เลือกหน้า

TOEIC WORD FAMILIES “General Business: Marketing”

12 พ.ย. 2020 | บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEIC

TOEIC Word Families “General Business: Marketing”

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์โทอิค TOEIC ที่จำเป็นสำหรับการสอบ

TOEIC WORD FAMILIES  “General Business: Marketing” คำศัพท์โทอิค ที่จำเป็นในการสอบ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คำศัพท์ TOEIC ถือเป็นส่วนนึงที่สำคัญ ในการสอบ TOEIC วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวมคำศัพท์ TOEIC ที่จำเป็น TOEIC WORD FAMILIES “General Business: Marketing” ที่แบ่งตามหมวดหมู่ เพื่อให้จดจำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยครั้งที่แล้ว เราได้ฝึกคำศัพท์ TOEIC WORD FAMILIES (General Business : Contact) กันไปแล้ว วันนี้เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ Marketing อะไรบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยจ้า

คำศัพท์ TOEIC ที่จำเป็นในการสอบ

TOEIC Word Families “General Business: Marketing”

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์โทอิค TOEIC word families satisfaction - ติว TOEIC การันตีคะแนนสอบ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Attract / Attraction / Attractive

• Attract (v.) to draw by appeal
ตัวอย่าง
– The display attracted a number of people at the convention.
– The new advertising attracts the wrong kind of customer into the store.

• Attraction (n.) the force by which one object attracts another
ตัวอย่าง
– Having a clown in the toy store was a foolproof attraction for getting kids to I enter.

• Attractive (adj.) having power to arouse interest
ตัวอย่าง
– Lou ran his store on an old-fashioned premise: quality merchandise at attractive prices.

ศัพท์โทอิค TOEIC word families compare - ติวโทอิค รับรองผล สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Compare / Comparison / Comparable

• Compare (v.) to examine similarities and differences
ตัวอย่าง
– Once the customer compared the two products, her choice was easy.
– The price for this brand is high compared to the other brands on the market.

• Comparison (n.) qualities that are comparable;
ตัวอย่าง
– There was no comparison in the quality of the two brands.

• Comparable (adj.) able to be compared or worthy of comparison
ตัวอย่าง
– To get an average for home costs, the agent sought prices on comparable homes.

TOEIC word families Competition - เรียน TOEIC พิชิตคะแนนสอบ EduFirst  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

Competition / Compete / Competitive

• Competition (n.) a contest or struggle
ตัวอย่าง
– In the competition for afternoon diners, Hector’s has come out on top.
– The company has decided not to join the growing competition for dominance in the semiconductor market.

• Compete (v.) compete for something
ตัวอย่าง
– We competed against three or four other agencies to get this contract.

• Competitive (adj.) involving competition or competitiveness
ตัวอย่าง
– His competitive character made him quite successful in his department.

TOEIC word families Consume - คำศัพท์โทอิค ที่ควรรู้ ติว TOEIC โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์

Consume / Consumer / Consumable

• Consume (v.) to absorb; to use up
ตัวอย่าง
– The business plans consumed all of Fritz’s attention this fall.
– This printer consumes more toner than the downstairs printer.

• Consumer (n.) a person who uses goods or services
ตัวอย่าง
– The government tracks consumer spending closely.

• Consumable (adj.) capable of being consumed
ตัวอย่าง
– He ran a study of the use of consumable goods.

TOEIC word families Marketing - รวมคำศัพท์ TOEIC ที่จำเป็นในการสอบ สถาบันสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์

Market / Marketing / Marketable

• Market (v.) the course of buying and selling a product; n., the demand for a product
ตัวอย่าง
– When Omar first began making his chutneys, he marketed them door-to-door to gourmet shops.
– The market for brightly colored clothing was brisk last year, but it’s moving sluggishly this year.

• Marketing (n.) the exchange of goods for an agreed sum of money
ตัวอย่าง
– A good director of marketing can find a way to sell even an unattractive product.

• Marketable (adj.) the provision of goods or services to meet customer or consumer needs
ตัวอย่าง
– Once the sales manager decided to change the packaging, the product became much more marketable.

TOEIC word families Satisfaction  - รวมศัพท์โทอิค  TOEIC สอน TOEIC การันตีผลสอบ สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

Satisfaction / Satisfy / Satisfactory

• Satisfaction (n.) happiness
ตัวอย่าง
– Your satisfaction is guaranteed or you’ll get your money back.
– We will print the advertisement to your satisfaction.

• Satisfy (v.) meet the requirements or expectations of
ตัวอย่าง
– Henri was perfectly satisfied with his new fishing rod.

• Satisfactory (adj.) giving satisfaction
ตัวอย่าง
– The rods were not in satisfactory condition.

แล้วมาเรียนรู้ คำศัพท์ TOEIC Word Families ในหมวดต่อไปเพิ่มเติมได้ที่นี่่ เลยจ้า ถ้าชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษ TOEIC เตรียมสอบ ของ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ อย่าลืมให้คะแนน 5 ดาว และติดตามเราทาง Social Media ด้วยนะคะ แล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ภาษาอังกฤษดีๆ อย่างแน่นอนจ้า

ติว TOEIC ที่ไหนดี ?

อยากได้คะแนน TOEIC สูงๆ ติวโทอิค ที่สถาบัน EduFirst เพราะคอร์สเตรียมสอบของเรา สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ติวเข้มโทอิค พร้อมการันตีคะแนนสอบสูง ตามที่คาดหวัง ลงชื่อขอรับคำแนะนำด้านการเรียน

TOEIC word families : Business

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียน TOEIC เพื่อเตรียมสอบที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษา EduFirst หลักสูตร ติว TOEIC รับรองผล

เรียนโทอิค กลุ่มเล็ก สอนสด 100% เน้นเทคนิคทำข้อสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล