important to evaluate your competition when making a business plan.
The lenders evaluated our creditability and decided to loan us money.

• Evaluation (n.) to judge or calculate the quality, importance, amount, or value of something:

Yoko feared the professor’s evaluation of her business plan.

• Evaluator (n.) someone whose job is to judge the quality, importance, amount, or value of something:

The independent evaluator reviewed our business plan and gave us. good feedback.

คำศัพท์ TOEIC WORD FAMILIES Substitution, Substitute, Substituted แปลว่า การแทนที่, ซึ่งเป็นตัวแทน, การเปลี่ยนตัว,การสับเปลี่ยน - คอร์ส TOEIC  ออนไลน์ เรียนสด รับรองผล โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

Substitution / Substitute / Substituted

• Substitution (n.) replacement

The substitution of gasses is not so easy in this experiment.
Your substitution of fake names for real ones makes the document seem insincere.
There is no substitution for hard work and perseverance.

• Substitute (v.) to use someone or something instead of another person or thing:

Don’t try to substitute intuition for good planning.

• Substituted (adj.) to use something or someone instead of another thing or person:

Customers complain whenever the substituted product is of lesser value, even though we don’t charge them for it.

toeic vocab เพื่อการสอบโทอิค โดยเฉพาะ เกี่ยวกับ การวางแผนธุรกิจ (Business planning) ติวโทอิค พร้อมรับรองผล สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

บทความนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่กำลังจะสอบ TOEIC เร็ว ๆ นี้ TOEIC Word Families ข้างต้นนี้ ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้สอบ TOEIC ได้จริงๆ อีกด้วย นอกจาก TOEIC Business Planning แล้วหากเพื่อนๆ อยากศึกษาคำศัพท์ TOEIC มากกว่านี้ เลือกจากหมวดหมู่ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า

อยากได้คะแนน TOEIC สูงๆ

เรียน TOEIC ที่ไหนดี?

“อยากได้คะแนนโทอิคดีๆ เรียน TOEIC @ EduFirst เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง!”
ให้คุณไปสอบ TOEIC ด้วยความมั่นใจเต็มร้อย คอร์สเรียน TOEIC ของสถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ การติวสอบ TOEIC โดยเฉพาะ ที่พร้อมจะสอนเทคนิคการทำข้อสอบในทุกพาร์ทให้กับคุณ เพื่อคะแนน TOEIC สูงตามคาดหวัง

เรียน TOEIC สด 100 % เลือกเรียน ได้ตามไลฟ์สไตร์ของคุณ เรียนที่โรงเรียน / เรียนออนไลน์, แบบกลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว พร้อมรับรองผล

คอร์สเรียน TOEIC เพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจ ที่สถาบันสอนภาษา EduFirst ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำการเรียน TOEIC

TOEIC word families : Business

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียน TOEIC เพื่อเตรียมสอบที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษา EduFirst หลักสูตร ติว TOEIC รับรองผล

เรียนโทอิค กลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเทคนิคทำข้อสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล